Pro správné zobrazení a funkci webových stránek si prosím aktivujte JavaScript ve svém prohlížeči!
Jazyk CZ | EN
 
Úvod Vzdělávání Otevřené kurzy Hodnotitel Modelu excelence EFQM

Hodnotitel Modelu excelence EFQM - EAT

Charakteristika

Komu je kurz určen?

Tento kurz je určen profesionálům, kteří se chtějí stát hodnotiteli EFQM, i těm, kteří chtějí poznat Model excelence EFQM a logiku RADAR do hloubky a využít tyto znalosti ke zlepšování vlastní organizace nebo v poradenské činnosti.

Vzhledem k náročnosti kurzu ho nedoporučujeme těm, kteří s Modelem excelence EFQM a zejména s logikou RADAR nemají žádné zkušenosti. V takovém případě je reálné riziko nesplnění požadavků pro získání kvalifikace hodnotitele EFQM.

Co Vám kurz přinese?

Díky příležitosti osvojit si dovednosti a znalosti potřebné pro efektivní hodnocení organizace je účast na kurzu Hodnotitel Modelu excelence EFQM jedinečnou příležitostí pro osobní i profesní rozvoj. Jako hodnotitel EFQM budete mít možnost stát se součástí interních hodnotících týmů a pomoci své organizaci k dosažení skutečné excelence.

Požadavky na vzdělání a praxi:

 • Minimálně středoškolské vzdělání
 • Manažerská praxe
 • Všeobecné znalosti a zkušenosti z řídicích procesů
 • Praktická zkušenost s Modelem excelence EFQM a logikou RADAR

Povinné předchozí absolvování kurzů:

Není požadováno. Doporučujeme kurzy Základní školení hodnotitelů EFQM, Cesta k excelenci nebo Lídři excelence.

Informace k přípravě na kurz a registraci:

Účastníci před kurzem musí zpracovat a předložit domácí práci, založenou na reálné případové studii (podkladová zpráva). Vaším úkolem bude porozumět kontextu organizace a identifikovat potenciální silné stránky a oblasti k prozkoumání k vybraným subkritériím Modelu. Zároveň budete před zahájením kurzu požádáni, abyste předali ČSJ vyplněný a podepsaný dotazník o dovednostech a zkušenostech.

Časová náročnost domácí přípravy je v závislosti na zkušenostech účastníka a jeho předchozí znalosti Modelu excelence EFQM cca 10 - 15 hodin. Domácí příprava je povinným předpokladem pro úspěšné absolvování kurzu a bez jejího včasného odevzdání není možné do kurzu nastoupit.

Pracovní dokumenty a podrobnější instrukce zašle ČSJ účastníkům v dostatečném předstihu, a to cca 3 týdny před konáním kurzu. Z toho důvodu se registrace na kurz uzavírá 5 týdnů před jeho konáním. Materiály pro zpracování domácí přípravy tvoří publikace Model excelence EFQM a případová studie.

Obsah kurzu:

 • Modul 0 - Úvod
 • Modul1 - Základní koncepce excelence
 • Modul 2 - Kritéria
 • Modul 3 - RADAR
 • Modul 4 - Kontext organizace
 • Modul 5 - Plánování návštěvy na místě
 • Modul 6 - Rozhovory v rámci návštěvy na místě
 • Modul 7 - Příprava a prezentace zpětné vazby

Doplňkové informace

Doba trvání kurzu:

2 dny

Odborný garant:

Mgr. Danuše Fišerová

Metody výuky:

Krátké teoretické vstupy střídá řada praktických cvičení, na kterých jsou rozvíjeny schopnosti důležité pro jednotlivé fáze hodnocení. Pro co nejvyšší osobní přínos a osobní zpětnou vazbu má jeden lektor v kurzu nejvýše šest účastníků. V průběhu kurzu je každý účastník neustálé hodnocen a jeho výsledky jsou zaznamenávány. Hodnocení je založené na úplnosti zaslaných dokumentů, vypracování domácí přípravy před kurzem a hodnocení činnosti a chování účastníka v průběhu kurzu.

Forma ukončení:

Jedná se o kvalifikační kurz. Každý účastník kurzu je hodnocen (domácí příprava, aktivita a výsledky cvičení v průběhu kurzu). Lektor vypracuje pro každého účastníka hodnocení dle definovaných kompetencí do „záznamu o výkonu v kurzu Hodnotitel Modelu excelence EFQM“ a rozhodne, zda účastník prospěl nebo neprospěl. Účastníci, kteří prospějí, získají certifikát hodnotitele EFQM, který je kvalifikuje provádět interní hodnocení organizace. Jejich jména budou s jejich svolením uvedena v registru hodnotitelů EFQM.

Doporučení:

Kurz je doporučen držitelům personálních certifikátů k recertifikaci.

Bližší informace a nezávazná poptávka:

Jana Kvapilová, tel.: +420 221 082 231
kvapilova@csq.cz

Termín kurzu není stanoven, zašlete prosím nezávaznou přihlášku, o termínu Vás budeme informovat.

Cena

Cena pro nečleny: 20 388 Kč bez DPH (24 669 Kč včetně DPH)
Cena pro členy: 16 990 Kč bez DPH (20 558 Kč včetně DPH) více informací o členství

Termíny

Variabilní symbol Termín Místo Stav Košík
K19000 ČSJ, Praha Volno
 

Česká společnost pro jakost
Novotného lávka 200/5
110 00 Praha 1
Česká republika

tel.: +420 221 082 269
fax: +420 221 082 229
e-mail: sekretariat@csq.cz  

       GDPR
Vyrobila Omega DesignOmega Design