Pro správné zobrazení a funkci webových stránek si prosím aktivujte JavaScript ve svém prohlížeči!
Jazyk CZ | EN
 
Úvod Vzdělávání Otevřené kurzy Kvalifikace auditora procesu VDA 6.3 včetně certifikační zkoušky

Kvalifikace auditora procesu VDA 6.3 včetně certifikační zkoušky - VDA 6.3 PZ

Charakteristika

Tento kurz je určen pro zájemce, kteří chtějí dosáhnout „Kvalifikace certifikovaný auditor procesu VDA 6.3“ v co nejkratší době. Nabízíme Vám možnost získat potřebné znalosti a absolvovat certifikační zkoušku do 5 dní.

Informace o novém webovém analyticém nástroji VDA 6.3 najdete zde.

Komu je kurz určen?

Kurz je určen pracovníkům z oblasti managementu kvality organizace, jejichž úlohou je provádění interních auditů procesu nebo auditů procesu v dodavatelském řetězci. Externím auditorům nezávislé, třetí strany, kteří provádějí audity procesu jako nakupovanou službu.

Co Vám kurz přinese?

Tento kurz Vás seznámí se základními požadavky auditu procesu a umožní Vám jeho komplexní použití v automobilovém průmyslu. To potom vede k nápravě, stabilizaci a optimalizaci auditovaných procesů. Znalosti jsou v kurzu rozvíjeny, objasňovány a procvičovány v případových studiích. Cílem je zajistit spolehlivé hodnocení auditu procesu.

Požadavky na vzdělání a praxi:

 • Znalost hlavních nástrojů a metod managementu kvality
 • Znalost příslušných požadavků systémů managementu
 • Znalost specifických požadavků příslušného zákazníka
 • Znalost specifických požadavků pro produkt a proces v předpokládané oblasti použití
 • Odpovídající pracovní zkušenosti v souladu s požadavky VDA 6.3
 • Kvalifikace auditora podle ČSN EN ISO 19011 Směrnice pro auditování systému managementu 

Zařazení do kurzu na základě přezkoumání a schválení žádosti o zkoušku.

Obsah kurzu:

S ohledem na procesní přístup a příslušné specifické požadavky zákazníka je absolvování tohoto kurzu základem kvalifikace auditorů procesů podle VDA 6.3.

Úvodní seznámení se základy auditování procesů zahrnuje všeobecné požadavky, metody, principy, schéma hodnocení a analýzu rizik.

Další část je věnována kompletnímu vysvětlení katalogu otázek, který je uspořádaný podle prvků auditu procesu tak, aby bylo možné v celém dodavatelském řetězci identifikovat příslušná rizika a odpovídající potenciál ke zlepšení. Následně jsou významné a důležité poznatky procvičeny v případových studiích. Kurz je zaměřen na následující cíle, při užití případových studiích.

 • Vazba na další požadavky
 • Přehled tří různých typů auditů a vysvětlení rozdílů
 • Přehled obsahů jednotlivých kapitol VDA 6.3
 • Úvod do přístupu orientovaného na proces a k analýze rizik podle modelu „želva“
 • Proces auditování od vytvoření programu auditů k uzavření auditu
 • Plánování a provedení auditu procesu
 • Schéma hodnocení auditu procesu
 • Kodex jednání auditorů procesu
 • Obsah prvku procesu 2 - Management projektu
 • Obsah prvku procesu 3 - Plánování návrhu produktu a procesu
 • Obsah prvku procesu 4 - Realizace návrhu produktu a procesů
 • Obsah prvku procesu 5 - Management dodavatelů
 • Obsah prvku procesu 6 - Analýza procesu výroby
 • Obsah prvku procesu 7 - Péče o zákazníky/spokojenost zákazníků/servis
 • Přiřazování a hodnocení zjištění auditu
 • Zpráva z auditu, dokumentace a závěr
 • Obsah prvku procesu 1 – Potenciální analýza
 • Představení aktuálních SI (Sanctioned Interpretation/Závazné interpretace) a FAQ (Frequently Asked Questions/Často kladené otázky)
 • Zkouškový den

Kurz zahrnuje  zkoušku „Certifikovaný auditor procesu VDA 6.3

Zájemce o tento kurz musí vyplnit žádost o zkoušku a zaslat ji na adresu ČSJ nebo naskenovanou emailem na hofmanova@csq.cz. Přihláška je v češtině.

 

Doplňkové informace

Doba trvání kurzu:

5 dní

Odborný garant:

VDA QMC, Ing. Pavel Řezníček, CSc.

Metody výuky:

Výklad, workshopy, písemná a ústní zkouška.

Učební materiály:

Účastníci kurzu obdrží aktuální publikaci VDA 6.3.

Forma ukončení:

Účastník při splnění písemné a ústní zkoušky obdrží certifikát Auditora procesu VDA 6.3 s registrovaným číslováním, jako i příslušnou kartu auditora, která umožňuje vstup do databáze VDA QMC. Pro tuto kartu potřebujeme předem digitální průkazní fotografii ve formátu JPEG.

Doporučení:

Odpovědi na některé z Vašich otázek z oblasti k nové kvalifikaci VDA 6.3 naleznete zde.

Kurz je zařazen do modulového vzdělávání kvalifikace Inženýr v dodavatelském řetězci. Počet kreditů: 5.

Kurz je doporučen držitelům personálních certifikátů k recertifikaci.

Termíny pro rok 2020 najdete zde.

Bližší informace:

Irena Lukešová, tel.: +420 221 082 225
lukesova@csq.cz

Cena

Cena pro nečleny: 27 990 Kč bez DPH (33 868 Kč včetně DPH)
Cena pro členy: 22 392 Kč bez DPH (27 094 Kč včetně DPH) více informací o členství

Termíny

Variabilní symbol Termín Místo Stav Košík
K19033
04.11.2019-08.11.2019
ČSJ, Praha Obsazeno
K19034
02.12.2019-06.12.2019
ČSJ, Praha Obsazeno
 

Česká společnost pro jakost
Novotného lávka 200/5
110 00 Praha 1
Česká republika

tel.: +420 221 082 269
fax: +420 221 082 229
e-mail: sekretariat@csq.cz  

       GDPR
Vyrobila Omega DesignOmega Design