Pro správné zobrazení a funkci webových stránek si prosím aktivujte JavaScript ve svém prohlížeči!
Jazyk CZ | EN
 
Úvod Vzdělávání Otevřené kurzy Obecná bezpečnost výrobku a odpovědnost za výrobek

Obecná bezpečnost výrobku a odpovědnost za výrobek - RV

Charakteristika

Komu je kurz určen?

Kurz je právního charakteru a je určen pro management od úrovně vrcholové, přes střední management až po výrobní management. Kurz je na základě požadavků v automobilovém průmyslu (například požadavek koncernu VW) doporučován zejména představiteli vrcholového managementu a jeho zástupcům, představiteli pro kvalitu, představiteli odpovědnému za bezpečnost produktu, představiteli pro vývoj a pracovníkovi, který ve firmě nese odpovědnost za přípravu významných smluv. Odbornou péči za plnění závazných právních předpisů nese firma jako celek. Vhodný je i např. pro personalisty z důvodu nastavení odpovědnosti zaměstnanců ve firmě.

Co Vám kurz přinese?

Účastníci budou seznámeni s technickou legislativou v automobilovém průmyslu na všech třech úrovních, od technických požadavků na výrobky přes obecnou bezpečnost výrobku (stahovací akce, pokuty) k odpovědnosti za výrobek (odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku – náhrada škod na zdraví, životě a soukromém majetku), která bude doplněna o způsoby eliminace rizik s ní spojených. Zdůrazněna bude odborná péče dodavatelů v automobilovém průmyslu včetně přestupkové a trestněprávní odpovědnosti. Kurz není vhodný pro účastníky pracující se slovenskou legislativou.

Požadavky na vzdělání a praxi:

Nejsou stanoveny.

Povinné předchozí absolvování kurzů:

Není požadováno.

Obsah kurzu:

 • Obecný úvod do práva ČR, vymezení školené oblasti, právní minimum, hierarchie právních norem, pozice Nařízení EU, práce s databázemi českého a evropského práva
 • Technické požadavky na výrobek – zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh včetně prováděcích právních předpisů ČR, EU a EHK OSN pro výrobní proces motorového vozidla a pro motorové vozidlo a jeho díly 
 • Obecná bezpečnost výrobku – zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, s modifikacemi pro automobilový průmysl podle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, preventivní povinnost 
 • Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku – odpovědnost za výrobek (nepřesně i ručení za výrobek) – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník – evropská koncepce, doplněná o právní úpravu odpovědnosti za výrobek v USA
 • Odpovědnost za soulad se smlouvou a záruka – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • Eliminace rizik odpovědnosti za výrobek
 • Trestněprávní aspekty odpovědnosti zaměstnance – zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
 • Trestní odpovědnost firmy – zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim
 • Přestupky – zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a o řízení o nich, zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích

        Doplňkové informace

        Doba trvání kurzu:

        1 den

        Odborný garant:

        JUDr. Radka Nevědělová, Ph.D.

        Metody výuky:

        Výklad, cvičení, diskuse.

        Doporučení:

        Kurz je zařazen do modulového vzdělávání kvalifikace Inženýr v dodavatelském řetězci. Počet kreditů: 1.

        Kurz je doporučen držitelům personálních certifikátů k recertifikaci.

        Forma ukončení:

        Účastník při splnění 80 % docházky obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

        Bližší informace:

        Jana Kvapilová, tel.: +420 221 082 231
        kvapilova@csq.cz

        Cena

        Cena pro nečleny: 4 390 Kč bez DPH (5 312 Kč včetně DPH)
        Cena pro členy: 3 512 Kč bez DPH (4 250 Kč včetně DPH) více informací o členství

        Termíny

        Variabilní symbol Termín Místo Stav Košík
        K21125
        12.04.2021
        ČSJ, Praha Volno
        K21126
        14.06.2021
        Nosretti, Brno Volno
        K21127
        20.09.2021
        ČSJ, Praha Volno
        K21128
        01.11.2021
        Nosretti, Brno Volno
        K21129
        06.12.2021
        Nosretti, Brno Volno
         

        Česká společnost pro jakost
        Novotného lávka 200/5
        110 00 Praha 1
        Česká republika

        tel.: +420 221 082 269
        fax: +420 221 082 229
        e-mail: sekretariat@csq.cz  

               GDPR
        Vyrobila Omega DesignOmega Design