Pro správné zobrazení a funkci webových stránek si prosím aktivujte JavaScript ve svém prohlížeči!
Jazyk CZ | EN
 
Úvod Vzdělávání Otevřené kurzy Společenská odpovědnost

Společenská odpovědnost - CSR

Charakteristika

Komu je kurz určen?

Všem, kteří mají zájem o zvýšení účinnosti a celkové efektivnosti práce ve vztahu k plnění vize a strategie firmy i v oblasti spolupráce se zainteresovanými stranami.

Co Vám kurz přinese? 

Ucelené poznatky o tom, co je Společenská odpovědnost organizace (CSR), jaké roviny zahrnuje, jaké lze použít standardy pro její nastavení, jaké jsou používané praxe u nás i ve světě. Cílem kurzu je uvědomění si přínosu zavedení koncepce CSR a poskytnut pomoc při definování zainteresovaných stran. V neposlední řadě program přináší přehled významných organizací zabývajících se podporou této problematiky.

Požadavky na vzdělání a praxi:

Nejsou stanoveny.

Povinné předchozí absolvování kurzů:

Není požadováno.

Obsah kurzu:

  • Úvod do problematiky
  • Teoretická základna
  • Implementace a zpráva
  • Hodnocení společenské odpovědnosti
  • Podpora CSR

Doplňkové informace

Doba trvání kurzu:

2 dny

Odborný garant:

Ing. Alena Plášková, CSc.

Metody výuky:

Přednášky, případové studie a týmová práce.

Učební materiály:

Norma ČSN ISO 26000 pokyny pro oblast společenské odpovědnosti.

Forma ukončení:

Při splnění 80 % docházky vydání osvědčení o absolvování kurzu.

Doporučení:

Kurz je doporučen držitelům personálních certifikátů k recertifikaci.

Bližší informace:

Jana Kvapilová, tel.: +420 221 082 231
kvapilova@csq.cz 

Cena

Cena pro nečleny: 5 508 Kč bez DPH (6 665 Kč včetně DPH)
Cena pro členy: 4 590 Kč bez DPH (5 554 Kč včetně DPH) více informací o členství

Termíny

Variabilní symbol Termín Místo Stav Košík
K21326
16.09.2021-17.09.2021
ČSJ, Praha Volno
 

Česká společnost pro jakost
Novotného lávka 200/5
110 00 Praha 1
Česká republika

tel.: +420 221 082 269
fax: +420 221 082 229
e-mail: sekretariat@csq.cz  

       GDPR
Vyrobila Omega DesignOmega Design