Pro správné zobrazení a funkci webových stránek si prosím aktivujte JavaScript ve svém prohlížeči!
Jazyk CZ | EN
 

Manažer kvality - QM

Charakteristika

Komu je kurz určen?

Pracovníkům řízení kvality a všem, kteří se chtějí zabývat nebo se zajímají o management kvality.

Co Vám kurz přinese?

Seznámíte se s pokročilými metodami a technikami používanými v systému managementu kvality a seznámíte se se základy obecného managementu. Během kurzu, zejména při práci v týmech, si přednášenou látku nejen důkladně procvičíte a osvojíte, ale i pochopíte, jak tyto poznatky můžete využít ve Vaší organizaci při zavádění a zlepšování systému managementu kvality.

Získáte znalosti požadované schématem Evropské organizace pro kvalitu na pozici Manažer kvality.

Získané znalosti lze ověřovat prostřednictvím on-line testování v prostředí e-Výuky, která je součástí tohoto kurzu.

Požadavky na vzdělání a praxi:

Vysokoškolské vzdělání a minimálně 2 roky praxe, z toho alespoň 1 rok v zabezpečování kvality nebo středoškolské vzdělání a 4 roky praxe a z toho 2 roky v zabezpečování kvality.

Povinné předchozí absolvování kurzů:

Kvalifikace Manažera kvality dosáhnete absolvováním kurzu Technik kvality a této nadstavby.

Pro lepší pochopení modulového vzdělávání v oblasti kvality doporučujeme prostudovat následující schéma.

                 

Grafické modulové schéma v oblasti kvality

                                           

Obsah kurzu:

1. modul

 • Úvod, informativní test vstupních znalostí
 • Rekapitulace základních informací z kurzu Technik kvality 
 • Pokročilé metody a nástroje managementu kvality
 • Zadání závěrečných prací

2. modul

 • Základy managementu 
 • Rozhodování, plánování, organizování
 • Řízení lidských zdrojů, vedení/vůdcovství (Leadership), motivace
 • Komunikace, profil manažera, benchmarking
 • Kvalita v logistice, spolehlivost
 • Komplexní produktivní údržba

3. modul

 • Marketing, orientace na zákazníka
 • Nákup a dodávky
 • Základy projektového managementu
 • Řízení projektů návrhu a vývoje
 • Rekapitulace, opakování, konzultace
 • Závěr a vyhodnocení 

Doplňkové informace

Doba trvání kurzu:

9 dní

Odborný garant:

Ing. Jan Matuský

Metody výuky:

Přednášky, případové studie a workshopy.

Forma ukončení:

V průběhu kurzu zpracují účastníci závěrečnou práci na zvolené a schválené téma, kterou v závěru kurzu prezentují. Na základě této prezentace a při splnění minimálně 80% docházky obdrží účastníci osvědčení o absolvování kurzu; závěrečná práce je spolu se zvládnutím učiva tohoto kurzu předpokladem pro přihlášku ke zkoušce na personální certifikát Manažer kvality.

Doporučení:

Úspěšný absolvent kurzu má možnost se přihlásit k certifikační zkoušce Manažer kvality u certifikačního orgánu.

Kurz je doporučen držitelům personálních certifikátů k recertifikaci.

Upozornění:

Kurz je možné absolvovat pouze v podobě otevřeného (veřejného) typu, nikoliv v podobě typu uzavřeného školení (in-house). V podnikovém prostředí lze realizovat pouze školení na míru v podobě vybraných témat, které otevřený kurz obsahuje.

Bližší informace:

Jana Kvapilová, tel.: +420 221 082 231
kvapilova@csq.cz

Cena

Cena pro nečleny: 21 600 Kč bez DPH (26 136 Kč včetně DPH)
Cena pro členy: 18 000 Kč bez DPH (21 780 Kč včetně DPH) více informací o členství

Termíny

Variabilní symbol Termín Místo Stav Košík
K20043
21.09.2020-23.09.2020
21.10.2020-23.10.2020
23.11.2020-25.11.2020
ČSJ, Praha Volno
 

Česká společnost pro jakost
Novotného lávka 200/5
110 00 Praha 1
Česká republika

tel.: +420 221 082 269
fax: +420 221 082 229
e-mail: sekretariat@csq.cz  

       GDPR
Vyrobila Omega DesignOmega Design