Pro správné zobrazení a funkci webových stránek si prosím aktivujte JavaScript ve svém prohlížeči!
Jazyk CZ | EN
 

Manažer rizik - MR

Charakteristika

Jednou z možností jak zefektivnit řízení a snížit náklady na provoz organizace je umět identifikovat, hodnotit a řídit rizika. Způsoby, jak s riziky ohrožující organizaci strategicky pracovat vám ukáže právě tento kurz.

Komu je kurz určen?

Kurz je určen pro manažery, vedoucí pracovníky, auditory, procesní a systémové inženýry, techniky a inženýry kvality a všechny další, kteří se podílejí na identifikaci, hodnocení a řízení rizik. 

Co Vám kurz přinese?

Cílem je seznámit a naučit každého účastníka kurzu, aby se řízení rizik stalo součástí odpovědného řízení každého pracovníka v organizaci.

Obsah kurzu:

Obsah – 1. část:

 • Interní rizika a externí rizika, vč. využívaných metod v praxi
 • Hodnocení rizik dle RPN a dle maticového přístupu podle harmonizace VDA/AIAG
 • Procesy v rámci řízení rizik - identifikace, hodnocení, řízení a monitorování rizik
 • Identifikace  rizik v oblastech obchodních, personálních, finančních, realizačních aj.
 • Typologie rizik
 • Řízení rizik v jednotlivých fázích životního cyklu produktu a procesu, vč. Opportunity study a Feasibility study (R.P.A. – Rating Process Assessment, S.P.A. – Supplier Potential Analysis)
 • Varianty pro minimalizaci a optimalizaci rizik 
 • Praktické příklady, individuální a týmová cvičení

Obsah – 2. část:

 • Standardy pro řízení rizik ČSN 310000, 31010, 60812, 61025, 62198 aj.
 • Havarijní plány a havarijní situace 
 • Techniky a nástroje pro řízení rizik (3x5xPROČ, Root Cause Analysis, deterministická metoda CPM – Critical Path Method a stochastická metoda PERT - Program Evaluation and Review Technique, Critical Chain, Theory of Constraints)
 • Procesní přístup v rámci řízení rizik (např. dle PPAP, APQP, ETA, FTA, FMEA dle VDA/AIAG, 8D Report, What-If Analysis apod.)
 • Praktické příklady, individuální a týmová cvičení

Doplňkové informace

Doba trvání kurzu:

4 dny

Lektoři:

Dr. Petr Řeháček

Forma ukončení:

Účastník při splnění 80 % docházky obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

Doporučení:

Kurz je doporučen držitelům personálních certifikátů k recertifikaci.

Související kurzy: 

Projektový manažer – plánování a řízení projektů
Analýza a řízení rizik
Plánování a řízení projektů v automobilovém průmyslu

Bližší informace:

Jana Kvapilová, tel.: +420 221 082 231
kvapilova@csq.cz

Cena

Cena pro nečleny: 13 990 Kč bez DPH (16 928 Kč včetně DPH)
Cena pro členy: 11 192 Kč bez DPH (13 542 Kč včetně DPH) více informací o členství

Termíny

Variabilní symbol Termín Místo Stav Košík
K21101
07.10.2021-08.10.2021
21.10.2021-22.10.2021
ČSJ, Praha Volno
 

Česká společnost pro jakost
Novotného lávka 200/5
110 00 Praha 1
Česká republika

tel.: +420 221 082 269
fax: +420 221 082 229
e-mail: sekretariat@csq.cz  

       GDPR
Vyrobila Omega DesignOmega Design