Pro správné zobrazení a funkci webových stránek si prosím aktivujte JavaScript ve svém prohlížeči!
Jazyk CZ | EN
 
Úvod Vzdělávání Otevřené kurzy Certified Provisional Assessor Automotive SPICE

Certified Provisional Assessor Automotive SPICE - CPA aSPICE

Charakteristika

Cíle

Tento 5 denní kurz se zaměřuje na vyškolení dobrého assessora. Budete perfektně připraveni na následnou zkoušku “intacs™ Certified Provisional Assessor (Automotive SPICE®)”.

Kurz obsahuje základy a kontext Automotive SPICE® (ASPICE) v3.1, hlavní model posuzování procesu a standard pro realizaci posuzování v automobilovém průmyslu. Účastníci se naučí správně interpretovat Automotive SPICE® a chápat další vazby.

Naučíte se analyzovat a hodnotit proces pod vedením vedoucího assessora. Budete schopni zlepšovat procesy na základě výsledků hodnocení.

Získáte důležité základy úspěšného vstupu do agilních metod a metod Automotive Functional Safety (ISO26262) a Automotive Cyber Security (ISO21434).

Cílem kurzu je také zajistit, že účastníci si nejen vyslechnou obsah, ale získají i první zkušenosti s mnoha praktickými cvičeními a situacemi. Podporujeme účastníky v aktivní účasti na kurzu.

Těšíme se na zpětnou vazbu a po splnění požadavků Vám vydáme osvědčení.

Samozřejmě je naším cílem i to, aby účastníci poslední den kurzu prošli zkouškou, která je vedena představitelem VDA.

Komu je kurz určen?

Kurz je navržen pro odborníky, kteří chtějí podrobně porozumět Automotive SPICE®. Toho lze nejlépe dosáhnout tím, že se vyškolí na pozici assessora. Kurz je také určen členům procesních a projektových týmů, kteří při definování procesů a nesení odpovědnosti za jejich fungování potřebují pochopit a aplikovat požadavky Automotive SPICE®. Manažeři kvality a projektoví manažeři získají velké množství informací o tom, jak zajistit shodu procesů s požadavky a zachovat efektivnost procesů.

Přínosy

Assessor Automotive SPICE® motivuje tým k získání přínosů prostřednictvím shody procesu s Automotive SPICE®. Assessor pomáhá jasně nastavit odpovědnosti a efektivně proces řídit.

Assessor Automotive SPICE® podporuje tým v tom, aby každý pracovní úkol udělal dobře již napoprvé - na základě kvalifikovaných vstupů a vytvoření přiměřených výstupů, včetně jednoznačně ověřitelných důkazů.

Assessor je součástí týmů pro posuzování Automotive SPICE®. Tím assessor získá hluboké znalosti o vývoji a zkušenosti s posuzováním.

Obsah

Obsah tohoto kurzu je založen na osnově publikované intacs™. Materiál pro kurz je akreditovaným standardním materiálem intacs.

V úvodu probereme základny Automotive SPICE a jeho význam pro automobilový průmysl. Ukážeme si, co organizace motivuje a čeho dosáhnou, pokud zavedou Automotive SPICE. Projdeme nejzásadnější myšlenky a koncepty a podíváme se na postupy nejvýznamnějších procesů (VDA Scope). Vysvětlíme si vztahy a vnitřní vazby.

Představíme si mezinárodní schéma certifikace assessorů a úrovně assessorů definované intacs. Vysvětlíme si, co je potřeba pro úspěšnou žádost o prvotní certifikaci assessora a prodloužení certifikace. Představíme si systém hodnocení, proces a úrovně způsobilosti i systém hodnocení “NPLF”. Podrobně probereme vazby mezi přezkoumáními. V rámci cvičení si procvičíme hodnocení specifických situací a využití specifik a směrnic pro hodnocení, které je třeba dodržovat.

Ukážeme si, jak se hodnocení připravuje, provádí a jak jsou prováděny následné činnosti. Bude prezentován proces provádění posuzování. S využitím šablon a příkladů si ukážeme, jak lze vytvořit pracovní výsledky. Opakovaně si metodiku procvičíme v rámci písemných cvičení a hraní rolí.

Představíme si metody shromažďování dat. Budou prezentovány techniky vedení rozhovorů a pořizování poznámek i zkoumání dokumentů relevantních vzhledem k posuzování.

Většina částí kurzu je interaktivní. Projdeme řadu cvičení a diskusí, které umožní účastníkům využít nové znalosti ve svém vlastním pracovním prostředí. Provedeme několik simulovaných zkoušek, které účastníky perfektně připraví na závěrečnou zkoušku.

Doplňkové informace

Doba trvání kurzu:

5 dní

Odborný garant:

Kurz je realizován ve spolupráci a pod záštitou Knüvener Mackert GmbH

    

Lektor:

Christian Knüvener

Forma ukončení:

Poslední den kurzu odpoledne proběhne za přítomnosti představitele VDA zkouška formou multiple-choice testu.

Zkoušku je možné absolvovat v němčině, nebo angličtině. Zkouška trvá jednu hodinu. Účastníci, kteří nemají němčinu nebo angličtinu jako mateřský jazyk, mají na zkoušku další půl hodiny.

Zkouška se skládá z 12 otázek, u každé je 5 možných odpovědí. Pro úspěšné složení zkoušky je nutné dosáhnout minimálně 46 bodů z 60. Povolenými pomůckami jsou tištěné kopie ISO/IEC 330xx (nebudete potřebovat) a Automotive SPICE® (bude poskytnuto), osobní poznámky a materiály z kurzu. Nejsou povolena žádná elektronická zařízení.

Prvních 8 otázek je zaměřeno na znalosti, které získáte na kurzu. Poslední 4 otázky jsou scénáře, které je nutné vyhodnotit.

Existuje několik verzí zkoušky, osoba u vedlejšího stolu tedy bude mít jiné otázky. Kdokoli, kdo bude dávat v průběhu kurzu pečlivě pozor, má velkou šanci u zkoušky uspět. V letech 2008 až 2018, úspěšně složilo zkoušku VDA v průměru 88 % účastníků.

Bližší informace:

Ondřej Kopecký, tel.: +420 221 082 284
kopecky@csq.cz

S ohledem na externí zajištění platí u tohoto kurzu jiná pravidla pro stornopoplatky, než je standardně vymezeno v obchodních podmínkách. Při zrušení účasti na kurzu ve lhůtě kratší než 3 týdny před prvním dnem konání kurzu budou fakturovány stornopoplatky ve výši 100 % ceny kurzu.

Termín kurzu bude naplánován po uvolnění opatření souvisejících se situací okolo COVID-19.

Cena

Cena pro nečleny: 74 990 Kč bez DPH (90 738 Kč včetně DPH)
Cena pro členy: 71 241 Kč bez DPH (86 202 Kč včetně DPH) více informací o členství
 

Česká společnost pro jakost
Novotného lávka 200/5
110 00 Praha 1
Česká republika

tel.: +420 221 082 269
fax: +420 221 082 229
e-mail: sekretariat@csq.cz  

       GDPR
Vyrobila Omega DesignOmega Design