Pro správné zobrazení a funkci webových stránek si prosím aktivujte JavaScript ve svém prohlížeči!
Jazyk CZ | EN
 
Úvod Vzdělávání Otevřené kurzy Manažer modelu CAF

Manažer modelu CAF - M CAF

Charakteristika

Akreditovaný kurz u Ministerstva vnitra pro průběžné vzdělávání a průběžné vzdělávání vedoucích úředníků, číslo akreditace AK/PV-349/2014.

Komu je kurz určen?

Všem úředníkům a vedoucím úředníkům veřejné správy, kteří mají zájem o zvýšení účinnosti a celkové efektivnosti práce ve vztahu k plnění vize a strategie úřadů i v oblasti spolupráce se zainteresovanými stranami.

Co Vám kurz přinese?

Cílem kurzu je seznámit úředníky veřejné správy s obsahem a principy modelu CAF a naučit je model CAF implementovat v jejich organizaci.

Požadavky na vzdělání a praxi:

Nejsou stanoveny.

Povinné předchozí absolvování kurzů:

Není požadováno.

Obsah kurzu:

1. modul

  • Úvod do problematiky kvality ve veřejné správě
  • Zásady řízení kvality ve veřejné správě (orientace na zákazníka, leadership, zapojení zaměstnanců, procesní přístup, systémový přístup, rozhodování na  základě faktů, neustálé zlepšování, vzájemně výhodné partnerské vztahy)
  • Přístupy k řízení kvality ve veřejné správě (normativní přístupy, přístupy TQM)
  • Nástroje a metody pro analýzu a zlepšování kvality ve veřejné správě (obecná metoda zlepšování, nástroje zlepšování kvality, program 5S, program SPP, program přecházení vadám, Benchmarking, Balanced Scorecard, metody analýzy rizik)

2. modul

  • CAF společný hodnotící rámec (vývoj modelu, postup implementace modelu CAF, postup po sebehodnocení, postup po implementaci modelu CAF)
  • Soubor příkladů důkazů k jednotlivým kritériím modelu CAF

Doplňkové informace

Doba trvání kurzu:

6 dnů

Odborný garant:

Ing. Alena Plášková, CSc.

Metody výuky:

Výklad, případová studie, cvičení.

Forma ukončení:

Účastník při splnění 80 % docházky obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

Doporučení:

Úspěšný absolvent kurzu má možnost se přihlásit k certifikační zkoušce u certifikačního orgánu.

Kurz je doporučen držitelům personálních certifikátů k recertifikaci.

Bližší informace:

Jana Kvapilová, tel.: +420 221 082 231
kvapilova@csq.cz 

Termín kurzu není stanoven, zašlete prosím nezávaznou přihlášku, o termínu Vás budeme informovat.

Cena

Cena pro nečleny: 15 490 Kč bez DPH (18 743 Kč včetně DPH)
Cena pro členy: 12 392 Kč bez DPH (14 994 Kč včetně DPH) více informací o členství

Termíny

Variabilní symbol Termín Místo Stav Košík
K19000 ČSJ, Praha Volno
 

Česká společnost pro jakost
Novotného lávka 200/5
110 00 Praha 1
Česká republika

tel.: +420 221 082 269
fax: +420 221 082 229
e-mail: sekretariat@csq.cz  

       GDPR
Vyrobila Omega DesignOmega Design