Pro správné zobrazení a funkci webových stránek si prosím aktivujte JavaScript ve svém prohlížeči!
Jazyk CZ | EN
 
Úvod Vzdělávání Otevřené kurzy Kvalifikace auditora procesu VDA 6.3 včetně certifikační zkoušky

Kvalifikace auditora procesu VDA 6.3 včetně certifikační zkoušky - VDA 6.3 PZ

Charakteristika

Tento kurz je určen pro zájemce, kteří chtějí dosáhnout „Kvalifikace certifikovaný auditor procesu VDA 6.3“ v co nejkratší době. Nabízíme Vám možnost získat potřebné znalosti a absolvovat certifikační zkoušku do 5 dní.

Informace o novém webovém analytickém nástroji VDA 6.3 najdete zde.

Komu je kurz určen?

Kurz je určen pracovníkům, jejichž úlohou je zabezpečování a provádění interních nebo externích auditů procesů vývoje a výroby hmotných produktů, a kteří potřebují dosáhnout kvalifikace „Certifikovaný auditor procesu VDA 6.3. Je rovněž určen pro auditory procesu jako externích poskytovatelů služby (externí auditor nezávislé třetí strany).

Co Vám kurz přinese?

Cílem kurzu je:

 1. pochopit a zvládnout audit procesu jako metodu určenou pro nezávislou analýzu, hodnocení a zlepšování procesů návrhu a vývoje produktu a procesu a procesů sériové výroby hmotných produktů. Základ auditu procesu, katalog otázek a hodnotící schéma auditu procesu VDA 6.3, je vhodný jak pro výrobce automobilů, tak pro celý dodavatelský řetězec, nezávisle na velikosti organizace. Získané znalosti jsou v kurzu rozvíjeny, objasňovány a procvičovány ve workshopech a v případových studiích. Součástí kurzu je i seznámení s analytickým nástrojem VDA QMC pro vyhodnocování auditu procesu. Informaci o tomto nástroji najdete zde.
 2. absolvování zkoušky „Certifikovaný auditor procesu VDA 6.3“.

Obsah kurzu:

Zahájení, přivítání a seznámení účastníků

První, úvodní část, představuje seznámení s publikací Audit procesu VDA 6.3.  Zahrnuje dále uvedené kapitoly této publikace a je založena na vysvětlení základních požadavků a principů auditování procesu, včetně analýzy rizik:

 • kapitola 1 Úvod
 • kapitola 2 Pokyny k užívání
 • kapitola 3 Požadavky na auditory
 • kapitola 4 Proces auditování


Druhá část je věnována potenciální analýze:

 • kapitola 5 Potenciální analýza (prvek P1)

Třetí část je zaměřena na hodnocení auditu procesu podle VDA 6.3, včetně seznámení s analytickým nástrojem VDA QMC pro hodnocení auditu:

 • kapitola 6 Hodnocení auditu – hmotné produkty (včetně zprávy z auditu)

Čtvrtá část se věnuje základnímu nástroji auditora procesu – katalogu otázek. Podrobně vysvětluje minimální požadavky nutné pro hodnocení katalogových otázek a uvádí příklady realizace (důkazů) splnění těchto požadavků: 

kapitola 7 Katalog otázek (prvky P2 – P7)

 • prvek P2 - Management projektu
 • prvek P3 - Plánování návrhu a vývoje produktu a procesu
 • prvek P4 - Realizace návrhu a vývoje produktu a procesu
 • prvek P5 - Management dodavatelů
 • prvek P6 – Proces výroby
 • prvek P7 - Péče o zákazníky/spokojenost zákazníků/servis

Součástí kurzu jsou workshopy zaměřené na:

 • analýzu rizik
 • přiřazení zjištění z auditu katalogovým otázkám a jejich hodnocení 
 • hodnocení auditu procesu a přeřazování 
 • dílčí prvky procesu výroby (P6.1 - P6.6)
 • případová studie na zpracování konkrétních zjištění z auditu (zjištění – riziko – otázka VDA 6.3 – hodnocení stupně splnění požadavku)

Ověření znalostí (test)

Závěr kurzu

Zkouškový den - zkouška „Certifikovaný auditor procesu VDA 6.3

Požadavky na vzdělání a praxi: 

Zájemce o tento kurz musí vyplnit žádost o zkoušku a zaslat ji na adresu ČSJ nebo naskenovanou emailem na hofmanova@csq.cz. Přihláška je v češtině.

