Pro správné zobrazení a funkci webových stránek si prosím aktivujte JavaScript ve svém prohlížeči!
Jazyk CZ | EN
 
Úvod Vzdělávání Otevřené kurzy VDA 6.3 – Workshop pro certifikované auditory procesu - Slovensko

VDA 6.3 – Workshop pro certifikované auditory procesu - Slovensko - VDA 6.3 WS

Charakteristika

Komu je kurz určen?

Jednodenní workshop je předpokladem pro rekvalifikaci certifikovaných auditorů procesu a je určen pro certifikované auditory procesu, kteří nemohou prokázat provedení požadovaného množství auditů procesu.

Kurz mohou rovněž využít auditoři procesu bez certifikace, kteří si chtějí ověřit dosavadní zkušenosti z auditorské praxe a získat nové poznatky pro provádění auditů dle VDA 6.3.

Co Vám kurz přinese?

Workshop se soustředí na samostatné zpracování relevantního obsahu a požadavků VDA 6.3 pomocí případových studií.

Účastníci:

  • si opakováním doplní informace z témat: příprava, hodnocení a prezentace výsledků auditu
  • musí v rámci zadaných případových studií / auditních situací jednat samostatně
  • se naučí využívat poskytnuté dokumenty k přípravě a plánování auditu
  • se naučí hodnotit dané situace při auditu a důkazy a tím i v případě potřeby dovozovat zjištění z auditu
  • se naučí klasifikovat zjištění z auditu podle příslušných schémat pro hodnocení auditu
  • se naučí prezentovat výsledky auditu

Obsah kurzu:

Výklad významných součástí přípravy auditu včetně analýzy rizik, hodnocení a prezentace výsledků auditu

Případová studie 1 Příprava, plánování, prezentace plánu auditu

Případová studie 2 (Auditu procesu vývoje) nebo 3 (Audit procesu sériové výroby) - včetně přestávky

Požadavky na vzdělání a praxi:

  • Certifikovaný auditor procesu VDA 6.3 (v případě recertifikace)
  • Absolvent kurzu VDA QMC Auditor procesu VDA 6.3

Povinné předchozí absolvování kurzů:

  • Kvalifikace auditora procesu VDA 6.3 včetně certifikační zkoušky (v případě recertifikace)
  • Kvalifikace auditora procesu VDA 6.3

Doplňkové informace

Doba trvání kurzu:

1 den

Odborný garant:

VDA QMC, Ing. Pavel Řezníček, CSc.

Lektoři:

Ing. Michal Jančok

Forma ukončení:

Účastník při splnění minimálně 80 % docházky získá osvědčení VDA QMC o absolvování kurzu, které doloží k žádosti o prodloužení platnosti certifikace.

Doporučení:

Odpovědi na některé Vaše otázky z oblasti rekvalifikace auditora procesu VDA 6.3 naleznete ZDE.
Kurz je zařazen do modulového vzdělávání kvalifikace Inženýr v dodavatelském řetězci. Počet kreditů: 1.

Upozornění:

Kurz je možné absolvovat pouze v podobě otevřeného (veřejného) typu, nikoliv v podobě typu uzavřeného školení (in-house).

Navazující kurzy

Interní auditor ISO 9001 a IATF

VDA 2 Uvolnění výrobního procesu a produktu

Zajištění stupně zralosti pro nové díly

Specifické požadavky OEMs

Harmonizovaná FMEA

Harmonizovaná FMEA VDA a AIAG

ACT VDA

Bližší informace ke kurzu:

Irena Lukešová

tel.: +420 221 082 225

lukesova@csq.cz

Cena

Cena pro nečleny: 259 EUR bez DPH (313 EUR včetně DPH)
Cena pro členy: 259 EUR bez DPH (313 EUR včetně DPH) více informací o členství
 

Česká společnost pro jakost
Novotného lávka 200/5
110 00 Praha 1
Česká republika

tel.: +420 221 082 269
fax: +420 221 082 229
e-mail: sekretariat@csq.cz  

       GDPR
Vyrobila Omega DesignOmega Design