Pro správné zobrazení a funkci webových stránek si prosím aktivujte JavaScript ve svém prohlížeči!
Jazyk CZ | EN
 
Úvod Export
ČSJ 2020-08-06 20:11:22 2 565 Efektivní vedení auditu Komu je kurz určen?

Zadavatelům auditu, manažerům jakosti, auditorům systému managementu, kteří si potřebují zdokonalit požadované dovednosti k efektivnímu průběhu auditu v návaznosti na nové záměry a účinky norem (ISO/IEC 17021-3 a ISO 19011) 

Co Vám kurz přinese?

Kurz Vám pomůže zlepšit soft dovednosti a další vybrané oblasti odborné způsobilosti a uvědomit si přínosy vyplývající ze systémového myšlení. Dozvíte se, co lze oboustranně udělat, aby audit neselhal a byl přínosem pro organizaci a její vrcholové manažery.

Požadavky na vzdělání a praxi:

Zkušenosti s auditem jako manažer nebo auditor, základní znalost normy ČSN EN ISO 9001:2016

Povinné předchozí absolvování kurzů:

Není požadováno.

Obsah kurzu:

Nový přístup ve vedení firem a v auditování QMS
 • Dovednosti a role externích a interních auditorů
 • Soft aspekty
 • Přístup v návaznosti na nové znění a záměry norem ISO/IEC 17021-3 a ISO 19011 z hlediska propojení soft a hard aspektů
 • Přípravné činnosti k auditu
 • Firemní kultura, kultura kvality a audit
 • Jak povzbudit ke spolupráci, jednání o cílech, programu auditů
Provádění činností při auditu
 • Jak vytvořit a udržet vztah s osobami při auditu – vztah mezi auditorem a auditovanými
 • Metody získávání dat, především pozorování a rozhovor a jak dojít k závěrům
 • Inspirace k vybraným manažerským dovednostem, aby se auditor a manažer při auditu stali partnery a aby spolu mohli hovořit o kontextu organizace, leadershipu a dalších oblastech
 • Kdo a jak vede rozhovor 
 • Rozhovor bez předložené dokumentace v neznámém prostředí 
 • Jak tvořit a klást efektivní otázky, aby si obě strany rozuměly
 • Jak seznámit auditované se závěry z auditu.

Doba trvání kurzu:

2 dny

Odborný garant:

Ing. Petr Cizner, Ph.D., Svatava Maňasová

Metody výuky:

Výklad, cvičení, workshopy, výkladové diskuse a zpětná vazba.

Forma ukončení:

Účastník při splnění 80 % docházky obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

Doporučení:

Kurz je doporučen držitelům personálních certifikátů k recertifikaci.

Bližší informace:

Jana Kvapilová, tel.: +420 221 082 231
kvapilova@csq.cz

]]>
3510 cz 1 4253 2020-09-21 2020-09-22 K20338 BEA Centrum, Olomouc 8 6600 21 CZK Cena pro nečleny: 6600 Kč + DPH, Cena pro členy: 5280 Kč + DPH
115 Harmonizovaná FMEA 2019 Metoda původně vyvinutá pro potřeby amerického vesmírného programu NASA v šedesátých letech minulého století je dnes nedílnou součástí metod používaných zejména v automobilovém průmyslu. Seznámení s metodou FMEA, její praktické použití a seznámení s harmonizovaným přístupem FMEA nabízí kurz Harmonizovaná FMEA. 

Komu je kurz určen?

Začátečníkům, současným i potenciálním uživatelům FMEA z oblasti návrhu a vývoje produktů a výrobních procesů, testování, logistiky, výroby, plánování zkoušek, údržby a kvality.

Co Vám kurz přinese?

Specifickou kvalifikaci pro automobilový průmysl, praktické použití jedné z metod managementu rizik. Vysvětlení změn v novém vydání harmonizované FMEA, základy FMEA a rady pro aplikaci založené na praktických zkušenostech a problémových oblastech využití FMEA v praxi.

Obsah kurzu:

 • úloha FMEA v organizaci
 • systémové požadavky IATF 16949 a speciální charakteristiky
 • základy analýz rizik
 • harmonizovaný přístup podle AIAG a VDA
 • metodický postup FMEA-P
 • workshopy FMEA-P

Požadavky na vzdělání a praxi

Žádné, výhodou jsou znalosti základů managementu kvality v automobilovém průmyslu podle IATF 16949 a zkušenosti v oblasti řízení projektů návrhu a vývoje produktů a výrobních procesů.

Doba trvání kurzu:

2 dny

Odborný garant:

Ing. Stanislav Křeček

Lektoři:

Ing. Stanislav Křeček

Ing. Otto Holota

Ing. Lukáš Domin

Forma ukončení:

Účastník při splnění minimálně 80 % docházky obdrží osvědčení o absolvování kurzu. 

Doporučení:

Kurz je doporučen držitelům personálních certifikátů k recertifikaci.

Navazující kurzy:

Moderátor FMEA

Upozornění:

Tento kurz je původním kurzem České společnosti pro jakost pro novou, harmonizovanou FMEA.
Nejedná se o licenční kurz VDA QMC. Termíny licenčního kurzu budou vypsány po dokončení kurzu FMEA ze strany VDA QMC.

Bližší informace:

Ondřej Kopecký, tel.: +420 221 082 284
kopecky@csq.cz  

]]>
20309 cz 1 4239 2020-12-08 2020-12-09 K20330 ČSJ, Praha 0 7990 21 CZK Cena pro nečleny: 7990 Kč + DPH, Cena pro členy: 6392 Kč + DPH
710 Certified Provisional Assessor Automotive SPICE Cíle

Tento 5 denní kurz se zaměřuje na vyškolení dobrého assessora. Budete perfektně připraveni na následnou zkoušku “intacs™ Certified Provisional Assessor (Automotive SPICE®)”.

Kurz obsahuje základy a kontext Automotive SPICE® (ASPICE) v3.1, hlavní model posuzování procesu a standard pro realizaci posuzování v automobilovém průmyslu. Účastníci se naučí správně interpretovat Automotive SPICE® a chápat další vazby.

Naučíte se analyzovat a hodnotit proces pod vedením vedoucího assessora. Budete schopni zlepšovat procesy na základě výsledků hodnocení.

Získáte důležité základy úspěšného vstupu do agilních metod a metod Automotive Functional Safety (ISO26262) a Automotive Cyber Security (ISO21434).

Cílem kurzu je také zajistit, že účastníci si nejen vyslechnou obsah, ale získají i první zkušenosti s mnoha praktickými cvičeními a situacemi. Podporujeme účastníky v aktivní účasti na kurzu.

Těšíme se na zpětnou vazbu a po splnění požadavků Vám vydáme osvědčení.

Samozřejmě je naším cílem i to, aby účastníci poslední den kurzu prošli zkouškou, která je vedena představitelem VDA.

Komu je kurz určen?

Kurz je navržen pro odborníky, kteří chtějí podrobně porozumět Automotive SPICE®. Toho lze nejlépe dosáhnout tím, že se vyškolí na pozici assessora. Kurz je také určen členům procesních a projektových týmů, kteří při definování procesů a nesení odpovědnosti za jejich fungování potřebují pochopit a aplikovat požadavky Automotive SPICE®. Manažeři kvality a projektoví manažeři získají velké množství informací o tom, jak zajistit shodu procesů s požadavky a zachovat efektivnost procesů.

Přínosy

Assessor Automotive SPICE® motivuje tým k získání přínosů prostřednictvím shody procesu s Automotive SPICE®. Assessor pomáhá jasně nastavit odpovědnosti a efektivně proces řídit.

Assessor Automotive SPICE® podporuje tým v tom, aby každý pracovní úkol udělal dobře již napoprvé - na základě kvalifikovaných vstupů a vytvoření přiměřených výstupů, včetně jednoznačně ověřitelných důkazů.

Assessor je součástí týmů pro posuzování Automotive SPICE®. Tím assessor získá hluboké znalosti o vývoji a zkušenosti s posuzováním.

Obsah

Obsah tohoto kurzu je založen na osnově publikované intacs™. Materiál pro kurz je akreditovaným standardním materiálem intacs.

V úvodu probereme základny Automotive SPICE a jeho význam pro automobilový průmysl. Ukážeme si, co organizace motivuje a čeho dosáhnou, pokud zavedou Automotive SPICE. Projdeme nejzásadnější myšlenky a koncepty a podíváme se na postupy nejvýznamnějších procesů (VDA Scope). Vysvětlíme si vztahy a vnitřní vazby.

Představíme si mezinárodní schéma certifikace assessorů a úrovně assessorů definované intacs. Vysvětlíme si, co je potřeba pro úspěšnou žádost o prvotní certifikaci assessora a prodloužení certifikace. Představíme si systém hodnocení, proces a úrovně způsobilosti i systém hodnocení “NPLF”. Podrobně probereme vazby mezi přezkoumáními. V rámci cvičení si procvičíme hodnocení specifických situací a využití specifik a směrnic pro hodnocení, které je třeba dodržovat.

Ukážeme si, jak se hodnocení připravuje, provádí a jak jsou prováděny následné činnosti. Bude prezentován proces provádění posuzování. S využitím šablon a příkladů si ukážeme, jak lze vytvořit pracovní výsledky. Opakovaně si metodiku procvičíme v rámci písemných cvičení a hraní rolí.

Představíme si metody shromažďování dat. Budou prezentovány techniky vedení rozhovorů a pořizování poznámek i zkoumání dokumentů relevantních vzhledem k posuzování.

Většina částí kurzu je interaktivní. Projdeme řadu cvičení a diskusí, které umožní účastníkům využít nové znalosti ve svém vlastním pracovním prostředí. Provedeme několik simulovaných zkoušek, které účastníky perfektně připraví na závěrečnou zkoušku.

Doba trvání kurzu:

5 dní

Odborný garant:

Kurz je realizován ve spolupráci a pod záštitou Knüvener Mackert GmbH

    

Lektor:

Christian Knüvener

Forma ukončení:

Poslední den kurzu odpoledne proběhne za přítomnosti představitele VDA zkouška formou multiple-choice testu.

Zkoušku je možné absolvovat v němčině, nebo angličtině. Zkouška trvá jednu hodinu. Účastníci, kteří nemají němčinu nebo angličtinu jako mateřský jazyk, mají na zkoušku další půl hodiny.

Zkouška se skládá z 12 otázek, u každé je 5 možných odpovědí. Pro úspěšné složení zkoušky je nutné dosáhnout minimálně 46 bodů z 60. Povolenými pomůckami jsou tištěné kopie ISO/IEC 330xx (nebudete potřebovat) a Automotive SPICE® (bude poskytnuto), osobní poznámky a materiály z kurzu. Nejsou povolena žádná elektronická zařízení.

Prvních 8 otázek je zaměřeno na znalosti, které získáte na kurzu. Poslední 4 otázky jsou scénáře, které je nutné vyhodnotit.

Existuje několik verzí zkoušky, osoba u vedlejšího stolu tedy bude mít jiné otázky. Kdokoli, kdo bude dávat v průběhu kurzu pečlivě pozor, má velkou šanci u zkoušky uspět. V letech 2008 až 2018, úspěšně složilo zkoušku VDA v průměru 88 % účastníků.

Bližší informace:

Ondřej Kopecký, tel.: +420 221 082 284
kopecky@csq.cz

S ohledem na externí zajištění platí u tohoto kurzu jiná pravidla pro stornopoplatky, než je standardně vymezeno v obchodních podmínkách. Při zrušení účasti na kurzu ve lhůtě kratší než 3 týdny před prvním dnem konání kurzu budou fakturovány stornopoplatky ve výši 100 % ceny kurzu.

Termín kurzu bude naplánován po uvolnění opatření souvisejících se situací okolo COVID-19.

]]>
3507 cz 1
389 Personalistika v systémech managementu Komu je kurz určen?

Pracovníkům personálního oddělení - manažerům i řadovým personalistům.
Kurz je vhodný zejména pro firmy působící v automobilovém průmyslu.

Co Vám kurz přinese?

Účastníci pochopí význam a důležitou úlohu personalistů v systémech managementu, budou seznámeni se základními požadavky norem managementu kvality ISO 9001 a IATF 16949. Kurz jim pomůže v lepší komunikaci a spolupráci s ostatními útvary a managementem organizace při náboru a výběru nových zaměstnanců, jejich adaptaci, při vzdělávání, jejich rozvoji a osobním růstu a při řízení jejich výkonu.

Obsah kurzu:

 • Úvod do systému managementu kvality (základní termíny a význam)
 • Představení nejdůležitějších požadavků pro splnění požadavků norem kvality, souvisejících s managementem lidských zdrojů:

   - Management zdrojů

   - Odpovědnosti a pravomoci - co k tomu říkají normy z oblasti kvality?

   - Co jsou a co mají zahrnovat požadavky na pracovní místo?

   - Co je popis pracovního místa a proč je potřeba?

   - Co jsou kompetence, jak by měly být hodnoceny a co by měl tento proces brát v úvahu?

   - Jak postupovat při výběru a hodnocení dodavatelů školících aktivit. (Personalista jako nákupčí kurzů versus personalista partner manažera kvality/výroby).

   - Jak nastavit pravidla a zajistit, že bude prováděno hodnocení efektivnosti výcviku.

 • Příklady častých neshod a zjištění v oblasti HR při auditech II a III. stranou, i jiné nešvary...a jak si s tím má personalista poradit?
 • Základní kvalifikační požadavky na vybrané "kvalitářské" funkce.

Doba trvání kurzu:

1 den

Odborný garant:

Ing. Elena Stibůrková

Metody výuky:

Výklad a příklady z praxe.

Forma ukončení:

Při splnění 80% docházky vydání osvědčení České společnosti pro jakost o absolvování kurzu.

Doporučení:

Kurz je doporučen držitelům personálních certifikátů k recertifikaci.

Bližší informace:

Ondřej Kopecký, tel.: +420 221 082 284
kopecky@csq.cz

]]>
20309 cz 1 4227 2020-10-02 2020-10-02 K20291 ČSJ, Praha 0 2399 21 CZK Cena pro nečleny: 2399 Kč + DPH, Cena pro členy: 1999 Kč + DPH
68 Analýza kořenových příčin Trvale vyřešit problém neznamená pouze odstranit jeho důsledky, ale znamená to najít jeho příčinu. Získejte dovednosti a znalosti, které vy a váš tým potřebujete pro efektivní řešení problémů a zabránění jejich opakování.

Komu je kurz určen?

Pracovníkům napříč odvětvími a funkčními útvary, kteří se podílejí na řešení problémů. Všem, kteří mají zájem problémy řešit a zabránit jejich opakování.

Co Vám kurz přinese?

Seznámení s metodami a nástroji analýzy kořenové příčiny přehlednou formou. Získání uceleného přehledu o používaných metodách. Kurz vás naučí metody používat i volit správný nástroj v jednotlivých krocích analýzy. Kurz je zaměřen především na použití podpůrných nástrojů, užívaných při aplikaci metody G8D. 

Obsah kurzu:

• Úvod, definice analýzy kořenové příčiny

• Nástroje

- pro brainstorming příčiny problému (Matice Je – Není)

- pro analýzu údajů o příčině problému (7 základních nástrojů kvality)

- pro identifikování kořenové příčiny (Diagram příčin a následku, 5x Proč)

- pro eliminování kořenové příčiny (principy Poka Yoke)

- volba vhodného nástroje (přehled nástrojů a metod užívaných v metodě Global 8 Discipline)

• Praktické příklady k jednotlivým nástrojům

Doba trvání kurzu:

2 dny

Odborný garant:

Ing. Jan Matuský

Lektoři:

Ing. Jan Matuský, Ing. Antonín Krejčí

Publikace:

Každý účastník obdrží v ceně kurzu publikaci Analýza kořenových příčin.

Forma ukončení:

Při splnění 80% docházky vydání osvědčení o absolvování kurzu.

Doporučení:

Kurz je doporučen držitelům personálních certifikátů k recertifikaci.

Kurzy s podobným zaměřením:

Harmonizovaná FMEA

Navrhování a analýza experimentů 

Automotive Core Tools – Základní metody používané v automobilovém průmyslu

Bližší informace:

Ondřej Kopecký, tel.: +420 221 082 284
kopecky@csq.cz 

]]>
20309 cz 1 3912 2020-11-02 2020-11-03 K20234 ČSJ, Praha 0 6490 21 CZK Cena pro nečleny: 6490 Kč + DPH, Cena pro členy: 5192 Kč + DPH
100 Manažer kvality laboratoře Komu je kurz určen?

Vedoucím laboratoří, manažerům kvality, pracovníkům akreditovaných i neakreditovaných laboratoří.

Co Vám kurz přinese?

Seznámení se systémem kvality dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018, naučíte se tento systém vytvářet a zavádět do laboratoří a připravit tak laboratoř k re/akreditaci.

Povinné předchozí absolvování kurzů:

Aktualizace normy ISO/IEC 17025 - A 17025.

Schéma kurzů ČSJ v oblasti laboratoří

Obsah kurzu:

 • Přechod z normy ISO/IEC 17025:2005 na ISO/IEC 17025:2017
 • Procesní řízení
 • Kritéria interního auditu
 • Systém managementu
 • Tvorba strategie
 • Akreditace
 • Statistika, nejistoty měření a zkoušení, hodnocení shody
 • Verifikace a validace metod
 • Měření a monitorování systému managementu
 • Interní audity
 • Informační bezpečnost
 • Nástroje zlepšování

           Doba trvání kurzu:

           6 dní

           Odborný garant:

           Ing. Pavel Korčák

           Metody výuky:

           Přednášky, případové studie.

           Forma ukončení:

           Při splnění 80% docházky a odprezentování závěrečné práce vydáno osvědčení o absolvování kurzu.

           Doporučení:

           Úspěšný absolvent kurzu má možnost se přihlásit k certifikační zkoušce u certifikačního orgánu.

           Kurz je doporučen držitelům personálních certifikátů k recertifikaci.

           Bližší informace:

           Jana Kvapilová, tel.: +420 221 082 231
           kvapilova@csq.cz

           ]]>
           20309 cz 1 4080 2020-10-06 2020-10-07 K20144 ČSJ, Praha 0 16890 21 CZK Cena pro nečleny: 16890 Kč + DPH, Cena pro členy: 13512 Kč + DPH 4080 2020-10-26 2020-10-27 K20144 ČSJ, Praha 0 16890 21 CZK Cena pro nečleny: 16890 Kč + DPH, Cena pro členy: 13512 Kč + DPH 4080 2020-11-19 2020-11-20 K20144 ČSJ, Praha 0 16890 21 CZK Cena pro nečleny: 16890 Kč + DPH, Cena pro členy: 13512 Kč + DPH
           91 Boj s dokumentací aneb praktický přístup k tvorbě dokumentů, záznamů a jejich vzájemné konfiguraci Komu je kurz určen?

           Správci dokumentace QMS, asistentům a asistentkám manažera kvality, všem, kteří jsou odpovědni za tvorbu a řízení dokumentace a záznamů prokazujících shodu s požadavky systému managementu.

           V roce 2019 již bude kurz vyučován podle nového vydání VDA 1.

           Co Vám kurz přinese? 

           Porozumění požadavkům na dokumenty a záznamy v systémech managementu organizace, získání schopnosti účelné tvorby dokumentace, uvědomění si návaznosti dokumentů a účelných záznamů poskytujících potřebné informace o procesech za účelem jejich řízení a prokazování shody.

           Požadavky na vzdělání a praxi:

           Předchozí zkušenost s touto metodou je výhodou, ale není nezbytná.

           Povinné předchozí absolvování kurzů:

           Není požadováno.

           Obsah kurzu:

           • význam dokumentace
           • požadavky na tvorbu, řízení dokumentů a záznamů
           • výklad požadavků VDA 1 Dokumentování a archivace
           • skutečný a požadovaný stav

           Doba trvání kurzu:

           2 dny

           Odborný garant:

           Ing. Stanislava Rašková, MBA, Ph.D.

           Metody výuky:

           Výklady teorie, praktické workshopy.

           Učební materiály:

           Pracovní sešit a publikace VDA QMC - VDA 1 Dokumentování a archivace. Publikace je v ceně kurzovného.

           Forma ukončení:

           Při splnění 80% docházky vydání osvědčení o absolvování kurzu.

           Doporučení:

           Kurz je doporučen držitelům personálních certifikátů k recertifikaci.

           Bližší informace:

           Ondřej Kopecký, tel.: +420 221 082 284
           kopecky@csq.cz 

           ]]>
           20309 cz 1 3853 2020-09-29 2020-09-30 K20199 ČSJ, Praha 0 5880 21 CZK Cena pro nečleny: 5880 Kč + DPH, Cena pro členy: 4900 Kč + DPH 3854 2020-11-03 2020-11-04 K20200 ČSJ, Praha 0 5880 21 CZK Cena pro nečleny: 5880 Kč + DPH, Cena pro členy: 4900 Kč + DPH
           101 Hodnocení tepelného zpracování Komu je kurz určen?

           Dodavatelům a odběratelům procesů tepelného zpracování kovů, kteří jsou v řetězci automobilového, leteckého a dalších speciálních oborů průmyslu. Kurz je určen nejen budoucím auditorům (hodnotitelům) tepelného zpracování ale i ostatním uživatelům CQI-9.

           Co Vám kurz přinese? 

           Znalost systému kvality v procesech tepelného zpracování kovů a dovednost provést interní audit samohodnocením v procesech tepelného zpracování nebo jako zákazníci, v rámci rozvoje, provést audit svého dodavatele tepelného zpracování.

           Požadavky na vzdělání a praxi:

           Doporučená zkušenost z procesů tepelného zpracování.

           Poznámka: Požadavky pro výkon funkce auditora (hodnotitele) tepelného zpracování dle CQI-9: 5 let praxe v tepelném zpracování kovů nebo kombinace min. tříletého odborného studia tepelného zpracování a dvouleté praxe.

           Doporučené předchozí absolvování kurzů:

           Výhodou je předchozí absolvování kurzu interní auditor – ISO 9001 nebo IATF 16949, výhodou znalost APQP, FMEA, PPAP.

           Obsah kurzu:

           • Účel a význam CQI-9
           • Struktura CQI-9
           • Požadavky na hodnotitele
           • Dotazník HTSA
           • Měřicí přístroje a zajištění rovnoměrnosti teplot
           • Audit výrobku
           • Audit procesů dle tabulek A,B,C,D,E,F,G,H 
           • Závěr –diskuze

           Doba trvání kurzu:

           4 dny

           Odborný garant:

           Ing. Stanislava Rašková, MBA, Ph.D.

           Metody výuky:

           Výklad, workshop.

           Učební materiály:

           Publikace CQI-9 Speciální proces: Hodnocení tepelného zpracování. Cena publikace je zahrnuta v ceně kurzu.

           Forma ukončení:

           Při splnění 80% docházky a úspěšném zvládnutí závěrečného testu vydání osvědčení o absolvování kurzu.

           Doporučení:

           Kurz je doporučen držitelům personálních certifikátů k recertifikaci.

           Bližší informace:

           Irena Lukešová, tel.: +420 221 082 225
           lukesova@csq.cz 

           ]]>
           20309 cz 1 3842 2020-10-05 2020-10-06 K20162 ČSJ, Praha 0 11900 21 CZK Cena pro nečleny: 11900 Kč + DPH, Cena pro členy: 9920 Kč + DPH 3842 2020-10-29 2020-10-30 K20162 ČSJ, Praha 0 11900 21 CZK Cena pro nečleny: 11900 Kč + DPH, Cena pro členy: 9920 Kč + DPH
           102 Specifické požadavky OEMs Komu je kurz určen?

           Všem dodavatelům do výrobních závodů automobilů hlavních světových výrobců aut, především registrovaným firmám podle IATF 16949 v dodavatelském řetězci automobilového průmyslu. Dále pak manažerům a poradcům systémů managementu kvality v automobilovém průmyslu.

           Co Vám kurz přinese? 

           Pochopení a porovnání specifických požadavků výrobců automobilů (tzv. OEMs) nad rámec požadavků IATF 16949 a jejich zapracovávání do systému managementu kvality dodavatele automobilového průmyslu.

           Požadavky na vzdělání a praxi:

           Ukončené minimálně střední odborné vzdělání. Dobrá znalost požadavků IATF 16949 automobilového průmyslu.

           Doporučené předchozí absolvování kurzů:

           Z oblasti managementu kvality (Technik kvality QT nebo Manažer kvality QM nebo Auditor kvality AQ).

           Školení požadavků IATF 16949, APQP  a PPAP (VDA 2).

           Obsah kurzu:

           Přehled specifických požadavků jednotlivých hlavních světových výrobců automobilů (VW Group, BMW, Mercedes Benz AG, Ford). 

           Požadavky jednotlivých zákazníků odrážejí strukturu normy IATF 16949 a jsou vysvětleny tak, aby byl absolvent kurzu schopen všeobecné aplikace i pro požadavky dalších zákazníků.

           Pro lepší pochopení požadavků a jejich praktické využití je kurz doprovázený workshopy na probíraná témata.

           Doba trvání kurzu:

           2 dny

           Metody výuky:

           Výklad, workshopy, případové studie.

           Forma ukončení:

           Účastník musí pro vydání osvědčení o absolvování kurzusplnit písemný test s požadovanou 60 % úspěšností.

           Doporučení:

           Kurz je doporučen držitelům personálních certifikátů k recertifikaci.

           Kurz je zařazen do modulového vzdělávání kvalifikace Inženýr v dodavatelském řetězci. Počet kreditů: 2.

           Bližší informace:

           Irena Lukešová, tel.: +420 221 082 225
           lukesova@csq.cz 

           ]]>
           20309 cz 1 4052 2020-09-15 2020-09-16 K20195 ČSJ, Praha 0 5700 21 CZK Cena pro nečleny: 5700 Kč + DPH, Cena pro členy: 4750 Kč + DPH 4053 2020-11-26 2020-11-27 K20196 ČSJ, Praha 0 5700 21 CZK Cena pro nečleny: 5700 Kč + DPH, Cena pro členy: 4750 Kč + DPH
           103 Společenská odpovědnost Komu je kurz určen?

           Všem, kteří mají zájem o zvýšení účinnosti a celkové efektivnosti práce ve vztahu k plnění vize a strategie firmy i v oblasti spolupráce se zainteresovanými stranami.

           Co Vám kurz přinese? 

           Ucelené poznatky o tom, co je Společenská odpovědnost organizace (CSR), jaké roviny zahrnuje, jaké lze použít standardy pro její nastavení, jaké jsou používané praxe u nás i ve světě. Cílem kurzu je uvědomění si přínosu zavedení koncepce CSR a poskytnut pomoc při definování zainteresovaných stran. V neposlední řadě program přináší přehled významných organizací zabývajících se podporou této problematiky.

           Požadavky na vzdělání a praxi:

           Nejsou stanoveny.

           Povinné předchozí absolvování kurzů:

           Není požadováno.

           Obsah kurzu:

           • Úvod do problematiky
           • Teoretická základna
           • Implementace a zpráva
           • Hodnocení společenské odpovědnosti
           • Podpora CSR

           Doba trvání kurzu:

           2 dny

           Odborný garant:

           Ing. Alena Plášková, CSc.

           Metody výuky:

           Přednášky, případové studie a týmová práce.

           Učební materiály:

           Norma ČSN ISO 26000 pokyny pro oblast společenské odpovědnosti.

           Forma ukončení:

           Při splnění 80 % docházky vydání osvědčení o absolvování kurzu.

           Doporučení:

           Kurz je doporučen držitelům personálních certifikátů k recertifikaci.

           Bližší informace:

           Jana Kvapilová, tel.: +420 221 082 231
           kvapilova@csq.cz 

           ]]>
           20309 cz 1
           104 Navrhování a analýza experimentů Komu je kurz určen?

           Pracovníkům z praxe, kteří navrhují procesy a potřebují je optimalizovat, nebo řeší problémy, kdy je nejsané nastavení výsledného řešení a na zkoumanou oblast působí velké množství faktorů.

           Co Vám kurz přinese?

           Kurz pokrývá základy plánování experimentů (DOE) pro zkoumání faktorů, ovlivňujících celkovou variabilitu v procesu a vyhodnocení dat získaných z těchto experimentů s cílem určit ty složky variability, které jsou nejvýznamnější. Budou představeny základní modely experimentů a jim odpovídající postupy vyhodnocení na  základě analýzy rozptylu (ANOVA). Jednotlivé modely budou demonstrovány na  konkrétních příkladech, tak aby účastníci mohli ve své vlastní praxi těchto modelových příkladů využít.

           Požadavky na vzdělání:

           Minimálně středoškolské vzdělání.

           Povinné předchozí absolvování kurzů:

           Není požadováno, ale předpokládá se, že účastníci kurzu mají alespoň základní znalosti z matematické statistiky. Doporučujeme kurz SM1 - Základy statistických metod zjišťování kvality.

           Obsah kurzu:

           • Základní pojmy z navrhování experimentů, formulace problému, obecný lineární model, analýza rozptylu, metoda nejmenších čtverců
           • Návrhy s jedním faktorem, návrhy se dvěma faktory s opakováním a bez  opakování, obecné faktoriální návrhy, náhodné bloky
           • Dílčí faktoriální návrhy, návrhy typu 2k a 3k, návrhy typu 2k-p, 3k-p, tvorba těchto návrhů
           • Problematika směšování u dílčích faktoriálních návrhů, úroveň rozlišitelnosti u  dílčích návrhů

           Doba trvání kurzu:

           2 dny

           Odborný garant:

           Ing. Ondřej Hykš

           Metody výuky:

           Výuka je prováděna s ohledem na počáteční znalosti účastníků paralelní formou přednášek, příkladů a řešení praktických problémů, překládaných účastníky kurzu.

           Doporučení:

           Kurz je doporučen držitelům personálních certifikátů k recertifikaci.

           Forma ukončení:

           Při splnění 80 % docházky vydání osvědčení o absolvování kurz.

           Bližší informace:

           Ondřej Kopecký, tel.: +420 221 082 284
           kopecky@csq.cz

           ]]>
           20309 cz 1 4107 2020-10-12 2020-10-13 K20281 ČSJ, Praha 0 5950 21 CZK Cena pro nečleny: 5950 Kč + DPH, Cena pro členy: 4760 Kč + DPH
           740 Automotive Core Tools pro systémové auditory a auditory procesu - Slovensko Komu je kurz určen?

           Kurz je zaměřen na kvalifikované auditory procesu VDA 6.3, kteří chtějí zažádat o prodloužení kvalifikace a budoucí auditory procesů VDA 6.3 a systémové auditory IATF s potřebou kvalifikace.

           Související informace o certifikaci/recertifikaci:

           VDA 6.3 - https://www.csq.cz/personalni-certifikace/auditor-vda-63-prvotni-zkouska-recertifikace-po-3-letech/

           IATF - https://www.csq.cz/personalni-certifikace/auditor-iatf-16949-1-a-2-stranou/

           Co Vám kurz přinese?

           Účastníci si zlepší své odborné kompetence a prohloubí své znalosti na základě typických situací v průběhu auditu týkajícíh se metod kvality, a to s důrazem na jejich efektivní využití. Jádrem kurzu je posouzení správného využití metod po odborné stránce a posouzení typických konkrétních situací.

           Obsah kurzu

           • Pokročilé plánování kvality - Zajišťování stupňů zralosti pro nové díly
           • FMEA a zvláštní charakteristiky
           • Analýza systému měření (MSA)
           • Statistická regulace procesu (SPC)
           • Schvalování výrobního procesu a produktu (VDA 2)
           • Plán kontroly a řízení
           • 8D

           Předpoklady pro účast

           Účast na kurzu vyžaduje dobrou znalost Automotive Core Tools. Při přípravě na účast na kurzu se doporučuje osvěžit si znalosti metod uvedených výše v obsahu kurzu.

           Licenční kurz VDA QMC

           Rozsah kurzu:

           2 dny

           Lektoři:

           Ing. Michal Jančok

           Forma ukončení:

           Při splnění 80% docházky a úspěšném absolvování testu vydání osvědčení VDA QMC o kvalifikaci.

           Doporučení:

           Kurz je doporučen zájemcům o certifikaci/recertifikaci VDA 6.3 a IATF 1. a 2. stranou jako cesta ke splnění požadavků na kvalifikaci v oblasti Automotive Core Tools.

           Hotel, kde se kurz koná, je uveden u konkrétního termínu níže ve výpisu termínů. Kontakt na hotel naleznete v sekci Ubytování.

           Kurz je organizován ve spolupráci se slovenskou vzdělávací společností ABP Management.

           V otázkách pomoci s rezervací ubytování, doporučeného parkování můžete kontaktovat ABP Management.

           Součástí ceny kurzu na Slovensku jsou obědy.

