Pro správné zobrazení a funkci webových stránek si prosím aktivujte JavaScript ve svém prohlížeči!
Jazyk CZ | EN
 
Úvod Vzdělávání Otevřené kurzy Auditor procesu VDA 6.3 pro služby

Auditor procesu VDA 6.3 pro služby - VDA 6.3 S

Charakteristika

Komu je kurz určen?

Kurz je určen pracovníkům, jejichž úlohou je zabezpečování a provádění interních nebo externích auditů procesů vývoje služby a procesů poskytování služby. 

Co Vám kurz přinese?

Cílem kurzu je pochopit a zvládnout audit procesu jako metodu určenou pro nezávislou analýzu, hodnocení a zlepšování procesů návrhu a vývoje služby a procesů poskytování služby. Základ auditu procesu služeb, katalog otázek a hodnotící schéma auditu procesu VDA 6.3, je vhodný pro všechny služby poskytované v oblasti výroby automobilů, nezávisle na velikosti organizace, která službu poskytuje a nezávisle na zákazníkovi, kterému je služba určena. Součástí kurzu je i seznámení s analytickým nástrojem VDA QMC pro vyhodnocování auditu procesů služby. 

Informace o novém webovém analytickém nástroji VDA 6.3 najdete zde.

Obsah kurzu:

  První, úvodní část, představuje seznámení s publikací Audit procesu VDA 6.3.  Zahrnuje dále uvedené kapitoly této publikace a je založena na vysvětlení základních požadavků a principů auditování procesu, včetně analýzy rizik:

  • kapitola 1 Úvod
  • kapitola 2 Pokyny k užívání
  • kapitola 3 Požadavky na auditory
  • kapitola 4 Proces auditování

     Druhá část je zaměřena na hodnocení auditu procesu služeb podle VDA 6.3, včetně seznámení s analytickým nástrojem VDA QMC:

     • kapitola 8.8 Používání a hodnocení auditu procesu – Služba (včetně zprávy z auditu)

     Třetí část se věnuje základnímu nástroji auditora procesu – katalogu otázek. Podrobně vysvětluje minimální požadavky nutné pro hodnocení katalogových otázek a uvádí příklady realizace (důkazů) splnění těchto požadavků: 

      kapitola 8 Katalog otázek služby (Prvky D2 –D7)
      • prvek D2 - Management projektu
      • prvek D3 - Plánování návrhu služby
      • prvek D4 - Realizace návrhu a vývoje služby
      • prvek D5 - Management nakupování
      • prvek D6 - Poskytování služby
      • prvek D7 - Péče o zákazníky/spokojenost zákazníků/servis

           Součástí kurzu jsou workshopy zaměřené na:

           • analýzu rizik
           • přiřazení zjištění z auditu katalogovým otázkám a jejich hodnocení 
           • hodnocení auditu procesu a přeřazování 
           • případové studie

              Ověření znalostí (test)

              Požadavky na vzdělání a praxi:

              Znalost příslušných požadavků systémů managementu kvality, zkušenosti v oblasti poskytování služeb v rámci průmyslu obecně a zejména v organizacích poskytujících služby v automobilovém průmyslu.

              Doplňkové informace

              Doba trvání kurzu:

              3 dny

              Odborný garant:

              VDA QMC, Ing. Pavel Řezníček, CSc.

              Lektor:

              Petr Šabata

              Učební materiály:

              Účastníci kurzu obdrží novou publikaci VDA 6.3

              Forma ukončení:

              Účastník při splnění minimálně 80 % docházky a úspěšném ověření znalostí (testu) obdrží osvědčení  VDA QMC o absolvování kurzu (kvalifikaci). 

              Při splnění pouze minimální 80 % docházky obdrží účastník pouze VDA QMC osvědčení o účasti.

              Při neúspěšném ověření znalostí (testu), může účastník požádat o opakování ověření znalostí, které je zpoplatněno v hodnotě 500 Kč bez DPH

              Doporučení:

              Odpovědi na některé z Vašich otázek z oblasti k nové kvalifikaci VDA 6.3 naleznete zde.

              Kurz je zařazen do modulového vzdělávání kvalifikace Inženýr v dodavatelském řetězci
              Počet kreditů: 3.

              Kurz je doporučen držitelům personálních certifikátů k recertifikaci.

              Upozornění:

              Kurz je možné absolvovat pouze v podobě otevřeného (veřejného) typu, nikoliv v podobě typu uzavřeného školení (in-house).

              Bližší informace:

              Irena Lukešová, tel.: +420 221 082 225
              lukesova@csq.cz

              Související kurzy:

              Interní auditor kvality

              Cena

              Cena pro nečleny: 15 990 Kč bez DPH (19 348 Kč včetně DPH)
              Cena pro členy: 12 792 Kč bez DPH (15 478 Kč včetně DPH) více informací o členství

              Termíny

              Variabilní symbol Termín Místo Stav Košík
              K21165
              17.05.2021-19.05.2021
              ČSJ, Praha Volno
              K21166
              09.11.2021-11.11.2021
              ČSJ, Praha Volno
               

              Česká společnost pro jakost
              Novotného lávka 200/5
              110 00 Praha 1
              Česká republika

              tel.: +420 221 082 269
              fax: +420 221 082 229
              e-mail: sekretariat@csq.cz  

                     GDPR
              Vyrobila Omega DesignOmega Design