Pro správné zobrazení a funkci webových stránek si prosím aktivujte JavaScript ve svém prohlížeči!
Jazyk CZ | EN
 
Úvod Vzdělávání Otevřené kurzy Statistické metody pro řešení problémů

Statistické metody pro řešení problémů - SMR

Charakteristika

Komu je kurz určen?

Pracovníkům, kteří mají (nebo v budoucnu budou mít) na starosti zpracování dat s cílem identifikovat faktory, které způsobují problémy v provozu organizace. Pracovníkům, kteří potřebují analyticky z dat naměřených v procesu identifikovat jeho správné nastavení tak, aby vyhovoval stanoveným specifikacím, požadavkům. Pracovníkům zapojeným do metodik hledání příčin problémů a zlepšování organizací, ve kterých jsou analyzována shromážděná data.

Co Vám kurz přinese?

Schopnost analyzovat dříve nashromážděná data a identifikovat rozdíly v různých skupinách dat (například při řešení otázky, za dva stroje ve výrobě pracují se stejnou přesností) nebo zjistit vztah mezi dvěma naměřenými proměnnými (například při řešení otázky, jakou mám nastavit na zařízení teplotu, aby rozměr výsledného produktu plnil zadané specifikace).

Požadavky na vzdělání a praxi:

Znalost základů statistických metod na velmi dobré úrovni (viz povinné absolvování předchozích kurzů), zkušenosti s aplikování statistických metod v praxi organizace.

Povinné předchozí absolvování kurzů:

Základy statistických metod (případně znalosti na stejné úrovni prokázané testem umístěným v e-Výuce ČSJ).

Obsah kurzu:

  • Testování hypotéz
  • využití testování hypotéz v managementu;
  • testování normality dat;
  • parametrické testy hypotéz (t-test, F-test, ANOVA atd.);
  • párové testy;
  • neparametrické testy hypotéz (testy pro jiné, než normální rozdělení dat).

  • Korelační a regresní analýza
  • využití korelačních a regresních analýz v managementu;
  • korelační analýza;
  • regresní analýza (jednoduchá i vícenásobná regrese).

Doplňkové informace

Doba trvání kurzu:

1 den

Odborný garant:

Ing. Ondřej Hykš

Metody výuky:

Výklad a praktické workshopy provázané s výpočtem ukazatelů a tvorbou grafů v MS Excel a interpretací zjištění. Pro snazší osvojení statistických postupů softwaru MS Excel je vhodné použít na kurzu vlastní notebook.

Forma ukončení:

Účastník při splnění 80 % docházky obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

Doporučení:

Kurz je doporučen držitelům personálních certifikátů k recertifikaci.

Bližší informace:

Jana Kvapilová, tel.: +420 221 082 231
kvapilova@csq.cz

Cena

Cena pro nečleny: 3 490 Kč bez DPH (4 223 Kč včetně DPH)
Cena pro členy: 2 792 Kč bez DPH (3 378 Kč včetně DPH) více informací o členství

Termíny

Variabilní symbol Termín Místo Stav Košík
K19329
30.09.2019
ČSJ, Praha Volno
K20292
03.06.2020
ČSJ, Praha Volno
 

Česká společnost pro jakost
Novotného lávka 200/5
110 00 Praha 1
Česká republika

tel.: +420 221 082 269
fax: +420 221 082 229
e-mail: sekretariat@csq.cz  

       GDPR
Vyrobila Omega DesignOmega Design