Pro správné zobrazení a funkci webových stránek si prosím aktivujte JavaScript ve svém prohlížeči!
Jazyk CZ | EN
 
Úvod Vzdělávání Otevřené kurzy Personalistika v systémech managementu

Personalistika v systémech managementu - HR

Charakteristika

Komu je kurz určen?

Pracovníkům personálního oddělení - manažerům i řadovým personalistům.
Kurz je vhodný zejména pro firmy působící v automobilovém průmyslu.

Co Vám kurz přinese?

Účastníci pochopí význam a důležitou úlohu personalistů v systémech managementu, budou seznámeni se základními požadavky norem managementu kvality ISO 9001 a IATF 16949. Kurz jim pomůže v lepší komunikaci a spolupráci s ostatními útvary a managementem organizace při náboru a výběru nových zaměstnanců, jejich adaptaci, při vzdělávání, jejich rozvoji a osobním růstu a při řízení jejich výkonu.

Obsah kurzu:

 • Úvod do systému managementu kvality (základní termíny a význam)
 • Představení nejdůležitějších požadavků pro splnění požadavků norem kvality, souvisejících s managementem lidských zdrojů:

   - Management zdrojů

   - Odpovědnosti a pravomoci - co k tomu říkají normy z oblasti kvality?

   - Co jsou a co mají zahrnovat požadavky na pracovní místo?

   - Co je popis pracovního místa a proč je potřeba?

   - Co jsou kompetence, jak by měly být hodnoceny a co by měl tento proces brát v úvahu?

   - Jak postupovat při výběru a hodnocení dodavatelů školících aktivit. (Personalista jako nákupčí kurzů versus personalista partner manažera kvality/výroby).

   - Jak nastavit pravidla a zajistit, že bude prováděno hodnocení efektivnosti výcviku.

 • Příklady častých neshod a zjištění v oblasti HR při auditech II a III. stranou, i jiné nešvary...a jak si s tím má personalista poradit?
 • Základní kvalifikační požadavky na vybrané "kvalitářské" funkce.

Doplňkové informace

Doba trvání kurzu:

1 den

Odborný garant:

Ing. Elena Stibůrková

Metody výuky:

Výklad a příklady z praxe.

Forma ukončení:

Při splnění 80% docházky vydání osvědčení České společnosti pro jakost o absolvování kurzu.

Doporučení:

Kurz je doporučen držitelům personálních certifikátů k recertifikaci.

Bližší informace:

Ondřej Kopecký, tel.: +420 221 082 284
kopecky@csq.cz

Cena

Cena pro nečleny: 2 399 Kč bez DPH (2 903 Kč včetně DPH)
Cena pro členy: 1 999 Kč bez DPH (2 419 Kč včetně DPH) více informací o členství

Termíny

Variabilní symbol Termín Místo Stav Košík
K20291
02.10.2020
ČSJ, Praha Volno
 

Česká společnost pro jakost
Novotného lávka 200/5
110 00 Praha 1
Česká republika

tel.: +420 221 082 269
fax: +420 221 082 229
e-mail: sekretariat@csq.cz  

       GDPR
Vyrobila Omega DesignOmega Design