           Bližší informace:

           Irena Lukešová, tel.: +420 221 082 225
           lukesova@csq.cz

           ]]>
           3507 sk 1 4504 2020-10-15 2020-10-16 K20442 Hotel WEST, Bratislava 14 334 20 EUR Cena pro nečleny: 334 EUR + DPH, Cena pro členy: 334 EUR + DPH
           119 Interní auditor BOZP Komu je kurz určen?

           Pracovníkům, kteří se podílí na implementaci a udržování SM BOZP, interním auditorům, bezpečnostním technikům, zástupcům zaměstnanců pro záležitosti BOZP, poradcům v BOZP, personalistům a dalším pracovníkům, kteří mají vazbu na oblast BOZP.

           Co Vám kurz přinese?

           Seznámíte se základními požadavky právních předpisů k BOZP, seznámíte se s  požadavky směrnice  ISO 45001:2018 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a normy ISO 19011:2018 pro auditování, naučíte se plánovat, provádět a vyhodnocovat interní audit tak, aby byl účinnou pomocí pro auditované útvary i pro vedení společnosti při  zlepšování systému managementu BOZP.

           Požadavky na vzdělání a praxi:

           Nejsou stanoveny. Doporučeno je středoškolské vzdělání.

           Povinné předchozí absolvování kurzů:

           Není požadováno.

           Obsah kurzu:

           • současná situace v oblasti řízení BOZP, včetně vazby na státní správu a EU
           • zopakování hlavních zásad vyplývajících z právních a ostatních předpisů k BOZP
           • výklad směrnice ISO 45001:2018 z pohledu interního auditora a z pohledu prověřované strany; včetně zásad stanovených pro Bezpečný podnik
           • výklad normy ISO 19011:2018, včetně terminologie, psychologie auditu a příkladů z praxe
           • činnosti auditora při interní a externí prověrce (plán, organizace, taktika a  dokumentace), včetně způsobu auditování integrovaného systému (kvalita, environment)
           • modelové situace, případové studie, příprava dotazníku auditora, praktické zkušenosti z prověrek a konzultace k probraným tématům
           • závěrečný test pro vlastní ověření získaných znalostí

           Doba trvání kurzu:

           3 dny

           Odborný garant:

           Ing. Karel Cichovský

           Metody výuky:

           Přednášky, případová studie, týmová práce, modelové situace a konzultace.

           Forma ukončení:

           Při splnění 80 % docházky vydání osvědčení o absolvování kurzu.

           Doporučení:

           Kurz je doporučen držitelům personálních certifikátů k recertifikaci.

           Bližší informace:

           Jana Kvapilová, tel.: +420 221 082 231
           kvapilova@csq.cz

           ]]>
           20309 cz 1 4209 2020-08-19 2020-08-21 K20274 ČSJ, Praha 0 7990 21 CZK Cena pro nečleny: 7990 Kč + DPH, Cena pro členy: 6392 Kč + DPH
           120 Interní auditor EMS Grafické modulové schéma v oblasti environmentálního managementu naleznete ZDE.

           Komu je kurz určen?

           Především pracovníkům organizací, které zavádějí nebo mají zavedený systém environmentálního managementu.

           Co Vám kurz přinese?

           Seznámíte se s požadavky normy ISO 14 001 na systém environmentálního managementu. Naučíte se plánovat, připravovat, provádět a vyhodnocovat interní audit tak, aby byl účinnou pomocí pro auditované útvary i pro vedení firmy.

           Požadavky na vzdělání a praxi:

           Středoškolské vzdělání.

           Povinné předchozí absolvování kurzů:

           Není požadováno.

           Obsah kurzu:

           • Životní prostředí a normativní základ EMS
            Terminologie, hlavní problémy životního prostředí, vývoj strategií managementu životního prostředí, soubor norem, výklad normy ISO 14 001 z pohledu interního auditora.
           • Cíle interních auditů
            Typy auditů, postup přípravy, audit dokumentace, prvku, procesu, systému, cíle auditu.
           • Techniky komunikace
            Zahájení a úvodní pohovor, auditní tým, vlastnosti auditora, prověřovaný pracovník, předávání informací, technika kladení otázek, ukončení auditu.
           • Legislativa
            Základní právní požadavky týkající se životního prostředí všeobecně, nakládání s odpady, nakládání s vodami, nakládání s chemikáliemi, ochrany ovzduší, integrovaný registr znečišťování, integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností.
           • Dokumentace interního auditu
            Protokol z auditu, klasifikace neshod, dokumentace neshod, opatření k nápravě a prevenci, ověřování opatření k nápravě z předchozích záznamů (protokolů), účinnost opatření z interních auditů a zkušenosti z praxe.

           Doba trvání kurzu:

           3 dny

           Odborný garant:

           Ing. Blanka Dobrkovská

           Metody výuky:

           Výklad, případové studie a praktická cvičení.

           Forma ukončení:

           Účastník při splnění 80 % docházky a úspěšného zvládnutí závěrečného testu obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

           Doporučení:

           Kurz je doporučen držitelům personálních certifikátů k recertifikaci.

           Bližší informace:

           Jana Kvapilová, tel.: +420 221 082 231
           kvapilova@csq.cz

           ]]>
           20309 cz 1
           132 Interní auditor integrovaného systému řízení Komu je kurz určen?

           Pracovníkům, kteří se podílejí na implementaci a udržování integrovaného systému řízení (Q+E+S), interním auditorům. Těm, kteří se chtějí teoreticky i prakticky seznámit s kompletní metodikou provádění auditů integrovaného systému.

           Co Vám kurz přinese?

           Naučíte se plánovat, připravovat, provádět a vyhodnocovat interní audit dle požadavků všech systémů jako celek, nikoli izolovaně dle jednotlivých systémů.

           Požadavky na vzdělání a praxi:

           Doporučeno středoškolské vzdělání a základní znalost legislativních požadavků v oblasti EMS a BOZP.

           (Pozn. Cílem kurzu není výklad legislativních požadavků v daných oblastech, ale výklad metodiky ověřování shody systému řízení s legislativními požadavky)

           Povinné předchozí absolvování kurzů:

           Není požadováno.

           Obsah kurzu:

           • 1. den
            Seznámení se s procesem auditování, činnosti při auditu, výklad normy ISO 19011
           • 2. den
            Výklad normy ISO 9001, společné a rozdílné požadavky s normami ISO 14001 a ISO 45001, souvislosti mezi systémy Q, E, S
           • 3. den
            Legislativní požadavky a specifika EMS z pohledu interního auditora
           • 4. den
            Legislativní požadavky a specifika BOZP z pohledu interního auditora
           • 5. den
            Případová studie – praktický audit systému Q+E+S, teoretický test

           Doba trvání kurzu:

           5 dní

           Odborný garant:

           Věra Komrsová

           Metody výuky:

           Výklad, týmová práce, případové studie.

           Forma ukončení:

           Účastník při splnění 80 % docházky a úspěšného zvládnutí závěrečného testu obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

           Doporučení:

           Kurz je doporučen držitelům personálních certifikátů k recertifikaci.

           Bližší informace:

           Jana Kvapilová, tel.: +420 221 082 231
           kvapilova@csq.cz

           ]]>
           20309 cz 1
           134 Manažer systému bezpečnosti informací Komu je kurz určen?

           Manažerům firem, které se připravují na implementaci systému informační bezpečnosti (Information Security Management System) podle normy ČSN EN ISO/IEC 27001:2014. Dále pak pracovníkům poradenských firem, kteří se chtějí s tímto systémem seznámit.

           Kurz je vhodný také jako odborný základ pro pracovníky, kteří budou vykonávat role definované vyhláškou o kybernetické bezpečnosti:

           • Manažer kybernetické bezpečnosti
           • Architekt kybernetické bezpečnosti
           • Auditor kybernetické bezpečnosti

           Co Vám kurz přinese?

           Obeznámení se základy ISMS podle ČSN EN ISO/IEC 27001:2014, s metodami a technikami, které se v ISMS využívají. 

           Praktické dovednosti v oblasti budování systému, možnost výměny zkušeností při zavádění systému a jeho integraci do stávajícího systému řízení organizace.

           Požadavky na vzdělání a praxi:

           Vysokoškolské vzdělání a minimálně 2 roky praxe, středoškolské vzdělání a 4 roky praxe.

           Povinné předchozí absolvování kurzů:

           Není stanoveno. Výhodou je kurz Manažer kvality.

           Obsah kurzu:

           • Historický vývoj, současná terminologie a legislativní rámec (včetně zákona o kybernetické bezpečnosti)
           • Požadavky na ISMS
           • Postup vytvoření a zavedení ISMS
           • Metody, postupy, techniky
           • Analýza rizik
           • Testování bezpečnosti
           • Zpracování a testování plánu kontinuity podniku
           • Obeznámení s procesem a požadavky certifikace systému

           Doba trvání kurzu:

           5 dnů prezenčního studia + samostudium (cca 28 hodin)

           Odborný garant:

           Ing. Tomáš Kubínek

           Metody výuky:

           Přednášky, případové studie a týmová práce.

           Forma ukončení:

           Účastník při splnění 80 % docházky a úspěšného zvládnutí závěrečného testu obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

           Doporučení:

           Úspěšný absolvent kurzu má možnost se přihlásit k certifikační zkoušce u certifikačního orgánu.

           Kurz je doporučen držitelům personálních certifikátů k recertifikaci.

           Bližší informace:

           Jana Kvapilová, tel.: +420 221 082 231
           kvapilova@csq.cz

           ]]>
           20309 cz 1
           153 Manažer bezpečnosti potravin Bezpečnost potravin je důležitá pro všechny potravinářské provozy. Splnit požadavky všech standardů je ale velmi náročné. Po absolvování kurzu Manažer bezpečnosti potravin se budete v požadavcích potravinářských standardů perfektně orientovat.

           Komu je kurz určen?

           Vedoucím pracovníkům a pracovníkům řízení jakosti potravinářských firem, pracovníkům řízení jakosti firem souvisejících se zpracováním potravin, dodavatelům provozovatelů potravinářských podniků, odpovědným osobám stravovacích zařízení, pracovníkům dozorových orgánů a poradcům systémů managementu kvality v potravinářském průmyslu.

           Co Vám kurz přinese?

           • Podrobné seznámení se zásadami a zaváděním systému HACCP v potravinářských a stravovacích provozech, v provozech dodavatelů potravinářských podniků.
           • Podrobný přehled o zásadách správné výrobní a hygienické praxe v potravinářských a souvisejících provozech podle Codexu Alimentarius.
           • Základní orientaci v evropské a české legislativě týkající se bezpečnosti potravin.
           • Seznámení s požadavky nejdůležitějších národních i mezinárodních standardů v oblasti bezpečnosti potravin.

           Obsah kurzu:

           • Systém HACCP – význam, zavádění, realizace, ověřování vhodnosti systému.
           • Správná výrobní praxe, správná hygienická praxe, programy nezbytných předpokladů.
           • Systém managementu bezpečnosti potravin  podle standardu FSSC 22000 – Požadavky normy BRC a jejich výklad.
           • Požadavky normy IFS a jejich výklad.

           Doba trvání kurzu:

           3 dny

           Odborný garant:

           Ing. Eva Linhartová

           Lektoři:

           Ing. Eva Linhartová

           Forma ukončení:

           Účastník při splnění 80 % docházky obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

           Doporučení:

           Úspěšný absolvent kurzu má možnost se přihlásit k certifikační zkoušce u certifikačního orgánu.

           Kurz je doporučen držitelům personálních certifikátů k recertifikaci.

           Navazující kurzy:

           Auditor potravinářských procesů

           Grafické modulové schéma v oblasti potravin naleznete zde.

           Bližší informace:

           Jana Kvapilová, tel.: +420 221 082 231
           kvapilova@csq.cz

           ]]>
           20309 cz 1
           146 Manažer modelu CAF Akreditovaný kurz u Ministerstva vnitra pro průběžné vzdělávání a průběžné vzdělávání vedoucích úředníků, číslo akreditace AK/PV-349/2014.

           Komu je kurz určen?

           Všem úředníkům a vedoucím úředníkům veřejné správy, kteří mají zájem o zvýšení účinnosti a celkové efektivnosti práce ve vztahu k plnění vize a strategie úřadů i v oblasti spolupráce se zainteresovanými stranami.

           Co Vám kurz přinese?

           Cílem kurzu je seznámit úředníky veřejné správy s obsahem a principy modelu CAF a naučit je model CAF implementovat v jejich organizaci.

           Požadavky na vzdělání a praxi:

           Nejsou stanoveny.

           Povinné předchozí absolvování kurzů:

           Není požadováno.

           Obsah kurzu:

           1. modul

           • Úvod do problematiky kvality ve veřejné správě
           • Zásady řízení kvality ve veřejné správě (orientace na zákazníka, leadership, zapojení zaměstnanců, procesní přístup, systémový přístup, rozhodování na  základě faktů, neustálé zlepšování, vzájemně výhodné partnerské vztahy)
           • Přístupy k řízení kvality ve veřejné správě (normativní přístupy, přístupy TQM)
           • Nástroje a metody pro analýzu a zlepšování kvality ve veřejné správě (obecná metoda zlepšování, nástroje zlepšování kvality, program 5S, program SPP, program přecházení vadám, Benchmarking, Balanced Scorecard, metody analýzy rizik)

           2. modul

           • CAF společný hodnotící rámec (vývoj modelu, postup implementace modelu CAF, postup po sebehodnocení, postup po implementaci modelu CAF)
           • Soubor příkladů důkazů k jednotlivým kritériím modelu CAF

           Doba trvání kurzu:

           6 dnů

           Odborný garant:

           Ing. Alena Plášková, CSc.

           Metody výuky:

           Výklad, případová studie, cvičení.

           Forma ukončení:

           Účastník při splnění 80 % docházky obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

           Doporučení:

           Úspěšný absolvent kurzu má možnost se přihlásit k certifikační zkoušce u certifikačního orgánu.

           Kurz je doporučen držitelům personálních certifikátů k recertifikaci.

           Bližší informace:

           Jana Kvapilová, tel.: +420 221 082 231
           kvapilova@csq.cz 

           Termín kurzu není stanoven, zašlete prosím nezávaznou přihlášku, o termínu Vás budeme informovat.

           ]]>
           20309 cz 1
           733 Vrstvené procesní audity Kurz je realizován online

           Přínosy a cíle

           Cílem kurzu je účastníkům představit možnosti, jak zvládnout implementaci požadavků příručky CQI - 8. 

           Vrstvené procesní audity (LPA – Layered process audit), jsou čím dál populárnějším nástrojem a reprezentují formalizovaný systém zaměřující se na zjištění rizik procesu. Pomocí auditů je možné ověřit, zda jsou na pracovištích a v procesu dodržovány všechny standardy a kontroly.  Audity jsou jednoduchým souborem otázek seřazených do úrovní, určených pro zařízení anebo proces. Zavedený systém LPA je specifický požadavek některých OEM.

           Obsah kurzu

           • pochopení fungování principů LPA 

           • zajistit úplné zavedení a vykonávání standardů

           • propojení LPA auditů s nástroji zlepšování a řízení rizik

           • zlepšení zavedené kvality a zvýšení povědomí všech zaměstnanců

           • praktické cvičení – výsledkem kterého bude zpracovaná metodika LPA

           • diskuze

           Účastníků budou předem poskytnuty materiály s prosbou o pročtení a drobnou přípravu na samotný online kurz. Na začátku online kurzu budou probrány výsledky přípravy a následně se bude na takto vytvořené informace navazovat dalším výkladem.

           Délka kurzu

           4 hodiny přímé online videokonference s lektorem, plus samostatná práce účastníků během kurzu (maximálně 1 hodina).

           Lektor

           Libor Havránek

           Forma ukončení

           Účastník po absolvování online kurzu obdrží osvědčení o účasti v PDF

           Bližší informace

           Ondřej Kopecký

           T: +420 221 082 284

           E: kopecky@csq.cz

           Kurz proběhne od 8:00 do 13:30

           ]]>
           3507 cz 1
           181 Statistické přejímky Komu je kurz určen?

           Všem, kteří při svých rozhodováních využívají výběrových metod jako například:

           • při řízení jakosti a v provozech;
           • ve vstupní, mezioperační a výstupní kontrole nebo při výrobě na pase;
           • při realizaci auditů a prověrek;
           • notifikovaným osobám;
           • pracovníkům dozorových orgánů atd.

           Co Vám kurz přinese?

           Podrobně se seznámíte s principy a zásadami, na kterých jsou postaveny výběrové metody publikované v různých systémech statistických přejímacích plánů, jak při kontrole srovnáváním, tak při kontrole měřením, přičemž každý z těchto systémů je vybudován se zcela určitým záměrem nosným pro danou, výše specifikovanou oblast pracovníků. Přitom základním hlediskem pro danou oblast činností je co nejvyšší hospodárnost a záruka, že získané výsledky budou poskytovat závěry s předem požadovanými riziky a požadavky na jakost. Do kurzu zahrnuté systémy představují mezinárodně uznávané a v praxi prověřené nástroje, které se opírají o teorii pravděpodobnosti a jsou začleněny do mezinárodních norem ISO jako doporučené metody podporující systémy jakosti pokryté normami ISO řady 9000.

           Požadavky na vzdělání a praxi:

           Nejsou stanoveny. Doporučujeme absolvovat kurz SM1 - Základy statistických metod zabezpečování kvality.

           Povinné předchozí absolvování kurzů:

           Není požadováno.

           Obsah kurzu:

           • Principy statistických přejímek - obecné rysy, podmínky aplikace a jejich přínosy
           • Použití systémů přejímacích plánů při kontrole srovnáváním:
           1. ČSN ISO 2859-1 - kontrola každé dávky ze série od téhož dodavatele - požadavek na přípustnou mez jakosti: AQL
           2. ČSN 01 0254 - mezioperační kontrola
           3. ČSN ISO 2859-2 - kontrola izolovaných dávek
           4. ČSN ISO 2859-3 - občasná přejímka dávek ze série od téhož dodavatele - AQL
           5. ČSN ISO 2859-4 - výběrová kontrola při auditech a prověrkách
           6. ČSN ISO 2859-5 - kontrola každé dávky postupným výběrem při dané přípustné mezi jakosti AQL
           7. ČSN ISO 8422 - kontrola každé dávky postupným výběrem - pevná rizika dodavatele a odběratele
           8. ČSN ISO řady 13448 - přejímací plány využívající vedlejších informací o dodavateli
           9. ČSN ISO 14560 - míra jakosti dávky: počet neshodných na milion jednotek
           10. ČSN ISO 18414 - přejímací plány pro činnost dozorových orgánů - použitá záruka jakosti: AOQL
           11. ČSN ISO 21247 - systém nezaložený na AQL a využívající vedlejší informace

           • Použití systémů přejímacích plánů při kontrole měřením: tento systém použitelný jen pro měřitelné znaky splňující další vedlejší požadavky
           1. ČSN ISO 3951-1 - kontrola každé dávky ze série od téhož dodavatele - jediný znak jakosti, jediná hodnota AQL
           2. ČSN ISO 3951-2 - systém návazný na ČSN ISO 3951-1- vícerozměrné situace při nezávislých znacích jakosti při oddělené, propojené a složené kontrole
           3. ČSN ISO 3951-3 - výběrová schémata AQL dvojím výběrem pro kontrolu každé dávky v sérii
           4. ČSN ISO 3951-5 - přejímací plány AQL, postupný výběr, známá směrodatná odchylka
           5. ČSN ISO 8423 - kontrola každé dávky postupným výběrem - pevná rizika dodavatele α a odběratele β

           Výklad je realizován přímo na příslušných normách a podán formou konkrétních příkladů. Tyto příklady pracují s tabulkami a grafy z norem a s řadou dalších tabulek a grafů, které umožňují vlastní analýzu dat. Ve skriptech jsou zahrnuty jen ty grafy a tabulky, které jsou potřebné k vlastnímu řešení dané úlohy.

           Účastníci kurzu by měli mít - ve vlastním zájmu - sebou příslušné normy (nebo alespoň ty, se kterými pracují v podniku), aby mohli výklad nejen sledovat, ale sami prezentovat problémy, které by potřebovali na kurzu objasnit.

           Doba trvání kurzu:

           2 dny

           Lektor:

           Ing. Jan Matuský

           Metody výuky:

           Výuka je prováděna s ohledem na počáteční znalosti účastníků formou paralelních přednášek, praktických příkladů a řešení problémů předložených účastníky kurzu.

           Forma ukončení:

           Účastník při splnění 80 % docházky obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

           Doporučení:

           Kurz je doporučen držitelům personálních certifikátů k recertifikaci.

           Bližší informace:

           Ondřej Kopecký, tel.: +420 221 082 284
           kopecky@csq.cz

            

           ]]>
           20309 cz 1
           137 Praktické dovednosti komunikace a asertivita Komu je kurz určen?

           Manažerům, personalistům, pracovníkům firem na všech úrovních. Těm, kteří chtějí zdokonalit své dovednosti při jednání s druhými lidmi. Těm, kteří si chtějí s druhými porozumět, sdělovat své požadavky, dávat zpětné vazby na nevhodné chování a slušným způsobem se prosadit.

           Co Vám kurz přinese?

           Účastník zlepší své komunikační dovednosti, svou schopnost naslouchat, asertivně se prosadit, umět poskytovat zpětnou vazbu spolupracovníkům. V řadě cvičení, příkladů a modelových nácviků objeví nejlepší postupy řešení pro různé situace v mezilidských vztazích.

           Požadavky na vzdělání a praxi:

           Nejsou stanoveny.

           Povinné předchozí absolvování kurzů:

           Není požadováno.

           Obsah kurzu:

           1.den: Komunikace

           • Porozumění a vnímání. Proč si nerozumíme?
           • Předávání informací. Jak "to" druhému říci, aby mi rozuměl?
           • Proč nedokážeme druhého "slyšet"?
           • Základní chyby v komunikaci a jak se jich vyvarovat
           • Verbální a neverbální komunikace
           • Zvládání kritiky v komunikaci

           2.den: Asertivita

           • Asertivní jednání
           • Způsoby chování a jeho vliv na komunikaci
           • Asertivní techniky
           • Praktické nácviky modelových situací

           Doba trvání kurzu:

           2 dny

           Lektoři:

           Ing. Petr Cizner, Ph.D., Svatava Maňasová

           Metody výuky:

           Praktické nácviky, cvičení, příklady, videa, inspirace, praktická teorie. Lektoři přizpůsobí pořadí a délku jednotlivých témat potřebám účastníků.

           Forma ukončení:

           Účastník při splnění 80 % docházky obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

           Doporučení:

           Kurz je doporučen držitelům personálních certifikátů k recertifikaci.

           Bližší informace:

           Jana Kvapilová, tel.: +420 221 082 231
           kvapilova@csq.cz            ]]>
           20309 cz 1
           140 Kvalita vydělává Komu je kurz určen?

           Manažerům, technikům i auditorům systémů managementu kvality, příp. environmentálních systémů a systémů bezpečnosti, kteří ve své práci usilují o integraci kvality s finančními a ekonomickými ukazateli.

           Co Vám kurz přinese?

           Seznámíte se s různými možnostmi prokazování finančních a ekonomických přínosů v procesech zlepšování kvality.

           Požadavky na vzdělání a praxi:

           Nejsou žádné specifické požadavky, předpokládá se, že se účastníci orientují v právních předpisech a normách týkajících se kvality a ekonomiky organizací.

           Povinné předchozí absolvování kurzů:

           Není požadováno.

           Obsah kurzu:

           • Kvalita a její vliv na výkonnost organizace (náklady, výnosy, přidaná hodnota)
           • Co jsou náklady na kvalitu (základní přístupy v chápání pojmů)
           • Co najdeme v normách pro systémy managementu kvality ve vztahu k ekonomickým přínosům (terminologie, požadavky na efektivnost a výkonnost organizace)
           • Jak spojovat kvalitu s výkonností organizace aneb „jak převádět kvalitu do řeči peněz?“
           • Možné přístupy (norma ISO 10014; propojení cílů v oblasti kvality s finančními cíli; aplikace zvoleného modelu nákladů; zvyšování spokojenosti zákazníků - CRM a ostatních zainteresovaných stran)
           • Jak vyčíslit náklady na kvalitu?
           • Jak se dívat na problematiku ekonomických přínosů kvality?
           • Co dál plodí nekvalitu? – nejen neshody, ale i plýtvání a odchylky (Lean management, Six Sigma, CRM)
           • Metody a nástroje pro zvažování rizik (SWOT, PEST, matice rizik, FMEA, FTA, Poka-Yoke, TOC)
           • Metody a nástroje využitelné pro optimalizaci ekonomických přínosů (QFD, metoda hodnotové analýzy, benchmarking)

           Doba trvání kurzu:

           1 den

           Odborný garant:

           Ing. Alena Plášková, CSc.

           Metody výuky:

           Výklad, příklady a cvičení, závěrečná diskuze.

           Forma ukončení:

           Účastník při splnění 80 % docházky obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

           Doporučení:

           Kurz je doporučen držitelům personálních certifikátů k recertifikaci.

           Bližší informace:

           Jana Kvapilová, tel.: +420 221 082 231
           kvapilova@csq.cz 

           ]]>
           20309 cz 1
           141 Manažer společenské odpovědnosti Komu je kurz určen?

           Všem manažerům, podnikatelům, odborným pracovníkům, kteří mají zájem seznámit se s problematikou společenské odpovědnosti.

           Co Vám kurz přinese?

           Kurz poskytne ucelené poznatky o tom, co je to Společenská odpovědnost organizace, jaké pilíře zahrnuje a jaké standardy lze použít pro její nastavení. Poznáte, že spojení ekonomických, environmentálních a společenských cílů se stane jasnou konkurenční výhodu.

           Požadavky na vzdělání a praxi:

           Středoškolské vzdělání.

           Povinné předchozí absolvování kurzů:

           Není požadováno.

           Obsah kurzu:

           • Úvod do problematiky Společenské odpovědnosti organizací, základní principy a pojmy CSR
           • Tři základní pilíře Společenské odpovědnosti organizace - ekonomický, environmentální, sociální
           • Dimenze společensky odpovědného chování - interní, externí
           • Přehled standardů pro Společenskou odpovědnost organizací (hodnocení Společenské odpovědnosti)
           • Současná situace a praxe v oblasti Společenské odpovědnosti
           • V průběhu kurzu zpracují účastníci závěrečnou práci na zvolené a schválené téma, kterou v závěru kurzu prezentují.

           Závěrečná práce je spolu se zvládnutím učiva tohoto kurzu předpokladem pro přihlášku ke zkoušce na personální certifikát MANAŽER CSR.

           Doba trvání kurzu:

           6 dnů

           Odborný garant:

           Ing. Alena Plášková, CSc.

           Metody výuky:

           Přednášky, cvičení, ukázky z praxe.

           Forma ukončení:

           Při splnění 80 % docházky a prezentace práce na zvolené téma vydání osvědčení o absolvování kurzu.

           Doporučení:

           Úspěšný absolvent kurzu má možnost se přihlásit k certifikační zkoušce u certifikačního orgánu.

           Kurz je doporučen držitelům personálních certifikátů k recertifikaci.

           Bližší informace:

           Jana Kvapilová, tel.: +420 221 082 231
           kvapilova@csq.cz            ]]>
           20309 cz 1
           149 Moderátor FMEA Grafické schéma vzdělávacího programu FMEA.

           Komu je kurz určen?

           Koordinátorům FMEA, moderátorům FMEA, manažerům nových projektů zavádění výroby, všem kteří jsou odpovědni za provádění analýzy FMEA ve fázi návrhu produktu, návrhu procesu a za udržování aktualizace FMEA v průběhu životního cyklu produktu.

           Co Vám kurz přinese?

           Seznámení se specifickým přístupem k FMEA jednotlivými zákaznickými skupinami (základní přístupy dle QS a VDA), praktické procvičení moderátorských dovedností při řízení FMEA týmu.

           Požadavky na vzdělání a praxi:

           Důkladná znalost metodiky a zkušenosti s praktickým prováděním FMEA ve vlastní organizaci.

           Povinné předchozí absolvování kurzů:

           Předchozí absolvování dvoudenního kurzu FMEA ČSJ - specifického v licenci VDA, či všeobecného, případně absolvování podnikového výcviku o délce 1 či 2 dny realizovaného ČSJ, nebo absolvování kurzu Harmonizovaná FMEA.

           Obsah kurzu:

           • Vedení agendy FMEA v organizaci
           • Základní rozdíly přístupu dle VDA a přístupu dle QS
           • Zásady moderování týmu
           • Praktické cvičení zaměřené na moderování s videozáznamem
           • Zpětná vazba - videozáznam s rozborem

           Doba trvání kurzu:

           2 dny

           Odborný garant:

           Ing. Stanislav Křeček

           Metody výuky:

           Přednášky, týmová práce, videozáznam s rozborem.

           Doporučení:

           Kurz je doporučen držitelům personálních certifikátů k recertifikaci.

           Forma ukončení:

           Účastník při splnění 80 % docházky obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

           Bližší informace:

           Ondřej Kopecký, tel.: +420 221 082 284
           kopecky@csq.cz 

            ]]>
           20309 cz 1 4041 2020-10-29 2020-10-30 K20165 ČSJ, Praha 0 7188 21 CZK Cena pro nečleny: 7188 Kč + DPH, Cena pro členy: 5990 Kč + DPH
           157 Analýza systému měření Spolehlivost nasbíraných dat a měřicího systému je potřebné prověřit ještě před samotným měřením a sběrem dat. Metoda MSA (Analýza systému měření) vychází z předpokladu, že pro měření nestačí mít jen přesné měřidlo, ale vliv mohou mít i jiné faktory, a proto hodnotí měřící systém jako celek. Metodu, jak ověřit spolehlivost měřicího systému, vám přiblíží náš kurz Analýza systému měření. 

           Komu je kurz určen?

           Absolventům kurzu Manažer metrologie a pracovníkům v oblasti metrologie a statistického zpracování dat, kteří řeší problematiku analýzy systémů měření a stanovení způsobilostí podle příručky QS 9000 MSA 4. vydání.

           Co Vám kurz přinese?

           Prohloubení znalostí z oblasti metrologie, pochopení a schopnost praktického použití metod analýz systémů měření a stanovení způsobilostí podle AIAG MSA, 4. vydání.

           Obsah kurzu:

           • úvod do problematiky analýzy systémů měření,
           • stabilita a linearita systémů měření,
           • opakovatelnost a reprodukovatelnost systémů měření,
           • metoda srovnávání,
           • metody pro nereplikovatelné systémy měření,
           • stanovení způsobilosti systémů měření.

               Povinné předchozí absolvování kurzů:

               Není požadováno, doporučujeme znalosti na úrovni kurzu QMe – Manažer metrologie.

               Doba trvání kurzu:

               2,5 dne

               Odborný garant:

               doc. Dr. Ing. Pavel Němeček

               Lektoři:

               doc. Dr. Ing. Pavel Němeček

               Publikace:

               Každý účastník obdrží v ceně kurzu publikaci  Způsobilost nereplikovatelných procesů kontroly

               Forma ukončení:

               Při splnění minimálně 80% docházky a úspěšném splnění závěrečného testu obdrží účastníci osvědčení o absolvování kurzu.

               Doporučení:

               Kurz je zařazen do modulového vzdělávání kvalifikace Inženýr v dodavatelském řetězci. Počet kreditů: 2.

               Kurz je určen pro zájemce o certifikační zkoušku Auditor IATF 16949 3. stranou.

               Kurz je doporučen držitelům personálních certifikátů k recertifikaci.

               Navazující kurzy:

               Grafické modulové schéma v oblasti metrologie a systému kvality naleznete zde.

               Bližší informace:

               Irena Lukešová, tel.: +420 221 082 225
               lukesova@csq.cz 

               ]]>
               20309 cz 1 4034 2020-12-02 2020-12-04 K20062 ČSJ, Praha 0 7390 21 CZK Cena pro nečleny: 7390 Kč + DPH, Cena pro členy: 5912 Kč + DPH 4031 2020-08-26 2020-08-28 K20060 ČSJ, Praha 0 7390 21 CZK Cena pro nečleny: 7390 Kč + DPH, Cena pro členy: 5912 Kč + DPH 4033 2020-10-14 2020-10-16 K20061 ČSJ, Praha 0 7390 21 CZK Cena pro nečleny: 7390 Kč + DPH, Cena pro členy: 5912 Kč + DPH
               160 Obecná bezpečnost výrobku a odpovědnost za výrobek Komu je kurz určen?

               Kurz je právního charakteru a je určen pro management od úrovně vrcholové, přes střední management až po výrobní management. Kurz je na základě požadavků v automobilovém průmyslu (například požadavek koncernu VW) doporučován zejména představiteli vrcholového managementu a jeho zástupcům, představiteli pro kvalitu, představiteli odpovědnému za bezpečnost produktu, představiteli pro vývoj a pracovníkovi, který ve firmě nese odpovědnost za přípravu významných smluv. Odbornou péči za plnění závazných právních předpisů nese firma jako celek. Vhodný je i např. pro personalisty z důvodu nastavení odpovědnosti zaměstnanců ve firmě.

