Pro správné zobrazení a funkci webových stránek si prosím aktivujte JavaScript ve svém prohlížeči!
Jazyk CZ | EN
 
Úvod Vzdělávání Otevřené kurzy Doškolení certifikovaných auditorů procesu VDA 6.3

Doškolení certifikovaných auditorů procesu VDA 6.3 - VDA 6.3 DA

Charakteristika

Komu je kurz určen?

Kurz je určen certifikovaným auditorům procesu podle VDA 6.3.

Co Vám kurz přinese?

Tímto kurzem vám nabízíme příležitosti k posílení vašich kompetencí procesního auditora, k výměně zkušeností z auditorské praxe a k dalšímu rozvíjení praktických znalostí. Do kurzu je začleněn obsah kurzu „Upgrade z VDA 6.3 (2010) na VDA 6.3 (2016)“, takže na základě seznámení s aktuální publikací VDA 6.3 si můžete ověřit všechny vaše dosavadní zkušenosti z auditorské praxe.

Po úspěšném dokončení kvalifikace auditora procesu VDA 6.3, byste neměli opomíjet další rozvoj vašich auditorských kompetencí. Znovu a znovu nastávají při auditech situace, které vedou k nejistotám při uplatnění příslušných požadavků a při posuzování stupně jejich splnění. V tomto kurzu máte příležitost prodiskutovat situace z vaší každodenní auditorské praxe s ostatními účastníky kurzu či expertem a určit vhodnost a přiměřenost uplatňování požadavků a jejich hodnocení. Zvýšíte tím svou sebejistotu při auditování procesů a získáte podněty pro další osobní rozvoj.

Informace o novém webovém analyticém nástroji VDA 6.3 najdete zde.

Požadavky na vzdělání a praxi:

Účast na kurzu auditorů procesu VDA 6.3.

Povinné předchozí absolvování kurzů:

VDA 6.3 Audit procesu - modul B II + VDA 6.3 Audit procesu - modul C nebo VDA 6.3 Audit procesu - modul E. Případně VDA 6.3 Audit procesu (2016)

Obsah kurzu:

 • Úvod zahrnuje rekapitulaci jednotlivých kapitol VDA 6.3
 • Analýza rizik pomocí modelu „želva“
 • ČSN EN ISO 19011 Směrnice pro auditování systému managementu
 • Změny v požadavcích na auditory
 • Kroky procesu auditování
 • Opakování prvků auditu procesu P1 až P7 (potenciální analýza, management projektu, plánování a realizace návrhu produktu a procesu, management dodavatelů, analýza procesu výroby a péče o zákazníky/spokojenost zákazníků/servis)
 • Přiřazování a změny v hodnocení zjištění z auditu
 • Zpráva z auditu, dokumentace a závěrečná zpráva
 • Změny potenciální analýzy
 • Zkušenosti účastníků a nejlepším praxe (best practice)
 • Představení aktuálních SI (Sanctioned Interpretation/Závazné interpretace) a FAQ (Frequently Asked Questions/Často kladené otázky

Doplňkové informace

Doba trvání kurzu:

2 dny

Odborný garant:

VDA QMC, Ing. Pavel Řezníček, CSc.

Metody výuky:

Výklad, společná cvičení a diskuse.

Forma ukončení:

Účastník při splnění minimálně 80 % docházky a úspěšném složení závěrečného testu obdrží osvědčení VDA QMC o kvalifikaci. Účastník při splnění minimálně 80 % docházky a úspěšném složení závěrečného testu obdrží osvědčení VDA QMC o kvalifikaci. Při splnění minimální 80 % docházky obdrží účastník pouze VDA QMC certifikát o absolvování. Při neúspěšném složení závěrečného testu, může účastník požádat o opakování testu, které je zpoplatněno v hodnotě 500 Kč bez DPH.

Platnost certifikace prodloužíte v případě úspěšného složení závěrečného testu. 

Doporučení:

Kurz je doporučen držitelům personálních certifikátů k recertifikaci.

Odpovědi na některé z Vašich otázek z oblasti k nové kvalifikaci VDA 6.3 naleznete zde.

Kurz je zařazen do modulového vzdělávání kvalifikace Inženýr v dodavatelském řetězci. Počet kreditů: 2.

Upozornění:

Kurz je možné absolvovat pouze v podobě otevřeného (veřejného) typu, nikoliv v podobě typu uzavřeného školení (in-house).

Bližší informace:

Irena Lukešová, tel.: +420 221 082 225
lukesova@csq.cz

Cena

Cena pro nečleny: 9 490 Kč bez DPH (11 483 Kč včetně DPH)
Cena pro členy: 7 592 Kč bez DPH (9 186 Kč včetně DPH) více informací o členství

Termíny

Variabilní symbol Termín Místo Stav Košík
K19058
14.11.2019-15.11.2019
ČSJ, Praha Volno
 

Česká společnost pro jakost
Novotného lávka 200/5
110 00 Praha 1
Česká republika

tel.: +420 221 082 269
fax: +420 221 082 229
e-mail: sekretariat@csq.cz  

       GDPR
Vyrobila Omega DesignOmega Design