Pro správné zobrazení a funkci webových stránek si prosím aktivujte JavaScript ve svém prohlížeči!
Jazyk CZ | EN
 
Úvod Vzdělávání Otevřené kurzy Interní auditor EMS

Interní auditor EMS - IA EMS

Charakteristika

Grafické modulové schéma v oblasti environmentálního managementu naleznete ZDE.

Komu je kurz určen?

Především pracovníkům organizací, které zavádějí nebo mají zavedený systém environmentálního managementu.

Co Vám kurz přinese?

Seznámíte se s požadavky normy ISO 14 001 na systém environmentálního managementu. Naučíte se plánovat, připravovat, provádět a vyhodnocovat interní audit tak, aby byl účinnou pomocí pro auditované útvary i pro vedení firmy.

Požadavky na vzdělání a praxi:

Středoškolské vzdělání.

Povinné předchozí absolvování kurzů:

Není požadováno.

Obsah kurzu:

 • Životní prostředí a normativní základ EMS
  Terminologie, hlavní problémy životního prostředí, vývoj strategií managementu životního prostředí, soubor norem, výklad normy ISO 14 001 z pohledu interního auditora.
 • Cíle interních auditů
  Typy auditů, postup přípravy, audit dokumentace, prvku, procesu, systému, cíle auditu.
 • Techniky komunikace
  Zahájení a úvodní pohovor, auditní tým, vlastnosti auditora, prověřovaný pracovník, předávání informací, technika kladení otázek, ukončení auditu.
 • Legislativa
  Základní právní požadavky týkající se životního prostředí všeobecně, nakládání s odpady, nakládání s vodami, nakládání s chemikáliemi, ochrany ovzduší, integrovaný registr znečišťování, integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností.
 • Dokumentace interního auditu
  Protokol z auditu, klasifikace neshod, dokumentace neshod, opatření k nápravě a prevenci, ověřování opatření k nápravě z předchozích záznamů (protokolů), účinnost opatření z interních auditů a zkušenosti z praxe.

Doplňkové informace

Doba trvání kurzu:

3 dny

Odborný garant:

Ing. Blanka Dobrkovská

Metody výuky:

Výklad, případové studie a praktická cvičení.

Forma ukončení:

Účastník při splnění 80 % docházky a úspěšného zvládnutí závěrečného testu obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

Doporučení:

Kurz je doporučen držitelům personálních certifikátů k recertifikaci.

Bližší informace:

Jana Kvapilová, tel.: +420 221 082 231
kvapilova@csq.cz

Cena

Cena pro nečleny: 8 390 Kč bez DPH (10 152 Kč včetně DPH)
Cena pro členy: 6 712 Kč bez DPH (8 122 Kč včetně DPH) více informací o členství

Termíny

Variabilní symbol Termín Místo Stav Košík
K21235
06.09.2021-08.09.2021
ČSJ, Praha Volno
 

Česká společnost pro jakost
Novotného lávka 200/5
110 00 Praha 1
Česká republika

tel.: +420 221 082 269
fax: +420 221 082 229
e-mail: sekretariat@csq.cz  

       GDPR
Vyrobila Omega DesignOmega Design