Pro správné zobrazení a funkci webových stránek si prosím aktivujte JavaScript ve svém prohlížeči!
Jazyk CZ | EN
 
Úvod Vzdělávání Otevřené kurzy Certifikační auditor IATF 16949

Certifikační auditor IATF 16949 - CA IATF

Charakteristika

Kurz je poskytován výhradně v angličtině

Tento kurz nabízí příležitost dosáhnout kvalifikace auditora IATF 16949 3. stranou během 5 dnů (3,5 dne výuky a 1,5 dne zkouška).

Komu je kurz určen?

Certifikačním auditorům systému se znalostí EN ISO 9001 a praxí auditování v automobilovém průmyslu, kteří chtějí dosáhnout kvalifikace auditora IATF 16949 3. stranou.

Co Vám kurz přinese?

Seznámení s požadavky na provádění certifikačních auditů IATF 16949, dozorových auditů a recertifikačních auditů podle harmonizované normy. Oprávnění k celosvětovému provádění těchto auditů.

Požadavky na vzdělání a praxi:

Účastníky přihlašuje na kurz jejich zaměstnávající certifikační orgán, který má smlouvu s IATF o provádění auditů v automobilovém průmyslu. Kandidát musí splňovat následující kritéria:

  • kvalifikace podle ISO/IEC 17021 a příslušných pravidel akreditačního orgánu pro provádění auditů podle ISO 9001;
  • provedení minimálně šesti auditů třetí stranou podle ISO 9001 v průmyslových výrobních odvětvích, z toho nejméně tři jako vedoucí týmu auditorů;

Poznámka: Mohou být zohledněny zkušenosti ze systémových auditů první nebo druhou stranou v automobilovém průmyslu.

  • znalost základních nástrojů kvality v automobilovém průmyslu; a
  • čtyři roky vhodných praktických zkušeností na plný úvazek (včetně dvou let věnovaných činnostem při zabezpečování kvality nebo managementu kvality) v posledních patnácti letech ve výrobní organizaci, která působí v automobilovém průmyslu.

Poznámka: Mohou být zohledněny zkušenosti z průmyslových odvětví s podobným rámcem použití (např. letectví, telekomunikace, železniční doprava,průmyslové terénní vybavení atd.) v chemické, elektrotechnické nebo kovodělné výrobě.

Na základě splnění podmínek budete zařazeni do kurzu.

Všechny materiály včetně dokladů prokazujících výše uvedené znalosti a zkušenosti auditora musí být v německém nebo v anglickém jazyce a musí být ověřené certifikačním orgánem, který účastníka sponzoruje.

Přihlášku lze stáhnout zde.

Obsah kurzu:

  • Procesní management a procešsní přístup v automobilovém průmyslu podle IATF
  • Identifikace procesů v automobilovém průmyslu, analýza procesů
  • Aplikace pravidel pro certifikaci IATF 16949
  • Řešení případových studií vedoucích k prohloubení a praktické aplikaci získaných poznatků standardu IATF 16949 a ISO 9001
  • Certifikační zkouška
 

Doplňkové informace

Doba trvání kurzu:

5 dní včetně certifikační zkoušky.

Odborný garant:

VDA QMC

Metody výuky:

Výklad, skupinová diskuse, případové studie.

Forma ukončení:

Účastník po splnění zkoušky, která se skládá ze dvou částí, obdrží certifikát "Certifikovaní auditor IATF 16949" s registrovaným číslováním, příslušnou kartu auditora a odpovídající vstup do databáze VDA QMC. Pro tuto kartu potřebujeme předem digitální průkazní fotografii ve formátu JPEG.

Bližší informace:

Ondřej Kopecký, tel.: +420 221 082 284
kopecky@csq.cz

Cena

Cena pro nečleny: 99 990 Kč bez DPH (120 988 Kč včetně DPH)
Cena pro členy: 79 992 Kč bez DPH (96 790 Kč včetně DPH) více informací o členství
 

Česká společnost pro jakost
Novotného lávka 200/5
110 00 Praha 1
Česká republika

tel.: +420 221 082 269
fax: +420 221 082 229
e-mail: sekretariat@csq.cz  

       GDPR
Vyrobila Omega DesignOmega Design