Pro správné zobrazení a funkci webových stránek si prosím aktivujte JavaScript ve svém prohlížeči!
Jazyk CZ | EN
 
Úvod Vzdělávání Otevřené kurzy Statistické přejímky

Statistické přejímky - SPř

Charakteristika

Komu je kurz určen?

Všem, kteří při svých rozhodováních využívají výběrových metod jako například:

 • při řízení jakosti a v provozech;
 • ve vstupní, mezioperační a výstupní kontrole nebo při výrobě na pase;
 • při realizaci auditů a prověrek;
 • notifikovaným osobám;
 • pracovníkům dozorových orgánů atd.

Co Vám kurz přinese?

Podrobně se seznámíte s principy a zásadami, na kterých jsou postaveny výběrové metody publikované v různých systémech statistických přejímacích plánů, jak při kontrole srovnáváním, tak při kontrole měřením, přičemž každý z těchto systémů je vybudován se zcela určitým záměrem nosným pro danou, výše specifikovanou oblast pracovníků. Přitom základním hlediskem pro danou oblast činností je co nejvyšší hospodárnost a záruka, že získané výsledky budou poskytovat závěry s předem požadovanými riziky a požadavky na jakost. Do kurzu zahrnuté systémy představují mezinárodně uznávané a v praxi prověřené nástroje, které se opírají o teorii pravděpodobnosti a jsou začleněny do mezinárodních norem ISO jako doporučené metody podporující systémy jakosti pokryté normami ISO řady 9000.

Požadavky na vzdělání a praxi:

Nejsou stanoveny. Doporučujeme absolvovat kurz SM1 - Základy statistických metod zabezpečování kvality.

Povinné předchozí absolvování kurzů:

Není požadováno.

Obsah kurzu:

 • Principy statistických přejímek - obecné rysy, podmínky aplikace a jejich přínosy
 • Použití systémů přejímacích plánů při kontrole srovnáváním:
 1. ČSN ISO 2859-1 - kontrola každé dávky ze série od téhož dodavatele - požadavek na přípustnou mez jakosti: AQL
 2. ČSN 01 0254 - mezioperační kontrola
 3. ČSN ISO 2859-2 - kontrola izolovaných dávek
 4. ČSN ISO 2859-3 - občasná přejímka dávek ze série od téhož dodavatele - AQL
 5. ČSN ISO 2859-4 - výběrová kontrola při auditech a prověrkách
 6. ČSN ISO 2859-5 - kontrola každé dávky postupným výběrem při dané přípustné mezi jakosti AQL
 7. ČSN ISO 8422 - kontrola každé dávky postupným výběrem - pevná rizika dodavatele a odběratele
 8. ČSN ISO řady 13448 - přejímací plány využívající vedlejších informací o dodavateli
 9. ČSN ISO 14560 - míra jakosti dávky: počet neshodných na milion jednotek
 10. ČSN ISO 18414 - přejímací plány pro činnost dozorových orgánů - použitá záruka jakosti: AOQL
 11. ČSN ISO 21247 - systém nezaložený na AQL a využívající vedlejší informace

 • Použití systémů přejímacích plánů při kontrole měřením: tento systém použitelný jen pro měřitelné znaky splňující další vedlejší požadavky
 1. ČSN ISO 3951-1 - kontrola každé dávky ze série od téhož dodavatele - jediný znak jakosti, jediná hodnota AQL
 2. ČSN ISO 3951-2 - systém návazný na ČSN ISO 3951-1- vícerozměrné situace při nezávislých znacích jakosti při oddělené, propojené a složené kontrole
 3. ČSN ISO 3951-3 - výběrová schémata AQL dvojím výběrem pro kontrolu každé dávky v sérii
 4. ČSN ISO 3951-5 - přejímací plány AQL, postupný výběr, známá směrodatná odchylka
 5. ČSN ISO 8423 - kontrola každé dávky postupným výběrem - pevná rizika dodavatele α a odběratele β

Výklad je realizován přímo na příslušných normách a podán formou konkrétních příkladů. Tyto příklady pracují s tabulkami a grafy z norem a s řadou dalších tabulek a grafů, které umožňují vlastní analýzu dat. Ve skriptech jsou zahrnuty jen ty grafy a tabulky, které jsou potřebné k vlastnímu řešení dané úlohy.

Účastníci kurzu by měli mít - ve vlastním zájmu - sebou příslušné normy (nebo alespoň ty, se kterými pracují v podniku), aby mohli výklad nejen sledovat, ale sami prezentovat problémy, které by potřebovali na kurzu objasnit.

Doplňkové informace

Doba trvání kurzu:

2 dny

Lektor:

Ing. Jan Matuský

Metody výuky:

Výuka je prováděna s ohledem na počáteční znalosti účastníků formou paralelních přednášek, praktických příkladů a řešení problémů předložených účastníky kurzu.

Forma ukončení:

Účastník při splnění 80 % docházky obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

Doporučení:

Kurz je doporučen držitelům personálních certifikátů k recertifikaci.

Bližší informace:

Ondřej Kopecký, tel.: +420 221 082 284
kopecky@csq.cz

 

Cena

Cena pro nečleny: 8 620 Kč bez DPH (10 430 Kč včetně DPH)
Cena pro členy: 6 900 Kč bez DPH (8 349 Kč včetně DPH) více informací o členství
 

Česká společnost pro jakost
Novotného lávka 200/5
110 00 Praha 1
Česká republika

tel.: +420 221 082 269
fax: +420 221 082 229
e-mail: sekretariat@csq.cz  

       GDPR
Vyrobila Omega DesignOmega Design