               Co Vám kurz přinese?

               Účastníci budou seznámeni s technickou legislativou v automobilovém průmyslu na všech třech úrovních, od technických požadavků na výrobky přes obecnou bezpečnost výrobku (stahovací akce, pokuty) k odpovědnosti za výrobek (odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku – náhrada škod na zdraví, životě a soukromém majetku), která bude doplněna o způsoby eliminace rizik s ní spojených. Zdůrazněna bude odborná péče dodavatelů v automobilovém průmyslu včetně přestupkové a trestněprávní odpovědnosti. Kurz není vhodný pro účastníky pracující se slovenskou legislativou.

               Požadavky na vzdělání a praxi:

               Nejsou stanoveny.

               Povinné předchozí absolvování kurzů:

               Není požadováno.

               Obsah kurzu:

               • Obecný úvod do práva ČR, vymezení školené oblasti, právní minimum, hierarchie právních norem, pozice Nařízení EU, práce s databázemi českého a evropského práva
               • Technické požadavky na výrobek – zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh včetně prováděcích právních předpisů ČR, EU a EHK OSN pro výrobní proces motorového vozidla a pro motorové vozidlo a jeho díly 
               • Obecná bezpečnost výrobku – zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, s modifikacemi pro automobilový průmysl podle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, preventivní povinnost 
               • Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku – odpovědnost za výrobek (nepřesně i ručení za výrobek) – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník – evropská koncepce, doplněná o právní úpravu odpovědnosti za výrobek v USA
               • Odpovědnost za soulad se smlouvou a záruka – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
               • Eliminace rizik odpovědnosti za výrobek
               • Trestněprávní aspekty odpovědnosti zaměstnance – zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
               • Trestní odpovědnost firmy – zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim
               • Přestupky – zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a o řízení o nich, zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích

                      Doba trvání kurzu:

                      1 den

                      Odborný garant:

                      JUDr. Radka Nevědělová, Ph.D.

                      Metody výuky:

                      Výklad, cvičení, diskuse.

                      Doporučení:

                      Kurz je zařazen do modulového vzdělávání kvalifikace Inženýr v dodavatelském řetězci. Počet kreditů: 1.

                      Kurz je doporučen držitelům personálních certifikátů k recertifikaci.

                      Forma ukončení:

                      Účastník při splnění 80 % docházky obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

                      Bližší informace:

                      Jana Kvapilová, tel.: +420 221 082 231
                      kvapilova@csq.cz

                      ]]>
                      20309 cz 1 3805 2020-12-07 2020-12-07 K20118 NOSRETI, Brno 0 4390 21 CZK Cena pro nečleny: 4390 Kč + DPH, Cena pro členy: 3512 Kč + DPH 3804 2020-11-02 2020-11-02 K20117 NOSRETI, Brno 0 4390 21 CZK Cena pro nečleny: 4390 Kč + DPH, Cena pro členy: 3512 Kč + DPH
                      161 Odborně způsobilá osoba v prevenci rizik Komu je kurz určen?

                      Manažerům, odborně způsobilým osobám v prevenci rizik, bezpečnostním technikům, úředníkům státní správy a samosprávy, personalistům, poradcům a auditorům, zástupcům zaměstnanců (odborářům, zástupcům zaměstnanců pro oblast BOZP) a všem, kteří mají vazbu na BOZP a chtějí v této oblasti získat ucelené vzdělání. Kurz je dále určen všem, kteří se chtějí připravit na zkoušku odborně způsobilé osoby v prevenci rizik s cílem získat osvědčení o odborné způsobilosti.

                      Co Vám kurz přinese?

                      Absolvent je schopen se aktivně podílet na řešení problematiky BOZP.

                      Cílem kurzu je příprava účastníků kurzu na zkoušku OZO - ,,Odborně způsobilá osoba" - odborná způsobilost osob pověřených u zaměstnavatele zajišťováním a prováděním úkolů v oblasti BOZP se zaměřením na plnění úkolů v prevenci rizik možného ohrožení života nebo poškození zdraví osob.

                      Součástí kurzu jsou přednášky zaměřené na okruhy otázek stanovené NV č. 592/2006 Sb., o zkoušce z odborné způsobilosti a dále související požadavky stanovené právními předpisy pro oblast BOZP. Ostatní účastníci kurzu, kteří nechtějí zkoušku odborné způsobilosti absolvovat, získají na kurzu ucelené informace o problematice BOZP, tzn. celkový přehled o právních požadavcích s vazbou na BOZP.

                      Požadavky na vzdělání a praxi:

                      Středoškolské vzdělání a tři roky praxe nebo vysokoškolské vzdělání a dva roky praxe, alespoň část praxe by měla být v oblasti BOZP.

                      Povinné předchozí absolvování kurzů:

                      Není požadováno.

                      Obsah kurzu:

                      1. Všeobecný úvod do problematiky BOZP:

                      • základní zásady BOZP,
                      • vazba na EU (směrnice EU a nařízení Evropského parlamentu a Rady),
                      • vazba na české technické normy,
                      • vazba na harmonizované normy,
                      • nadřazené a kontrolní orgány,
                      • terminologie v BOZP,
                      • právní registr platný pro BOZP,

                      2. Seznámení se zásadami a ustanoveními zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce

                      3. Právní a ostatní předpisy:

                      • seznámení se zásadami a ustanoveními zákonů číslo 309/2006 Sb., č. 372/2011 Sb., č. 22/1997 Sb., č. 40/1964 Sb., č. 48/1997 Sb., č. 133/1985 Sb., č. 251/2005 Sb., č. 258/2000 Sb., č. 266/2006 Sb., č. 350/2011 Sb. a zákon č. 499/2004 Sb.
                      • seznámení se zásadami a ustanoveními nařízení vlády (NV) č. 11/2002 Sb., č. 21/2003 Sb., č. 27/2002 Sb., č. 28/2002 Sb. a NV č. 101/2005 Sb.
                      • seznámení se zásadami a ustanoveními nařízení vlády číslo 272/2011 Sb., č. 361/2007 Sb., č. 362/2005 Sb., č. 378/2001 Sb., č. 406/2004 Sb., č. 201/2010 Sb., č. 495/2001 Sb., č. 567/2006 Sb., 91/2010 Sb. a NV č. 591/2006 Sb.
                      • seznámení se zásadami a ustanoveními vyhlášek číslo 18/1979 Sb., č. 19/1979 Sb., č. 73/2010 Sb., č. 21/1979 Sb., č. 48/1982 Sb., č. 50/1978 Sb., č. 77/1965 Sb., č. 87/2000 Sb., č. 246/2001 Sb., č. 288/2003 Sb., č. 432/2003 Sb., 402/2011 Sb. a vyhl. č. 499/2006 Sb.
                      • seznámení s nejdůležitějšími nařízení Evropského parlamentu a Rady, např. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006
                      • seznámení s hlavními zásadami některých norem ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ČSN 33 1600, ČSN EN 12 480-1 aj.

                      Poznámka: Všechny právní předpisy jsou míněny :"v platném znění"

                      Doba trvání kurzu:

                      3 dny

                      Odborný garant:

                      Ing. Karel Cichovský

                      Metody výuky:

                      Výklad, cvičení, týmová práce.

                      Forma ukončení:

                      Po úspěšném absolvování závěrečného testu a při splnění 100% docházky  obdrží účastníci osvědčení o  absolvování kurzu.

                      Doporučení:

                      Zkoušku pro získání odborné způsobilosti (Osvědčení o způsobilosti zajišťovat úkoly v prevenci rizik) provádí pro účastníky kurzu certifikační orgán, na základě akreditace od Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV), dle ustanovení zákona číslo 309/2006 Sb.

                      Kurz je doporučen držitelům personálních certifikátů k recertifikaci.

                      Bližší informace:

                      Jana Kvapilová, tel.: +420 221 082 231
                      kvapilova@csq.cz

                      ]]>
                      20309 cz 1 4357 2020-09-02 2020-09-04 K20358 ČSJ, Praha 0 7990 21 CZK Cena pro nečleny: 7990 Kč + DPH, Cena pro členy: 6392 Kč + DPH
                      163 Projektový manažer – plánování a řízení projektů Vzhledem k dynamice změn má plánování a řízení projektů (Projektový management, Projektové řízení) rostoucí význam ve všech typech organizací. S pomocí projektů se řeší zásadní transformační změny, plánování kvality výrobku, schvalování dílů k výrobě, vývoj nových výrobků, zavádění nových technologií i řízení zakázek. Znalost principů řízení projektů se stává povinnou součástí odborné výbavy každého manažera a profesionálové v managementu projektů patří k velmi vyhledávaným a dobře placeným. Zvládnutí úspěšného řízení projektů je označováno za konkurenční výhodu, ne-li přímo za nutnou výbavu pro přežití organizace.

                      Komu je kurz určen?

                      Začínajícím projektovým manažerům, koordinátorům firemních systémů řízení, pracovníkům technických útvarů, zájemcům z projekčních, inženýrských, stavebních a strojírenských firem, pracovníkům dodavatelských firem automobilového průmyslu, členům a vedoucí produktových a projektových týmů i auditorům QMS a EMS.

                      Co Vám kurz přinese?

                      Získáte odpovědi na několik základních ale velmi důležitých otázek:
                      Jak kvalitně založit projekt?
                      Jak rozvrhnout a definovat rozsah projektu?
                      Jak optimalizovat riziko projektu?
                      Jak vytvořit kvalitní harmonogram projektu?
                      Jak provést vyhodnocení projektu?

                      Aby se váš projekt mohl zařadit mezi ty špičkové, musíte ho řídit lépe - rychleji - levněji. Proto získáte také odpovědi na otázky:
                      Jak zajistit kvalitu v projektu?
                      Jak efektivně řídit práci na projektu?
                      Jak překonat krizi v projektu?
                      Jak maximalizovat užitek z ukončeného projektu?
                      Jak efektivně řídit náklady projektu?
                      Jak finančně hodnotit projekty?

                      Úspěch je podmíněn mírou sjednocení myslí zaměstnanců celé organizace, a proto se také dozvíte:
                      Jak vytvořit kvalitní projektový tým?
                      Jak definovat požadavky na projektového manažera a členy projektového týmu?
                      Jak řešit konflikty a problémy při realizaci projektu?

                      Z výše uvedeného vyplývá, že projektový přístup je efektivní cestou k získání dlouhodobé udržitelné konkurenční výhody.

                      Požadavky na vzdělání a praxi:

                      Nejsou stanoveny.

                      Povinné předchozí absolvování kurzů:

                      Není požadováno.

                      Doba trvání kurzu:

                      6 dnů

                      Odborný garant:

                      Dr. Ing. Petr Řeháček

                      Metody výuky:

                      Výklad, workshopy, případové studie.

                      Doporučení:

                      Kurz je doporučen držitelům personálních certifikátů k recertifikaci.

                      Kurz VS K19253, K19254 je vhodný pro zájemce o kurz v rámci projektů POVEZ II. Ostatní termíny nejsou pro zájemce z projektu vhodné.

                      Upozornění:

                      Kurz je možné absolvovat pouze v podobě otevřeného (veřejného) typu, nikoliv v podobě typu uzavřeného školení (in-house).

                      Forma ukončení:

                      Účastník při splnění 80 % docházky obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

                      Bližší informace:

                      Jana Kvapilová, tel.: +420 221 082 231
                      kvapilova@csq.cz

                       ]]>
                      20309 cz 1 3637 2020-10-22 2020-10-23 K20106 ČSJ, Praha 0 16290 21 CZK Cena pro nečleny: 16290 Kč + DPH, Cena pro členy: 13032 Kč + DPH 3637 2020-11-12 2020-11-13 K20106 ČSJ, Praha 0 16290 21 CZK Cena pro nečleny: 16290 Kč + DPH, Cena pro členy: 13032 Kč + DPH 3637 2020-12-03 2020-12-04 K20106 ČSJ, Praha 0 16290 21 CZK Cena pro nečleny: 16290 Kč + DPH, Cena pro členy: 13032 Kč + DPH
                      164 Praktická aplikace metodiky 8D Komu je kurz určen?

                      Tento kurz je určen všem zájemcům, kteří již mají alespoň základní povědomí o metodách a technikách řešení problémů a chtějí si své znalosti ujednotit a procvičit na praktických příkladech a případové studii zaměřené na využití metody 8D.

                      Co Vám kurz přinese?

                      Účastníci si utřídí své znalosti metod řešení problémů, zejména metod 8D a procvičí si jejich aplikaci na případové studii z praxe. Získají spoustu praktických rad a  doporučení jak od lektora, tak od ostatních účastníků kurzu. Každý absolvent kurzu může působit jako člen týmu 8D, bude schopen identifikovat problém a popsat chybějící informace tak, aby každý další člen týmu byl schopen navázat na jeho práci a aktivně a účinně aplikovat další kroky.

                      Požadavky na vzdělání a praxi:

                      Předchozí zkušenost s touto metodou je výhodou, ale není podmínkou.

                      Povinné předchozí absolvování kurzů:

                      Není požadováno.

                      Obsah kurzu:

                      • Teoretický úvod - důležité techniky z 8D a analytické metody
                      • Případová studie 8D

                      Doba trvání kurzu:

                      2 dny

                      Odborný garant:

                      Ing. Bohumil Čipera

                      Metody výuky:

                      Přednášky, případové studie, cvičení, týmová práce.

                      Doporučení:

                      Kurz je zařazen do modulového vzdělávání kvalifikace Inženýr v dodavatelském řetězci. Počet kreditů: 2.

                      Kurz je doporučen držitelům personálních certifikátů k recertifikaci.

                      Forma ukončení:

                      Účastník při splnění 80 % docházky obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

                      Bližší informace:

                      Ondřej Kopecký, tel.: +420 221 082 284

                      kopecky@csq.cz 

                      ]]>
                      20309 cz 1 3983 2020-12-14 2020-12-15 K20055 ČSJ, Praha 0 7490 21 CZK Cena pro nečleny: 7490 Kč + DPH, Cena pro členy: 5992 Kč + DPH 3982 2020-10-19 2020-10-20 K20054 ČSJ, Praha 0 7490 21 CZK Cena pro nečleny: 7490 Kč + DPH, Cena pro členy: 5992 Kč + DPH
                      180 Statistické řízení procesů Komu je kurz určen?

                      Všem, kteří se aktivně zabývají řízením procesů v provozech, pracují v laboratořích a zkušebnách, nebo sledují ukazatele závislé na čase.

                      Co Vám kurz přinese?

                      Podrobně seznámí s rozborem výrobních či jiných, na čase závislých procesů, naučíte se stanovit vnitřní variabilitu procesu způsobenou pouze náhodnými vlivy a odlišit ji od často odstranitelné variability, vyvolané zvláštními příčinami. Zvládnete různé typy regulačních diagramů včetně určení příslušných regulačních mezí, případně výstražných mezí, a soustavné zpracování záznamů v regulačních diagramech až po výpočet a využití ukazatelů způsobilosti a výkonnosti. Výklad respektuje a objasňuje přístupy jak v normách ISO, tak v dokumentech VDA a QS 9000. Budou objasněny základní předpoklady pro uplatnění Shewhartových regulačních diagramů podle ČSN ISO 7870-2 a ukázány postupy při jejich nesplnění. Jedná se především o nesplnění předpokladu statisticky zvládnutého procesu a předpokladu normálního rozdělení sledovaného znaku kvality. Pozornost bude věnována ukazatelům způsobilosti a výkonnosti, jejich výpočtu, správné interpretaci a jejich intervalů spolehlivosti. Příklady doplňující výuku jsou prováděny pomocí Excelu.

                      Požadavky na vzdělání a praxi:

                      Nejsou stanoveny.

                      Povinné předchozí absolvování kurzů:

                      Doporučujeme absolvovat kurz SM1 - Základy statistických metod zabezpečování kvality.

                      Obsah kurzu:

                      • požadavky na statistické metody při řízení procesu vyplývající z norem ISO řady 9000, dokumentů VDA, QS 9000 a zásad TQM
                      • informace o normách ISO, QS 9000
                      • náhodné a zvláštní příčiny variability, regulační diagramy jako nástroj pro detekci zvláštních příčin variability
                      • rozbor výrobního procesu, identifikace působení nenáhodných vlivů způsobených zvláštními příčinami a odhad míry vnitřní náhodné variability procesu
                      • statisticky zvládnutý proces a jeho rysy, rozdíl v přístupu ISO a VDA s QS
                      • metoda 6-sigma
                      • regulační metody při kontrole měřením, regulační metody při kontrole srovnáváním, jejich oblasti použití a podmínky pro jejich aplikaci, Shewhartovy a další regulační diagramy, včetně regulačních diagramů s rozšířenými mezemi, diagram CUSUM
                      • různé typy ukazatelů způsobilosti a výkonnosti, jejich technické využití, ukázky aplikací a příklady
                      • postupy při hledání cest pro snižování variability procesů, zejména při jejich nízké způsobilosti (výkonnosti)
                      • ukázky využití výpočetní techniky v oblasti statistické regulace procesů a využití nejrozšířenějšího softwaru Microsoft Excel

                      Doba trvání kurzu:

                      2 dny

                      Odborný garant:

                      Ing. Ondřej Hykš

                      Lektor:

                      Ing. Martin Krejčí, Ing. Vladimír Bedřich

                      Metody výuky:

                      Výuka je prováděna s ohledem na počáteční znalosti účastníků formou paralelních přednášek, praktických příkladů a řešení problémů předložených účastníky kurzu s podporou Microsoft Excel.

                      Forma ukončení:

                      Účastník při splnění 80 % docházky obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

                      Doporučení:

                      Kurz je určen pro zájemce o certifikační zkoušku Auditor IATF 16949 3. stranou. 

                      Kurz je doporučen držitelům personálních certifikátů k recertifikaci.

                      Bližší informace:

                      Ondřej Kopecký, tel.: +420 221 082 284
                      kopecky@csq.cz

                      ]]>
                      20309 cz 1 3754 2020-10-15 2020-10-16 K20241 ČSJ, Praha 0 5880 21 CZK Cena pro nečleny: 5880 Kč + DPH, Cena pro členy: 4900 Kč + DPH
                      179 Základy statistických metod Komu je kurz určen?

                      Kurz je určen pro začátečníky v oblasti statistických nástrojů. Kurz je určen všem pracovníkům, kteří ve své práci musí jakýmkoli způsobem využívat statistické nástroje. Na úrovni pracovníků provádějících kontroly a měření je kurz vhodný pro pochopení správné praxe při nastavování sběru dat a toho, co se se shromážděnými údaji dále děje. Pro další pracovníky (kteří zpracovávají data, provádějí jejich interpretaci nebo pouze potřebují získat informace z výsledků předložených analýz) je kurz potřebným základem pro zvládnutí navazujících, komplexnějších statistických nástrojů.
                      Kurz není určen pouze pro pracovníky v oblasti managementu kvality, ale pro všechny, kteří pracují s daty z procesů, činností, systémů atd.

                      Co Vám kurz přinese?

                      Kurz umožní pochopit principy správného nastavování sběru dat v organizaci a sběr dat i korektně nastavit. Účastníci budou po kurzu schopni vypočítat a interpretovat základní statistické charakteristiky souboru dat a zkonstruovat a interpretovat základní grafické nástroje. Účastníci budou po absolvování kurzu schopni zvládnout další kurzy, které navazují (například Statistické metody v managementu kvality, Statistické metody pro řešení problémů, SPC).

                      Požadavky na vzdělání a praxi:

                      Znalost základů práce v MS Excel (je ve výuce využíván k výpočtu různých charakteristik, tvorbě grafů atd.). Účastník by měl zvládat: vkládání dat a základní formátování, základní vzorce (suma, průměr atd.) a relativní a absolutní adresování („dolárky“ v adrese buňky), vkládání základních typů grafů (sloupcový, spojnicový atd.).

                      Povinné předchozí absolvování kurzů:

                      Není požadováno.

                      Obsah kurzu:

                      • Úvod do statistiky (Co je to statistika. Využití statistiky v managementu kvality a managementu obecně)
                      • Shromažďování dat (Co chceme/potřebujeme měřit - zaměření se na ten správný ukazatel. Nastavení vzorkování dat - náhodnost, reprezentativnost, správná velikost vzorku)
                      • Základní charakteristiky souboru dat (Výpočet a interpretace charakteristik. Bodové a intervalové odhady charakteristik)
                      • Základní grafické nástroje a jejich interpretace (Histogram, Run Chart, Box Plot)
                      • Normální rozdělení dat a jeho využití ve statistice a kvalitě

                      Doba trvání kurzu:

                      2 dny

                      Odborný garant:

                      Ing. Ondřej Hykš

                      Metody výuky:

                      Výuka je prováděna s ohledem na počáteční znalosti účastníků paralelní formou přednášek, příkladů a řešení praktických problémů simulovaných na Workshopu, který se v průběhu kurzu realizuje.

                      Účastníkům kurzu doporučujeme, aby si sebou vzali notebook s Excelem.

                      Forma ukončení:

                      Účastník při splnění 80 % docházky obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

                      Doporučení:

                      Kurz je doporučen držitelům personálních certifikátů k recertifikaci.

                      Bližší informace:

                      Ondřej Kopecký, tel.: +420 221 082 284
                      kopecky@csq.cz

                      ]]>
                      20309 cz 1 4113 2020-09-10 2020-09-11 K20251 ČSJ, Praha 0 5880 21 CZK Cena pro nečleny: 5880 Kč + DPH, Cena pro členy: 4900 Kč + DPH
                      166 Kontrolor kvality Komu je kurz určen?

                      Mistrům, kontrolorům kvality a technologům.

                      Co Vám kurz přinese?

                      Seznámení se základy systému managementu kvality a s metodikou aplikací základních statistických nástrojů.

                      Požadavky na vzdělání a praxi:

                      Nejsou stanoveny.

                      Povinné předchozí absolvování kurzů:

                      Není požadováno.

                      Obsah kurzu:

                      • kvalita, význam a pojetí kvality, základní pojmy, řízení kvality
                      • systémy managementu kvality, normy ISO 9000 a jejich aplikace na pracovištích a další oborové požadavky
                      • kvalita ve výrobě, řízení procesů, identifikace a sledovatelnost výrobku, preventivní údržba
                      • histogram
                      • způsobilost procesu, stroje a měřidla
                      • SPC měřením, SPC srovnáním, statistická přejímka
                      • kontrola, kontrolní technologie, metrologie
                      • metodika zlepšování, cyklus PDCA
                      • 7 jednoduchých nástrojů pro zlepšování kvality

                      Doba trvání kurzu:

                      5 dnů

                      Odborný garant:

                      Ing. Bohumil Čipera

                      Metody výuky:

                      Přednášky, případové studie a týmová práce.

                      Forma ukončení:

                      Účastník při splnění 80 % docházky obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

                      Upozornění:

                      Kurz je možné absolvovat pouze v podobě otevřeného (veřejného) typu, nikoliv v podobě typu uzavřeného školení (in-house). V podnikovém prostředí lze realizovat pouze školení na míru v podobě vybraných témat, které otevřený kurz obsahuje.

                      Doporučení:

                      Kurz je doporučen držitelům personálních certifikátů k recertifikaci.

                      Bližší informace:

                      Jana Kvapilová, tel.: +420 221 082 231
                      kvapilova@csq.cz 

                       

                      ]]>
                      20309 cz 1 3870 2020-11-09 2020-11-13 K20021 ČSJ, Praha 0 12200 21 CZK Cena pro nečleny: 12200 Kč + DPH, Cena pro členy: 9800 Kč + DPH 3869 2020-09-07 2020-09-11 K20020 ČSJ, Praha 0 12200 21 CZK Cena pro nečleny: 12200 Kč + DPH, Cena pro členy: 9800 Kč + DPH 3871 2020-12-07 2020-12-11 K20022 ČSJ, Praha 0 12200 21 CZK Cena pro nečleny: 12200 Kč + DPH, Cena pro členy: 9800 Kč + DPH
                      167 Quality Lead Auditor Komu je kurz určen?

                      Auditorům kvality první nebo druhou stranou, kteří se chtějí stát externími auditory třetí stranou (např. pro certifikační orgány nebo poradenské organizace).

                      Co Vám kurz přinese?

                      Rozšíření kvalifikace auditorů nejen pro provádění auditů první stranou, ale také auditů druhou a třetí stranou v souladu s normou ISO/IEC 17021-1:2015. Po absolvování kurzu se mohou účastníci stát respektovaným členem týmu auditorů v roli řadového člena, samostatného auditora nebo vedoucího týmu auditorů.

                      Zajištění jednoho z požadavků na získání personálního certifikátu EOQ Vedoucího auditora.

                      Požadavky na vzdělání a praxi:

                      Vysokoškolské vzdělání a nejméně 2 roky praxe v oblasti kvality, z toho alespoň 1 rok praxe manažera kvality, případně 1 rok práce v managementu kvality v podobné funkci nebo středoškolské vzdělání a 4 roky praxe, z toho 2 roky praxe v managementu kvality.

                      Praxe v provádění interních a externích auditů systému managementu.

                      Obdobné podmínky platí pro zájemce z oblasti managementu EMS, resp BOZP.

                      Požadavky pro získání certifikátu viz Certifikace osob.

                      Povinné předchozí absolvování kurzů:

                      Manažer kvality (resp. Manažer EMS či Manažer BOZP) a Auditor kvality.

                      Obsah kurzu:

                       • Problematika provádění auditů
                       • Termíny a definice
                       • Požadavky ISO/IEC 17021-1:2015
                       • Praktické provedení auditu
                       • Změny ISO 19011:2018
                       • Požadavky na kompetence dle ISO/IEC 17021-3:2017
                       • Audity založené na rizicích

                           Doba trvání kurzu:

                           2 dny

                           Lektor:

                           Ing. Milan Trčka

                           Metody výuky:

                           Výklad, případové studie pro práci v týmu.

                           Forma ukončení:

                           Účastník při splnění 80 % docházky a úspěšného zvládnutí závěrečného testu obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

                           Doporučení:

                           Úspěšný absolvent kurzu má možnost se přihlásit k certifikační zkoušce u certifikačního orgánu.

                           Kurz je doporučen držitelům personálních certifikátů k recertifikaci.

                           Bližší informace:

                           Jana Kvapilová, tel.: +420 221 082 231
                           kvapilova@csq.cz

                           ]]>
                           20309 cz 1
                           169 Manažer metrologie Grafické modulové schéma v oblasti metrologie a systému kvality naleznete zde.

                           Komu je kurz určen?

                           Začínajícím metrologům, kontrolorům, pracovníkům řízení kvality a pracovníkům laboratoří.

                           Co Vám kurz přinese?

                           Připraví Vás pro práci metrologa ve výrobní i vývojové organizaci, zkušební nebo kalibrační laboratoři a v organizaci poskytující služby. Prohloubí znalosti absolventů kurzů ČSJ (například Manažer kvality, Technik kvality). Absolvent je připraven pracovat jako metrolog podniku zvládající tvorbu kalibračních postupů, vyhodnocení výsledků měření a způsobilosti měřidel, vybudování metrologického zabezpečení v organizaci (výrobní, poskytující služby, kalibrační nebo zkušební laboratoři).

                           Požadavky na vzdělání a praxi:

                           Minimálně středoškolské vzdělání s maturitou.

                           Povinné předchozí absolvování kurzů:

                           Není požadováno.

                           Obsah kurzu:

                           1. modul - Metrologie a systém kvality: Definice a principy měření a zkoušení, Zákonné národní metrologické předpisy, Vnitropodniková směrnice, Normy pro metrologii, Kontrola procesu výroby / služby, Řízení měřicího a monitorovacího vybavení, Základy statistiky.

                           2. modul - Metrologická konfirmace: Systémy řízení měření, Variabilita v systému měření, Nejistoty měření, Kalibrační postup, Způsobilost systémů měření, Optimalizace lhůt konfirmace, Audit kvality, Technika auditu, Projekt metrologie v podniku, Proces zlepšování.

                           Doba trvání kurzu:

                           6 dnů

                           Odborný garant:

                           Ing. Pavel Korčák

                           Metody výuky:

                           Přednášky, praktické příklady.

                           Forma ukončení:

                           Účastník při splnění 80 % docházky a úspěšného zvládnutí závěrečného testu obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

                           Doporučení:

                           Úspěšný absolvent kurzu má možnost se přihlásit k certifikační zkoušce u certifikačního orgánu.

                           Kurz je doporučen držitelům personálních certifikátů k recertifikaci.

                           Bližší informace:

                           Irena Lukešová, tel.: +420 221 082 225
                           lukesova@csq.cz 

                            ]]>
                           20309 cz 1 4049 2020-11-25 2020-11-27 K20150 ČSJ, Praha 0 14990 21 CZK Cena pro nečleny: 14990 Kč + DPH, Cena pro členy: 11992 Kč + DPH 4049 2020-12-16 2020-12-18 K20150 ČSJ, Praha 0 14990 21 CZK Cena pro nečleny: 14990 Kč + DPH, Cena pro členy: 11992 Kč + DPH
                           177 Řízení alergenů v potravinářském průmyslu Grafické modulové schéma v oblasti potravin naleznete zde.

                           Komu je kurz určen?

                           Pracovníci potravinářských podniků a výrobců obalů (obaly určené zejména pro přímý kontakt s potravinami). Vhodné zejména pro pracovníky zodpovědné za kvalitu, hygienu a vývoj, vedoucí a členy týmu HACCP.

                           Co Vám kurz přinese?

                           Aktualizace legislativních požadavků, trendů a požadavků IFS a BRC pro řízení alergenních rizik v potravinářském průmyslu. Aktuální přístupy k analýze, řízení a komunikace rizik. Identifikace principů k odstranění rizika křížové kontaminace potravin alergeny.

                           Požadavky na vzdělání a praxi:

                           Vysokoškolské vzdělání - potravinářského, veterinárního, medicínského nebo hygienického směru, doporučená praxe v oboru minimálně 2 roky, nebo SŠ vzdělání potravinářského, veterinárního, medicínského nebo hygienického směru, doporučená praxe v oboru 4 roky.

                           Vzdělání v oblasti výroby potravin, kvality, hygieny, HACCP. Praxe v potravinářské výrobě, resp. výrobě obalových materiálů určených pro přímý kontakt s potravinami, resp. potravinovými surovinami.

                           Povinné předchozí absolvování kurzů:

                           Není požadováno.

                           Obsah kurzu:

                           • Potravinové alergie, symptomy a dopady na potravinářský průmysl
                           • Vliv zpracování potraviny na alergenicitu
                           • Legislativní požadavky týkající se alergenů, značení
                           • Zdroje alergenů, identifikace a hodnocení rizik pomocí analýzy nebezpečí
                           • Kontaminace a značení výrobků
                           • Požadavky IFS a Global Standard (BRC) ve vztahu k alergenům
                           • Příklady návodů na řízení alergenů a informování spotřebitelů (FSA, VITAL)

                           Doba trvání kurzu:

                           1 den

                           Odborný garant:

                           Dr. Ing. Leona Petrová

                           Metody výuky:

                           Výklad, případové studie.

                           Forma ukončení:

                           Účastník při splnění 80 % docházky obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

                           Doporučení:

                           Kurz je doporučen držitelům personálních certifikátů k recertifikaci.

                           Bližší informace:

                           Jana Kvapilová, tel.: +420 221 082 231
                           kvapilova@csq.cz

                           ]]>
                           20309 cz 1
                           173 Doškolení interních auditorů kvality Komu je kurz určen?

                           Interním auditorům, kteří si potřebují po třech letech praxe občerstvit požadavky a nové trendy v oblasti platné normy ISO 9001:2015, způsoby a metodiku auditování dle normy ISO 19011:2018 a chtějí se seznámit s novými poznatky v oblasti systémů managementu kvality a novými technikami auditování.

                           Co Vám kurz přinese?

                           Seznámení s požadavky normy ISO 9001:2015 a ISO 19011:2018, s novými metodami a přístupy k internímu auditu, včetně procesního a s praktickými příklady.

                           Požadavky na vzdělání a praxi:

                           Zkušenosti s prováděním interních auditů.

                           Povinné předchozí absolvování kurzů:

                           Interní auditor ISO 9001 nebo jiný kurz obdobného typu z oblasti systému managementu kvality (ISO 9001).

