Pro správné zobrazení a funkci webových stránek si prosím aktivujte JavaScript ve svém prohlížeči!
Jazyk CZ | EN
 
Úvod Vzdělávání Otevřené kurzy Kvalifikace auditora procesu VDA 6.3

Kvalifikace auditora procesu VDA 6.3 - VDA 6.3 P

Charakteristika

S ohledem na procesní přístup a příslušné specifické požadavky zákazníka je absolvování tohoto kurzu základem kvalifikace auditorů procesů podle VDA 6.3. Upozorňujeme, že pro audity procesů v oblasti služeb, nabízíme speciální kurz "Auditor procesu VDA 6.3 služby ".

Úvodní seznámení se základy auditování procesů zahrnuje všeobecné požadavky, metody, principy, schéma hodnocení a analýzu rizik.

Další část je věnována kompletnímu vysvětlení katalogu otázek, který je uspořádaný podle prvků auditu procesu tak, aby bylo možné v celém dodavatelském řetězci identifikovat příslušná rizika a odpovídající potenciál ke zlepšení. Následně jsou významné a důležité poznatky procvičeny v případových studiích.

Informace o novém webovém analyticém nástroji VDA 6.3 najdete zde.

Komu je kurz určen?

Kurz je určen pracovníkům z oblasti managementu kvality organizace, jejichž úlohou je provádění interních auditů procesu nebo auditů procesu v dodavatelském řetězci. Externím auditorům nezávislé, třetí strany, kteří provádějí audity procesu jako nakupovanou službu.

Co Vám kurz přinese?

Tento kurz vás seznámí se základními požadavky auditu procesu a umožní vám jeho komplexní použití v automobilovém průmyslu. To potom vede k nápravě, stabilizaci a optimalizaci auditovaných procesů. Znalosti jsou v kurzu rozvíjeny, objasňovány a procvičovány v případových studiích. Cílem je zajistit spolehlivé hodnocení auditu procesu.

Požadavky na vzdělání a praxi:

 • Znalost hlavních nástrojů a metod managementu kvality
 • Znalost příslušných požadavků systémů managementu
 • Znalost specifických požadavků příslušného zákazníka
 • Znalost specifických požadavků pro produkt a proces v předpokládané oblasti použití
 • Odpovídající pracovní zkušenosti v souladu s požadavky VDA 6.3
 • Kvalifikace auditora podle ČSN EN ISO 19011 Směrnice pro auditování systému managementu (jen pro auditory dodavatelů a externí auditory, kteří provádějí audity procesu jako nakupovanou službu nebo účastníky kurzu, kteří chtějí dodatečně složit zkoušku "certifikovaný auditor procesu").

Obsah kurzu:

 • Vazba na další požadavky
 • Přehled tří různých typů auditů a vysvětlení rozdílů
 • Přehled obsahů jednotlivých kapitol VDA 6.3
 • Úvod do přístupu orientovaného na proces a k analýze rizik podle modelu "želva"
 • Proces auditování od vytvoření programu auditů k uzavření auditu
 • Plánování a provedení auditu procesu
 • Schéma hodnocení auditu procesu
 • Kodex jednání auditorů procesu
 • Obsah prvku procesu 2 - Management projektu
 • Obsah prvku procesu 3 - Plánování návrhu produktu a procesu
 • Obsah prvku procesu 4 - Realizace návrhu produktu a procesů
 • Obsah prvku procesu 5 - Management dodavatelů
 • Obsah prvku procesu 5 - Management dodavatelů
 • Obsah prvku procesu 6 - Analýza procesu výroby
 • Obsah prvku procesu 7 - Péče o zákazníky/spokojenost zákazníků/servis
 • Přiřazování a hodnocení zjištění auditu
 • Zpráva z auditu, dokumentace a závěr
 • Obsah prvku procesu 1 - Potenciální analýza
 • Představení aktuálních SI (Sanctioned Interpretation/Závazné interpretace) a FAQ (Frequently Asked Questions/Často kladené otázky)

Doplňkové informace

Doba trvání kurzu:

4 dny

Odborný garant:

VDA QMC, Ing. Pavel Řezníček, CSc.

Metody výuky:

Výklad, workshopy.

Učební materiály:

Účastníci kurzu obdrží aktuální publikaci VDA 6.3.

Forma ukončení:

Účastník při splnění minimálně 80 % docházky a úspěšném složení závěrečného testu obdrží osvědčení VDA QMC o kvalifikaci. Při splnění minimální 80 % docházky obdrží účastník pouze VDA QMC osvědčení o absolvování.Při neúspěšném složení závěrečného testu, může účastník požádat o opakování testu, které je zpoplatněno v hodnotě 500 Kč bez DPH.

Doporučení:

Úspěšný absolvent kurzu má možnost se přihlásit k certifikační zkoušce u certifikačního orgánu.

Odpovědi na některé z Vašich otázek z oblasti k nové kvalifikaci VDA 6.3 naleznete zde.

Kurz je zařazen do modulového vzdělávání kvalifikace Inženýr v dodavatelském řetězci.
Počet kreditů: 4.

Kurz probíhá také na Slovensku. Zobrazit slovenské termíny.

Kurz je doporučen držitelům personálních certifikátů k recertifikaci.

Upozornění:

Kurz je možné absolvovat pouze v podobě otevřeného (veřejného) typu, nikoliv v podobě typu uzavřeného školení (in-house).

Kurz je obdobou předchozího schématu VDA 6.3 (2010) kurzu VDA 6.3 Audit procesu - modul A + VDA 6.3 Audit procesu - modul B II.

Termíny pro rok 2020 najdete zde.

Bližší informace:

Irena Lukešová, tel.: +420 221 082 225
lukesova@csq.cz

Cena

Cena pro nečleny: 17 390 Kč bez DPH (21 042 Kč včetně DPH)
Cena pro členy: 13 912 Kč bez DPH (16 834 Kč včetně DPH) více informací o členství

Termíny

Variabilní symbol Termín Místo Stav Košík
K19296
24.09.2019-27.09.2019
Hotel Santon, Brno Obsazeno
K19026
07.10.2019-10.10.2019
ČSJ, Praha Volno
K19297
08.10.2019-11.10.2019
Bea centrum, Olomouc Volno
K19298
22.10.2019-25.10.2019
DTO, Ostrava Volno
K19027
18.11.2019-21.11.2019
ČSJ, Praha Obsazeno
K19299
19.11.2019-22.11.2019
Hotel Santon, Brno Obsazeno
K19028
09.12.2019-12.12.2019
ČSJ, Praha Obsazeno
K19300
10.12.2019-13.12.2019
Bea centrum, Olomouc Volno
 

Česká společnost pro jakost
Novotného lávka 200/5
110 00 Praha 1
Česká republika

tel.: +420 221 082 269
fax: +420 221 082 229
e-mail: sekretariat@csq.cz  

       GDPR
Vyrobila Omega DesignOmega Design