Pro správné zobrazení a funkci webových stránek si prosím aktivujte JavaScript ve svém prohlížeči!
Jazyk CZ | EN
 
Úvod Vzdělávání Otevřené kurzy Základy statistických metod

Základy statistických metod - SM1

Charakteristika

Komu je kurz určen?

Kurz je určen pro začátečníky v oblasti statistických nástrojů. Kurz je určen všem pracovníkům, kteří ve své práci musí jakýmkoli způsobem využívat statistické nástroje. Na úrovni pracovníků provádějících kontroly a měření je kurz vhodný pro pochopení správné praxe při nastavování sběru dat a toho, co se se shromážděnými údaji dále děje. Pro další pracovníky (kteří zpracovávají data, provádějí jejich interpretaci nebo pouze potřebují získat informace z výsledků předložených analýz) je kurz potřebným základem pro zvládnutí navazujících, komplexnějších statistických nástrojů.
Kurz není určen pouze pro pracovníky v oblasti managementu kvality, ale pro všechny, kteří pracují s daty z procesů, činností, systémů atd.

Co Vám kurz přinese?

Kurz umožní pochopit principy správného nastavování sběru dat v organizaci a sběr dat i korektně nastavit. Účastníci budou po kurzu schopni vypočítat a interpretovat základní statistické charakteristiky souboru dat a zkonstruovat a interpretovat základní grafické nástroje. Účastníci budou po absolvování kurzu schopni zvládnout další kurzy, které navazují (například Statistické metody v managementu kvality, Statistické metody pro řešení problémů, SPC).

Požadavky na vzdělání a praxi:

Znalost základů práce v MS Excel (je ve výuce využíván k výpočtu různých charakteristik, tvorbě grafů atd.). Účastník by měl zvládat: vkládání dat a základní formátování, základní vzorce (suma, průměr atd.) a relativní a absolutní adresování („dolárky“ v adrese buňky), vkládání základních typů grafů (sloupcový, spojnicový atd.).

Povinné předchozí absolvování kurzů:

Není požadováno.

Obsah kurzu:

  • Úvod do statistiky (Co je to statistika. Využití statistiky v managementu kvality a managementu obecně)
  • Shromažďování dat (Co chceme/potřebujeme měřit - zaměření se na ten správný ukazatel. Nastavení vzorkování dat - náhodnost, reprezentativnost, správná velikost vzorku)
  • Základní charakteristiky souboru dat (Výpočet a interpretace charakteristik. Bodové a intervalové odhady charakteristik)
  • Základní grafické nástroje a jejich interpretace (Histogram, Run Chart, Box Plot)
  • Normální rozdělení dat a jeho využití ve statistice a kvalitě

Doplňkové informace

Doba trvání kurzu:

2 dny

Odborný garant:

Ing. Ondřej Hykš

Metody výuky:

Výuka je prováděna s ohledem na počáteční znalosti účastníků paralelní formou přednášek, příkladů a řešení praktických problémů simulovaných na Workshopu, který se v průběhu kurzu realizuje.

Účastníkům kurzu doporučujeme, aby si sebou vzali notebook s Excelem.

Forma ukončení:

Účastník při splnění 80 % docházky obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

Doporučení:

Kurz je doporučen držitelům personálních certifikátů k recertifikaci.

Bližší informace:

Ondřej Kopecký, tel.: +420 221 082 284
kopecky@csq.cz

Cena

Cena pro nečleny: 5 880 Kč bez DPH (7 115 Kč včetně DPH)
Cena pro členy: 4 900 Kč bez DPH (5 929 Kč včetně DPH) více informací o členství
 

Česká společnost pro jakost
Novotného lávka 200/5
110 00 Praha 1
Česká republika

tel.: +420 221 082 269
fax: +420 221 082 229
e-mail: sekretariat@csq.cz  

       GDPR
Vyrobila Omega DesignOmega Design