                           Obsah kurzu:

                           • Současný stav norem a předpisů v oblasti managementu kvality
                           • Výklad normy ISO 9001:2015, výměna zkušeností
                           • Výklad normy ISO 9001:2015, procesní přístup
                           • Výklad normy ISO 19011:2018, taktiky a techniky auditování
                           • Dokumentace auditů, proces zlepšování
                           • Závěrečný test
                            

                           Doba trvání kurzu:

                           2 dny

                           Odborný garant:

                           Věra Komrsová

                           Metody výuky:

                           Přednášky, případové studie a týmová práce.

                           Forma ukončení:

                           Při splnění 80 % docházky a úspěšném složení testu vydání osvědčení o absolvování kurzu.

                           Doporučení:

                           Kurz je doporučen držitelům personálních certifikátů k recertifikaci.

                           Bližší informace:

                           Jana Kvapilová, tel.: +420 221 082 231
                           kvapilova@csq.cz

                           ]]>
                           20309 cz 1
                           174 Analýza a řízení rizik - management rizik Rizika jsou nedílnou součástí všech činností. Naučte se je na našem kurzu identifikovat, analyzovat a řídit a přetvořit je na příležitosti.

                           Komu je kurz určen?

                           Manažerům, vedoucím pracovníkům a auditorům, jejichž úloha spočívá mimo jiné i v řízení rizik.

                           Co Vám kurz přinese?

                           Seznámíte se s identifikací a zabezpečováním rizik v nejdůležitějších oblastech řízení a s úlohou manažera v oblasti řízení rizik.

                           Získáte komplexní a systematické znalosti z oblasti managementu rizik, které můžete využívat v navazujících a specializovaných kurzech pro management rizik.

                           Obsah kurzu:

                           • vnitřní a vnější rizika
                           • typologie rizik
                           • procesy managementu rizik (identifikace, hodnocení, řízení, monitorování)
                           • techniky a metody pro management rizik
                           •  

                           Doba trvání kurzu:

                           1 den

                           Odborný garant:

                           Dr. Ing. Petr Řeháček

                           Forma ukončení:

                           Účastník při splnění 80 % docházky obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

                           Kurz je doporučen držitelům personálních certifikátů ke splnění požadavků na recertifikaci.

                           Bližší informace:

                           Jana Kvapilová, tel.: +420 221 082 231
                           kvapilova@csq.cz

                           ]]>
                           20309 cz 1
                           178 Řešení konfliktů a konfliktní lidé při auditu Komu je kurz určen?

                           Všem osobám při auditu (auditorům nebo auditovaným), kteří mají zájem si rozšířit znalosti a dovednosti v oblasti zvládání konfliktních situací při auditu.

                           Co Vám kurz přinese?

                           Dvoudenní kurz je zaměřený na zvládání konfliktních situací pro externí i interní auditory podle požadavků nových norem (ISO 17021-3, ISO 19011, ČSN ISO 9001:2016). Kurz přináší informace a praktické návody jak přiměřeně komunikovat při auditu a také přináší možnost rozšířit si schopnosti řešit konfliktní situace. Auditoři získají srozumitelnou formou nástroje, jak lépe zvládat ve své pozici situace s různými typy klientů.

                           Požadavky na vzdělání a praxi:

                           Nejsou stanoveny.

                           Povinné předchozí absolvování kurzů:

                           Není požadováno.

                           Obsah kurzu:

                           • Jak na lidi působí auditor a jak je vnímán ve firmě
                           • Vznik konfliktu a jeho projevy
                           • Styly řešení konfliktů
                           • Chování při konfliktech
                           • Jak reagovat na agresivitu a kritiku
                           • Pravidla pro řešení konfliktu a efektivní řešení konfliktních situací

                           Témata, která budou součástí praktického nácviku:

                           • Řešení konkrétních situací z praxe přítomných auditorů a jejich efektivní zvládání
                           • Kdy je postavení auditora konfliktní
                           • Jak zvládnout v konfliktu emoce
                           • Prevence konfliktu
                           • Jak se na očekávaný konflikt připravit

                           Podle dynamiky práce skupiny přizpůsobí trenéři pořadí a délku témat potřebám účastníků.

                           Doba trvání kurzu:

                           2 dny

                           Odborný garant:

                           Ing. Petr Cizner, Ph.D., Svatava Maňasová

                           Metody výuky:

                           Výklad, cvičení, zpětná vazba s videokamerou, mnoho praktických rad, diskuse a výměna zkušeností z použití v praxi, hraní rolí, diskuse, konzultace.

                           Forma ukončení:

                           Účastník při splnění 80 % docházky obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

                           Doporučení:

                           Kurz je doporučen držitelům personálních certifikátů k recertifikaci.

                           Bližší informace:

                           Jana Kvapilová, tel.: +420 221 082 231
                           kvapilova@csq.cz

                           ]]>
                           20309 cz 1 4255 2020-10-12 2020-10-13 K20340 BEA Centrum, Olomouc 8 6600 21 CZK Cena pro nečleny: 6600 Kč + DPH, Cena pro členy: 5280 Kč + DPH
                           194 Školení pro hodnocení nebezpečných vlastností odpadů Grafické modulové schéma v oblasti environmentálního managementu naleznete ZDE.

                           Komu je kurz určen?

                           Zájemcům o pověření k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů Ministerstvem životního prostředí ČR podle § 7 Zákona o odpadech, těm, kteří mají zájem získat personální certifikát "Certifikát VHO" nebo "Certifikát MVO" a těm, kteří se zabývají odběry vzorků odpadů nebo si chtějí rozšířit znalosti v této oblasti. Náplň kurzu je v souladu s § 3 vyhlášky MŽP č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů ve znění pozdějších předpisů.

                           Náplň kurzu schválilo MŽP.

                           Informace pro zájemce o pověření

                           Požadavky na vzdělání a praxi:

                           Požadavky pro žadatele o certifikát VHO nebo MVO se nezvíte zde.  

                           Povinné předchozí absolvování kurzů:

                           Není požadováno.

                           Obsah kurzu:

                           • Zásady odběru vzorků odpadu včetně jeho dokumentace
                           • Bezpečnost prací a ochrana zdraví při zajišťování vzorkování
                           • Postupy pro výběr laboratoří a odborných pracovišť pro zkoušky vzorků odpadů, náležitosti protokolů o výsledcích zkoušek a jejich výklad
                           • Právní předpisy v oblasti odpadového hospodářství obecně a zvláštně zaměřené na hodnocení nebezpečných vlastností odpadů
                           • Zařazování odpadů podle Katalogu odpadů
                           • Způsob a postup hodnocení jednotlivých nebezpečných vlastností odpadů
                           • Obsah a náležitosti osvědčení a sdělení o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

                           Doba trvání kurzu:

                           5 dní

                           Odborný garant:

                           Ing. Renata Nováková

                           Metody výuky:

                           Výklad, případové studie a praktická cvičení.

                           Forma ukončení:

                           Účastník při splnění 85 % docházky a úspěšného zvládnutí závěrečného testu obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

                           Doporučení:

                           Úspěšný absolvent kurzu má možnost se přihlásit k certifikační zkoušce Vzorkař a hodnotitel nebezpečných vlastností odpadů - VHO nebo Manažer vzorkování odpadů - MVO.

                           Kurz je doporučen držitelům personálních certifikátů k recertifikaci.

                           Bližší informace:

                           Jana Kvapilová, tel.: +420 221 082 231
                           kvapilova@csq.cz

                           ]]>
                           20309 cz 1
                           196 Statistické metody v managementu kvality Komu je kurz určen?

                           Manažerům kvality, všem kteří se zabývají zpracováním a vyhodnocováním údajů napozorovaných v provozech, ve zkušebnách i v laboratořích, všem pracovníkům z oblasti řízení kvality, technologům, konstruktérům, metrologům, vývojovým pracovníkům, auditorům atd.

                           Co Vám kurz přinese?

                           Získání základních znalostí specifických statistických nástrojů využívaných v managementu kvality. Schopnost pracovat se základními nástroji (specifické úlohy jsou součástí specializovaných kurzů – SPC, Navrhování a analýza experimentů, Statistické přejímky) a využívat je v rámci dostupného statistického softwaru. Kurz je zaměřen na základní podoby jednotlivých nástrojů a zejména na schopnost interpretovat výsledky a využívat je k rozhodování. Schopnost plně využít při aplikaci vykládaných metod MS Excel.

                           Účastník získání základní přehled o specializovaných statistických nástrojích využívaných v managementu kvality, které si může následně prohloubit na specializovaných kurzech (SPC, Navrhování a analýza experimentů, Statistické přejímky).

                           Požadavky na vzdělání a praxi:

                           Znalost základů práce v MS Excel (je ve výuce využíván k výpočtu různých charakteristik, tvorbě grafů atd.). Účastník by měl zvládat: vkládání dat a základní formátování, základní vzorce (suma, průměr atd.) a relativní a absolutní adresování („dolárky“ v adrese buňky), vkládání základních typů grafů (sloupcový, spojnicový atd.).

                           Povinné předchozí absolvování kurzů:

                           Povinné absolvování kurzu Základy statistických metod, nebo prokázání znalostí na stejné úrovni testem umístěným v e-Výuce ČSJ.

                           Obsah kurzu:

                           Statistické nástroje v managementu kvality

                           • Základy statistiky (opakování z kurzu SM1 – Základy statistických metod)
                           • Přehled specializovaných statistických nástrojů
                           • Vazba na požadavky normy ISO 9001 a IATF 16949

                           Statistická regulace procesů

                           • Předpoklady využití regulačních diagramů
                           • Náhodné a vymezitelné zdroje variability
                           • Fáze statistické regulace procesů
                           • Aplikace Shewhartových regulačních diagramů a jejich vyhodnocování

                           Ukazatele způsobilosti procesů

                           • Ukazatele způsobilosti Cp a Cpk
                           • Ukazatele výkonnosti Pp a Ppk
                           • Ukazatele pro diskrétní veličiny (počty neshod nebo neshodných jednotek)

                           Statistické přejímky

                           • Statistické přejímky srovnáváním
                           • Statistické přejímky měřením

                           Navrhování a analýza experimentů

                           • Základní typy experimentů, využití experimentů v praxi
                           • Plně faktoriální experimenty

                           Doba trvání kurzu:

                           2 dny

                           Odborný garant:

                           Ing. Ondřej Hykš

                           Metody výuky:

                           Výklad a praktické workshopy provázané s výpočtem ukazatelů a tvorbou grafů v MS Excel a interpretací zjištění.

                           Doporučuje se přinést si notebook s nainstalovaným MS Excel.

                           Forma ukončení:

                           Účastník při splnění 80 % docházky obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

                           Doporučení:

                           Kurz je doporučen držitelům personálních certifikátů k recertifikaci.

                           Bližší informace:

                           Ondřej Kopecký, tel.: +420 221 082 284
                           kopecky@csq.cz

                           ]]>
                           20309 cz 1 4358 2020-08-27 2020-08-28 K20359 ČSJ, Praha 0 7990 21 CZK Cena pro nečleny: 7990 Kč + DPH, Cena pro členy: 6392 Kč + DPH
                           197 Způsobilost kontrolních procesů Grafické modulové schéma v oblasti metrologie a systému kvality naleznete zde.

                           Komu je kurz určen?

                           Pracovníkům útvarů metrologie, pracovníkům kontroly, manažerům kvality a dalším pracovníkům v automobilovém průmyslu, kteří mají na starost kontrolu, stanovování způsobilost kontrolních prostředků a prokazování shody se specifikací.

                           Co Vám kurz přinese?

                           Seznámíte se dokonale s obsahem příručky VDA 5 a na praktických příkladech si procvičíte postupy pro stanovení nejistot a prokazování shody pod vedením zkušených lektorů.

                           Požadavky na vzdělání a praxi:

                           Účastníci by měli mít základní znalosti požadavků Zákona o metrologii a kap. 7.1.5 ISO 9001.

                           Povinné předchozí absolvování kurzů:

                           Metrologie pro auditory a pracovníky QMSManažer metrologie, Zpracování výsledků měření nebo Analýza systému měření.

                           Obsah kurzu:

                           • Požadavky IATF 16 949 na řízení monitorovacích a měřicích zařízení,
                           • Přehled požadavků souvisejících norem a předpisů,
                           • Struktura a oblast použití předpisu VDA 5,
                           • Koncepce kontroly a určení způsobilosti kontrolního procesu,
                           • Vlivy na nejistotu výsledků měření,
                           • Stanovení nejistot měření a hodnocení použitelnosti kontrolních prostředků,
                           • Poskytnutí důkazu způsobilosti kontrolních procesů,
                           • Přihlédnutí k nejistotě měření a určení intervalů shody.

                           Doba trvání kurzu:

                           2 dny

                           Odborný garant:

                           Ing. Jan Matuský

                           Metody výuky:

                           Prezentace, cvičení, příklady.

                           Učební materiály:

                           Nová publikace VDA 5 - Vhodnost kontrolních procesů, kterou účastníci obdrží na kurzu.

                           Doporučení:

                           Kurz je zařazen do modulového vzdělávání kvalifikace Inženýr v dodavatelském řetězci. Počet kreditů: 2.

                           Kurz je doporučen držitelům personálních certifikátů k recertifikaci.

                           Forma ukončení:

                           Účastník při splnění 80 % docházky osvědčení o absolvování kurzu.

                           Bližší informace:

                           Ondřej Kopecký, tel.: +420 221 082 284
                           kopecky@csq.cz

                           ]]>
                           20309 cz 1 4205 2020-10-08 2020-10-09 K20247 ČSJ, Praha 0 5790 21 CZK Cena pro nečleny: 5790 Kč + DPH, Cena pro členy: 4632 Kč + DPH
                           200 Zpracování výsledků měření Grafické modulové schéma v oblasti metrologie a systému kvality naleznete zde.

                           Komu je kurz určen?

                           Pracovníkům, kteří zpracovávají hodnoty získané v systémech měření. Především je určen metrologům, pracovníkům zkušeben a kalibračních středisek.

                           Co Vám kurz přinese?

                           Prohloubení znalostí v statistickém zpracování výsledků měření, stanovení nejistot a shody se specifikací. Hlavním cílem je metodický návod na zpracování naměřených hodnot. Kurz aktuálně reaguje na předpis VDA 5.

                           Požadavky na vzdělání a praxi:

                           Minimálně střední škola, vítána je praxe v oblasti metrologie, případné absolvování kurzu QMe - Manažer metrologie.

                           Povinné předchozí absolvování kurzů:

                           Není požadováno, doporučujeme znalosti na úrovni kurzu QMe Manažer metrologie.

                           Obsah kurzu:

                           • Základy statistiky,
                           • Chyby měření,
                           • Zpracování a hodnocení chyb měření, zpracování hodnot zatížených chybou,
                           • Nejistoty měření a prokazování shody se specifikací,
                           • Mezilaboratorní porovnávací měření.

                           Doba trvání kurzu:

                           2,5 dne

                           Odborný garant:

                           doc. Dr. Ing. Pavel Němeček

                           Metody výuky:

                           Přednášky, praktické příklady a cvičení.

                           Učební materiály:

                           Nová publikace VDA 5 - Vhodnost kontrolních procesů, kterou účastníci obdrží na kurzu.

                           Forma ukončení:

                           Při splnění minimálně 80% docházky a úspěšném splnění závěrečného testu obdrží účastníci osvědčení o absolvování kurzu.

                           Doporučení:

                           Kurz je doporučen držitelům personálních certifikátů k recertifikaci.

                           Bližší informace:

                           Irena Lukešová, tel.: +420 221 082 225
                           lukesova@csq.cz 

                            ]]>
                           20309 cz 1 4221 2020-11-11 2020-11-13 K20152 ČSJ, Praha 0 8290 21 CZK Cena pro nečleny: 8290 Kč + DPH, Cena pro členy: 6632 Kč + DPH
                           213 CAF - Tým Akreditovaný kurz u Ministerstva vnitra pro průběžné vzdělávání a průběžné vzdělávání vedoucích úředníků, akreditační číslo AK/VE-142/2014.

                           Obecný hodnotící rámec (Common Assessment Framework - CAF) je unikátní nástroj pro zlepšování kvality organizací ve veřejném sektoru, který byl vytvořen pod patronací Evropské sítě pro veřejnou správu (European Public Administration Network - EUPAN). CAF používá téměř 4000 organizací v 59 zemích světa.

                           Více informací (včetně možnosti stažení příručky CAF 2013) naleznete v originále na stránkách EIPA, v ČJ na stránkách Kvalita ve veřejné správě.

                           Komu je kurz určen?

                           Úředníkům a vedoucím úředníkům veřejné správy, kteří budou model vést implementaci CAF a ostatním úředníkům ve veřejné správě, kteří se bou na implementaci aktivně podílet.

                           Co Vám kurz přinese?

                           Vzdělávací program seznámí účastníky s modelem CAF a naučí jak postupovat při implementaci modelu CAF krok za krokem.

                           Kurz je součástí uceleného kvalifikačního schématu Štíhlá a efektivní veřejná správa.

                           Obsah kurzu:

                           1. Model CAF

                           Struktura modelu CAF, propojení v modelu CAF- stručná charakteristika modelu CAF - členění na jednotlivé části - kritéria, subkritéria a vzájemné propojení mezi předpoklady a výsledky.

                           2. Postup pro sebehodnocení

                           Seznámení se sebehodnocením a se základními pojmy sebehodnocení, jeho procesem, postupem při zpracovávání sebehodnotící zprávy a práce s akčním plánem.

                           3. Postup pro implementaci modelu CAF v organizaci

                           Seznámení s postupem při zavádění modelu CAF v organizaci. Jak vybrat a jak vhodně sestavit tým pro implementaci modelu, jak organizovat setkání, jak dojít ke konsenzu, jak získat pro implementaci modelu CAF všechny úředníky a jak je pozitivně motivovat.

                           Doba trvání kurzu:

                           1 den

                           Odborný garant:

                           Ing. Alena Plášková, CSc.

                           Lektoři

                           Ing. Alena Plášková, CSc., Ing. Ondřej Hykš

                           Forma ukončení:

                           Účastník při splnění 80 % docházky obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

                           Bližší informace:

                           Jana Kvapilová, tel.: +420 221 082 231
                           kvapilova@csq.cz

                           ]]>
                           20309 cz 1
                           216 Interní auditor laboratoře Komu je kurz určen?

                           Manažerům kvality a pracovníkům, kteří jsou pověřeni přípravou a prováděním interních auditů kvality.

                           Co Vám kurz přinese?

                           Zdokonalení auditních technik pro zvýšení účinnosti interních auditů. Hlavní částí programu je výcvik praktických dovedností a technik potřebných pro komunikaci a  dokumentování zjištění v průběhu auditu. (Posluchači obdrží metodiku k provádění auditů. Způsob přípravy a záznamu zjištění bude předveden na vybrané modelové situaci. Cílem kurzu je odborný výcvik interních auditorů kvality laboratoře.)

                           Požadavky na vzdělání a praxi:

                           Nejsou stanoveny.

                           Povinné předchozí absolvování kurzů:

                           Není požadováno.

                           Schéma kurzů ČSJ v oblasti laboratoří

                           Obsah kurzu:

                           • výklad normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 z pohledu auditora
                           • vlastnosti auditora
                           • typy auditů
                           • audit dokumentace, prvku, procesu, systému
                           • vedení auditu a technika dokumentace
                           • technika zpracování záznamů z interních auditů
                           • umění dokumentovat zjištěnou neshodu
                           • klasifikace neshod zjištěných při auditu
                           • ověřování opatření k nápravě z předchozích záznamů
                           • odborné požadavky: způsobilost pracovníků, prostory a podmínky prostředí, zkušební a kalibrační metody (včetně vzorkování), výběr metod, schopnosti měření, odhad nejistoty měření, zařízení, návaznost měřidel, referenční etalony a referenční materiály

                           Doba trvání kurzu:

                           2 dny

                           Lektor:

                           Ing. Kristýna Chaloupková

                           Metody výuky:

                           Přednášky, případové studie a týmová práce.

                           Forma ukončení:

                           Účastník při splnění 80 % docházky obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

                           Doporučení:

                           Kurz je doporučen držitelům personálních certifikátů k recertifikaci.

                           Bližší informace:

                           Jana Kvapilová, tel.: +420 221 082 225
                           kvapilova@csq.cz 

                           ]]>
                           20309 cz 1 4036 2020-10-15 2020-10-16 K20306 ČSJ, Praha 0 5388 21 CZK Cena pro nečleny: 5388 Kč + DPH, Cena pro členy: 4490 Kč + DPH
                           635 Aspekty systému řízení kvality ve srovnání s nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2017/745 o zdravotnických prostředcích Komu je kurz určen?

                           Kurz je zaměřen na výrobce, dovozce, distributory a osoby provádějící servis zdravotnických prostředků, resp. na činnosti, které tyto osoby provádí s cílem splnění požadavků zákazníka, zainteresovaných stran a požadavků technických, právních a oborových norem. 

                           Co Vám kurz přinese?

                           Cílem je nabídnout přehled nejdůležitějších změn a dopadů pro výrobce, dovozce, distributory a osoby provádějící servis zdravotnických prostředků v rámci nového Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745.

                           Poskytnout informace o největších změnách v rámci novelizace normy ČSN EN ISO 13485 ed. 2 Zdravotnické prostředky – Systémy managementu kvality – Požadavky pro účely předpisů týkající se managementu kvality zdravotnických prostředků. Dále pak informace, jaké jsou možnosti propojení s ČSN EN ISO 9001 Systémy managementu kvality – Požadavky a vliv na ČSN EN ISO 14971 Zdravotnické prostředky – Aplikace řízení rizika na zdravotnické prostředky.

                           Obsah kurzu:

                           I. modul

                           Přehled nejzásadnějších změn v rámci nových Nařízení

                           Dopady a aplikace nových Nařízení pro výrobce, dovozce, distributory a osoby provádějící servis zdravotnických prostředků

                           II. modul

                           Největší změny v ČSN EN ISO 13485 ed. 2 oproti předcházející edici a vliv na ČSN EN ISO 14971

                           Specifické požadavky na jednotlivé kategorie subjektů v dodavatelském řetězci

                           Doba trvání kurzu:

                           2 dny (2 moduly)

                           Lektor:

                           Ing. Milan Škrdleta, MBA, Bc. Kateřina Shejbalová

                           Forma ukončení:

                           Účastník při splnění 80 % docházky a po složení závěrečného testu obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

                           Bližší informace:

                           Jana Kvapilová, tel.: +420 221 082 231
                           kvapilova@csq.cz

                           ]]>
                           24450 cz 1 4225 2020-10-06 2020-10-06 K20298 ČSJ, Praha 0 5990 21 CZK Cena pro nečleny: 5990 Kč + DPH, Cena pro členy: 4792 Kč + DPH 4225 2020-10-22 2020-10-22 K20298 ČSJ, Praha 0 5990 21 CZK Cena pro nečleny: 5990 Kč + DPH, Cena pro členy: 4792 Kč + DPH
                           218 Doškolení metrologů – co v základních kurzech nebylo Grafické modulové schéma v oblasti metrologie a systému kvality naleznete zde.

                           Komu je kurz určen?

                           Kurz je určen především absolventům našich kurzů z oblasti metrologie. Od roku 1996 se mimo jiné několikrát významně změnily zákony a 3x se změnila stěžejní metoda vyhodnocení způsobilosti měřidel, 1x se změnila výkladová norma ISO 10012 a metrologické názvosloví.

                           Požadavky na vzdělání a praxi:

                           Nejsou stanoveny.

                           Povinné předchozí absolvování kurzů:

                           Povinné absolvování kurzu Manažer metrologie. Více viz Grafické modulové schéma v oblasti metrologie a systému kvality, které naleznete zde.

                           Obsah kurzu:

                           • Shrnutí historie kurzu, aktuální vývoj v metrologii
                           • Doškolení - zákony
                           • Doškolení ISO 10012 a aktualizace normy ISO 9001:2015
                           • Nejistoty měření, prohlášení shody se specifikací
                           • Validace SW
                           • Doškolení MSA verze 4
                           • VDA 5 verze 2010
                           • Představení nových trendů v oblasti měření - každý termín má jiné zaměření, je upřesněno v dostatečném předstihu
                           • Představení nadstavbových kurzů včetně aktualizace pro absolventy těchto kurzů - MSA, ZVM, ZKP

                           Doba trvání kurzu:

                           1 den

                           Odborný garant:

                           Ing. Pavel Korčák

                           Metody výuky:

                           Přednášky, případové studie a týmová práce, praktická ukázka měřidel.

                           Forma ukončení:

                           Účastník při splnění 80 % docházky a složení závěrečného testu obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

                           Doporučení:

                           Kurz je doporučen držitelům personálních certifikátů k recertifikaci.

                           Bližší informace:

                           Irena Lukešová, tel.: +420 221 082 225
                           lukesova@csq.cz 

                           ]]>
                           20309 cz 1 3907 2020-10-21 2020-10-21 K20258 ČSJ, Praha 0 3490 21 CZK Cena pro nečleny: 3490 Kč + DPH, Cena pro členy: 2792 Kč + DPH
                           229 Obaly a obalové materiály v potravinářském průmyslu Grafické modulové schéma v oblasti potravin naleznete zde.

                           Komu je kurz určen?

                           Pracovníkům potravinářských podniků a výrobcům obalů (obaly určené zejména pro přímý kontakt s potravinami). Vhodné zejména pro pracovníky zodpovědné za kvalitu, hygienu a vývoj, vedoucí a členy týmu HACCP.

                           Co Vám kurz přinese?

                           • Aktualizaci legislativních požadavků, trendů a požadavků standardů a norem (IFS a BRC, ČSN EN 15593) pro materiály přicházející do kontaktu s potravinami a potravinářskými surovinami.
                           • Identifikaci aktuálních požadavků pro výrobce potravin a pro výrobce primárních obalů.
                           • Identifikaci nejčastějších neshod zjišťovaných při auditech výrobních závodů (potraviny a obaly).

                           Požadavky na vzdělání a praxi:

                           Vysokoškolské vzdělání - potravinářského, veterinárního, medicínského nebo hygienického směru, doporučená praxe v potravinářské výrobě nebo výrobě obalových materiálů určených pro přímý kontakt s potravinami, resp. potravinovými surovinami, minimálně 2 roky, nebo SŠ vzdělání potravinářského, veterinárního, medicínského nebo hygienického směru, doporučená praxe v oboru 4 roky.

                           Povinné předchozí absolvování kurzů:

                           Není požadováno.

                           Obsah kurzu:

                           • Legislativní požadavky na materiály přicházející do kontaktu s potravinami (EU, ČR), prohlášení o shodě, migrační testy
                           • Požadavky ČSN EN 15593 Obaly- management hygieny ve výrobě obalů pro potraviny
                           • Požadavky BRC (Global Standard pro obalové materiály; (Issue 4))
                           • Požadavky BRC a IFS pro výrobce potravin ve vztahu k obalovým materiálům
                           • Praktické příklady nejčastějších neshod z auditů výrobců obalů a výrobců potravin

                           Doba trvání kurzu:

                           1 den

                           Odborný garant:

                           Dr. Ing. Leona Petrová

                           Metody výuky:

                           Výklad, případové studie.

                           Forma ukončení:

                           Účastník při splnění 80 % docházky a úspěšném zvládnutí závěrečného testu obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

                           Doporučení:

                           Kurz je doporučen držitelům personálních certifikátů k recertifikaci.

                           Bližší informace:

                           Jana Kvapilová, tel.: +420 221 082 231
                           kvapilova@csq.cz

                           ]]>
                           20309 cz 1
                           340 e-Testování Manažer kvality Komu je kurz určen?

                           Absolventům kurzu QM a zájemcům o certifikát Manažer kvality - junior.

                           Co Vám kurz přinese?

                           Zopakování poznatků z kurzu QM před certifikační zkouškou u certifikačního orgánu při ČSJ.

                           Požadavky na vzdělání:

                           Nejsou stanoveny. Jsou však stanoveny požadavky ke zkoušce.

                           Doporučené předchozí absolvování kurzů:

                           Kurz Manažer kvality nebo jeho ekvivalent.

                           Obsah kurzu:

                           Testové otázky vycházejí z náplně kurzu Manažer kvality.

                           Doba trvání testování:

                           30 dní, během kterých máte možnost absolvovat testy celkem 15krát.

                           Odborný garant:

                           Ing. Jan Matuský

                           Metoda testování:

                           Test (30 otázek) s výběrem jedné správné odpovědi ze čtyř možností.

                           Bližší informace:

                           Jana Kvapilová, tel.: +420 221 082 231
                           kvapilova@csq.cz

                           ]]>
                           20309 cz 1
                           662 Systémy managementu kvality ve veřejné správě I Komu je kurz určen?

                           Všem pracovníkům, kteří se podílejí na zavádění, udržování a zlepšování systému managementu kvality v organizacích veřejné správy. Zejména se jedná o členy vrcholového vedení organizací a vedoucí jednotlivých organizačních částí, jako jsou například ředitelé úseků, vedoucí oddělení atd.

                           Co Vám kurz přinese?

                           Základní informace o požadavcích normy ISO 9001 (včetně specifických doporučení normy ISO 18091, která je návodem pro organizace ve veřejné správě), kterou ve světě používá více než jeden milión organizací, včetně organizací působících v oblasti veřejné správy. Vedle základních informací se dozvíte, proč jsou jednotlivé požadavky důležité, jaký je jejich praktický přínos a jakým způsobem je možné je ve veřejné správě splnit.

                           V ceně kurzu obdržíte publikaci Komentované vydání ČSN EN ISO 9001:2016.

                           Kurz je součástí uceleného kvalifikačního schématu Štíhlá a efektivní veřejná správa.

                           Na kurz navazuje kurz Systémy managementu kvality ve veřejné správě II, ve kterém můžete získat hlubší znalosti a dovednosti týkající se systémů managementu kvality ve veřejné správě.

                           Obsah kurzu:

                           • Význam a přínosy systémů managementu kvality ve veřejné správě – proč to dělat?
                           • Zavedení systému managementu kvality podle ISO 9001 a ISO 18091 – jak na to?
                           • Získání podpory zainteresovaných stran – jak přesvědčit potřebné osoby?
                           • Porozumění organizaci – v čem jsme dobří, v čem máme rezervy, co nás ohrožuje a kde máme příležitosti?
                           • Plánování – čeho chceme systémem managementu dokázat? Jaká rizika a jaké příležitosti budeme řešit?
                           • Zajištění zdrojů – co potřebujeme pro bezproblémové fungování a poskytování kvalitních služeb?
                           • Poskytování služeb – co se má udělat, aby byl zákazník spokojen s výsledkem a pochválil nás?
                           • Hodnocení a zlepšování – jak nám to funguje a jak se můžeme dále zlepšovat?
                           • Rámcový plán zavedení systému managementu kvality, možnosti certifikace.

                           Doba trvání kurzu:

                           1 den

                           Lektoři:

                           Ing. Ondřej Hykš, Ing. Alena Plášková

                           Metody výuky:

                           Výklad a případové studie.

                           Forma ukončení:

                           Při splnění 80% docházky vydání osvědčení o absolvování kurzu.

                           Bližší informace:

                           Ondřej Kopecký, tel.: +420 221 082 284
                           kopecky@csq.cz

                           ]]>
                           4100 cz 1
                           472 Manažer bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (nadstavba) Komu je kurz určen?

                           Manažerům, bezpečnostním technikům, poradcům v BOZP, zástupcům zaměstnanců pro oblast BOZP a všem, kteří mají vazbu na BOZP a chtějí v této oblasti získat ucelené vzdělání.

                           Co Vám kurz přinese?

                           Získáte znalosti jak implementovat a udržovat systém managementu BOZP v organizaci. 

                           Požadavky na vzdělání a praxi:

                           Středoškolské vzdělání a tři roky praxe nebo vysokoškolské vzdělání a dva roky praxe.

                           Povinné předchozí absolvování kurzů:

                           Odborně způsobilá osoba v prevenci rizik - OZO

                           Obsah kurzu:

                           • Požadavky na systém managementu BOZP, právní a jiné požadavky
                           • Politika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
                           • Plánování (plánování pro identifikaci nebezpečí, posuzování rizika a určení způsobu řízení, cíle, programy managementu BOZP)
                           • Implementace a provoz (zdroje, úlohy, odpovědnost, povinnost a pravomoc; výcvik, povědomí a odborná způsobilost; komunikace, spoluúčast a konzultace; dokumentace; řízení dokumentů; řízení provozu; havarijní připravenost a reakce)
                           • Kontrola (měření a monitorování výkonnosti; hodnocení souladu; vyšetřování incidentu, neshody, nápravná opatření a preventivní opatření; řízení záznamů; interní audit)
                           • Přezkoumání systému managementu

                           Doba trvání kurzu:

                           2 dny

                           Odborný garant:

                           Ing. Karel Cichovský

                           Metody výuky:

                           Přednášky, workshopy.

                           Forma ukončení:

                           Pro získání osvědčení o absolvování kurzu je třeba splnit 80% docházku a odevzdat závěrečnou práci, která je zadána na konci předchozího kurzu OZO.

