Pro správné zobrazení a funkci webových stránek si prosím aktivujte JavaScript ve svém prohlížeči!
Jazyk CZ | EN
 
Úvod Vzdělávání Otevřené kurzy Manažer bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (nadstavba)

Manažer bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (nadstavba) - M BOZP

Charakteristika

Komu je kurz určen?

Manažerům, bezpečnostním technikům, poradcům v BOZP, zástupcům zaměstnanců pro oblast BOZP a všem, kteří mají vazbu na BOZP a chtějí v této oblasti získat ucelené vzdělání.

Co Vám kurz přinese?

Získáte znalosti jak implementovat a udržovat systém managementu BOZP v organizaci. 

Požadavky na vzdělání a praxi:

Středoškolské vzdělání a tři roky praxe nebo vysokoškolské vzdělání a dva roky praxe.

Povinné předchozí absolvování kurzů:

Odborně způsobilá osoba v prevenci rizik - OZO

Obsah kurzu:

  • Požadavky na systém managementu BOZP, právní a jiné požadavky
  • Politika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
  • Plánování (plánování pro identifikaci nebezpečí, posuzování rizika a určení způsobu řízení, cíle, programy managementu BOZP)
  • Implementace a provoz (zdroje, úlohy, odpovědnost, povinnost a pravomoc; výcvik, povědomí a odborná způsobilost; komunikace, spoluúčast a konzultace; dokumentace; řízení dokumentů; řízení provozu; havarijní připravenost a reakce)
  • Kontrola (měření a monitorování výkonnosti; hodnocení souladu; vyšetřování incidentu, neshody, nápravná opatření a preventivní opatření; řízení záznamů; interní audit)
  • Přezkoumání systému managementu

Doplňkové informace

Doba trvání kurzu:

2 dny

Odborný garant:

Ing. Karel Cichovský

Metody výuky:

Přednášky, workshopy.

Forma ukončení:

Pro získání osvědčení o absolvování kurzu je třeba splnit 80% docházku a odevzdat závěrečnou práci, která je zadána na konci předchozího kurzu OZO.

Doporučení:

Certifikační zkouška Manažer BOZP

Kurz je doporučen držitelům personálních certifikátů k recertifikaci.

Bližší informace:

Jana Kvapilová, tel.: +420 221 082 231
kvapilova@csq.cz

Cena

Cena pro nečleny: 5 988 Kč bez DPH (7 245 Kč včetně DPH)
Cena pro členy: 4 990 Kč bez DPH (6 038 Kč včetně DPH) více informací o členství

Termíny

Variabilní symbol Termín Místo Stav Košík
K21276
20.10.2021-21.10.2021
ČSJ, Praha Volno
 

Česká společnost pro jakost
Novotného lávka 200/5
110 00 Praha 1
Česká republika

tel.: +420 221 082 269
fax: +420 221 082 229
e-mail: sekretariat@csq.cz  

       GDPR
Vyrobila Omega DesignOmega Design