Zařazení do kurzu probíhá na základě přezkoumání a schválení žádosti o zkoušku.

Odborné znalosti:
 • znalost nástrojů a metod managementu kvality (např. VDA-RGA, DoE, FMEA, FTA, PPF, SPC, SWOT, metoda 8D)
 • kvalifikace auditora (vyjednávání, řešení konfliktů, techniky auditování)
 • znalosti relevantních specifických požadavků zákazníků
 • znalosti relevantních požadavků systémů managementu (např. ISO/TS 16949 příp. IATF 16949, DIN EN ISO 9001, VDA 6.1)
 • znalosti specifické pro produkt a proces
Profesní zkušenosti
Interní auditor procesu:
 • minimálně 3 roky zkušeností (od 2 let profesních zkušeností je možno zohlednit dobu vzdělávání v organizaci) zejména ve výrobních organizacích automobilového průmyslu, z toho minimálně 1 rok v managementu kvality.
Auditor procesu v dodavatelském řetězci:
 • minimálně 5 let zkušeností (od 3 let profesních zkušeností je možno zohlednit dobu vzdělávání v organizaci) zejména ve výrobních organizacích automobilového průmyslu, z toho minimálně 2 roky zkušeností v managementu kvality.
Auditor procesu jako externí poskytovatel služby
 • Minimálně 5 let zkušeností (od 3 let profesních zkušeností je možno zohlednit dobu vzdělávání v organizaci) zejména ve výrobních organizacích automobilového průmyslu, z toho minimálně 2 roky zkušeností v managementu kvality.

Doplňkové informace

Doba trvání kurzu:

5 dní

Odborný garant:

VDA QMC, Ing. Pavel Řezníček, CSc.

Lektoři:

Ing. Elena Stibůrková

Petr Šabata

Václav Maixner

Ing. Michal Jančok

Ing. Lukáš Domin

Mgr. Roman Brziak

Učební materiály:

Účastníci kurzu obdrží aktuální publikaci VDA 6.3.

Forma ukončení:

Splnění minimálně 80 % docházky, úspěšný výsledek ověření znalostí (testu) a schválená žádost o zkoušku jsou podmínkou pro účast na zkoušce „Auditor VDA 6.3“.

Zkouška „Auditor VDA 6.3

Při neúspěšném ověření znalostí (testu), může účastník požádat o opakování ověření znalostí, které je zpoplatněno v hodnotě 500 Kč bez DPH. Při úspěšném výsledku opakovaného ověření znalostí může účastník podat žádost o zkoušku „Auditor VDA 6.3“.

Doporučení:

Odpovědi na některé z Vašich otázek z oblasti k nové kvalifikaci VDA 6.3 naleznete zde.

Kurz je zařazen do modulového vzdělávání kvalifikace Inženýr v dodavatelském řetězci. Počet kreditů: 5.

Kurz je doporučen držitelům personálních certifikátů k recertifikaci.

Bližší informace:

Irena Lukešová, tel.: +420 221 082 225
lukesova@csq.cz

Související kurzy:

Interní auditor ISO 9001 a IATF

VDA 2 Uvolnění výrobního procesu a produktu

Zajištění stupně zralosti pro nové díly

Specifické požadavky OEMs

Harmonizovaná FMEA

Harmonizovaná FMEA VDA a AIAG

ACT VDA

Cena

Cena pro nečleny: 30 490 Kč bez DPH (36 893 Kč včetně DPH)
Cena pro členy: 24 392 Kč bez DPH (29 514 Kč včetně DPH) více informací o členství

Termíny

Variabilní symbol Termín Místo Stav Košík
K21022
21.06.2021-25.06.2021
ČSJ, Praha Volno
K21023
09.08.2021-13.08.2021
ČSJ, Praha Obsazeno
K21024
11.10.2021-15.10.2021
ČSJ, Praha Obsazeno
K21025
29.11.2021-03.12.2021
ČSJ, Praha Volno
 

Česká společnost pro jakost
Novotného lávka 200/5
110 00 Praha 1
Česká republika

tel.: +420 221 082 269
fax: +420 221 082 229
e-mail: sekretariat@csq.cz  

       GDPR
Vyrobila Omega DesignOmega Design