                           Doporučení:

                           Certifikační zkouška Manažer BOZP

                           Kurz je doporučen držitelům personálních certifikátů k recertifikaci.

                           Bližší informace:

                           Jana Kvapilová, tel.: +420 221 082 231
                           kvapilova@csq.cz

                           ]]>
                           20309 cz 1
                           412 Plánování a prokazování kvality (APQP a PPAP) Komu je kurz určen?

                           Manažerům a technikům kvality, manažerům projektů, pracovníkům útvarů zabezpečování kvality, vývojářům a konstruktérům.
                           Zvláště vhodné pro dodavatele automobilového průmyslu.

                           Co Vám kurz přinese?

                           Seznámení s principy projektového managementu a jejich uplatněním při aplikaci APQP v praxi. Vysvětlení základních nástrojů a metod plánování kvality a seznámení s tím, jak tyto prostředky v praktických postupech plánování kvality používat.

                           Obsah kurzu:

                           1. Požadavky na plánování kvality podle IATF 16949:2016

                           • Co rozumíme pod pojmem "plánování kvality"
                           • Aplikace průřezového principu
                           • Princip PCA při plánování kvality
                           • Identifikace a způsob aplikace specifických požadavků zákazníků na projekt a plány kvality

                           2. Projektový management a jeho hlavní zásady plánování kvality produktu a výrobního procesu

                           • Cíle kvality projektu při plánování kvality procesu a výrobku
                           • Základní nástroje a metody pro plánování kvality

                           3. Etapy pokročilého plánování kvality výrobků (APQP-AIAG)

                           • Plánování kvality výrobku - odpovědnost za návrh, výstupy z navrhování výrobku
                           • Plánování kvality výrobního procesu - vstupy a výstupy z navrhování procesu
                           • Validace výrobku a procesu - souvislosti s PPAP / PPF

                           4. Povinnosti dodavatele a požadavky na součinnost zákazníka při plánování a prokazování kvality výrobku a výrobního procesu

                           Doba trvání kurzu:

                           2 dny

                           Odborný garant:

                           Ing. Jan Matuský

                           Metody výuky:

                           Výklad a příklady z praxe.

                           Forma ukončení:

                           Při splnění 80% docházky vydání osvědčení České společnosti pro jakost o absolvování kurzu.

                           Doporučení:

                           Kurz je zařazen do modulového vzdělávání kvalifikace Inženýr v dodavatelském řetězci. Počet kreditů: 2.

                           Kurz je doporučen držitelům personálních certifikátů k recertifikaci.

                           Bližší informace:

                           Irena Lukešová, tel.: +420 221 082 225
                           lukesova@csq.cz

                           ]]>
                           20309 cz 1 3668 2020-12-01 2020-12-02 K20191 ČSJ, Praha 0 5388 21 CZK Cena pro nečleny: 5388 Kč + DPH, Cena pro členy: 4490 Kč + DPH 3667 2020-10-29 2020-10-30 K20190 ČSJ, Praha 0 5388 21 CZK Cena pro nečleny: 5388 Kč + DPH, Cena pro členy: 4490 Kč + DPH 3666 2020-09-14 2020-09-15 K20189 ČSJ, Praha 0 5388 21 CZK Cena pro nečleny: 5388 Kč + DPH, Cena pro členy: 4490 Kč + DPH
                           405 Technik kvality Komu je kurz určen?

                           Pracovníkům středního managementu, především z oblasti řízení kvality a výroby (technolog, mistr a další).

                           Co Vám kurz přinese?

                           Seznámení se základy systému managementu (QMS) kvality: správný přístup k tvorbě QMS podle norem řady ČSN ISO 9000, sedm jednoduchých nástrojů - praktické využití, znalost statistických metod a základů metrologie. Úspěšný absolvent kurzu má možnost se přihlásit k certifikační zkoušce Technik kvality.

                           Požadavky na vzdělání a praxi:

                           Základní vzdělání + vyučení v oboru, 3 roky praxe, nebo středoškolské odborné vzdělání, 1 rok praxe.

                           Povinné předchozí absolvování kurzů:

                           Není požadováno.

                           Tento kurz je součástí modulového vzdělávací programu.

                           Obsah kurzu:

                           1. modul

                           • Úvod do kvality
                           • Management procesů
                           • Systém managementu kvality
                           • Audity v systému managementu
                           • Interní audit

                           2. modul

                           • Lidský činitel v systému kvality
                           • Úloha vedení
                           • Ekonomické přínosy kvality
                           • Sedm jednoduchých nástrojů pro zlepšování kvality

                           3. modul

                           • Základy statistiky
                           • Způsobilost procesu
                           • Statistická regulace procesu
                           • Statistická přejímka
                           • Navrhování experimentu

                           4. modul

                           • Metrologie, měření
                           • Monitorování a analýza systému měření
                           • Management rizik
                           • FMEA
                           • Řízení kvality realizačních procesů

                           Doba trvání kurzu:

                           11 dní

                           Odborný garant:

                           Ing. Bohumil Čipera

                           Metody výuky:

                           Přednášky, workshopy a týmová práce.

                           Forma ukončení:

                           Účastník při splnění 80 % docházky a složení závěrečného testu obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

                           Doporučení:

                           Úspěšný absolvent kurzu má možnost se přihlásit k certifikační zkoušce Technik kvality u certifikačního orgánu.

                           Kurz je doporučen držitelům personálních certifikátů k recertifikaci.

                           Upozornění:

                           Tento kurz je vstupní podmínkou do dalších nadstavbových kurzů. Do nadstavbových kurzů je třeba nastoupit do 1 roku po absolvování kurzu QT (výjimky jsou možné na základě žádosti a schválení ředitelem úseku vzdělávání ČSJ). Grafické modulové schéma v oblasti kvality naleznete ZDE. Kurz je možné absolvovat pouze v podobě otevřeného (veřejného) typu, nikoliv v podobě typu uzavřeného školení (in-house). V podnikovém prostředí lze realizovat pouze školení na míru v podobě vybraných témat, které otevřený kurz obsahuje.

                           Bližší informace:

                           Jana Kvapilová, tel.: +420 221 082 231
                           kvapilova@csq.cz

                           ]]>
                           20309 cz 1 4191 2020-08-19 2020-08-21 K20012 ČSJ, Praha 0 24490 21 CZK Cena pro nečleny: 24490 Kč + DPH, Cena pro členy: 19592 Kč + DPH 4191 2020-09-14 2020-09-15 K20012 ČSJ, Praha 0 24490 21 CZK Cena pro nečleny: 24490 Kč + DPH, Cena pro členy: 19592 Kč + DPH 4191 2020-10-05 2020-10-07 K20012 ČSJ, Praha 0 24490 21 CZK Cena pro nečleny: 24490 Kč + DPH, Cena pro členy: 19592 Kč + DPH 4191 2020-11-02 2020-11-04 K20012 ČSJ, Praha 0 24490 21 CZK Cena pro nečleny: 24490 Kč + DPH, Cena pro členy: 19592 Kč + DPH 4192 2020-09-07 2020-09-09 K20013 ČSJ, Praha 0 24490 21 CZK Cena pro nečleny: 24490 Kč + DPH, Cena pro členy: 19592 Kč + DPH 4192 2020-09-29 2020-09-30 K20013 ČSJ, Praha 0 24490 21 CZK Cena pro nečleny: 24490 Kč + DPH, Cena pro členy: 19592 Kč + DPH 4192 2020-10-12 2020-10-14 K20013 ČSJ, Praha 0 24490 21 CZK Cena pro nečleny: 24490 Kč + DPH, Cena pro členy: 19592 Kč + DPH 4192 2020-11-11 2020-11-13 K20013 ČSJ, Praha 0 24490 21 CZK Cena pro nečleny: 24490 Kč + DPH, Cena pro členy: 19592 Kč + DPH 4194 2020-10-19 2020-10-21 K20015 ČSJ, Praha 0 24490 21 CZK Cena pro nečleny: 24490 Kč + DPH, Cena pro členy: 19592 Kč + DPH 4194 2020-11-05 2020-11-06 K20015 ČSJ, Praha 0 24490 21 CZK Cena pro nečleny: 24490 Kč + DPH, Cena pro členy: 19592 Kč + DPH 4194 2020-11-23 2020-11-25 K20015 ČSJ, Praha 0 24490 21 CZK Cena pro nečleny: 24490 Kč + DPH, Cena pro členy: 19592 Kč + DPH 4194 2020-12-14 2020-12-16 K20015 ČSJ, Praha 0 24490 21 CZK Cena pro nečleny: 24490 Kč + DPH, Cena pro členy: 19592 Kč + DPH
                           406 Manažer kvality Komu je kurz určen?

                           Pracovníkům řízení kvality a všem, kteří se chtějí zabývat nebo se zajímají o management kvality.

                           Co Vám kurz přinese?

                           Seznámíte se s pokročilými metodami a technikami používanými v systému managementu kvality a seznámíte se se základy obecného managementu. Během kurzu, zejména při práci v týmech, si přednášenou látku nejen důkladně procvičíte a osvojíte, ale i pochopíte, jak tyto poznatky můžete využít ve Vaší organizaci při zavádění a zlepšování systému managementu kvality.

                           Získáte znalosti požadované schématem Evropské organizace pro kvalitu na pozici Manažer kvality.

                           Získané znalosti lze ověřovat prostřednictvím on-line testování v prostředí e-Výuky, která je součástí tohoto kurzu.

                           Požadavky na vzdělání a praxi:

                           Vysokoškolské vzdělání a minimálně 2 roky praxe, z toho alespoň 1 rok v zabezpečování kvality nebo středoškolské vzdělání a 4 roky praxe a z toho 2 roky v zabezpečování kvality.

                           Povinné předchozí absolvování kurzů:

                           Kvalifikace Manažera kvality dosáhnete absolvováním kurzu Technik kvality a této nadstavby.

                           Pro lepší pochopení modulového vzdělávání v oblasti kvality doporučujeme prostudovat následující schéma.

                                            

                           Grafické modulové schéma v oblasti kvality

                                                                      

                           Obsah kurzu:

                           1. modul

                           • Úvod, informativní test vstupních znalostí
                           • Rekapitulace základních informací z kurzu Technik kvality 
                           • Pokročilé metody a nástroje managementu kvality
                           • Zadání závěrečných prací

                           2. modul

                           • Základy managementu 
                           • Rozhodování, plánování, organizování
                           • Řízení lidských zdrojů, vedení/vůdcovství (Leadership), motivace
                           • Komunikace, profil manažera, benchmarking
                           • Kvalita v logistice, spolehlivost
                           • Komplexní produktivní údržba

                           3. modul

                           • Marketing, orientace na zákazníka
                           • Nákup a dodávky
                           • Základy projektového managementu
                           • Řízení projektů návrhu a vývoje
                           • Rekapitulace, opakování, konzultace
                           • Závěr a vyhodnocení 

                           Doba trvání kurzu:

                           9 dní

                           Odborný garant:

                           Ing. Jan Matuský

                           Metody výuky:

                           Přednášky, případové studie a workshopy.

                           Forma ukončení:

                           V průběhu kurzu zpracují účastníci závěrečnou práci na zvolené a schválené téma, kterou v závěru kurzu prezentují. Na základě této prezentace a při splnění minimálně 80% docházky obdrží účastníci osvědčení o absolvování kurzu; závěrečná práce je spolu se zvládnutím učiva tohoto kurzu předpokladem pro přihlášku ke zkoušce na personální certifikát Manažer kvality.

                           Doporučení:

                           Úspěšný absolvent kurzu má možnost se přihlásit k certifikační zkoušce Manažer kvality u certifikačního orgánu.

                           Kurz je doporučen držitelům personálních certifikátů k recertifikaci.

                           Upozornění:

                           Kurz je možné absolvovat pouze v podobě otevřeného (veřejného) typu, nikoliv v podobě typu uzavřeného školení (in-house). V podnikovém prostředí lze realizovat pouze školení na míru v podobě vybraných témat, které otevřený kurz obsahuje.

                           Bližší informace:

                           Jana Kvapilová, tel.: +420 221 082 231
                           kvapilova@csq.cz

                           ]]>
                           20309 cz 1 3662 2020-09-21 2020-09-23 K20043 ČSJ, Praha 0 21600 21 CZK Cena pro nečleny: 21600 Kč + DPH, Cena pro členy: 18000 Kč + DPH 3662 2020-10-21 2020-10-23 K20043 ČSJ, Praha 0 21600 21 CZK Cena pro nečleny: 21600 Kč + DPH, Cena pro členy: 18000 Kč + DPH 3662 2020-11-23 2020-11-25 K20043 ČSJ, Praha 0 21600 21 CZK Cena pro nečleny: 21600 Kč + DPH, Cena pro členy: 18000 Kč + DPH 4450 2020-06-24 2020-06-26 K20042 ČSJ, Praha 0 21600 21 CZK Cena pro nečleny: 21600 Kč + DPH, Cena pro členy: 18000 Kč + DPH 4450 2020-07-13 2020-07-15 K20042 ČSJ, Praha 0 21600 21 CZK Cena pro nečleny: 21600 Kč + DPH, Cena pro členy: 18000 Kč + DPH 4450 2020-08-19 2020-08-21 K20042 ČSJ, Praha 0 21600 21 CZK Cena pro nečleny: 21600 Kč + DPH, Cena pro členy: 18000 Kč + DPH
                           407 Manažer EMS Grafické modulové schéma v oblasti environmentálního managementu naleznete ZDE.

                           Kurz svým obsahem i rozsahem odpovídá požadavkům na harmonizované vzdělávání v rámci Evropské organizace pro kvalitu EOQ.

                           Komu je kurz určen?

                           Všem, kteří se chtějí dozvědět více o problematice environmentálního managementu.

                           Co Vám kurz přinese?

                              • Seznámí s problematikou environmentálního managementu.
                              • Slouží k získání kvalifikace Manažer EMS dle schématu Evropské organizace pro kvalitu.
                              • Úspěšný absolvent kurzu má možnost se přihlásit k certifikační zkoušce Manažer EMS u certifikačního orgánu.

                           Požadavky na vzdělání a praxi:

                           Vysokoškolské vzdělání a dva roky praxe v oboru, který jste vystudoval nebo středoškolské vzdělání a pět let praxe v oboru, který jste vystudoval. (Pouze v případě, chce-li jít účastník ke zkoušce.)

                           Povinné předchozí absolvování kurzů:

                           Specialista ochrany životního prostředí.

                           Obsah kurzu:

                           • Systém environmentálního managementu (EMS) - ISO 14001
                           • Kontext organizace
                           • Vedení
                           • Plánování (aspekty, závazné povinnosti, cíle)
                           • Podpora (zdroje, kompetence, povědomí komunikace, dokumentované informace)
                           • Plánování a řízení provozu
                           • Havarijní připravenost a reakce
                           • Hodnocení výkonnosti
                           • Neshoda a nápravné opatření

                           Doba trvání kurzu:

                           Délka trvání 6 dní. Dva 3denní moduly.

                           Odborný garant:

                           Ing. Monika Čiperová

                           Metody výuky:

                           Přednášky, případové studie a workshopy.

                           Forma ukončení:

                           Při splnění 80 % docházky vydání osvědčení o absolvování kurzu až po odevzdání zpracované seminární práce.

                           Doporučení:

                           Úspěšný absolvent kurzu má možnost se přihlásit k certifikační zkoušce Manažer EMS u certifikačního orgánu.

                           Kurz je doporučen držitelům personálních certifikátů k recertifikaci.

                           Bližší informace:

                           Jana Kvapilová, tel.: +420 221 082 231
                           kvapilova@csq.cz

                           ]]>
                           20309 cz 1 4228 2020-12-07 2020-12-09 K20275 ČSJ, Praha 0 16590 21 CZK Cena pro nečleny: 16590 Kč + DPH, Cena pro členy: 13272 Kč + DPH 4228 2020-12-14 2020-12-16 K20275 ČSJ, Praha 0 16590 21 CZK Cena pro nečleny: 16590 Kč + DPH, Cena pro členy: 13272 Kč + DPH
                           408 Specialista ochrany životního prostředí Grafické schéma vzdělávacího programu v oblasti environmentálního managementu naleznete ZDE.

                           Komu je kurz určen?

                           Všem, kteří se chtějí dozvědět více o environmentální legislativě. Pracovníkům, kteří mají ve firmě odpovědnost za dodržování legislativních předpisů v oblasti EMS.

                           Co Vám kurz přinese?

                           • Seznámí Vás s environmentální legislativou.
                           • Slouží jako mezistupeň k získání kvalifikace Manažer EMS.

                           Povinné předchozí absolvování kurzů:

                           Není požadováno.

                           Obsah kurzu:

                           1. modul

                           • Legislativa životního prostředí obecně
                           • Nakládání s vodami a ochrana vod
                           • Ochrana ovzduší
                           • Nakládání s chemikáliemi

                           2. modul

                           • Hodnocení rizik ekologické újmy
                           • Nakládání s odpady
                           • Nakládání s obaly
                           • Hospodaření s energiemi
                           • Ochrana ozónové vrstvy Země
                           • Ohlašovací povinnosti IRZ a ISPOP

                           Doba trvání kurzu:

                           Doba trvání kurzu je 6 dní. Dva moduly po 3 dnech.

                           Odborný garant:

                           Ing. Monika Čiperová

                           Metody výuky:

                           Přednášky, případové studie a workshopy.

                           Forma ukončení:

                           Při splnění 80 % docházky a úspěšného složení závěrečného testu vydání osvědčení o absolvování kurzu.

                           Doporučení:

                           Úspěšný absolvent kurzu má možnost se přihlásit na nadstavbový kurz Manažer EMS.

                           Kurz je doporučen držitelům personálních certifikátů k recertifikaci.

                           Bližší informace:

                           Jana Kvapilová, tel.: +420 221 082 231
                           kvapilova@csq.cz

                           ]]>
                           20309 cz 1 4043 2020-10-19 2020-10-21 K20146 ČSJ, Praha 0 13990 21 CZK Cena pro nečleny: 13990 Kč + DPH, Cena pro členy: 11192 Kč + DPH 4043 2020-11-18 2020-11-20 K20146 ČSJ, Praha 0 13990 21 CZK Cena pro nečleny: 13990 Kč + DPH, Cena pro členy: 11192 Kč + DPH
                           409 Inženýr v dodavatelském řetězci Komu je program určen?

                           Pracovníkům středního managementu, především z oblasti řízení kvality a vztahů s dodavateli.

                           Co Vám program přinese:

                           Možnost sestavit si skladbu předmětů dle vlastních potřeb s ohledem na svoji pracovní náplň. 

                           Povinné předchozí absolvování kurzů:

                           Technik kvality. Osvědčení nesmí být starší více než 1 rok. Pokud je osvědčení starší, podléhá individuálnímu posouzení ředitelem úseku vzdělávání.

                           Obsah kurzu:

                           Není pevně daná struktura vzdělávacího programu.

                           Skládá se z volitelných kurzů, které si zájemce zvolí dle svého zaměření. Pro ukončení nadstavby je třeba získat min 10 kreditů v rozmezí 2 let. Kredity odpovídají časové náročnosti kurzů.

                           Volitelné kurzy:

                           MSA - Analýza systému měření - 2,5 kreditu

                           FFA - Analýza vadných dílů z provozu - 2 kredity

                           RV - Obecná bezpečnost a odpovědnost za výrobek - 1 kredit

                           APQP PPAP - Plánování a prokazování kvality (APQP a PPAP) - 2 kredity

                           PS8D - Praktická aplikace metodiky 8D - 2 kredity

                           CSR OEMs - Specifické požadavky OEMs - 2 kredity

                           VDA 2 - Uvolnění výrobního procesu a produktu - 1,5 kreditu

                           VDA 6.5 - Audit výrobku - 1 kredit

                           VDA 6.3 - Audit procesu - 4 kredity

                           RGA - Zajišťování stupňů zralosti pro nové díly - 2 kredity

                           Z IATF - Základy IATF 16949 - 2 kredity

                           PSB - Zmocněnec za bezpečnost produktu - 2 kredity

                           Způsobilost kontrolních procesů - 2 kredity

                           ACT - Core Tools - Základní nástroje pro automobilový průmysl - 2 kredity

                           AKP - Analýza kořenových příčin - 2 kredity

                           Způsob přihlášení a forma ukončení:

                           Přihlásit se můžete rovnou do jednotlivých volitelných kurzů. Z jednotlivých absolvovaných kurzů obdržíte osvědčení o absolvování kurzu.

                           Pokud splníte podmínky vzdělávacího programu, na vyžádání Vám vystavíme osvědčení Inženýr v dodavatelském řetězci. Vydání osvědčení je zdarma.

                           Bližší informace:

                           Jana Kvapilová, tel.: +420 221 082 231
                           kvapilova@csq.cz

                           ]]>
                           20309 cz 1
                           669 Kvalifikace auditora procesu VDA 6.3 S ohledem na procesní přístup a příslušné specifické požadavky zákazníka je absolvování tohoto kurzu základem kvalifikace auditorů procesů podle VDA 6.3. Pro audity procesů v oblasti služeb, nabízíme speciální kurz "Auditor procesu VDA 6.3 služby".

                           Úvodní seznámení se základy auditování procesů zahrnuje všeobecné požadavky, metody, principy, schéma hodnocení a analýzu rizik.

                           Další část je věnována kompletnímu vysvětlení katalogu otázek, který je uspořádaný podle prvků auditu procesu tak, aby bylo možné v celém dodavatelském řetězci identifikovat příslušná rizika a odpovídající potenciál ke zlepšení. Následně jsou významné a důležité poznatky procvičeny v případových studiích.

                           Informace o novém webovém analytickém nástroji VDA 6.3 najdete zde.

                           Komu je kurz určen?

                           Kurz je určen pracovníkům, jejichž úlohou je zabezpečování a provádění interních nebo externích auditů procesů vývoje a výroby hmotných produktů. Je rovněž určen pro auditory procesu jako externích poskytovatelů služby (externí auditor nezávislé třetí strany).

                           Kurz je dále vhodný pro všechny pracovníky, kteří se s auditem procesu setkají jako auditovaní – např. manažeři všech úrovní, zejména manažerů kvality, mistři výroby, pracovníci nákupu, kontrolory, logistiky, skladu, laboratoří a zkušeben. 

                           Co Vám kurz přinese?

                           Cílem kurzu je pochopit a zvládnout audit procesu jako metodu určenou pro nezávislou analýzu, hodnocení a zlepšování procesů návrhu a vývoje produktu a procesu a procesů sériové výroby hmotných produktů. Základ auditu procesu, katalog otázek a hodnotící schéma auditu procesu VDA 6.3, je vhodný jak pro výrobce automobilů, tak pro celý dodavatelský řetězec, nezávisle na velikosti organizace. Součástí kurzu je i seznámení s analytickým nástrojem VDA QMC pro vyhodnocování auditu procesu. Informaci o tomto nástroji najdete zde.

                           Pro audity procesů v oblasti služeb, nabízíme speciální kurz "Auditor procesu VDA 6.3 služby".

                           Obsah kurzu:

                           Zahájení, přivítání a seznámení účastníků

                           První, úvodní část, představuje seznámení s publikací Audit procesu VDA 6.3.  Zahrnuje dále uvedené kapitoly této publikace a je založena na vysvětlení základních požadavků a principů auditování procesu, včetně analýzy rizik:

                           • kapitola 1 Úvod
                           • kapitola 2 Pokyny k užívání
                           • kapitola 3 Požadavky na auditory
                           • kapitola 4 Proces auditování


                           Druhá část je věnována potenciální analýze:

                           • kapitola 5 Potenciální analýza (prvek P1)

                           Třetí část je zaměřena na hodnocení auditu procesu podle VDA 6.3, včetně seznámení s analytickým nástrojem VDA QMC pro hodnocení auditu:

                           • kapitola 6 Hodnocení auditu – hmotné produkty (včetně zprávy z auditu)

                           Čtvrtá část se věnuje základnímu nástroji auditora procesu – katalogu otázek. Podrobně vysvětluje minimální požadavky nutné pro hodnocení katalogových otázek a uvádí příklady realizace (důkazů) splnění těchto požadavků: 

                           kapitola 7 Katalog otázek (prvky P2 – P7)

                           • prvek P2 - Management projektu
                           • prvek P3 - Plánování návrhu a vývoje produktu a procesu
                           • prvek P4 - Realizace návrhu a vývoje produktu a procesu
                           • prvek P5 - Management dodavatelů
                           • prvek P6 – Proces výroby
                           • prvek P7 - Péče o zákazníky/spokojenost zákazníků/servis

                           Součástí kurzu jsou workshopy zaměřené na:

                           • analýzu rizik
                           • přiřazení zjištění z auditu katalogovým otázkám a jejich hodnocení 
                           • hodnocení auditu procesu a přeřazování 
                           • dílčí prvky procesu výroby (P61 – P6.6)
                           • případová studie zaměřená na zpracování konkrétních zjištění z auditu (zjištění – riziko – otázka VDA 6.3 – hodnocení stupně splnění požadavku)

                           Ověření znalostí (test)
                           Závěr kurzu

                           Požadavky na vzdělání a praxi: 

                            Odborné znalosti:
                            • znalost nástrojů a metod managementu kvality (např. VDA-RGA, DoE, FMEA, FTA, PPF, SPC, SWOT, metoda 8D)
                            • kvalifikace auditora (vyjednávání, řešení konfliktů, techniky auditování)
                            • znalosti relevantních specifických požadavků zákazníků
                            • znalosti relevantních požadavků systémů managementu (např. ISO/TS 16949 příp. IATF 16949, DIN EN ISO 9001, VDA 6.1)
                            • znalosti specifické pro produkt a proces
                                Profesní zkušenosti:
                                 Interní auditor procesu:
                                 • minimálně 3 roky zkušeností (od 2 let profesních zkušeností je možno zohlednit dobu vzdělávání v organizaci) zejména ve výrobních organizacích automobilového průmyslu, z toho minimálně 1 rok v managementu kvality.
                                 Auditor procesu v dodavatelském řetězci:
                                 • minimálně 5 let zkušeností (od 3 let profesních zkušeností je možno zohlednit dobu vzdělávání v organizaci) zejména ve výrobních organizacích automobilového průmyslu, z toho minimálně 2 roky zkušeností v managementu kvality.
                                   Auditor procesu jako externí poskytovatel služby
                                   • Minimálně 5 let zkušeností (od 3 let profesních zkušeností je možno zohlednit dobu vzdělávání v organizaci) zejména ve výrobních organizacích automobilového průmyslu, z toho minimálně 2 roky zkušeností v managementu kvality.


                                   Doba trvání kurzu:

                                   4 dny

                                   Odborný garant:

                                   VDA QMC, Ing. Pavel Řezníček, CSc.

                                   Lektoři:

                                   Ing. Elena Stibůrková

                                   Petr Šabata

                                   Bc. Jaroslav Másilko, M.Eng.

                                   Václav Maixner

                                   Ing. Michal Jančok

                                   Ing. Lukáš Domin

                                   Mgr. Roman Brziak

                                   Učební materiály:

                                   Účastníci kurzu obdrží aktuální publikaci VDA 6.3.

                                   Forma ukončení:

                                   Účastník při splnění minimálně 80 % docházky a úspěšném ověření znalostí (testu) obdrží osvědčení  VDA QMC o absolvování kurzu (kvalifikaci). 

                                   Při splnění pouze minimální 80 % docházky obdrží účastník osvědčení  VDA QMC o účasti na kurzu.

                                   Při neúspěšném ověření znalostí (testu), může účastník požádat o opakování ověření znalostí, které je zpoplatněno v hodnotě 500 Kč bez DPH.

                                   Doporučení:

                                   Úspěšný absolvent kurzu má možnost se přihlásit k certifikační zkoušce u certifikačního orgánu.

                                   Odpovědi na některé z Vašich otázek k nové kvalifikaci VDA 6.3 naleznete zde.

                                   Kurz je zařazen do modulového vzdělávání kvalifikace Inženýr v dodavatelském řetězci.
                                   Počet kreditů: 4

                                   Bližší informace:

                                   Irena Lukešová, tel.: +420 221 082 225

                                   lukesova@csq.cz


                                   Související kurzy:

                                   Interní auditor ISO 9001 a IATF

                                   VDA 2 Uvolnění výrobního procesu a produktu

                                   Zajištění stupně zralosti pro nové díly

                                   Specifické požadavky OEMs

                                   Harmonizovaná FMEA

                                   Harmonizovaná FMEA VDA a AIAG

                                   ACT VDA

                                   ]]>
                                   3507 cz 1 3623 2020-08-17 2020-08-20 K20031 ČSJ, Praha 0 20490 21 CZK Cena pro nečleny: 20490 Kč + DPH, Cena pro členy: 16392 Kč + DPH 3627 2020-12-01 2020-12-04 K20035 ČSJ, Praha 0 20490 21 CZK Cena pro nečleny: 20490 Kč + DPH, Cena pro členy: 16392 Kč + DPH 3626 2020-11-02 2020-11-05 K20034 ČSJ, Praha 0 20490 21 CZK Cena pro nečleny: 20490 Kč + DPH, Cena pro členy: 16392 Kč + DPH 3624 2020-09-01 2020-09-04 K20032 ČSJ, Praha 0 20490 21 CZK Cena pro nečleny: 20490 Kč + DPH, Cena pro členy: 16392 Kč + DPH 4160 2020-10-06 2020-10-09 K20216 BEA Centrum, Olomouc 8 20490 21 CZK Cena pro nečleny: 20490 Kč + DPH, Cena pro členy: 16392 Kč + DPH 4161 2020-11-10 2020-11-13 K20217 BRNOOFFICE, Brno 2 20490 21 CZK Cena pro nečleny: 20490 Kč + DPH, Cena pro členy: 16392 Kč + DPH
                                   453 Základy HACCP a hygienické minimum Jste si vědomi, že pro váš provoz potřebujete systém HACCP, ale není vám jasné, jaké jsou jeho přesné požadavky a jak systém HACCP zavést do provozu? Absolvování kurzu našeho vám pomůže najít odpověď na tyto otázky.

                                   Komu je kurz určen?

                                   Pracovníkům potravinářských firem a stravovacích služeb všech typů, pracovníkům v organizacích vyrábějících primární obaly na potraviny, ale i pro řadové pracovníky a odpovědné osoby pro základní seznámení.

                                   Co Vám kurz přinese?

                                   • Základní seznámení s principem systému kritických kontrolních bodů a jeho zavádění do potravinářského/stravovacího provozu.
                                   • Seznámení se s požadavky správné výrobní a správné hygienické praxe (GMP, GHP).
                                   • Pochopení významu a orientaci v související evropské a české legislativě.
                                   • Praktické procvičení provádění analýzy rizik v systému HACCP.
                                   • Znalost používaných odborných termínů.

                                   Obsah kurzu:

                                   • cíle a význam systému HACCP,
                                   • legislativa k systému HACCP,
                                   • definice pojmů v rámci systému HACCP - sedm principů, dvanáct kroků v zavádění systému HACCP,
                                   • správná výrobní praxe, provozní hygiena jako základ systému HACCP,
                                   • zavádění systému HACCP v potravinářských / stravovacích provozech.
                                    

                                   Doba trvání kurzu:

                                   1 den

                                   Odborný garant:

                                   Ing. Eva Linhartová

                                   Lektoři:

                                   Ing. Eva Linhartová

                                   Forma ukončení:

                                   Účastník při splnění 80 % docházky a úspěšného zvládnutí závěrečného testu obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

                                   Doporučení:

                                   Kurz je doporučen držitelům personálních certifikátů k recertifikaci.

                                   Bližší informace:

                                   Jana Kvapilová, tel.: +420 221 082 231
                                   kvapilova@csq.cz

                                   Navazující kurzy:

                                   Manažer bezpečnosti potravin

                                   Auditor potravinářských procesů

                                   Grafické modulové schéma v oblasti potravin naleznete zde.

                                   Další termín kurzu plánujeme v roce 2021.

                                   ]]>
                                   20309 cz 1
                                   455 Auditor potravinářských procesů Kvalita hraje v potravinářském průmyslu zcela zásadní roli. Na kurzu APP se dozvíte, jak co nejlépe v potravinářských a stravovacích provozech aplikovat zkušenosti a poznatky z náročných auditů používaných v automobilovém průmyslu.

                                   Komu je kurz určen?

                                   Pracovníkům řízení jakosti v potravinářských provozech a organizacích, pracovníkům dozorových orgánů a interním auditorům v potravinářství. Kurz není primárně určen auditorům certifikačních společností, tedy auditorům třetí stranou.

                                   Co Vám kurz přinese?

