Pro správné zobrazení a funkci webových stránek si prosím aktivujte JavaScript ve svém prohlížeči!
Jazyk CZ | EN
 
Úvod Vzdělávání Otevřené kurzy Hodnotitel Modelu EFQM

Hodnotitel Modelu EFQM - EAT

Charakteristika

Přínosy a cíle

Cílem tohoto kurzu je naučit účastníky provádět strategického hodnocení organizace.

Tento třídenní kurz je závěrečnou fází kvalifikace hodnotitele EFQM.

Základem simulovaného hodnocení je případová studie založená na skutečné organizaci. Účastníci kurzu jsou vedeni různými fázemi hodnocení a mají možnost rozvíjet a procvičovat si své dovednosti.

V závěru kurzu budete schopni:

 • Analyzovat ekosystém organizace k vytvoření kontextu pro hodnocení
 • Identifikovat strategické priority organizace a pokládat strategicky důležité otázky
 • Vytvářet vhodné hypotézy podporujíc hodnocení EFQM
 • Efektivně používat diagnostické nástroje - RADAR a Business Matrix Advanced
 • Připravovat hodnotnou zpětnou vazbu pro organizaci na základě 7 kritérií Modelu EFQM
 • Identifikovat relevantní správné praxe
 • Zaujímat při hodnocení profesionální a citlivý postoj a efektivně spolupracovat s ostatními v prostředí hodnotícího týmu

Obsah

První den

 • Úvod
 • Role hodnotitele
 • Porozumění organizaci
 • Tvorba hypotéz
 • Porozumění kritériím Modelu
 • Zpětná vazba lektora k domácí přípravě

Druhý den

 • Test (kritéria Modelu EFQM)
 • Porozumění logice RADAR
 • Návštěva na místě
 • Rozhovory v rámci návštěvy na místě

Třetí den

 • Rozhovory – hraní rolí
 • Identifikace silných stránek a příležitostí ke zlepšování
 • Bodové hodnocení
 • Zpětná zpráva – příprava a prezentace
 • Další profesní rozvoj
 • Zpětná vazba od lektora

Povinné požadavky k absolvování kurzu

Před přihlášením na tento kurz musí účastníci absolvovat kurz Model EFQM – základní kurz a odevzdat projekt prokazující jejich schopnost aplikovat získané informace v praxi.
Před účastí na kurzu jsou účastníci povinni zpracovat domácí přípravu, jejíž časová náročnost činí 8 – 16 hodin. V případě, že příprava na kurz nebude včas odevzdána, není možné se kurzu zúčastnit. V případě neúčasti na kurzu z důvodu neodevzdání domácí přípravy je účastník povinen uhradit poplatek ve výši licence EFQM.

Doplňkové informace

Délka kurzu

3 dny (20 hodin)

Lektor

Vladimír Braun, Danuše Fišerová

Forma ukončení

Jedná se o kvalifikační kurz. Lektor na základě hodnocení každého účastníka rozhodne, zda "prospěl " nebo "neprospěl". Účastníci, kteří prospějí, získají certifikát hodnotitele EFQM, který je opravňuje hodnotit v programech oceňování EFQM. Jejich jména budou s jejich svolením uvedena v registru hodnotitelů EFQM.

Bližší informace

Jana Kvapilová

T: +420 221 082 231

E: kvapilova@csq.cz

Cena

Cena pro nečleny: 24 990 Kč bez DPH (30 238 Kč včetně DPH)
Cena pro členy: 19 992 Kč bez DPH (24 190 Kč včetně DPH) více informací o členství

Termíny

Variabilní symbol Termín Místo Stav Košík
K21284
12.05.2021-14.05.2021
ČSJ, Praha Volno
 

Česká společnost pro jakost
Novotného lávka 200/5
110 00 Praha 1
Česká republika

tel.: +420 221 082 269
fax: +420 221 082 229
e-mail: sekretariat@csq.cz  

       GDPR
Vyrobila Omega DesignOmega Design