Pro správné zobrazení a funkci webových stránek si prosím aktivujte JavaScript ve svém prohlížeči!
Jazyk CZ | EN
 
Úvod Vzdělávání Otevřené kurzy Školení pro hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

Školení pro hodnocení nebezpečných vlastností odpadů - VHO

Charakteristika

Grafické modulové schéma v oblasti environmentálního managementu naleznete ZDE.

Komu je kurz určen?

Zájemcům o pověření k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů Ministerstvem životního prostředí ČR podle § 73 Zákona o odpadech, těm, kteří mají zájem získat personální certifikát "Certifikát VHO" nebo "Certifikát MVO" a těm, kteří se zabývají odběry vzorků odpadů nebo si chtějí rozšířit znalosti v této oblasti. Náplň kurzu je v souladu se zákonem o odpadech a připravovanou vyhláškou MŽP o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů (dosud vyhláška č. 94/2016 Sb.).

Náplň kurzu schválilo MŽP.

Informace pro zájemce o pověření

Požadavky na vzdělání a praxi:

Požadavky pro žadatele o certifikát VHO nebo MVO se dozvíte zde.  

Povinné předchozí absolvování kurzů:

Není požadováno.

Obsah kurzu:

  • Zásady odběru vzorků odpadu včetně jeho dokumentace
  • Bezpečnost prací a ochrana zdraví při zajišťování vzorkování
  • Postupy pro výběr laboratoří a odborných pracovišť pro zkoušky vzorků odpadů, náležitosti protokolů o výsledcích zkoušek a jejich výklad
  • Právní předpisy v oblasti odpadového hospodářství obecně a zvláštně zaměřené na hodnocení nebezpečných vlastností odpadů
  • Zařazování odpadů podle Katalogu odpadů
  • Způsob a postup hodnocení jednotlivých nebezpečných vlastností odpadů
  • Obsah a náležitosti osvědčení a sdělení o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

Doplňkové informace

Doba trvání kurzu:

5 dní

Odborný garant:

Ing. Renata Nováková

Metody výuky:

Výklad, případové studie a praktická cvičení.

Forma ukončení:

Účastník při splnění 85 % docházky a úspěšného zvládnutí závěrečného testu obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

Doporučení:

Úspěšný absolvent kurzu má možnost se přihlásit k certifikační zkoušce Vzorkař a hodnotitel nebezpečných vlastností odpadů - VHO nebo Manažer vzorkování odpadů - MVO.

Kurz je doporučen držitelům personálních certifikátů k recertifikaci.

Bližší informace:

Jana Kvapilová, tel.: +420 221 082 231
kvapilova@csq.cz

Cena

Cena pro nečleny: 12 990 Kč bez DPH (15 718 Kč včetně DPH)
Cena pro členy: 10 392 Kč bez DPH (12 574 Kč včetně DPH) více informací o členství

Termíny

Variabilní symbol Termín Místo Stav Košík
K21228
01.11.2021-05.11.2021
ČSJ, Praha Volno
 

Česká společnost pro jakost
Novotného lávka 200/5
110 00 Praha 1
Česká republika

tel.: +420 221 082 269
fax: +420 221 082 229
e-mail: sekretariat@csq.cz  

       GDPR
Vyrobila Omega DesignOmega Design