Pro správné zobrazení a funkci webových stránek si prosím aktivujte JavaScript ve svém prohlížeči!
Jazyk CZ | EN
 

PhDr. Anežka Žaludová, rodným jménem Agnes Waddellová (*1919, †1999) byla spolu s prof. F. Egermayerem nejvýznamnější, světově uznávanou osobností, která se zasloužila o moderní chápání kvality (jakosti) v našem státě. Zcela mimořádné byly její zásluhy o československé/české kvalitářské hnutí a Českou společnost pro jakost, jejíž byla zakládající členkou a od počátku čestnou předsedkyní.

Původem Skotka, do Československa přišla v roce 1945 se svým manželem, za války čs. vojákem v Anglii, a v Praze pak trvale žili a pracovali. Těžiště její práce bylo v oblastí teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky, průmyslových aplikací matematickostatistických metod, metod zaměřených na potřeby řízení kvality, spolehlivosti, zkušebnictví a technické normalizace, ekonomických hledisek v matematických modelech pro oblast řízení kvality a začleňování statistických metod do technických norem a technologických postupů, zároveň však i řešení konkrétních úloh technologických procesů, a zejména pak nových směrů při realizaci komplexních systémů řízení kvality (TQM).

Vždy aktivně pracovala v řadě profesních a odborných organizací.  V roce 1967 byla jedním z iniciátorů ustavení tehdejší Československé společnosti pro jakost. Po nástupu normalizace a násilné likvidaci Společnosti aktivně pomáhala proskribovaným kolegům a zasazovala se o možnosti jejich odborného působení. Po celou dobu normalizace byla jednou z vůdčích osobností Komitétu pro jakost a spolehlivost a jakmile se uvolnil prostor, aktivně působila ke vzniku České společnosti pro jakost. Není ve Společnosti žádná oblast činnosti, ve které by se neangažovala, v práci každého odborného orgánu ČSJ je stále vidět její přínos.

Byla členkou mnoha významných zahraničních i tuzemských odborných organizací a za svou práci získala řadu osobních ocenění, mj. čestné členství v Evropské organizaci pro kvalitu (EOQ). Díky svým odborným i osobním kontaktům dokázala přinášet do tehdejšího Československa množství tehdy vzácných odborných publikací  a ostatních informací, konzultovat je s tuzemskými odborníky, poznatky propagovat a aplikovat.

Mimořádně uznávaná a oblíbená byla i pro své osobní vlastnosti.

 

Česká společnost pro jakost
Novotného lávka 200/5
110 00 Praha 1
Česká republika

tel.: +420 221 082 269
fax: +420 221 082 229
e-mail: sekretariat@csq.cz  

       GDPR
Vyrobila Omega DesignOmega Design