                                   • Znalost procesního přístupu s ohledem na požadavky mezinárodních standardů na bezpečnost potravin a jeho využití při provádění auditů. Schopnost aplikovat zkušenosti z náročných auditů používaných v automobilovém průmyslu v potravinářských provozech.
                                   • Podrobné návody pro provádění procesních auditů, systémových auditů a auditů výrobků.
                                   • Pohled na hospodárnost procesů a náklady na jakost.
                                   • Odpověď na otázku, proč auditovat procesy a proč systémový audit nestačí.
                                   • Schopnost hledat při auditu odpověď na otázku, zda organizace používá bezpečné postupy a pracovníci na klíčových pozicích ovlivňujících jakost a bezpečnost výrobků jsou způsobilí pro tyto činnosti.

                                   Obsah kurzu:

                                   • Procesní přístup v systému řízení jakosti
                                   • Popis procesu, metodika hodnocení
                                   • Požadavky na auditory dle ISO 19011
                                   • Příprava na audit
                                   • Postup auditu
                                   • Analýza rizik, kontrola kritických bodů v procesu
                                   • Dokumentace auditu

                                        Obsahem kurzu není výklad standardů v oblasti bezpečnosti potravin. Jejich znalost je ale důležitým předpokladem pro porozumění obsahu tohoto kurzu.

                                        Požadavky na vzdělání a praxi:

                                        Znalost standardů bezpečnosti potravin.
                                        Praxe v potravinářství.

                                        Povinné předchozí absolvování kurzů:

                                        Doporučujeme absolvování kurzu Manažera bezpečnosti potravin.

                                        Doba trvání kurzu:

                                        2 dny

                                        Odborný garant:

                                        Ing. Eva Linhartová

                                        Lektoři:

                                        Ing. Eva Linhartová

                                        Forma ukončení:

                                        Účastník při splnění 80% docházky obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

                                        Doporučení:

                                        Kurz je doporučen držitelům personálních certifikátů k recertifikaci.

                                        Bližší informace:

                                        Jana Kvapilová, tel.: +420 221 082 231
                                        kvapilova@csq.cz

                                        Grafické modulové schéma v oblasti potravin naleznete zde.

                                        ]]>
                                        3507 cz 1
                                        470 VDA 6.5 Audit produktu - Slovensko Komu je kurz určen?

                                        Všem, kteří chtějí dokonale zvládnout a nebo se chtějí zlepšit v metodách a postupech auditu produktu.

                                        Co Vám kurz přinese?

                                        Obsah kurzu vychází z příručky VDA 6.5 (2. přepracované vydání, září 2008, české 2009), ale jeho pojetí je mnohem širší. Naučíte se efektivně uplatňovat, plánovat, realizovat a vyhodnocovat výsledky auditu produktu.

                                        Požadavky na vzdělání a praxi:

                                        Znát základy managementu kvality, systému managementu kvality a základy jednotlivých nástrojů managementu kvality.

                                        Povinné předchozí absolvování kurzů:

                                        Není požadováno.

                                        Obsah kurzu:

                                        • Účel a význam auditu produktu v systému managementu kvality
                                        • Účel a oblast použití          
                                        • Průběh auditu produktu
                                         a) Program auditu
                                         b) Plán auditu
                                         c) Provedení auditu produktu
                                         d) Zpracování zprávy
                                         e) Nápravná opatření
                                        • Kvalifikace zpracovatelů plánů auditů a auditorů
                                        • Příklady a doporučení pro praxi

                                        Doba trvání kurzu:

                                        1 den

                                        V případě on-line kurzu bude výuka probíhat v čase 8:00-12:00 a 13:00-17:00. Tištěná publikace bude zaslána dodatečně poštou.

                                        Odborný garant:

                                        VDA QMC, Ing. Pavel Řezníček, CSc.

                                        Lektor:

                                        Ing. Michal Jančok

                                        Metody výuky:

                                        Přednáška, diskuse a týmová práce.

                                        Učební materiály:

                                        Publikace VDA 6.5 Audit produktu, kterou účastníci obdrží na kurzu.

                                        Forma ukončení:

                                        Účastník při splnění minimálně 80 % docházky a úspěšném složení závěrečného testu obdrží osvědčení VDA QMC o kvalifikaci. Při splnění minimální 80 % docházky obdrží účastník pouze VDA QMC osvědčení o absolvování kurzu.

                                        Součástí ceny kurzu na Slovensku jsou obědy a tištěná publikace VDA 6.5 Audit produktu.

                                        Bližší informace ke kurzu:

                                        Irena Lukešová, tel.: +420 221 082 225
                                        lukesova@csq.cz

                                        Doporučení:

                                        Hotel, kde se kurz koná, je uveden u konkrétního termínu níže ve výpisu termínů. Kontakt na hotel naleznete v sekci Ubytování.

                                        Kurz je organizován ve spolupráci se slovenskou vzdělávací společností ABP Management.

                                        V otázkách pomoci s rezervací ubytování, doporučeného parkování můžete kontaktovat ABP Management.

                                        Kurz je doporučen držitelům personálních certifikátů k recertifikaci.

                                        ]]>
                                        20309 cz 1 4258 2020-10-12 2020-10-12 K20224 Hotel West, Bratislava 14 239 20 EUR Cena pro nečleny: 239 EUR + DPH, Cena pro členy: 239 EUR + DPH
                                        697 Automotive Core Tools pro systémové auditory a auditory procesu Komu je kurz určen?

                                        Kurz je zaměřen na kvalifikované auditory procesu VDA 6.3, kteří chtějí zažádat o prodloužení kvalifikace a budoucí auditory procesů VDA 6.3 a systémové auditory IATF s potřebou kvalifikace.

                                        Související informace o certifikaci/recertifikaci:

                                        VDA 6.3 - https://www.csq.cz/personalni-certifikace/auditor-vda-63-prvotni-zkouska-recertifikace-po-3-letech/

                                        IATF - https://www.csq.cz/personalni-certifikace/auditor-iatf-16949-1-a-2-stranou/

                                        Co Vám kurz přinese?

                                        Účastníci si zlepší své odborné kompetence a prohloubí své znalosti na základě typických situací v průběhu auditu týkajícíh se metod kvality, a to s důrazem na jejich efektivní využití. Jádrem kurzu je posouzení správného využití metod po odborné stránce a posouzení typických konkrétních situací.

                                        Obsah kurzu

                                        • Pokročilé plánování kvality - Zajišťování stupňů zralosti pro nové díly
                                        • FMEA a zvláštní charakteristiky
                                        • Analýza systému měření (MSA)
                                        • Statistická regulace procesu (SPC)
                                        • Schvalování výrobního procesu a produktu (VDA 2)
                                        • Plán kontroly a řízení
                                        • 8D

                                        Předpoklady pro účast

                                        Účast na kurzu vyžaduje dobrou znalost Automotive Core Tools. Při přípravě na účast na kurzu se doporučuje osvěžit si znalosti metod uvedených výše v obsahu kurzu.

                                        Licenční kurz VDA QMC

                                        Rozsah kurzu:

                                        2 dny

                                        Lektoři:

                                        Dipl. Ing. et Bc. Jaroslav Másilko, M.Eng.

                                        Ing. Lukáš Domin

                                        Forma ukončení:

                                        Při splnění 80% docházky a úspěšném absolvování testu vydání osvědčení VDA QMC o kvalifikaci.

                                        Doporučení:

                                        Kurz je doporučen zájemcům o certifikaci/recertifikaci VDA 6.3 a IATF 1. a 2. stranou jako cesta ke splnění požadavků na kvalifikaci v oblasti Automotive Core Tools.

                                        Bližší informace:

                                        Irena Lukešová, tel.: +420 221 082 225
                                        lukesova@csq.cz

                                        ]]>
                                        3507 cz 1 4511 2020-09-17 2020-09-18 K20449 BEA Centrum, Olomouc 8 10990 21 CZK Cena pro nečleny: 10990 Kč + DPH, Cena pro členy: 8792 Kč + DPH 4510 2020-09-15 2020-09-16 K20448 BEA Centrum, Olomouc 8 10990 21 CZK Cena pro nečleny: 10990 Kč + DPH, Cena pro členy: 8792 Kč + DPH 4506 2020-12-03 2020-12-04 K20444 Brno Office, Brno 2 10990 21 CZK Cena pro nečleny: 10990 Kč + DPH, Cena pro členy: 8792 Kč + DPH
                                        490 ISO kótování a tolerance Komu je kurz určen?

                                        Technikům, kteří pracují s výkresy, inženýrům a manažerům kvality, procesním inženýrům, vedoucím výroby, pracovníkům laboratoře, pracovníkům odpovídajícím za měřidla, členům týmu APQP, konstruktérům pro osvěžení znalostí.

                                        Co Vám kurz přinese? 

                                        • Pochopení přínosu GD&T pro zkracování vývojové fáze produktů, snížení nákladů na konstrukci, přispění k prevenci a eliminaci změn, zlepšení kvality designu, porozumění potřeb výroby.
                                        • Schopnost aplikovat GD&T, porozumět účelu návrhu zákazníka a zlepšení plánování a realizovatelnosti výroby a procesů, ověřování GD&T.
                                        • Naučíte se koncepty MMC, LMC a RFS.
                                        • Schopnost použít GD&T ke zlepšení ověřování a kontroly kóty, porozumění základním požadavkům ISO 1101, geometrickým tolerancím, symbolům, termínům a pravidlům využití.

                                        Požadavky na vzdělání a praxi:

                                        Účastníci musí mít základní znalosti čtení výkresové dokumentace.
                                        Výhodou je zkušenost s výrobními procesy nebo procesy měření.

                                        Povinné předchozí absolvování kurzů:

                                        Není požadováno.

                                        Obsah kurzu:

                                        • Úvod do GD&T
                                        • Tolerance rozměru, rozměrové obvody
                                        • Textura povrchu
                                        • Pravidla a koncepty GD&T
                                        • Rozdělení GT
                                        • Tolerance tvaru plochy a profilu
                                        • Tolerance pozice
                                        • Závislé tolerance
                                        • Soustřednost a symetrie
                                        • Házení
                                        • Způsoby definování znaků jakosti

                                        Doba trvání kurzu:

                                        2 dny

                                        Lektor:

                                        Ing. Stanislava Rašková, Ph.D., MBA

                                        Metody výuky:

                                        Výklady teorie, případová studie.

                                        Forma ukončení:

                                        Při splnění 80% docházky vydání osvědčení o absolvování kurzu.

                                        Doporučení:

                                        Kurz je doporučen držitelům personálních certifikátů k recertifikaci.

                                        Bližší informace:

                                        Ondřej Kopecký, tel.: +420 221 082 284
                                        kopecky@csq.cz

                                        ]]>
                                        20309 cz 1 3866 2020-12-10 2020-12-11 K20206 ČSJ, Praha 0 7890 21 CZK Cena pro nečleny: 7890 Kč + DPH, Cena pro členy: 6312 Kč + DPH 3865 2020-09-10 2020-09-11 K20205 ČSJ, Praha 0 7890 21 CZK Cena pro nečleny: 7890 Kč + DPH, Cena pro členy: 6312 Kč + DPH
                                        508 Štíhlá logistika Komu je kurz určen?

                                        Pracovníkům úseků logistiky na úrovni středního managementu, vedoucím pracovníkům a majitelům malých a středních firem.

                                        Kurz není určen pro přepravní společnosti. Kurz je zaměřen na podnikovou logistiku.

                                        Co Vám kurz přinese?

                                        • systémový, ale jednoduchý pohled na procesy logistiky, jejich souvztažnosti a pravidla
                                        • znalost praktického nastavování štíhlých procesů v logistice (vyhledávání a odstraňování plýtvání, používání základních metod analýz kořenových příčin, pravidla ergonomie pracovních míst, atd.) a "soft" způsobů jejich aplikací a zlepšování
                                        • praktické aktivity vedoucí k ověřování logistických procesů formou auditů
                                        • zpětnou vazbu na nastavení procesů ve Vaší firmě

                                        Požadavky na vzdělání a praxi:

                                        Není požadováno.

                                        Doporučené předchozí absolvování kurzů:

                                        Nejsou stanoveny.

                                        Obsah kurzu:

                                        • Co je logistika
                                         • Organizace logistiky
                                         • Materiálový management
                                         • Plánování výroby
                                         • Skladování
                                         • Zákaznický servis
                                         • Doprava
                                        • Štíhlé procesy, plýtvání vs. přidaná hodnota v logistických procesech
                                        • Stanovení KPI, jejich měření a reakce
                                        • Logistický audit

                                        Doba trvání kurzu:

                                        2 dny

                                        Metody výuky:

                                        Výklad, praktická cvičení s aktivním zapojením účastníků.

                                        Forma ukončení:

                                        Při splnění 80% docházky vydání osvědčení o absolvování kurzu.

                                        Doporučení:

                                        Kurz je doporučen držitelům personálních certifikátů k recertifikaci.

                                        Bližší informace:

                                        Ondřej Kopecký, tel.: +420 221 082 284
                                        kopecky@csq.cz

                                        ]]>
                                        20309 cz 1 4022 2020-11-09 2020-11-10 K20289 ČSJ, Praha 0 5988 21 CZK Cena pro nečleny: 5988 Kč + DPH, Cena pro členy: 4990 Kč + DPH
                                        531 Práce s návody na hodnocení speciálních procesů dle CQI 11,12,15,17,23,27 Komu je kurz určen?

                                        Interním auditorům (hodnotitelům), odborným pracovníkům speciálních procesů: pájení, svařování, galvanické pokovování, povlakování a lakování, tváření plastů, kteří mají provádět hodnocení uvedených speciálních procesů v řetězci automobilového, leteckého a dalších speciálních oborů průmyslu.

                                        Co Vám kurz přinese? 

                                        Porozumění požadavkům zákazníka a návodu pro hodnocení uvedených speciálních procesů: pájení, svařování, galvanické pokovování, povlakování a lakování, tváření plastů.

                                        Požadavky na vzdělání a praxi:

                                        Znalost dodávaných speciálních procesů, znalost požadavků pro interní auditory.

                                        Doporučené předchozí absolvování kurzů:

                                        Výhodou je předchozí absolvování kurzu interní auditor – ISO 9001 nebo IATF 16949, výhodou znalost APQP, FMEA, PPAP.

                                        Obsah kurzu:

                                        Přístup a povinnosti zákazníka na speciální proces dle CQI 11,12,15,17,23,27  

                                        Seznámení s:

                                        • obsahem návodů CQI 11,12,15,17,23
                                        • podmínkami pro hodnocení speciálních procesů
                                        • předcházením rizik ve speciálních procesech
                                        • způsobem hodnocení
                                        • zpracováním dokumentace z hodnocení managementu speciálního procesu
                                        • provedením auditu výrobku a procesu

                                        Doba trvání kurzu:

                                        2 dny

                                        Odborný garant:

                                        Ing. Stanislava Rašková, MBA, Ph.D.

                                        Metody výuky:

                                        Výklad, workshop.

                                        Forma ukončení:

                                        Při splnění 80% docházky je účastníkům vydáno osvědčení o absolvování kurzu.

                                        Doporučení:

                                        Kurz je doporučen držitelům personálních certifikátů k recertifikaci.

                                        Účastník uvede do poznámky v objednávce návody CQI, které jej zajímají.

                                        Bližší informace:

                                        Irena Lukešová, tel.: +420 221 082 225
                                        lukesova@csq.cz 

                                        ]]>
                                        20309 cz 1 3858 2020-10-22 2020-10-23 K20202 ČSJ, Praha 0 5988 21 CZK Cena pro nečleny: 5988 Kč + DPH, Cena pro členy: 4990 Kč + DPH
                                        537 Základy IATF 16949 Komu je kurz určen?

                                        Managementu, řídícím pracovníkům, výkonnému aparátu firem, které začínají s budováním systému kvality v oblasti dodávek pro automotive a kteří nemají ještě zkušenosti s požadavky automobilového průmyslu, např. nově nominovaní dodavatelé.

                                        Co Vám kurz přinese?

                                        Seznámíte se se standardem IATF 16949:2016 s vazbou na ISO 9001:2015.

                                        Požadavky na vzdělání a praxi:

                                        Praxe v automobilovém průmyslu, znalost normy ISO 9001:2015, znalosti ISO/TS 16949.

                                        Obsah kurzu:

                                        • Seznámení se současným stavem norem a předpisů v systémech kvality v automobilovém průmyslu
                                        • Základní seznámení s požadavky normy IATF 16949:2016 s vazbou na ISO 9001:2015

                                        Doba trvání kurzu:

                                        2 dny

                                        Metody výuky:

                                        Výklad, společná cvičení a diskuse.

                                        Odborý garant:

                                        Věra Komrsová

                                        Učební materiály:

                                        IATF 16949:2016 Norma pro systém managementu kvality v automobilovém průmyslu - 640/247. Publikace je v ceně kurzovného.

                                        Doporučení:

                                        Kurz je zařazen do modulového vzdělávání kvalifikace Inženýr v dodavatelském řetězci. Počet kreditů: 1.

                                        Kurz je doporučen držitelům personálních certifikátů k recertifikaci.

                                        Forma ukončení:

                                        Účastník při splnění 80 % docházky a úspěšném složení závěrečného testu obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

                                        Bližší informace:

                                        Irena Lukešová, tel.: +420 221 082 225
                                        lukesova@csq.cz

                                        ]]>
                                        20309 cz 1 3815 2020-09-24 2020-09-25 K20178 ČSJ, Praha 0 5880 21 CZK Cena pro nečleny: 5880 Kč + DPH, Cena pro členy: 4900 Kč + DPH 3816 2020-11-23 2020-11-24 K20179 ČSJ, Praha 0 5880 21 CZK Cena pro nečleny: 5880 Kč + DPH, Cena pro členy: 4900 Kč + DPH 3814 2020-08-24 2020-08-25 K20177 ČSJ, Praha 0 5880 21 CZK Cena pro nečleny: 5880 Kč + DPH, Cena pro členy: 4900 Kč + DPH
                                        638 Vývoj a provoz IT pro pracovníky v kvalitě Komu je kurz určen?

                                        Kurz je určen pracovníkům z oblasti posuzování kvality a je především zaměřen na ne-IT pracovníky, kteří se při své práci setkávají s potřebou posuzovat kvalitu vývoje softwaru například v rámci IATF 16949.

                                        Co Vám kurz přinese?

                                        V kurzu se dozvíte, jakým způsobem probíhá vývoj softwaru. Představíme si tradiční modely vývoje, ale také v poslední době moderní agilní přístup. Podíváme se na metody testování softwaru a řízení a opravy defektů. Část kurzu věnujeme provozování softwaru v organizaci a způsobu řízení incidentů, problémů a změn.

                                        Obsah kurzu:

                                        • Přístupy k vývoji softwaru
                                        • Sběr požadavků
                                        • Analýza a design
                                        • Vývoj SW
                                        • Testování
                                        • Dokumentace
                                        • Nasazení do provozu, předání klientovi
                                        • Agilní vývoj
                                        • SW jako služba
                                        • Change management, Incident management
                                        • Standardy z oblasti IT

                                        Doba trvání kurzu:

                                         2 dny

                                        Odborný garant:

                                        Lucie Nová

                                        Metody výuky:

                                        Výklad, workshopy.

                                        Forma ukončení:

                                        Účastník při splnění 80 % docházky získá osvědčení o absolvování kurzu.

                                        Bližší informace:

                                        Ondřej Kopecký, tel.: +420 221 082 284
                                        kopecky@csq.cz 

                                        ]]>
                                        20309 cz 1 4214 2020-11-05 2020-11-06 K20295 ČSJ, Praha 0 6990 21 CZK Cena pro nečleny: 6990 Kč + DPH, Cena pro členy: 5592 Kč + DPH
                                        541 Certifikační auditor IATF 16949 Tento kurz nabízí příležitost dosáhnout kvalifikace auditora IATF 16949 3. stranou během 5 dnů (3,5 dne výuky a 1,5 dne zkouška).

                                        Komu je kurz určen?

                                        Certifikačním auditorům systému se znalostí EN ISO 9001 a praxí auditování v automobilovém průmyslu, kteří chtějí dosáhnout kvalifikace auditora IATF 16949 3. stranou.

                                        Co Vám kurz přinese?

                                        Seznámení s požadavky na provádění certifikačních auditů IATF 16949, dozorových auditů a recertifikačních auditů podle harmonizované normy. Oprávnění k celosvětovému provádění těchto auditů.

                                        Požadavky na vzdělání a praxi:

                                        Účastníky přihlašuje na kurz jejich zaměstnávající certifikační orgán, který má smlouvu s IATF o provádění auditů v automobilovém průmyslu. Kandidát musí splňovat následující kritéria:

                                        • kvalifikace podle ISO/IEC 17021 a příslušných pravidel akreditačního orgánu pro provádění auditů podle ISO 9001;
                                        • provedení minimálně šesti auditů třetí stranou podle ISO 9001 v průmyslových výrobních odvětvích, z toho nejméně tři jako vedoucí týmu auditorů;

                                        Poznámka: Mohou být zohledněny zkušenosti ze systémových auditů první nebo druhou stranou v automobilovém průmyslu.

                                        • znalost základních nástrojů kvality v automobilovém průmyslu; a
                                        • čtyři roky vhodných praktických zkušeností na plný úvazek (včetně dvou let věnovaných činnostem při zabezpečování kvality nebo managementu kvality) v posledních patnácti letech ve výrobní organizaci, která působí v automobilovém průmyslu.

                                        Poznámka: Mohou být zohledněny zkušenosti z průmyslových odvětví s podobným rámcem použití (např. letectví, telekomunikace, železniční doprava,průmyslové terénní vybavení atd.) v chemické, elektrotechnické nebo kovodělné výrobě.

                                        Na základě splnění podmínek budete zařazeni do kurzu.

                                        Všechny materiály včetně dokladů prokazujících výše uvedené znalosti a zkušenosti auditora musí být v německém nebo v anglickém jazyce a musí být ověřené certifikačním orgánem, který účastníka sponzoruje.

                                        Obsah kurzu:

                                        • Procesní management a procešsní přístup v automobilovém průmyslu podle IATF
                                        • Identifikace procesů v automobilovém průmyslu, analýza procesů
                                        • Aplikace pravidel pro certifikaci IATF 16949
                                        • Řešení případových studií vedoucích k prohloubení a praktické aplikaci získaných poznatků standardu IATF 16949 a ISO 9001
                                        • Certifikační zkouška
                                         

                                        Doba trvání kurzu:

                                        5 dní včetně certifikační zkoušky.

                                        Odborný garant:

                                        VDA QMC

                                        Metody výuky:

                                        Výklad, skupinová diskuse, případové studie.

                                        Forma ukončení:

                                        Účastník po splnění zkoušky, která se skládá ze dvou částí, obdrží certifikát "Certifikovaní auditor IATF 16949" s registrovaným číslováním, příslušnou kartu auditora a odpovídající vstup do databáze VDA QMC. Pro tuto kartu potřebujeme předem digitální průkazní fotografii ve formátu JPEG.

                                        Bližší informace:

                                        Ondřej Kopecký, tel.: +420 221 082 284
                                        kopecky@csq.cz

                                        ]]>
                                        20309 cz 1 4337 2020-09-08 2020-09-12 K20346 ČSJ, Praha 0 99990 21 CZK Cena pro nečleny: 99990 Kč + DPH, Cena pro členy: 79992 Kč + DPH
                                        652 IQ-RM FMEA / Control plan Komu je kurz určen?

                                        Kurz je určen pro technické úseky (konstruktéry, projektanty, průmyslové inženýry, technology, zástupce kvality, vedoucí projektů, zkušební techniky, nástrojaře, výrobní inženýry, specialisty na výpočty).

                                        Co Vám kurz přinese?

                                        Kurz IQ-RM FMEA je zaměřený na práci v aplikaci IQ-RM PRO 6.5 - 0180 (APIS) pro tvorbu FMEA dokumentace (System FMEA, Design FMEA, Process FMEA, Logistics FMEA), plánu kontroly a řízení, vývojových diagramů, 8D Reportu a pracovních instrukcí. V rámci kurzu bude vysvětlena metodika tvorby FMEA podle standardů VDA 4 a QS 9000, která sestává z 5 kroků: strukturální analýza, funkční analýza, chybová analýza, analýza akcí a optimalizace.

                                        Požadavky na vzdělávání a praxi účastníků kurzu

                                        Znalost základní metodiky FMEA podle standardu VDA 4 (DAMUK model) nebo QS 9000 (AIAG) a plánu kontroly a řízení podle referenční příručky APQP: Advanced Product Quality Planning (Moderní plánování kvality produktu).

                                        Povinné absolvování předchozích kurzů

                                        FMEA podle VDA - Zvláštní charakteristiky nebo FMEA všeobecná

                                        Obsah kurzu:

                                        Založení projektu v IQ-RM a Správa projektu

                                        Systémový přístup a struktura FMEA podle VDA 4 (DAMUK model) pro Design a/nebo Process FMEA

                                        Systémový přístup a struktura FMEA podle QS 9000 (AIAG standard) pro Design a/nebo Process FMEA

                                        Správa katalogů

                                        Statistické výsledky a výstupy FMEA

                                        Správa FMEA formulářů

                                        Možnosti nastavení filtrů a zvýraznění

                                        Možnosti a rozdíly filtrování TOP Risks

                                        Exporty/Importy

                                        Doba trvání kurzu:

                                        2 dny

                                        Odborný garant:

                                        Ing. Jaroslav Schwarz

                                        Upozornění:

                                        Na kurz je potřebné si přinést notebook s instalací softwaru IQ-RM a uživatelskou licencí.

                                        Forma ukončení:

                                        Při splnění 80% docházky vydání osvědčení o absolvování kurzu.

                                        Bližší informace:

                                        Ondřej Kopecký, tel.: +420 221 082 284
                                        kopecky@csq.cz 

                                        ]]>
                                        3507 cz 1 4005 2020-10-29 2020-10-30 K20243 ČSJ, Praha 0 7490 21 CZK Cena pro nečleny: 7490 Kč + DPH, Cena pro členy: 5992 Kč + DPH
                                        549 Manažer systému hospodaření s energií Komu je kurz určen?

                                        Vedoucím pracovníkům zabývajících se energetickým hospodářstvím , pracovníkům odpovědným za zavádění a řízení EnMS podle normy ISO 50001, odborným pracovníkům, kteří mají odpovědnost za procesy spojené s provozováním energetických zařízení a jejich efektivním využitím.

                                        Co Vám kurz přinese?

                                        Informace o požadavcích normy ISO 50001, informace jak zavést, monitorovat, vyhodnocovat a zlepšovat systém hospodaření s energií.

                                        Zvýšení energetického a ekologického povědomí jako předpoklad k zabezpečení vyšší energetické efektivity užití energie v energetických systémech.

                                        Požadavky na vzdělání:

                                        Vysokoškolské nebo středoškolské vzdělání technického směru.

                                        Doporučené předchozí absolvování kurzů:

                                        Není požadováno.

                                        Obsah kurzu:

                                        1. den (Simon Palupčík)

                                        • úvod k systému hospodaření s energií
                                        • důvody a přednosti zavedení normy ISO 50001
                                        • základní aspekty úspor energie a ochrany ovzduší a klimatu Země
                                        • legislativní požadavky vztahující se k energetickému hospodářství
                                        • certifikace - postup, 2 stupně


                                        2.den (Tomáš Chadim)

                                        • postupy tvorby Úvodního energetického přezkoumání
                                        • metodika stanovení ukazatelů energetické náročnosti EnPI, stanovení preměnných provozu
                                        • tvorba energetických bilancí
                                        • monitoring a měření - princip monitoringu
                                        • analýza a vyhodnocení naměřených dat, základní pravidla pro reporting


                                        3.den (Anna Dvořáková)

                                        • požadavky normy ISO 50001
                                        • postup zavádění EnMS, využití dalších systémů managementu
                                        • stanovení akčního plánu realizace neustálého zlepšování energetické účinnosti
                                        • interní audit EnMS - metody, pravidla a principy
                                        • praktický příklad realizace interního auditu EnMS

                                        Doba trvání kurzu:

                                        3 dny

                                        Odborný garant:

                                        BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s.r.o.

                                        Metody výuky:

                                        Odborný výklad včetně praktických příkladů. WS na tvorbu energetické bilance.  

                                        Forma ukončení:

                                        Účastník při splnění 80 % docházky obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

                                        Doporučení:

                                        Kurz je doporučen držitelům personálních certifikátů k recertifikaci.

                                        Bližší informace:

                                        Jana Kvapilová, tel.: +420 221 082 231
                                        kvapilova@csq.cz

                                        ]]>
                                        20309 cz 1 4007 2020-11-18 2020-11-20 K20160 ČSJ, Praha 0 9480 21 CZK Cena pro nečleny: 9480 Kč + DPH, Cena pro členy: 7900 Kč + DPH
                                        671 VDA 2 - Uvolnění výrobního procesu a produktu Komu je kurz určen?

                                        Manažerům kvality, inženýrům či technikům kvality, dále pracovníkům nákupu, vývoje, logistiky a výroby, kteří se podílejí na řešení kvality v příslušných procesech v automobilovém průmyslu - především členům projektových týmů při zavádění nových výrob.

                                        Co Vám kurz přinese?

                                        Cílem kurzu je seznámení s iniciátory, požadavky, se strukturovanou implementací v postupech organizace a s prokazováním v rámci postupu uvolnění výrobního procesu a produktu (PPF).

                                        Obsah kurzu:

                                        • Přehled a vazby nejdůležitějších právních předpisů (EHK/OSN předpisy, bezpečnost výrobku, odpovědnost za výrobek, IMDS, REACH....)
                                        • Struktura 5. vydání VDA 2
                                        • Výklad obsahu - postup PPF a vzorkování, plánování a odsouhlasení PPF včetně časového zařazení v procesu vzniku produktu , iniciační matice, stupně předložení, rozhodnutí o uvolnění, zvláštní případ - malé série.
                                        • Vysvětlení specifické potřeby řízení v organizaci
                                        • Praktický příklad procesu vzorkování

                                        Požadavky na vzdělání a praxi:

                                        Základní znalosti managementu kvality podle IATF 16949 Zkušenosti v odvětví automobilového průmyslu, znalost specifických požadavků zákazníků pro oblast vzorkování.

                                        Délka kurzu:

                                        1,5 dne

                                        Odborný garant:

                                        VDA QMC, Ing. Stanislav Křeček

                                        Učební materiály:

                                        Publikace VDA 2 Zajištění kvality před sériovou výrobou, kterou účastníci obdrží na kurzu.

                                        Forma ukončení:

                                        Účastník při splnění minimálně 80 % docházky a úspěšném složení závěrečného testu obdrží osvědčení VDA QMC o kvalifikaci. Při neúspěchu v testu obdrží účastník pouze VDA QMC osvědčení o absolvování kurzu.

                                        Doporučení:

                                        Kurz je doporučen držitelům personálních certifikátů ke splnění požadavků na recertifikaci.

                                        Kurz je zařazen do modulového vzdělávání kvalifikace Inženýr v dodavatelském řetězci. Počet kreditů: 1.

                                        Bližší informace:

                                        Irena Lukešová, tel.: +420 221 082 225
                                        lukesova@csq.cz

                                        ]]>
                                        3507 cz 1 3827 2020-11-26 2020-11-27 K20091 ČSJ, Praha 0 8490 21 CZK Cena pro nečleny: 8490 Kč + DPH, Cena pro členy: 6792 Kč + DPH 3828 2020-12-07 2020-12-08 K20092 ČSJ, Praha 0 8490 21 CZK Cena pro nečleny: 8490 Kč + DPH, Cena pro členy: 6792 Kč + DPH
                                        670 Kvalifikace auditora procesu VDA 6.3 včetně certifikační zkoušky Tento kurz je určen pro zájemce, kteří chtějí dosáhnout „Kvalifikace certifikovaný auditor procesu VDA 6.3“ v co nejkratší době. Nabízíme Vám možnost získat potřebné znalosti a absolvovat certifikační zkoušku do 5 dní.

                                        Informace o novém webovém analytickém nástroji VDA 6.3 najdete zde.

                                        Komu je kurz určen?

                                        Kurz je určen pracovníkům, jejichž úlohou je zabezpečování a provádění interních nebo externích auditů procesů vývoje a výroby hmotných produktů, a kteří potřebují dosáhnout kvalifikace „Certifikovaný auditor procesu VDA 6.3. Je rovněž určen pro auditory procesu jako externích poskytovatelů služby (externí auditor nezávislé třetí strany).

                                        Co Vám kurz přinese?

