Pro správné zobrazení a funkci webových stránek si prosím aktivujte JavaScript ve svém prohlížeči!
Jazyk CZ | EN
 
Úvod Vzdělávání Otevřené kurzy Obecná bezpečnost výrobku a odpovědnost za výrobek

Obecná bezpečnost výrobku a odpovědnost za výrobek - RV

Charakteristika

Komu je kurz určen?

Kurz je právního charakteru a je určen pro management od úrovně vrcholové, přes střední management až po výrobní management. Kurz je na základě požadavků v automobilovém průmyslu (například požadavek koncernu VW) doporučován zejména představiteli vrcholového managementu a jeho zástupcům, představiteli pro kvalitu, představiteli odpovědnému za bezpečnost produktu, představiteli pro vývoj a pracovníkovi, který ve firmě nese odpovědnost za přípravu významných smluv. Odbornou péči za plnění závazných právních předpisů nese firma jako celek. Vhodný je i např. pro personalisty z důvodu nastavení odpovědnosti zaměstnanců ve firmě.

Co Vám kurz přinese?

Účastníci budou seznámeni s technickou legislativou v automobilovém průmyslu na všech třech úrovních, od technických požadavků na výrobky přes obecnou bezpečnost výrobku (stahovací akce, pokuty) k odpovědnosti za výrobek (odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku – náhrada škod na zdraví, životě a soukromém majetku), která bude doplněna o způsoby eliminace rizik s ní spojených. Zdůrazněna bude odborná péče dodavatelů v automobilovém průmyslu včetně přestupkové a trestněprávní odpovědnosti. Kurz není vhodný pro účastníky pracující se slovenskou legislativou.

Požadavky na vzdělání a praxi:

Nejsou stanoveny.

Povinné předchozí absolvování kurzů:

Není požadováno.

Obsah kurzu:

 • Obecný úvod do práva ČR, vymezení školené oblasti, právní minimum, hierarchie právních norem, pozice Nařízení EU, práce s databázemi českého a evropského práva
 • Technické požadavky na výrobek – zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh včetně prováděcích právních předpisů ČR, EU a EHK OSN pro výrobní proces motorového vozidla a pro motorové vozidlo a jeho díly 
 • Obecná bezpečnost výrobku – zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, s modifikacemi pro automobilový průmysl podle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, preventivní povinnost 
 • Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku – odpovědnost za výrobek (nepřesně i ručení za výrobek) – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník – evropská koncepce, doplněná o právní úpravu odpovědnosti za výrobek v USA
 • Odpovědnost za soulad se smlouvou a záruka – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • Eliminace rizik odpovědnosti za výrobek
 • Trestněprávní aspekty odpovědnosti zaměstnance – zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
 • Trestní odpovědnost firmy – zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim
 • Přestupky – zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a o řízení o nich, zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích

        Doplňkové informace

        Doba trvání kurzu:

        1 den

        Odborný garant:

        JUDr. Radka Nevědělová, Ph.D.

        Metody výuky:

        Výklad, cvičení, diskuse.

        Doporučení:

        Kurz je zařazen do modulového vzdělávání kvalifikace Inženýr v dodavatelském řetězci. Počet kreditů: 1.

        Kurz je doporučen držitelům personálních certifikátů k recertifikaci.

        Forma ukončení:

        Účastník při splnění 80 % docházky obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

        Bližší informace:

        Jana Kvapilová, tel.: +420 221 082 231
        kvapilova@csq.cz

        Cena

        Cena pro nečleny: 4 390 Kč bez DPH (5 312 Kč včetně DPH)
        Cena pro členy: 3 512 Kč bez DPH (4 250 Kč včetně DPH) více informací o členství

        Termíny

        Variabilní symbol Termín Místo Stav Košík
        K20116
        05.10.2020
        ČSJ, Praha Volno
        K20117
        02.11.2020
        NOSRETI, Brno Volno
        K20118
        07.12.2020
        NOSRETI, Brno Volno
         

        Česká společnost pro jakost
        Novotného lávka 200/5
        110 00 Praha 1
        Česká republika

        tel.: +420 221 082 269
        fax: +420 221 082 229
        e-mail: sekretariat@csq.cz  

               GDPR
        Vyrobila Omega DesignOmega Design