Pro správné zobrazení a funkci webových stránek si prosím aktivujte JavaScript ve svém prohlížeči!
Jazyk CZ | EN
 
Úvod Vzdělávání Otevřené kurzy Interní auditor BOZP

Interní auditor BOZP - IA BOZP

Charakteristika

Komu je kurz určen?

Pracovníkům, kteří se podílí na implementaci a udržování SM BOZP, interním auditorům, bezpečnostním technikům, zástupcům zaměstnanců pro záležitosti BOZP, poradcům v BOZP, personalistům a dalším pracovníkům, kteří mají vazbu na oblast BOZP.

Co Vám kurz přinese?

Seznámíte se základními požadavky právních předpisů k BOZP, seznámíte se s  požadavky směrnice  ISO 45001:2018 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a normy ISO 19011:2018 pro auditování, naučíte se plánovat, provádět a vyhodnocovat interní audit tak, aby byl účinnou pomocí pro auditované útvary i pro vedení společnosti při  zlepšování systému managementu BOZP.

Požadavky na vzdělání a praxi:

Nejsou stanoveny. Doporučeno je středoškolské vzdělání.

Povinné předchozí absolvování kurzů:

Není požadováno.

Obsah kurzu:

  • současná situace v oblasti řízení BOZP, včetně vazby na státní správu a EU
  • zopakování hlavních zásad vyplývajících z právních a ostatních předpisů k BOZP
  • výklad směrnice ISO 45001:2018 z pohledu interního auditora a z pohledu prověřované strany; včetně zásad stanovených pro Bezpečný podnik
  • výklad normy ISO 19011:2018, včetně terminologie, psychologie auditu a příkladů z praxe
  • činnosti auditora při interní a externí prověrce (plán, organizace, taktika a  dokumentace), včetně způsobu auditování integrovaného systému (kvalita, environment)
  • modelové situace, případové studie, příprava dotazníku auditora, praktické zkušenosti z prověrek a konzultace k probraným tématům
  • závěrečný test pro vlastní ověření získaných znalostí

Doplňkové informace

Doba trvání kurzu:

3 dny

Odborný garant:

Ing. Karel Cichovský

Metody výuky:

Přednášky, případová studie, týmová práce, modelové situace a konzultace.

Forma ukončení:

Při splnění 80 % docházky vydání osvědčení o absolvování kurzu.

Doporučení:

Kurz je doporučen držitelům personálních certifikátů k recertifikaci.

Bližší informace:

Jana Kvapilová, tel.: +420 221 082 231
kvapilova@csq.cz

Cena

Cena pro nečleny: 7 990 Kč bez DPH (9 668 Kč včetně DPH)
Cena pro členy: 6 392 Kč bez DPH (7 734 Kč včetně DPH) více informací o členství

Termíny

Variabilní symbol Termín Místo Stav Košík
K21233
08.09.2021-10.09.2021
ČSJ, Praha Volno
 

Česká společnost pro jakost
Novotného lávka 200/5
110 00 Praha 1
Česká republika

tel.: +420 221 082 269
fax: +420 221 082 229
e-mail: sekretariat@csq.cz  

       GDPR
Vyrobila Omega DesignOmega Design