                                        Cílem kurzu je:

                                        1. pochopit a zvládnout audit procesu jako metodu určenou pro nezávislou analýzu, hodnocení a zlepšování procesů návrhu a vývoje produktu a procesu a procesů sériové výroby hmotných produktů. Základ auditu procesu, katalog otázek a hodnotící schéma auditu procesu VDA 6.3, je vhodný jak pro výrobce automobilů, tak pro celý dodavatelský řetězec, nezávisle na velikosti organizace. Získané znalosti jsou v kurzu rozvíjeny, objasňovány a procvičovány ve workshopech a v případových studiích. Součástí kurzu je i seznámení s analytickým nástrojem VDA QMC pro vyhodnocování auditu procesu. Informaci o tomto nástroji najdete zde.
                                        2. absolvování zkoušky „Certifikovaný auditor procesu VDA 6.3“.

                                        Obsah kurzu:

                                        Zahájení, přivítání a seznámení účastníků

                                        První, úvodní část, představuje seznámení s publikací Audit procesu VDA 6.3.  Zahrnuje dále uvedené kapitoly této publikace a je založena na vysvětlení základních požadavků a principů auditování procesu, včetně analýzy rizik:

                                        • kapitola 1 Úvod
                                        • kapitola 2 Pokyny k užívání
                                        • kapitola 3 Požadavky na auditory
                                        • kapitola 4 Proces auditování


                                        Druhá část je věnována potenciální analýze:

                                        • kapitola 5 Potenciální analýza (prvek P1)

                                        Třetí část je zaměřena na hodnocení auditu procesu podle VDA 6.3, včetně seznámení s analytickým nástrojem VDA QMC pro hodnocení auditu:

                                        • kapitola 6 Hodnocení auditu – hmotné produkty (včetně zprávy z auditu)

                                        Čtvrtá část se věnuje základnímu nástroji auditora procesu – katalogu otázek. Podrobně vysvětluje minimální požadavky nutné pro hodnocení katalogových otázek a uvádí příklady realizace (důkazů) splnění těchto požadavků: 

                                        kapitola 7 Katalog otázek (prvky P2 – P7)

                                        • prvek P2 - Management projektu
                                        • prvek P3 - Plánování návrhu a vývoje produktu a procesu
                                        • prvek P4 - Realizace návrhu a vývoje produktu a procesu
                                        • prvek P5 - Management dodavatelů
                                        • prvek P6 – Proces výroby
                                        • prvek P7 - Péče o zákazníky/spokojenost zákazníků/servis

                                        Součástí kurzu jsou workshopy zaměřené na:

                                        • analýzu rizik
                                        • přiřazení zjištění z auditu katalogovým otázkám a jejich hodnocení 
                                        • hodnocení auditu procesu a přeřazování 
                                        • dílčí prvky procesu výroby (P6.1 - P6.6)
                                        • případová studie na zpracování konkrétních zjištění z auditu (zjištění – riziko – otázka VDA 6.3 – hodnocení stupně splnění požadavku)

                                        Ověření znalostí (test)

                                        Závěr kurzu

                                        Zkouškový den - zkouška „Certifikovaný auditor procesu VDA 6.3

                                        Požadavky na vzdělání a praxi: 

                                        Zájemce o tento kurz musí vyplnit žádost o zkoušku a zaslat ji na adresu ČSJ nebo naskenovanou emailem na hofmanova@csq.cz. Přihláška je v češtině.

                                        Zařazení do kurzu probíhá na základě přezkoumání a schválení žádosti o zkoušku.

                                        Odborné znalosti:
                                        • znalost nástrojů a metod managementu kvality (např. VDA-RGA, DoE, FMEA, FTA, PPF, SPC, SWOT, metoda 8D)
                                        • kvalifikace auditora (vyjednávání, řešení konfliktů, techniky auditování)
                                        • znalosti relevantních specifických požadavků zákazníků
                                        • znalosti relevantních požadavků systémů managementu (např. ISO/TS 16949 příp. IATF 16949, DIN EN ISO 9001, VDA 6.1)
                                        • znalosti specifické pro produkt a proces
                                        Profesní zkušenosti
                                        Interní auditor procesu:
                                        • minimálně 3 roky zkušeností (od 2 let profesních zkušeností je možno zohlednit dobu vzdělávání v organizaci) zejména ve výrobních organizacích automobilového průmyslu, z toho minimálně 1 rok v managementu kvality.
                                        Auditor procesu v dodavatelském řetězci:
                                        • minimálně 5 let zkušeností (od 3 let profesních zkušeností je možno zohlednit dobu vzdělávání v organizaci) zejména ve výrobních organizacích automobilového průmyslu, z toho minimálně 2 roky zkušeností v managementu kvality.
                                        Auditor procesu jako externí poskytovatel služby
                                        • Minimálně 5 let zkušeností (od 3 let profesních zkušeností je možno zohlednit dobu vzdělávání v organizaci) zejména ve výrobních organizacích automobilového průmyslu, z toho minimálně 2 roky zkušeností v managementu kvality.

                                        Doba trvání kurzu:

                                        5 dní

                                        Odborný garant:

                                        VDA QMC, Ing. Pavel Řezníček, CSc.

                                        Lektoři:

                                        Ing. Elena Stibůrková

                                        Petr Šabata

                                        Václav Maixner

                                        Ing. Michal Jančok

                                        Ing. Lukáš Domin

                                        Mgr. Roman Brziak

                                        Učební materiály:

                                        Účastníci kurzu obdrží aktuální publikaci VDA 6.3.

                                        Forma ukončení:

                                        Splnění minimálně 80 % docházky, úspěšný výsledek ověření znalostí (testu) a schválená žádost o zkoušku jsou podmínkou pro účast na zkoušce „Auditor VDA 6.3“.

                                        Zkouška „Auditor VDA 6.3

                                        Při neúspěšném ověření znalostí (testu), může účastník požádat o opakování ověření znalostí, které je zpoplatněno v hodnotě 500 Kč bez DPH. Při úspěšném výsledku opakovaného ověření znalostí může účastník podat žádost o zkoušku „Auditor VDA 6.3“.

                                        Doporučení:

                                        Odpovědi na některé z Vašich otázek z oblasti k nové kvalifikaci VDA 6.3 naleznete zde.

                                        Kurz je zařazen do modulového vzdělávání kvalifikace Inženýr v dodavatelském řetězci. Počet kreditů: 5.

                                        Kurz je doporučen držitelům personálních certifikátů k recertifikaci.

                                        Bližší informace:

                                        Irena Lukešová, tel.: +420 221 082 225
                                        lukesova@csq.cz

                                        Související kurzy:

                                        Interní auditor ISO 9001 a IATF

                                        VDA 2 Uvolnění výrobního procesu a produktu

                                        Zajištění stupně zralosti pro nové díly

                                        Specifické požadavky OEMs

                                        Harmonizovaná FMEA

                                        Harmonizovaná FMEA VDA a AIAG

                                        ACT VDA

                                        ]]>
                                        3507 cz 1
                                        561 Kvalifikace auditora procesu VDA 6.3 - Slovensko S ohledem na procesní přístup a příslušné specifické požadavky zákazníka je absolvování tohoto kurzu základem kvalifikace auditorů procesů podle VDA 6.3. Upozorňujeme, že pro audity procesů v oblasti služeb, nabízíme speciální kurz "Auditor procesu VDA 6.3 služby ".

                                        Úvodní seznámení se základy auditování procesů zahrnuje všeobecné požadavky, metody, principy, schéma hodnocení a analýzu rizik.

                                        Další část je věnována kompletnímu vysvětlení katalogu otázek, který je uspořádaný podle prvků auditu procesu tak, aby bylo možné v celém dodavatelském řetězci identifikovat příslušná rizika a odpovídající potenciál ke zlepšení. Následně jsou významné a důležité poznatky procvičeny v případových studiích.

                                        Komu je kurz určen?

                                        Kurz je určen pracovníkům z oblasti managementu kvality organizace, jejichž úlohou je provádění interních auditů procesu nebo auditů procesu v dodavatelském řetězci. Externím auditorům nezávislé, třetí strany, kteří provádějí audity procesu jako nakupovanou službu.

                                        Co Vám kurz přinese?

                                        Tento kurz vás seznámí se základními požadavky auditu procesu a umožní vám jeho komplexní použití v automobilovém průmyslu. To potom vede k nápravě, stabilizaci a optimalizaci auditovaných procesů. Znalosti jsou v kurzu rozvíjeny, objasňovány a procvičovány v případových studiích. Cílem je zajistit spolehlivé hodnocení auditu procesu.

                                        Požadavky na vzdělání a praxi:

                                        • Znalost hlavních nástrojů a metod managementů kvality
                                        • Znalost příslušných požadavků systémů managementu
                                        • Znalost specifických požadavků příslušného zákazníka
                                        • Znalost specifických požadavků pro produkt a proces v předpokládané oblasti použití
                                        • Odpovídající pracovní zkušenosti v souladu s požadavky VDA 6.3
                                        • Kvalifikace auditora podle ČSN EN ISO 19011 Směrnice pro auditování systému managementu (jen pro auditory dodavatelů a externí auditory, kteří provádějí audity procesu jako nakupovanou službu nebo účastníky kurzu, kteří chtějí dodatečně složit zkoušku "certifikovaný auditor procesu").

                                        Obsah kurzu:

                                        • Vazba na další požadavky
                                        • Přehled tří různých typů auditů a vysvětlení rozdílů
                                        • Přehled obsahů jednotlivých kapitol VDA 6.3
                                        • Úvod do přístupu orientovaného na proces a k analýze rizik podle modelu "želva"
                                        • Proces auditování od vytvoření programu auditů k uzavření auditu
                                        • Plánování a provedení auditu procesu
                                        • Schéma hodnocení auditu procesu
                                        • Kodex jednání auditorů procesu
                                        • Obsah prvku procesu 2 - Management projektu
                                        • Obsah prvku procesu 3 - Plánování návrhu produktu a procesu
                                        • Obsah prvku procesu 4 - Realizace návrhu produktu a procesů
                                        • Obsah prvku procesu 5 - Management dodavatelů
                                        • Obsah prvku procesu 5 - Management dodavatelů
                                        • Obsah prvku procesu 6 - Analýza procesu výroby
                                        • Obsah prvku procesu 7 - Péče o zákazníky/spokojenost zákazníků/servis
                                        • Přiřazování a hodnocení zjištění auditu
                                        • Zpráva z auditu, dokumentace a závěr
                                        • Obsah prvku procesu 1 - Potenciální analýza
                                        • Představení aktuálních SI (Sanctioned Interpretation/Závazné interpretace) a FAQ (Frequently Asked Questions/Často kladené otázky)

                                        Doba trvání kurzu:

                                        4 dny

                                        Odborný garant:

                                        VDA QMC, Ing. Pavel Řezníček, CSc.

                                        Lektor:

                                        Ing. Michal Jančok

                                        Metody výuky:

                                        Výklad, workshopy.

                                        Učební materiály:

                                        Účastníci kurzu obdrží aktuální publikaci VDA 6.3.

                                        Forma ukončení:

                                        Účastník při splnění minimálně 80 % docházky a úspěšném složení závěrečného testu obdrží osvědčení VDA QMC o kvalifikaci. Při splnění minimální 80 % docházky obdrží účastník pouze VDA QMC osvědčení o absolvování.

                                        Doporučení:

                                        Tento kurz je vhodný i pro zájemce, kteří chtějí dosáhnout "Kvalifikace certifikovaného auditora procesu VDA 6.3" v co nejkratší době. Nabízíme vám možnost získat potřebné znalosti a absolvovat certifikační zkoušku do 5 dní.

                                        Úspěšný absolvent kurzu má možnost se přihlásit k certifikační zkoušce u certifikačního orgánu.

                                        Odpovědi na některé z Vašich otázek z oblasti k nové kvalifikaci VDA 6.3 naleznete zde.

                                        Hotel, kde se kurz koná, je uveden u konkrétního termínu níže ve výpisu termínů. Kontakt na hotel naleznete v sekci Ubytování.

                                        Kurz je organizován ve spolupráci se slovenskou vzdělávací společností ABP Management.

                                        V otázkách pomoci s rezervací ubytování, doporučeného parkování můžete kontaktovat ABP Management.

                                        Kurz je doporučen držitelům personálních certifikátů k recertifikaci.

                                        Upozornění:

                                        Kurz je možné absolvovat pouze v podobě otevřeného (veřejného) typu, nikoliv v podobě typu uzavřeného školení (in-house).

                                        Kurz je obdobou předchozího schématu VDA 6.3 (2010) kurzu VDA 6.3 Audit procesu - modul A + VDA 6.3 Audit procesu - modul B II.

                                        Součástí ceny kurzu na Slovensku jsou obědy a tištěná publikace VDA 6.3.

                                        Bližší informace:

                                        Irena Lukešová, tel.: +420 221 082 225
                                        lukesova@csq.cz

                                        ]]>
                                        20309 cz 1 4248 2020-11-23 2020-11-26 K20222 Hotel West, Bratislava 0 649 20 EUR Cena pro nečleny: 649 EUR + DPH, Cena pro členy: 649 EUR + DPH
                                        612 Úvod do Lean Managementu Komu je kurz určen?

                                        Kurz je určen všem manažerům, koordinátorům kontinuálního zlepšování a změny kultury firmy.

                                        Co Vám kurz přinese?

                                        Během kurzu se účastník seznámí s filozofií, základními nástroji a strategií zavádění lean managementu

                                        Požadavky na vzdělání a praxi:

                                        Jedná se o úvodní kurz, který je určen jak začátečníkům, tak i těm, kteří již mají první zkušenosti se zaváděním nástrojů zlepšování.

                                        Povinné předchozí absolvování kurzů:

                                        Není požadováno.

                                        Obsah kurzu:

                                        Úvod, představení a organizace školení

                                        • Co je to lean?
                                        • Sedm typů plýtvání
                                        • Kaizen - zlepšování po malých krocích

                                        Nástroje kontinuálního zlepšování

                                        • Filosoifie 5S
                                        • Okruhy SDCA a PDCA
                                        • Vizuální management
                                        • Rozšířené/komplexní nástroje zlepšování

                                        Změna firemní kultury pomocí kaize

                                        • Jak začít?
                                        • Definování cílů a strategie
                                        • Sestavení bojového plánu
                                        • Motivace pracovníků
                                        • První kroky

                                        Závěr, diskuse a zpětná vazba

                                        Doba trvání kurzu:

                                        1 den

                                        Odborný garant:

                                        Ing. Pavel Kadavý

                                        Forma ukončení:

                                        Účastník obdrží při splnění 80 % docházky osvědčení o absolvování kurzu.

                                        Bližší informace:

                                        Ondřej Kopecký, tel.: +420 221 082 284
                                        kopecky@csq.cz

                                        ]]>
                                        3507 cz 1 4016 2020-09-14 2020-09-14 K20285 ČSJ, Praha 0 3740 21 CZK Cena pro nečleny: 3740 Kč + DPH, Cena pro členy: 2992 Kč + DPH
                                        571 Základy normy ISO 9001 Komu je kurz určen?

                                        Zájemcům, kteří se chtějí seznámit s požadavky normy ISO 9001:2015. Pracovníkům, kteří se ve své praxi s touto normou potkávají, ale zatím se nedostali k tomu, aby se s normou a jejími požadavky blíže seznámili.

                                        Co Vám kurz přinese?

                                        Základní znalost a aplikace systémové normy v praxi.

                                        Požadavky na vzdělání a praxi:

                                        Není požadováno.

                                        Povinné předchozí absolvování kurzů:

                                        Není požadováno.

                                        Obsah kurzu:

                                        • Seznámení se současným stavem norem a předpisů v systémech managementu
                                        • Požadavky normy ISO 9001:2015
                                        • Terminologie ISO 9000:2015
                                        • Procesní přístup
                                        • Důvody budování systému managementu kvality

                                        Doba trvání kurzu:

                                        1 den

                                        Metody výuky:

                                        Výklad, společná cvičení a diskuse.

                                        Odborý garant:

                                        Věra Komrsová

                                        Učební materiály:

                                        Komentované vydání normy ČSN EN ISO 9001:2016. Publikace je v ceně kurzovného.

                                        Forma ukončení:

                                        Účastník při splnění 80 % docházky obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

                                        Doporučení:

                                        Kurz je doporučen držitelům personálních certifikátů k recertifikaci.

                                        Bližší informace:

                                        Ondřej Kopecký, tel.: +420 221 082 284
                                        kopecky@csq.cz 

                                        ]]>
                                        3507 cz 1 3894 2020-12-09 2020-12-09 K20264 ČSJ, Praha 0 3950 21 CZK Cena pro nečleny: 3950 Kč + DPH, Cena pro členy: 3290 Kč + DPH 3889 2020-08-17 2020-08-17 K20262 ČSJ, Praha 0 3950 21 CZK Cena pro nečleny: 3950 Kč + DPH, Cena pro členy: 3290 Kč + DPH 3892 2020-10-01 2020-10-01 K20263 ČSJ, Praha 0 3950 21 CZK Cena pro nečleny: 3950 Kč + DPH, Cena pro členy: 3290 Kč + DPH
                                        611 Základy normy ISO 14001 Šetrné chování k životnímu prostředí ve všech oblastech podnikatelské činnosti je v dnešní době nejen požadavkem normy ČSN EN ISO 14001. Jak ve firmě zajistit ochranu životního prostředí a seznámení se s normou ISO 14001 vám nabízíme na našem kurzu Základy normy ISO 14001.

                                        Komu je kurz určen?

                                        Osobám odpovědným za oblast ochrany životního prostředí ve firmě, interním a externím auditorům a všem, kteří se chtějí seznámit s principy systému environmentálního řízení ve firmě.

                                        Pracovníkům, kterých se i třeba jen okrajově týkají požadavky normy ISO 14001 a potřebují proto pochopit její principy, strukturu a požadavky.

                                        Co Vám kurz přinese?

                                        Seznámení s dokumentem ISO 14001:2015. Kurz vám poskytne základní přehled požadavků normy ISO 14001 a uvede vás do problematiky environmentálního řízení ve firmě.

                                        Každý účastník obdrží v ceně kurzu publikaci Komentované vydání ČSN EN ISO 14001:2016

                                        Obsah kurzu:

                                        • struktura norem systémů managementu 
                                        • požadavky normy ISO 14001:2015
                                        • příklady, rady a doporučení z praxe

                                        Doba trvání kurzu:

                                        1 den

                                        Lektor:

                                        Ing. Blanka Dobrkovská

                                        Publikace:

                                        Každý účastník obdrží v ceně kurzu publikaci Komentované vydání ČSN EN ISO 14001:2016.

                                        Forma ukončení:

                                        Účastník při splnění 80 % docházky a úspěšného zvládnutí závěrečného testu obdrží osvědčení 

                                        o absolvování kurzu.

                                        Doporučení:

                                        Kurz je doporučen držitelům personálních certifikátů k recertifikaci.

                                        Bližší informace:

                                        Ondřej Kopecký, tel.: +420 221 082 284

                                        Navazující kurzy:

                                        Interní auditor EMS

                                        Interní auditor integrovaného systému řízení

                                        Specialista životního prostředí 

                                        Manažer EMS  

                                        ]]>
                                        3507 cz 1 3881 2020-09-09 2020-09-09 K20267 ČSJ, Praha 0 3590 21 CZK Cena pro nečleny: 3590 Kč + DPH, Cena pro členy: 2872 Kč + DPH 3884 2020-11-30 2020-11-30 K20268 ČSJ, Praha 0 3590 21 CZK Cena pro nečleny: 3590 Kč + DPH, Cena pro členy: 2872 Kč + DPH
                                        596 Audity podle normy ISO 19011 Komu je kurz určen?

                                        Kurz je určen interním auditorům a nebo pracovníkům odpovídajícím za audity ve firmě. Kurz je určen i pracovníkům, kteří se mají v budoucnu zapojit do realizace procesu auditů. Absolvování kurzu (nebo znalosti na stejné úrovni) je požadavkem pro absolvování dalších kurzů ČSJ, které se týkají auditů.

                                        Co Vám kurz přinese?

                                        Detailní seznámení s obsahem aktualizované metodiky pro auditování normy ISO 19011:2018, s praktickými příklady.

                                        Kurz je součástí schématu našich kurzů pro auditory.

                                        Odkazy na jednotlivé součásti schématu najdete po kliknutí na obrázek.

                                        Požadavky na vzdělání a praxi:

                                        Zkušenosti s prováděním interních auditů (jako auditor, nebo alespoň jako auditovaný).

                                        Povinné předchozí absolvování kurzů:

                                        Absolvování kurzu Základy ISO 9001, příp. Aktualizace ISO 9001 nebo Základy IATF 16949 (Aktualizace IATF), případně znalosti na stejné úrovni. Pro auditování jiných systémů managementu alespoň základní znalosti příslušných norem.

                                        Výklad požadavků norem, podle kterých jsou audity prováděny (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, IATF 16949 atd.), není součástí kurzu a normy je třeba před absolvováním kurzu znát.

                                        Obsah kurzu:

                                        • Principy auditování
                                        • Řízení programu auditů
                                        • Provádění auditu
                                        • Kompetence a hodnocení auditorů
                                        • Závěrečný test

                                        Doba trvání kurzu:

                                        1 den

                                        Odborný garant:

                                        Věra Komrsová

                                        Forma ukončení:

                                        Účastník při splnění 80 % docházky a úspěšného zvládnutí závěrečného testu obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

                                        Doporučení:

                                        Kurz je doporučen držitelům personálních certifikátů k recertifikaci.

                                        Bližší informace:

                                        Ondřej Kopecký, tel.: +420 221 082 284
                                        kopecky@csq.cz

                                        ]]>
                                        3507 cz 1 3991 2020-10-05 2020-10-05 K20125 ČSJ, Praha 0 3490 21 CZK Cena pro nečleny: 3490 Kč + DPH, Cena pro členy: 2792 Kč + DPH 3990 2020-09-14 2020-09-14 K20124 ČSJ, Praha 0 3490 21 CZK Cena pro nečleny: 3490 Kč + DPH, Cena pro členy: 2792 Kč + DPH 3992 2020-11-18 2020-11-18 K20126 ČSJ, Praha 0 3490 21 CZK Cena pro nečleny: 3490 Kč + DPH, Cena pro členy: 2792 Kč + DPH 3993 2020-12-01 2020-12-01 K20127 ČSJ, Praha 0 3490 21 CZK Cena pro nečleny: 3490 Kč + DPH, Cena pro členy: 2792 Kč + DPH 3999 2020-09-29 2020-09-29 K20128 Brno Office, Brno 0 3490 21 CZK Cena pro nečleny: 3490 Kč + DPH, Cena pro členy: 2792 Kč + DPH
                                        574 Požadavky na interní laboratoř v automotive Komu je kurz určen?

                                        Posluchačům základního kurzu Manažera metrologie jako nadstavba kurzu pro posluchače pracující v automobilovém průmyslu. Kurz je současně uznáván pro recertifikaci.

                                        Co Vám kurz přinese?

                                        Plnění požadavků IATF 16949:2016, čl. 7.1.5. se zaměřením na interní laboratoř. Návod pro smysluplnou implementaci normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 v interní laboratoři, ať už s cílem její akreditace, nebo není. Praktické procvičení aktivit v laboratoři vždy v kontextu s navazujícími procesy dodavatele a odběratele v automobilovém průmyslu. Kurz navazuje na kurz Manažera metrologie a jeho nadstavby a doplňuje je o podrobné postupy a méně často používané metodiky validace zkoušek a měření.

                                        Požadavky na vzdělání a praxi:

                                        Doporučená je praxe ve zkušební nebo vývojové laboratoři.

                                        Povinné předchozí absolvování kurzů:

                                        Metrologie pro auditory a pracovníky QMS nebo  Manažer metrologie.

                                        Obsah kurzu:

                                        1. Pojmy a definice

                                        2. Požadavky IATF 16949:2016, čl. 7.1.5

                                        3. Obsah normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018, určení prvků pro implementaci

                                        4. Strategie řízení zkoušek a interních kalibrací

                                        • varianty strategií implementace
                                        • plánování procesu
                                        • realizace procesu
                                        • monitoring procesu (KPI, neshodná měřidla)

                                        5. Případová studie

                                        • evidence nové zkoušky
                                        • zkušební postup
                                        • validace zkušebního postupu (GUM a MPZ-ISO 17043, MSA – měřitelné a jednostranné tolerance, MSA - destruktivní, MSA - atributivní, VDA 5 - cgk, VDA 5 - metoda A,B)
                                        • standardizace zkušebního postupu

                                        Doba trvání kurzu:

                                        3 dny

                                        Odborný garant:

                                        Ing. Pavel Korčák

                                        Metody výuky:

                                        Výklad, workshopy a případové studie.

                                        Forma ukončení:

                                        Účastník při splnění 80 % docházky a napsání závěrečného testu získá osvědčení o absolvování kurzu.

                                        Doporučení:

                                        Kurz je doporučen držitelům personálních certifikátů k recertifikaci.

                                        Bližší informace:

                                        Jana Kvapilová, tel.: +420 221 082 231
                                        kvapilova@csq.cz 

                                        ]]>
                                        3507 cz 1 3915 2020-12-09 2020-12-11 K20156 ČSJ, Praha 0 7560 21 CZK Cena pro nečleny: 7560 Kč + DPH, Cena pro členy: 6300 Kč + DPH
                                        577 Metoda 5S Komu je kurz určen?

                                        Pracovníkům napříč odvětvími a funkčními útvary, kteří chtějí prostřednictvím jednoduchých principů zlepšit organizaci svého pracoviště, zamezit plýtvání a zvýšit produktivitu. Všem, kteří se chtějí naučit uplatnění metody 5S v praxi.

                                        Co Vám kurz přinese?

                                        V kurzu se naučíte, jak uspořádat a standardizovat pracovní prostředí tak, aby pracovníci měli lepší prostor pro své činnosti a lépe zvládali pracovní zátěž. Absolventi budou moci ihned uplatnit získané znalosti na svém vlastním pracovišti.

                                        Obsah kurzu:

                                        • Základní principy a přínos 5S

                                        Metoda pěti kroků

                                        1. - Vytřídit
                                        2. - Uspořádat
                                        3. - Vyčistit
                                        4. - Standardizovat
                                        5. - Udržovat

                                        • Jak uspořádat pracoviště a standardizovat menší nebo základní činnosti v rámci organizace

                                        • Praktické uplatnění metody 5S formou workshopu

                                        Doba trvání kurzu:

                                        0,5 dne (4 hodiny)

                                        Odborný garant:

                                        Ing. Felipe Martínez Ph.D.

                                        Metody výuky:

                                        Výklad a workshop.

                                        Forma ukončení:

                                        Při úspěšném zvládnutí workshopu získá účastník osvědčení o absolvování kurzu.

                                        Doporučení:

                                        Účastníkům je doporučeno, aby donesli fotografie svého pracoviště nebo popis současného uspořádání věcí na pracovišti.

                                        Bližší informace:

                                        Ondřej Kopecký, tel.: +420 221 082 284
                                        kopecky@csq.cz 

                                          ]]>
                                        3507 cz 1 4010 2020-10-30 2020-10-30 K20316 ČSJ, Praha 0 1980 21 CZK Cena pro nečleny: 1980 Kč + DPH, Cena pro členy: 1650 Kč + DPH
                                        583 Společenská odpovědnost v kontextu normy IATF 16949 Komu je kurz určen?

                                        Kurz je určen pracovníkům v oboru automobilového průmyslu, kteří se věnují řízení a zabezpečování kvality a provádějí audity v systémech managementu kvality.

                                        Co Vám kurz přinese? 

                                        Kurz pomůže lépe pochopit požadavek článku 5.1.1.1 normy IATF 16949:2016. Účastníci se blíže seznámí s obsahem pojmu společenská odpovědnost, s jejím významem v současnosti a s efektivními přístupy k její implementaci/zavedení v konkrétních firmách. Předmětem workshopů a diskusí budou vedle stanovení strategie společenské odpovědnosti včetně protikorupční politiky i konkrétní způsoby identifikace a analýzy dopadů firem na společnost, způsoby identifikace zainteresovaných stran a jejich významu, výběr vhodných CSR aktivit a protikorupčních praktik pro splnění nejen požadavků této normy, ale i pro zvýšení ekonomické a společenské hodnoty firem v oblasti automobilového průmyslu.

                                        Požadavky na vzdělání a praxi:

                                        Zkušenosti z oblasti kvality v automobilovém průmyslu.

                                        Povinné předchozí absolvování kurzů:

                                        Není požadováno.

                                        Obsah kurzu:

                                        • Co je společenská odpovědnost a deklarované principy
                                        • Význam v současném podnikání
                                        • Záměry v oblasti společenské odpovědnosti, protikorupční politiky i udržitelného rozvoje
                                        • Relevantní oblasti včetně spektra možných dobrovolných aktivit a jak jsou vhodné pro firmy v oblasti automobilového průmyslu
                                        • Implementace/zavedení ve firmě s ohledem na specifika automobilového průmyslu

                                        Doba trvání kurzu:

                                        1 den

                                        Odborný garant:

                                        Ing. Alena Plášková, CSc.

                                        Metody výuky:

                                        Přednášky, cvičení, workshopy a diskuse.

                                        Forma ukončení:

                                        Při splnění 100 % docházky vydání osvědčení o absolvování kurzu.

                                        Bližší informace:

                                        Jana Kvapilová, tel.: +420 221 082 231
                                        kvapilova@csq.cz 

                                        ]]>
                                        3507 cz 1
                                        615 Core Tools - Základní nástroje pro automobilový průmysl Komu je kurz určen?

                                        Kurz je určen manažerům a technikům kvality, manažerům projektů, interním auditorům, pracovníkům útvarů zabezpečování kvality a dalším zájemcům, kteří potřebují získat základní povědomí o metodách a technikách používaných v automobilovém průmyslu, nebo si chtějí své znalosti ujednotit. Kurz je zvláště vhodný pro pracovníky dodavatelů automobilového průmyslu.

                                        Informace pro zájemce o prodloužení nebo získání kvalifikace auditora procesu VDA 6.3

                                        Po absolvování tohoto kurzu je pro prodloužení nebo získání kvalifikace nutné absolvovat on-line test na stránkách VDA QMC a systémové auditory IATF s potřebou kvalifikace.

                                        Související informace o certifikaci/recertifikaci:

                                        VDA 6.3 

                                        IATF 

                                        Co Vám kurz přinese?

                                        Během kurzu se účastník seznámí se základními nástroji a osvědčenými postupy, které jsou vyžadovány a široce uplatňovány v řetězci dodavatelů automobilového průmyslu a označovány jako Core Tools. Jedná se o metody APQP, PPAP, SPC, FMEA a MSA. Účastníci se seznámí s principy jednotlivých nástrojů a s jejich uplatněním v praxi.

                                        Obsah kurzu:

                                        • Úvod, představení a organizace školení
                                        • Core Tools – vznik a vývoj základních nástrojů
                                        • APQP – plánování kvality
                                        • PPAP – účel a nejdůležitější požadavky postupu na předkládání dílů ke schválení do výroby
                                        • SPC – vysvětlení podstaty statistické regulace procesu, principy a přehled základních používaných metod
                                        • FMEA – podstata a metodika analýzy možných způsobů a důsledků závad
                                        • MSA –principy analýzy systému měření

                                        Doba trvání kurzu:

                                        2 dny

                                        Lektor:

                                        Ing. Martin Krejčí

                                        Forma ukončení:

                                        Účastník při splnění 80 % docházky obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

                                        Bližší informace:

                                        Irena Lukešová, tel.: +420 221 082 225
                                        lukesova@csq.cz

                                        ]]>
                                        3507 cz 1 3686 2020-08-24 2020-08-25 K20237 ČSJ, Praha 0 6990 21 CZK Cena pro nečleny: 6990 Kč + DPH, Cena pro členy: 5592 Kč + DPH 3687 2020-10-26 2020-10-27 K20238 ČSJ, Praha 0 6990 21 CZK Cena pro nečleny: 6990 Kč + DPH, Cena pro členy: 5592 Kč + DPH
                                        594 Interní auditor ISO 9001 a IATF 16949 Komu je kurz určen?

                                        Pracovníkům, kteří prozatím ještě nemají s interními audity podle ISO 9001 a IATF 16949 zkušenosti a chtějí se naučit  plánovat, připravovat a provádět interní audity v oblasti systémů kvality dle požadavků normy ISO 19011.

                                        Co Vám kurz přinese?

                                        Detailní seznámení s metodikou interního auditování normy ISO 9001 a IATF 16949 podle ISO 19011, plné praktických příkladů a cvičení.

                                        Kurz je součástí schématu našich kurzů pro auditory.

                                        Odkazy na jednotlivé součásti schématu najdete po kliknutí na obrázek.

                                        Doporučené požadavky na vzdělání a praxi:

                                        Praxe v automobilovém průmyslu.

                                        Povinné předchozí absolvování kurzů:

                                        1. Aktualizace normy ISO 19011, nebo Audity podle normy ISO 19011
                                        2. Základy IATF 16949

                                        Případně znalosti minimálně na úrovni těchto kurzů.

