Pro správné zobrazení a funkci webových stránek si prosím aktivujte JavaScript ve svém prohlížeči!
Jazyk CZ | EN
 
Úvod Vzdělávání Otevřené kurzy Manažer společenské odpovědnosti

Manažer společenské odpovědnosti - M CSR

Charakteristika

Komu je kurz určen?

Všem manažerům, podnikatelům, odborným pracovníkům, kteří mají zájem seznámit se s problematikou společenské odpovědnosti.

Co Vám kurz přinese?

Kurz poskytne ucelené poznatky o tom, co je to Společenská odpovědnost organizace, jaké pilíře zahrnuje a jaké standardy lze použít pro její nastavení. Poznáte, že spojení ekonomických, environmentálních a společenských cílů se stane jasnou konkurenční výhodu.

Požadavky na vzdělání a praxi:

Středoškolské vzdělání.

Povinné předchozí absolvování kurzů:

Není požadováno.

Obsah kurzu:

  • Úvod do problematiky Společenské odpovědnosti organizací, základní principy a pojmy CSR
  • Tři základní pilíře Společenské odpovědnosti organizace - ekonomický, environmentální, sociální
  • Dimenze společensky odpovědného chování - interní, externí
  • Přehled standardů pro Společenskou odpovědnost organizací (hodnocení Společenské odpovědnosti)
  • Současná situace a praxe v oblasti Společenské odpovědnosti
  • V průběhu kurzu zpracují účastníci závěrečnou práci na zvolené a schválené téma, kterou v závěru kurzu prezentují.

Závěrečná práce je spolu se zvládnutím učiva tohoto kurzu předpokladem pro přihlášku ke zkoušce na personální certifikát MANAŽER CSR.

Doplňkové informace

Doba trvání kurzu:

6 dnů

Odborný garant:

Ing. Alena Plášková, CSc.

Metody výuky:

Přednášky, cvičení, ukázky z praxe.

Forma ukončení:

Při splnění 80 % docházky a prezentace práce na zvolené téma vydání osvědčení o absolvování kurzu.

Doporučení:

Úspěšný absolvent kurzu má možnost se přihlásit k certifikační zkoušce u certifikačního orgánu.

Kurz je doporučen držitelům personálních certifikátů k recertifikaci.

Bližší informace:

Jana Kvapilová, tel.: +420 221 082 231
kvapilova@csq.cz Cena

Cena pro nečleny: 12 990 Kč bez DPH (15 718 Kč včetně DPH)
Cena pro členy: 10 392 Kč bez DPH (12 574 Kč včetně DPH) více informací o členství

Termíny

Variabilní symbol Termín Místo Stav Košík
K21327
02.06.2021-04.06.2021
23.06.2021-25.06.2021
ČSJ, Praha Volno
 

Česká společnost pro jakost
Novotného lávka 200/5
110 00 Praha 1
Česká republika

tel.: +420 221 082 269
fax: +420 221 082 229
e-mail: sekretariat@csq.cz  

       GDPR
Vyrobila Omega DesignOmega Design