Pro správné zobrazení a funkci webových stránek si prosím aktivujte JavaScript ve svém prohlížeči!
Jazyk CZ | EN
 
Úvod Vzdělávání Otevřené kurzy Manažer systému hospodaření s energií

Manažer systému hospodaření s energií - EnMS

Charakteristika

Komu je kurz určen?

Vedoucím pracovníkům zabývajících se energetickým hospodářstvím , pracovníkům odpovědným za zavádění a řízení EnMS podle normy ISO 50001, odborným pracovníkům, kteří mají odpovědnost za procesy spojené s provozováním energetických zařízení a jejich efektivním využitím.

Co Vám kurz přinese?

Informace o požadavcích normy ISO 50001, informace jak zavést, monitorovat, vyhodnocovat a zlepšovat systém hospodaření s energií.

Zvýšení energetického a ekologického povědomí jako předpoklad k zabezpečení vyšší energetické efektivity užití energie v energetických systémech.

Požadavky na vzdělání:

Vysokoškolské nebo středoškolské vzdělání technického směru.

Doporučené předchozí absolvování kurzů:

Není požadováno.

Obsah kurzu:

1. den (Simon Palupčík)

 • úvod k systému hospodaření s energií
 • důvody a přednosti zavedení normy ISO 50001
 • základní aspekty úspor energie a ochrany ovzduší a klimatu Země
 • legislativní požadavky vztahující se k energetickému hospodářství
 • certifikace - postup, 2 stupně


2.den (Tomáš Chadim)

 • postupy tvorby Úvodního energetického přezkoumání
 • metodika stanovení ukazatelů energetické náročnosti EnPI, stanovení preměnných provozu
 • tvorba energetických bilancí
 • monitoring a měření - princip monitoringu
 • analýza a vyhodnocení naměřených dat, základní pravidla pro reporting


3.den (Anna Dvořáková)

 • požadavky normy ISO 50001
 • postup zavádění EnMS, využití dalších systémů managementu
 • stanovení akčního plánu realizace neustálého zlepšování energetické účinnosti
 • interní audit EnMS - metody, pravidla a principy
 • praktický příklad realizace interního auditu EnMS

Doplňkové informace

Doba trvání kurzu:

3 dny

Odborný garant:

BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s.r.o.

Metody výuky:

Odborný výklad včetně praktických příkladů. WS na tvorbu energetické bilance.  

Forma ukončení:

Účastník při splnění 80 % docházky obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

Doporučení:

Kurz je doporučen držitelům personálních certifikátů k recertifikaci.

Bližší informace:

Jana Kvapilová, tel.: +420 221 082 231
kvapilova@csq.cz

Cena

Cena pro nečleny: 9 480 Kč bez DPH (11 471 Kč včetně DPH)
Cena pro členy: 7 900 Kč bez DPH (9 559 Kč včetně DPH) více informací o členství

Termíny

Variabilní symbol Termín Místo Stav Košík
K21164
10.11.2021-12.11.2021
ČSJ, Praha Volno
 

Česká společnost pro jakost
Novotného lávka 200/5
110 00 Praha 1
Česká republika

tel.: +420 221 082 269
fax: +420 221 082 229
e-mail: sekretariat@csq.cz  

       GDPR
Vyrobila Omega DesignOmega Design