Pro správné zobrazení a funkci webových stránek si prosím aktivujte JavaScript ve svém prohlížeči!
Jazyk CZ | EN
 
Úvod Vzdělávání Otevřené kurzy Auditor potravinářských procesů

Auditor potravinářských procesů - APP

Charakteristika

Kvalita hraje v potravinářském průmyslu zcela zásadní roli. Na kurzu APP se dozvíte, jak co nejlépe v potravinářských a stravovacích provozech aplikovat zkušenosti a poznatky z náročných auditů používaných v automobilovém průmyslu.

Komu je kurz určen?

Pracovníkům řízení jakosti v potravinářských provozech a organizacích, pracovníkům dozorových orgánů a interním auditorům v potravinářství. Kurz není primárně určen auditorům certifikačních společností, tedy auditorům třetí stranou.

Co Vám kurz přinese?

 • Znalost procesního přístupu s ohledem na požadavky mezinárodních standardů na bezpečnost potravin a jeho využití při provádění auditů. Schopnost aplikovat zkušenosti z náročných auditů používaných v automobilovém průmyslu v potravinářských provozech.
 • Podrobné návody pro provádění procesních auditů, systémových auditů a auditů výrobků.
 • Pohled na hospodárnost procesů a náklady na jakost.
 • Odpověď na otázku, proč auditovat procesy a proč systémový audit nestačí.
 • Schopnost hledat při auditu odpověď na otázku, zda organizace používá bezpečné postupy a pracovníci na klíčových pozicích ovlivňujících jakost a bezpečnost výrobků jsou způsobilí pro tyto činnosti.

Obsah kurzu:

 • Procesní přístup v systému řízení jakosti
 • Popis procesu, metodika hodnocení
 • Požadavky na auditory dle ISO 19011
 • Příprava na audit
 • Postup auditu
 • Analýza rizik, kontrola kritických bodů v procesu
 • Dokumentace auditu

      Obsahem kurzu není výklad standardů v oblasti bezpečnosti potravin. Jejich znalost je ale důležitým předpokladem pro porozumění obsahu tohoto kurzu.

      Požadavky na vzdělání a praxi:

      Znalost standardů bezpečnosti potravin.
      Praxe v potravinářství.

      Povinné předchozí absolvování kurzů:

      Doporučujeme absolvování kurzu Manažera bezpečnosti potravin.

      Doplňkové informace

      Doba trvání kurzu:

      2 dny

      Lektoři:

      Dr. Ing. Leona Petrová

      Forma ukončení:

      Účastník při splnění 80% docházky obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

      Doporučení:

      Kurz je doporučen držitelům personálních certifikátů k recertifikaci.

      Bližší informace:

      Jana Kvapilová, tel.: +420 221 082 231
      kvapilova@csq.cz

      Grafické modulové schéma v oblasti potravin naleznete zde.

      Cena

      Cena pro nečleny: 5 790 Kč bez DPH (7 006 Kč včetně DPH)
      Cena pro členy: 4 632 Kč bez DPH (5 605 Kč včetně DPH) více informací o členství
       

      Česká společnost pro jakost
      Novotného lávka 200/5
      110 00 Praha 1
      Česká republika

      tel.: +420 221 082 269
      fax: +420 221 082 229
      e-mail: sekretariat@csq.cz  

             GDPR
      Vyrobila Omega DesignOmega Design