Pro správné zobrazení a funkci webových stránek si prosím aktivujte JavaScript ve svém prohlížeči!
Jazyk CZ | EN
 
Úvod Vzdělávání Otevřené kurzy Praktické dovednosti komunikace a asertivita

Praktické dovednosti komunikace a asertivita - KA

Charakteristika

Komu je kurz určen?

Manažerům, personalistům, pracovníkům firem na všech úrovních. Těm, kteří chtějí zdokonalit své dovednosti při jednání s druhými lidmi. Těm, kteří si chtějí s druhými porozumět, sdělovat své požadavky, dávat zpětné vazby na nevhodné chování a slušným způsobem se prosadit.

Co Vám kurz přinese?

Účastník zlepší své komunikační dovednosti, svou schopnost naslouchat, asertivně se prosadit, umět poskytovat zpětnou vazbu spolupracovníkům. V řadě cvičení, příkladů a modelových nácviků objeví nejlepší postupy řešení pro různé situace v mezilidských vztazích.

Požadavky na vzdělání a praxi:

Nejsou stanoveny.

Povinné předchozí absolvování kurzů:

Není požadováno.

Obsah kurzu:

1.den: Komunikace

  • Porozumění a vnímání. Proč si nerozumíme?
  • Předávání informací. Jak "to" druhému říci, aby mi rozuměl?
  • Proč nedokážeme druhého "slyšet"?
  • Základní chyby v komunikaci a jak se jich vyvarovat
  • Verbální a neverbální komunikace
  • Zvládání kritiky v komunikaci

2.den: Asertivita

  • Asertivní jednání
  • Způsoby chování a jeho vliv na komunikaci
  • Asertivní techniky
  • Praktické nácviky modelových situací

Doplňkové informace

Doba trvání kurzu:

2 dny

Lektoři:

Ing. Petr Cizner, Ph.D., Svatava Maňasová

Metody výuky:

Praktické nácviky, cvičení, příklady, videa, inspirace, praktická teorie. Lektoři přizpůsobí pořadí a délku jednotlivých témat potřebám účastníků.

Forma ukončení:

Účastník při splnění 80 % docházky obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

Doporučení:

Kurz je doporučen držitelům personálních certifikátů k recertifikaci.

Bližší informace:

Jana Kvapilová, tel.: +420 221 082 231
kvapilova@csq.cz Cena

Cena pro nečleny: 6 600 Kč bez DPH (7 986 Kč včetně DPH)
Cena pro členy: 5 280 Kč bez DPH (6 389 Kč včetně DPH) více informací o členství

Termíny

Variabilní symbol Termín Místo Stav Košík
K21249
20.09.2021-21.09.2021
BEA Centrum Olomouc Volno
 

Česká společnost pro jakost
Novotného lávka 200/5
110 00 Praha 1
Česká republika

tel.: +420 221 082 269
fax: +420 221 082 229
e-mail: sekretariat@csq.cz  

       GDPR
Vyrobila Omega DesignOmega Design