Pro správné zobrazení a funkci webových stránek si prosím aktivujte JavaScript ve svém prohlížeči!
Jazyk CZ | EN
 
Úvod Vzdělávání Otevřené kurzy Statistické metody v managementu kvality

Statistické metody v managementu kvality - VSM

Charakteristika

Komu je kurz určen?

Manažerům kvality, všem kteří se zabývají zpracováním a vyhodnocováním údajů napozorovaných v provozech, ve zkušebnách i v laboratořích, všem pracovníkům z oblasti řízení kvality, technologům, konstruktérům, metrologům, vývojovým pracovníkům, auditorům atd.

Co Vám kurz přinese?

Získání základních znalostí specifických statistických nástrojů využívaných v managementu kvality. Schopnost pracovat se základními nástroji (specifické úlohy jsou součástí specializovaných kurzů – SPC, Navrhování a analýza experimentů, Statistické přejímky) a využívat je v rámci dostupného statistického softwaru. Kurz je zaměřen na základní podoby jednotlivých nástrojů a zejména na schopnost interpretovat výsledky a využívat je k rozhodování. Schopnost plně využít při aplikaci vykládaných metod MS Excel.

Účastník získání základní přehled o specializovaných statistických nástrojích využívaných v managementu kvality, které si může následně prohloubit na specializovaných kurzech (SPC, Navrhování a analýza experimentů, Statistické přejímky).

Požadavky na vzdělání a praxi:

Znalost základů práce v MS Excel (je ve výuce využíván k výpočtu různých charakteristik, tvorbě grafů atd.). Účastník by měl zvládat: vkládání dat a základní formátování, základní vzorce (suma, průměr atd.) a relativní a absolutní adresování („dolárky“ v adrese buňky), vkládání základních typů grafů (sloupcový, spojnicový atd.).

Povinné předchozí absolvování kurzů:

Povinné absolvování kurzu Základy statistických metod, nebo prokázání znalostí na stejné úrovni testem umístěným v e-Výuce ČSJ.

Obsah kurzu:

Statistické nástroje v managementu kvality

 • Základy statistiky (opakování z kurzu SM1 – Základy statistických metod)
 • Přehled specializovaných statistických nástrojů
 • Vazba na požadavky normy ISO 9001 a IATF 16949

Statistická regulace procesů

 • Předpoklady využití regulačních diagramů
 • Náhodné a vymezitelné zdroje variability
 • Fáze statistické regulace procesů
 • Aplikace Shewhartových regulačních diagramů a jejich vyhodnocování

Ukazatele způsobilosti procesů

 • Ukazatele způsobilosti Cp a Cpk
 • Ukazatele výkonnosti Pp a Ppk
 • Ukazatele pro diskrétní veličiny (počty neshod nebo neshodných jednotek)

Statistické přejímky

 • Statistické přejímky srovnáváním
 • Statistické přejímky měřením

Navrhování a analýza experimentů

 • Základní typy experimentů, využití experimentů v praxi
 • Plně faktoriální experimenty

Doplňkové informace

Doba trvání kurzu:

2 dny

Odborný garant:

Ing. Ondřej Hykš

Metody výuky:

Výklad a praktické workshopy provázané s výpočtem ukazatelů a tvorbou grafů v MS Excel a interpretací zjištění.

Doporučuje se přinést si notebook s nainstalovaným MS Excel.

Forma ukončení:

Účastník při splnění 80 % docházky obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

Doporučení:

Kurz je doporučen držitelům personálních certifikátů k recertifikaci.

Bližší informace:

Ondřej Kopecký, tel.: +420 221 082 284
kopecky@csq.cz

Cena

Cena pro nečleny: 7 990 Kč bez DPH (9 668 Kč včetně DPH)
Cena pro členy: 6 392 Kč bez DPH (7 734 Kč včetně DPH) více informací o členství
 

Česká společnost pro jakost
Novotného lávka 200/5
110 00 Praha 1
Česká republika

tel.: +420 221 082 269
fax: +420 221 082 229
e-mail: sekretariat@csq.cz  

       GDPR
Vyrobila Omega DesignOmega Design