                                        Součástí výuky není detailní výklad požadavků standardu IATF 16949, normy ISO 9001, ani ISO 19011. Tyto požadavky musí účastník již znát.

                                        Obsah kurzu:

                                        • Úvod do předpisů a norem v systémech managementu 
                                        • Audity – definice, druhy auditů, základní informace o krocích auditů
                                        • Procesní přístup
                                        • Přístup k auditování zvažující rizika a příležitosti
                                        • Plánování auditů – program auditů
                                        • Auditor – kompetence, techniky auditování
                                        • Příprava auditů – katalog otázek
                                        • Provedení auditu na místě
                                        • Zprávy z auditů
                                        • Management neshod

                                        Doba trvání kurzu:

                                        2 dny

                                        Metody výuky:

                                        Výklad, společná cvičení a diskuse.

                                        Odborný garant:

                                        Věra Komrsová

                                        Forma ukončení:

                                        Při splnění minimálně 80% docházky a úspěšném splnění závěrečného testu obdrží účastníci osvědčení o absolvování kurzu.

                                        Doporučení:

                                        Kurz je doporučen držitelům personálních certifikátů k recertifikaci.

                                        Bližší informace:

                                        Ondřej Kopecký, tel.: +420 221 082 284
                                        kopecky@csq.cz

                                        ]]>
                                        3507 cz 1 3654 2020-10-12 2020-10-13 K20070 Brno Office, Brno 0 6390 21 CZK Cena pro nečleny: 6390 Kč + DPH, Cena pro členy: 5112 Kč + DPH 3656 2020-12-07 2020-12-08 K20072 ČSJ, Praha 0 6390 21 CZK Cena pro nečleny: 6390 Kč + DPH, Cena pro členy: 5112 Kč + DPH 3655 2020-11-09 2020-11-10 K20071 ČSJ, Praha 0 6390 21 CZK Cena pro nečleny: 6390 Kč + DPH, Cena pro členy: 5112 Kč + DPH 3653 2020-09-01 2020-09-02 K20069 ČSJ, Praha 0 6390 21 CZK Cena pro nečleny: 6390 Kč + DPH, Cena pro členy: 5112 Kč + DPH
                                        592 Interní auditor kvality Komu je kurz určen?

                                        Těm, kteří jsou, nebo budou pověření prováděním interních auditů systému kvality podle normy ISO 9001:2015 a ISO 19011. Těm, kteří se chtějí teoreticky i prakticky seznámit s komplexní metodikou provádění interních auditů.

                                        Co Vám kurz přinese?

                                        Naučíte se plánovat, připravovat, provádět a vyhodnocovat interní audit, dle požadavků normy ISO 19011 tak, aby byl účinnou pomocí pro auditované útvary i pro vedení firmy.

                                        Kurz je součástí schématu našich kurzů pro auditory.

                                        Odkazy na jednotlivé součásti schématu najdete po kliknutí na obrázek.

                                        Požadavky na vzdělání a praxi:

                                        Zkušenosti s prováděním interních auditů.

                                        Povinné předchozí absolvování kurzů:

                                        1. Základy ISO 9001 nebo Základy IATF 16949
                                        2. Audity podle normy ISO 19011

                                        Případně znalosti minimálně na úrovni těchto kurzů.

                                        Součástí výuky není detailní výklad požadavků normy ISO 9001, ani ISO 19011. Tyto požadavky musí účastník již znát.

                                        Obsah kurzu:

                                        • Požadavky na prověřování systému managementu kvality dle normy ISO 19011
                                        • Přístup k auditování zvažující rizika a příležitosti
                                        • Typy auditů
                                        • Řízení programu auditů
                                        • Činnosti při auditu
                                        • Příprava na audit a dotazník
                                        • Provedení auditu
                                        • Závěry z auditu
                                        • Dokumentace auditu
                                        • Taktika a technika auditování
                                        • Psychologie auditu
                                        • Praktické zkušenosti
                                        • Dokumentace systému managementu kvality

                                        Doba trvání kurzu:

                                        2 dny

                                        Odborný garant:

                                        Věra Komrsová

                                        Metody výuky:

                                        Přednášky, případové studie, týmová práce a modelové situace.

                                        Forma ukončení:

                                        Účastník při splnění 80 % docházky a úspěšném zvládnutí závěrečného testu obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

                                        Doporučení:

                                        Kurz je doporučen držitelům personálních certifikátů k recertifikaci.

                                        Upozornění:

                                        Kurz s variabilním symbolem K19207 je vhodný pro uchazeče z projektu POVEZ II.

                                        Bližší informace:

                                        Jana Kvapilová, tel.: +420 221 082 231
                                        kvapilova@csq.cz

                                        ]]>
                                        3507 cz 1 4149 2020-12-03 2020-12-04 K20185 ČSJ, Praha 0 6390 21 CZK Cena pro nečleny: 6390 Kč + DPH, Cena pro členy: 5112 Kč + DPH 4148 2020-10-26 2020-10-27 K20184 ČSJ, Praha 0 6390 21 CZK Cena pro nečleny: 6390 Kč + DPH, Cena pro členy: 5112 Kč + DPH 4147 2020-08-27 2020-08-28 K20183 ČSJ, Praha 0 6390 21 CZK Cena pro nečleny: 6390 Kč + DPH, Cena pro členy: 5112 Kč + DPH
                                        593 Auditor kvality Komu je kurz určen?
                                        • Pracovníkům kvality, kteří se chtějí stát auditory kvality první a druhou stranou (např. pro hodnocení dodavatelů)
                                        • Pracovníkům, kteří mají v organizacích na starosti řízení programu interních auditů
                                        • Zájemcům o certifikační zkoušku Auditor kvality

                                        Co Vám kurz přinese?

                                        Účastníci získají kvalifikaci a schopnost provádět audity první a druhou v souladu s normou ISO 19011. Program kurzu odpovídá požadavkům harmonizovaného systému vzdělávání v rámci EOQ (pokud účastník před kurzem absolvoval kurz Interní auditor kvality).

                                        Kurz je součástí schématu našich kurzů pro auditory.

                                        Odkazy na jednotlivé součásti schématu najdete po kliknutí na obrázek.

                                        Požadavky na vzdělání a praxi:

                                        Středoškolské vzdělání a 1 rok praxe nebo vyučení v oboru a 3 roky praxe. Znalost normy ISO 9001. Požadavky pro certifikaci (absolvování personální zkoušky, která není součástí kurzu) jsou odlišné, viz. Certifikace osob.

                                        Povinné předchozí absolvování kurzů:

                                        1. Interní auditor kvality

                                        Doporučeno absolvování kurzu Technik kvality nebo obdobného kurzu.

                                        Obsah kurzu:

                                        • Úvod do systému managementu kvality
                                        • Termíny a definice vztahující se k provádění auditů
                                        • Pokyny ISO 19011:
                                          • - Principy auditování
                                          • - Řízení programu auditů
                                          • - Plánování auditu
                                          • - Činnosti při auditu
                                          • - Zpráva z auditu
                                          • - Kompetence a hodnocení auditorů
                                          • - Management rizik v oblasti auditů
                                        • Zkušenosti z provádění auditů

                                        Doba trvání kurzu:

                                        3 dny

                                        Odborný garant:

                                        Ing. Elena Stibůrková

                                        Metody výuky:

                                        Výklad, případové studie a praktická cvičení.

                                        Forma ukončení:

                                        Účastník při splnění 80 % docházky a úspěšného zvládnutí závěrečného testu obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

                                        Doporučení:

                                        Úspěšný absolvent kurzu má možnost se přihlásit k certifikační zkoušce u certifikačního orgánu (pokud účastník před kurzem absolvoval kurz Interní auditor kvality). Kurz je doporučen držitelům personálních certifikátů k recertifikaci.

                                        Upozornění:

                                        Kurz je možné absolvovat pouze v podobě otevřeného (veřejného) typu, nikoliv v podobě typu uzavřeného školení (in-house). V podnikovém prostředí lze realizovat pouze školení na míru v podobě vybraných témat, které otevřený kurz obsahuje.

                                        Kurz s variabilním symbolem K19158 je vhodný pro uchazeče z projektu POVEZ II.

                                        Bližší informace:

                                        Jana Kvapilová, tel.: +420 221 082 231
                                        kvapilova@csq.cz

                                        ]]>
                                        3507 cz 1 3760 2020-11-18 2020-11-20 K20154 ČSJ, Praha 0 9190 21 CZK Cena pro nečleny: 9190 Kč + DPH, Cena pro členy: 7352 Kč + DPH
                                        595 Statistické metody s podporou SW MiniTab Komu je kurz určen?

                                        Všem pracovníkům, kteří ve své práci používají statistický software MiniTab, případně je u nich využití tohoto SW v plánu.
                                        Kurz není určen pouze pro pracovníky v oblasti managementu kvality, ale pro všechny, kteří pracují s daty z procesů, činností, systémů atd.

                                        Co Vám kurz přinese?

                                        Schopnost efektivně pracovat v prostředí SW MiniTab a zvládat jeho funkce, které jsou využitelné v managementu kvality a v managementu obecně.

                                        Požadavky na vzdělání a praxi:

                                        Znalost základů statistických metod na velmi dobré úrovni (viz povinné absolvování předchozích kurzů), zkušenosti s aplikování statistických metod v praxi organizace.

                                        Povinné předchozí absolvování kurzů:

                                        Základy statistických metod (případně znalosti na stejné úrovni prokázané testem umístěným v e-Výuce ČSJ), doporučené je absolvování kurzů Statistické metody pro řešení problémů a Statistické metody v managementu kvality.

                                        Obsah kurzu:

                                        • Seznámení s SW MiniTab
                                        • jednotlivá okna; zadávání a formáty dat, změny formátů;
                                        • manipulace se sloupci „stack“ a „unstack“;
                                        • převod informací do dalších programů, ukládání dat (v projektu, ukládání projektů a worksheetů);
                                        • obsah menu „stat“ a „graph“;
                                        • blog.minitab.com;
                                        • generování náhodných dat; využití nástroje „kalkulačka“.

                                        • Základní charakteristiky souboru
                                        • zobrazení a ukládání jednotlivých základních ukazatelů a jejich vysvětlení – individuální sloupec a porovnání více sloupců;
                                        • grafy „run chart“, graf „box plot“ – možnosti grafů v SW MiniTab;
                                        • bodové a intervalové odhady.

                                        • Velikost souboru dat

                                        • Histogramy
                                        • k čemu se používá – opakování;
                                        • histogramy individuálně a ve skupinách dat;
                                        • vysvětlení „zvláštních tvarů“.

                                        • Testy odlehlých hodnot a možnosti zacházení s nimi

                                        • Testování normality

                                        • Testy hypotéz v SW MiniTab
                                        • přes možnost asistenta i normálním postupem přes menu „stat“.

                                        • Analýza způsobilosti v SW MiniTab
                                        • normální i „nenormální data“, přes asistenta i menu „stat“.

                                        • Regulační diagramy v SW MiniTab
                                        • normální i „nenormální“ data – ale pouze Shewhartovy RD, přes asistenta i menu „stat“.

                                        • Regresní analýza v SW MiniTab
                                        • přes asistenta i menu „stat“.

                                        Doba trvání kurzu:

                                        2 dny

                                        Odborný garant:

                                        Ing. Ondřej Hykš

                                        Metody výuky:

                                        Výklad se zpracováním dat v MiniTabu.

                                        Nutností je notebook s instalovaným MiniTabem minimálně verze 16, případně s možností stáhnout a nainstalovat zkušební verzi MiniTabu (omezena na 30 dní, jinak plně funkční).

                                        Forma ukončení:

                                        Účastník při splnění 80 % docházky obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

                                        Doporučení:

                                        Kurz je doporučen držitelům personálních certifikátů k recertifikaci.

                                        Bližší informace:

                                        Ondřej Kopecký, tel.: +420 221 082 284
                                        kopecky@csq.cz

                                        ]]>
                                        3507 cz 1 4111 2020-11-02 2020-11-03 K20249 ČSJ, Praha 0 6990 21 CZK Cena pro nečleny: 6990 Kč + DPH, Cena pro členy: 5592 Kč + DPH
                                        598 Statistické metody pro řešení problémů Komu je kurz určen?

                                        Pracovníkům, kteří mají (nebo v budoucnu budou mít) na starosti zpracování dat s cílem identifikovat faktory, které způsobují problémy v provozu organizace. Pracovníkům, kteří potřebují analyticky z dat naměřených v procesu identifikovat jeho správné nastavení tak, aby vyhovoval stanoveným specifikacím, požadavkům. Pracovníkům zapojeným do metodik hledání příčin problémů a zlepšování organizací, ve kterých jsou analyzována shromážděná data.

                                        Co Vám kurz přinese?

                                        Schopnost analyzovat dříve nashromážděná data a identifikovat rozdíly v různých skupinách dat (například při řešení otázky, za dva stroje ve výrobě pracují se stejnou přesností) nebo zjistit vztah mezi dvěma naměřenými proměnnými (například při řešení otázky, jakou mám nastavit na zařízení teplotu, aby rozměr výsledného produktu plnil zadané specifikace).

                                        Požadavky na vzdělání a praxi:

                                        Znalost základů statistických metod na velmi dobré úrovni (viz povinné absolvování předchozích kurzů), zkušenosti s aplikování statistických metod v praxi organizace.

                                        Povinné předchozí absolvování kurzů:

                                        Základy statistických metod (případně znalosti na stejné úrovni prokázané testem umístěným v e-Výuce ČSJ).

                                        Obsah kurzu:

                                        • Testování hypotéz
                                        • využití testování hypotéz v managementu;
                                        • testování normality dat;
                                        • parametrické testy hypotéz (t-test, F-test, ANOVA atd.);
                                        • párové testy;
                                        • neparametrické testy hypotéz (testy pro jiné, než normální rozdělení dat).

                                        • Korelační a regresní analýza
                                        • využití korelačních a regresních analýz v managementu;
                                        • korelační analýza;
                                        • regresní analýza (jednoduchá i vícenásobná regrese).

                                        Doba trvání kurzu:

                                        1 den

                                        Odborný garant:

                                        Ing. Ondřej Hykš

                                        Metody výuky:

                                        Výklad a praktické workshopy provázané s výpočtem ukazatelů a tvorbou grafů v MS Excel a interpretací zjištění. Pro snazší osvojení statistických postupů softwaru MS Excel je vhodné použít na kurzu vlastní notebook.

                                        Forma ukončení:

                                        Účastník při splnění 80 % docházky obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

                                        Doporučení:

                                        Kurz je doporučen držitelům personálních certifikátů k recertifikaci.

                                        Bližší informace:

                                        Ondřej Kopecký, tel.: +420 221 082 284
                                        kopecky@csq.cz

                                        ]]>
                                        3507 cz 1
                                        613 Shopfloor management – Dílenské řízení jednoduše a efektivně Komu je kurz určen?

                                        Kurz je určen všem výrobním manažerům, dílenským vedoucím, mistrům a koordinátorům kontinuálního zlepšování.

                                        Co Vám kurz přinese?

                                        Během kurzu se účastník seznámí se základními nástroji a osvědčenými postupy, které se používají pro efektivní komunikaci mezi jednotlivými úrovněmi řízení a pro motivaci pracovníků.

                                        Požadavky na vzdělání a praxi:

                                        Jedná se o úvodní kurz, který je určen jak začátečníkům, tak i těm, kteří již mají první zkušenosti s budováním efektivního dílenského řízení.

                                        Obsah kurzu:

                                        Úvod, představení a organizace kurzu

                                        Úvod do problematiky dílenského řízení

                                        • Co znamená shopfloor management – dílenské řízení
                                        • Jaké informace k řízení potřebujeme
                                        • Jak informace vnímáme
                                        • Efektivita přenosu informace v provozních podmínkách

                                        Efektivní nástroje dílenského řízení

                                        • Linkové a provozní tabule
                                        • Andon aneb „kouknu a vidím“
                                        • Kaskádové schůzky a jejich struktura
                                        • Prvky vizuálního managementu

                                        Kontrola a udržení statusu quo

                                        • Role vedoucího pracovníka
                                        • Leader nebo manažer?
                                        • Pravidelné pochůzky a jejich struktura
                                        • Kamishibai – Efektivní systém sledování statusu quo
                                        • Gemba tabule – sledování úkolů

                                        Zapojování pracovníků do procesu řízení

                                        • Identifikace a zviditelnění problémů
                                        • Hledání kořenových příčin a nalezení řešení v týmu
                                        • Rozdělení odpovědností a podpora změnám
                                        • Motivace pracovníků na principu win-win
                                        • První kroky – Jak začít

                                        Závěr, diskuse a zpětná vazba

                                        Doba trvání kurzu:

                                        2 dny

                                        Odborný garant:

                                        Ing. Pavel Kadavý

                                        Forma ukončení:

                                        Účastník obdrží při splnění 80 % docházky osvědčení o absolvování kurzu.

                                        Bližší informace:

                                        Ondřej Kopecký, tel.: +420 221 082 284
                                        kopecky@csq.cz

                                        ]]>
                                        3507 cz 1 4018 2020-10-12 2020-10-13 K20287 ČSJ, Praha 0 7490 21 CZK Cena pro nečleny: 7490 Kč + DPH, Cena pro členy: 5992 Kč + DPH
                                        622 Plánovaná údržba a TPM Důležitost bezproblémového chodu výrobních zařízení a strojů je pro oblast automobilového průmyslu zásadní. Filozofie TPM (Totálně produktivní údržby) účinně pomáhá předcházet vadám způsobených stavem strojů, neplánovaným prostojům a ztrátě rychlosti strojů.

                                        Komu je kurz určen?

                                        Kurz je určen pracovníkům v automobilovém průmyslu a dalším zájemcům, kteří v praxi řeší systémy údržby strojů a TPM. Zvláštní důraz je kladen na soulad s požadavky IATF 16949.

                                        Co Vám kurz přinese?

                                        Potřebné informace pro nastavení systému údržby strojů ve vztahu na požadavky TPM.

                                        Obsah kurzu:

                                        • základní terminologie údržby
                                        • vazba na IATF 16949 a ISO 9001
                                        • základní formy údržby (po poruše, autonomní, plánovaná)
                                        • formy plánované údržby (preventivní, prediktivní, proaktivní)
                                        • technická diagnostika jako nástroj prediktivní a proaktivní údržby
                                        • základy TPM (Totálně produktivní údržby)
                                        • systémy údržby ve firmě

                                        Doba trvání kurzu:

                                        2 dny

                                        Odborný garant:

                                        prof. Dr. Ing. Pavel Němeček

                                        Lektoři:

                                        prof. Dr. Ing. Pavel Němeček, Ing. Jan Matuský

                                        Forma ukončení:

                                        Účastník při splnění 80 % docházky obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

                                        Bližší informace:

                                        Ondřej Kopecký, tel.: +420 221 082 284
                                        kopecky@csq.cz 

                                        Navazující kurzy:

                                        Metoda 5S

                                        Úvod do lean managementu

                                        Shopfloor management

                                        Štíhlá logistika 

                                        ]]>
                                        3507 cz 1 4001 2020-10-08 2020-10-09 K20245 ČSJ, Praha 0 6990 21 CZK Cena pro nečleny: 6990 Kč + DPH, Cena pro členy: 5592 Kč + DPH
                                        675 VDA 6.5 Audit produktu Komu je kurz určen?

                                        Všem, kteří chtějí dokonale zvládnout nebo se chtějí zlepšit v metodách a postupech auditování produktu.

                                        Co Vám kurz přinese?

                                        Obsah kurzu vychází z příručky VDA 6.5 (2. přepracované vydání, září 2008, české 2009), ale jeho pojetí je mnohem širší: naučíte se efektivně uplatňovat, plánovat, realizovat a vyhodnocovat výsledky auditu produktu.

                                        Obsah kurzu:

                                         Účel a význam auditu produktu v systému managementu kvality
                                          Účel a oblast použití           
                                           Průběh auditu produktu
                                           • Program auditu
                                           • Plán auditu 
                                           • Provedení auditu produktu 
                                           • Zpracování zprávy
                                           • Nápravná opatření
                                               Kvalifikace zpracovatelů plánů auditů a auditorů
                                                Příklady a doporučení pro praxi 
                                                 Skupinová práce zaměřená na přípravu auditu produktu

                                                  Ověření znalostí (test)

                                                  Požadavky na vzdělání a praxi:

                                                   Znalosti základů managementu kvality, systému managementu kvality a nástrojů managementu kvality.

                                                   Doba trvání kurzu:

                                                   1 den

                                                   Odborný garant:

                                                   VDA QMC, Ing. Pavel Řezníček, CSc.

                                                   Lektor:

                                                   Petr Šabata

                                                   Učební materiály:

                                                   Nová publikace VDA 6.5 Audit produktu, kterou účastníci obdrží na kurzu. V případě on-line kurzu bude publikace zaslána poštou dodatečně.

                                                   Forma ukončení:

                                                   Účastník při splnění minimálně 80 % docházky a úspěšném složení závěrečného testu obdrží osvědčení VDA QMC o kvalifikaci. Při splnění minimální 80 % docházky obdrží účastník pouze osvědčení VDA QMC o absolvování kurzu.

                                                   Doporučení:

                                                   Kurz je doporučen držitelům personálních certifikátů k recertifikaci.

                                                   Kurz je zařazen do modulového vzdělávání kvalifikace Inženýr v dodavatelském řetězci. Počet kreditů: 1.

                                                   Realizace probíhá také na Slovensku. Zobrazit slovenské termíny.

                                                   Bližší informace:

                                                   Irena Lukešová, tel.: +420 221 082 225
                                                   lukesova@csq.cz

                                                   Související kurzy:

                                                   Interní auditor ISO 9001 a IATF 16949

                                                   ]]>
                                                   3507 cz 1 4507 2020-10-01 2020-10-01 K20445 Brno Office, Brno 2 5490 21 CZK Cena pro nečleny: 5490 Kč + DPH, Cena pro členy: 4392 Kč + DPH
                                                   628 Aktualizace normy ISO/IEC 17025 Komu je kurz určen?

                                                   Vedoucím laboratoří, manažerům kvality, interním auditorům a pracovníkům akreditovaných i neakreditovaných laboratoří

                                                   Co Vám kurz přinese?

                                                   Seznámení se s aktualizovanou normou ČSN EN ISO/IEC 17025:2018. Získáte znalosti pro volbu strategie implementace normy nebo změn oproti předchozí verzi, znalosti integrace systému managementu laboratoře s ostatními systémy i schopnosti auditovat podle nové normy. 

                                                   Obsah kurzu:

                                                   • norma ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 – obecně, přechod z verze 2005

                                                   • požadavky normy 

                                                   • kritéria hodnocení pro interní audity

                                                   Schéma kurzů ČSJ v oblasti laboratoří

                                                   Doba trvání kurzu:

                                                   1 den

                                                   Lektor:

                                                   Ing. Pavel Korčák

                                                   Metody výuky:

                                                   Výklad, příklady a praktická cvičení.

                                                   Forma ukončení:

                                                   Účastník při splnění 80 % docházky obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

                                                   Doporučení:

                                                   Kurz je doporučen držitelům personálních certifikátů k recertifikaci.

                                                   Bližší informace:

                                                   Jana Kvapilová, tel.: +420 221 082 231
                                                   kvapilova@csq.cz 

                                                   ]]>
                                                   3507 cz 1 3897 2020-09-22 2020-09-22 K20255 ČSJ, Praha 0 3490 21 CZK Cena pro nečleny: 3490 Kč + DPH, Cena pro členy: 2792 Kč + DPH 3898 2020-11-30 2020-11-30 K20256 ČSJ, Praha 0 3490 21 CZK Cena pro nečleny: 3490 Kč + DPH, Cena pro členy: 2792 Kč + DPH
                                                   686 Zmocněnec za bezpečnost a shodu produktu - Slovensko Komu je kurz určen?

                                                   Vedoucím pracovníkům a pracovníkům v dodavatelském řetězci automobilového průmyslu, kteří mají být nebo již jsou jmenováni do funkce zmocněnce za bezpečnost produktu.

                                                   Pokud účastník předloží osvědčení o absolvování licenčního kurzu PSB a potvrzení zaměstnavatele o svém aktivním působení v roli PSB, může absolvovat pouze jednodenní kurz Upgrade z PSB na PSCR.

                                                   Co Vám kurz přinese?

                                                   Splníte jeden ze specifických požadavků OEMs a požadavky uvedené v IATF 16949 (článek 4.4.1.2). Budete schopni kvalifikovaně identifikovat rizika, rozpoznat, minimalizovat a řídit je v projektech vývoje produktu a návrhu výrobního procesu.

                                                   Požadavky na vzdělání a praxi

                                                   • Technické nebo ekonomické vzdělání.
                                                   • Zkušenosti s řízením kvality v automobilovém průmyslu, zejména souladu systému s právními požadavky
                                                   • Zkušenosti s posuzováním vývoje produktu a návrhu procesu a s řízením rizik (např. RGA, FMEA, VDA 6.3).
                                                   • Povědomí o použití vyráběných produktů a přehled o aktuální situaci v organizaci s ohledem na řízení stávajících a nových projektů.
                                                   • Základní znalost relevantních právních předpisů a specifických požadavků zákazníků (CSR).

                                                   Povinné předchozí absolvování kurzů

                                                   Kurz Obecná bezpečnost výrobku a odpovědnost za výrobek již není povinným předpokladem pro absolvování kurzu Zmocněnec za bezpečnost a shodu produktu, jeho absolvování ale s ohledem na rozsah prakticky potřebných znalostí doporučujeme.

                                                   Obsah kurzu

                                                   Modul 1: Úvod do problematiky
                                                   Modul 2: Organizace integrity produktu
                                                   Modul 3: Integrita produktu (PI) v životním cyklu produktu
                                                   Modul 4: Doporučené činnosti v případě odchylky produktu
                                                   Modul 5: Příklady nástrojů a metod

                                                   Doba trvání kurzu:

                                                   2 dny

                                                   Odborný garant:

                                                   VDA QMC, Ing. Stanislav Křeček

                                                   Metody výuky:

                                                   Výklad, skupinové cvičení.

                                                   Forma ukončení:

                                                   Při splnění pouze minimální 80% docházky a úspěšném absolvování testu obdrží účastník pouze VDA QMC osvědčení o kvalifikaci. Osvědčení je uznávané Volkswagen AG.

                                                   Bližší informace:

                                                   Jana Kvapilová, tel.: +420 221 082 231
                                                   kvapilova@csq.cz

                                                   ]]>
                                                   3507 cz 1 4505 2020-11-02 2020-11-03 K20443 Hotel WEST Bratislava, Slovensko 14 429 21 EUR Cena pro nečleny: 429 EUR + DPH, Cena pro členy: 429 EUR + DPH
                                                   639 Standardy z oblasti vývoje a provozu IT Komu je kurz určen?

                                                   Kurz je určen pracovníkům z oblasti posuzování kvality a je především zaměřen na ne-IT pracovníky, kteří se při své práci setkávají s potřebou posuzovat kvalitu vývoje softwaru například v rámci IATF 16949. Kurz volně navazuje na kurz „Vývoj a provoz IT pro pracovníky v kvalitě“.

                                                   Co Vám kurz přinese?

                                                   V úvodu kurz si stručně představíme vývoj softwaru klasickými i agilními metodami. Poté se budeme naplno věnovat oblasti provozu systémů a aplikací, ISO standardům z oblasti IT a takzvaným frameworkům a best practices. Po absolvování kurzu už by nás neměly zaskočit výrazy jako ITIL, DevOps nebo Cobit. Dále se seznámíme se zásadami bezpečnosti informací v podnikovém prostředí a jak měřit kvalitu v IT. V závěru si řekneme, na co se zaměřit při auditu kvality IT.

                                                   Doporučené absolvování předchozích kurzů

                                                   Doporučujeme absolvovat kurz „Vývoj a provoz IT pro pracovníky v kvalitě“.

                                                   Obsah kurzu:

                                                   • Vývoj softwaru ve zkratce
                                                   • Agilní metody vývoje softwaru
                                                   • Provozování IT
                                                   • Frameworky a best practices  (ITIL, DevOps, Cobit atd.)
                                                   • Standardy z oblasti IT
                                                   • Bezpečnost informací 
                                                   • Metriky – jak měříme kvalitu v IT
                                                   • Audit ICT

                                                         Doba trvání kurzu:

                                                          2 dny

                                                         Odborný garant:

                                                         Lucie Nová

                                                         Metody výuky:

                                                         Výklad, workshopy.

                                                         Forma ukončení:

                                                         Účastník při splnění 80 % docházky získá osvědčení o absolvování kurzu.

                                                         Bližší informace:

                                                         Ondřej Kopecký, tel.: +420 221 082 284
                                                         kopecky@csq.cz 

                                                         ]]>
                                                         78763 cz 1 4219 2020-11-26 2020-11-27 K20296 ČSJ, Praha 0 6990 21 CZK Cena pro nečleny: 6990 Kč + DPH, Cena pro členy: 5592 Kč + DPH
                                                         648 Metrologie pro auditory a pracovníky QMS Komu je kurz určen?

                                                         Kurz je určen všem pracovníkům managementu kvality a interním i externím auditorům systému managementu kvality s odbornou způsobilostí pro ISO 9001 nebo IATF 16949 a praxí v auditování v automobilovém průmyslu.

                                                         Co Vám kurz přinese?

                                                         Účastníci budou schopni interpretovat základní požadavky zákona o metrologii a QMS dle ISO 9001 a IATF 16949 a dále tyto požadavky posoudit v kontextu účelné aplikace podnikové metrologie. Součástí kurzu bude proveden rozbor požadavků pro auditování metrologického systému a nejčastějších metrologických procesů.

                                                         Požadavky na vzdělání a praxi:

                                                         Znalosti požadavků systému managementu kvality podle ISO 9001 nebo IATF 16949 a základů auditování systému managementu kvality.

                                                         Obsah kurzu:

                                                         • Požadavky zákona č. 505/1990 Sb. o metrologii.
                                                         • Požadavky ISO 9001 na zdroje pro monitorování a měření a dodatek pro automobilový průmysl IATF 16949.
                                                         • Popis systému podnikové metrologie (oběh měřidla).
                                                         • Rozbor požadavků k prokazování.

                                                         Doba trvání kurzu:

                                                         1 den

                                                         Kurz v termínu 13. 5. 2020 bude probíhat on-line v čase 9:00-11:00 a 13:00-15:00.

                                                         Lektor:

                                                         Ing. Jan Matuský

                                                         Forma ukončení:

                                                         Účastník při splnění 80 % docházky obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

                                                         Bližší informace:

                                                         Irena Lukešová, tel.: +420 221 082 225
                                                         lukesova@csq.cz

                                                         ]]>
                                                         3980 cz 1 4202 2020-09-01 2020-09-01 K20271 ČSJ, Praha 0 3490 21 CZK Cena pro nečleny: 3490 Kč + DPH, Cena pro členy: 2792 Kč + DPH
                                                         654 Statistická akademie ČSJ Komu je program určen?

                                                         Program je určen všem pracovníkům, kteří potřebují získat komplexní znalosti a dovednosti v oblasti statistických nástrojů v managementu kvality. Jedná se o pracovníky, kteří mají v organizacích nejen provádět analýzu dat a interpretaci výsledků, ale mají i nastavovat optimální využití statistických nástrojů a řešit složitější a v mnoha případech nestandardní zadání.

                                                         Co Vám program přinese:

                                                         Ucelenou znalost základů statistiky (sběr dat, vzorkování, výpočty základních charakteristik, grafická analýza) a specifických nástrojů využívaných běžně v managementu kvality (statistická regulace procesů, statistické přejímky, výpočty způsobilosti, navrhování a analýza expertimentů). V návazných volitelných kurzech je možné si obecné znalosti specifických nástrojů výrazně prohloubit a seznámeit se i s nestandradními zadáními a řešeními. Důraz je ve všech kurzech kladen na důkladné procvičení nástrojů a vybudování schopnosti nastavovat jejich správné využití v organizaci.

                                                         Struktura programu

                                                         Povinné krzy:

                                                         Základy statistických metod - SM1 - 2 dny

                                                         Statistické metody v managementu kvality - VSM - 2 dny

                                                         Volitelné kurzy:

                                                         Statistické řízení procesů - SPC - 2 dny

                                                         Statistické přejímky - SPř - 2 dny

                                                         Navrhování a analýza experimentů - DOE - 2 dny

                                                         Statistické metody pro řešení problémů - SMR - 1 den

                                                         Statistické metody s podporou SW MiniTab - MINITAB - 2 dny

                                                         Způsob přihlášení a forma ukončení:

                                                         Přihlásit se můžete rovnou do jednotlivých povinných i volitelných volitelných kurzů. Z jednotlivých absolvovaných kurzů obdržíte osvědčení o absolvování kurzu.

                                                         Pokud splníte podmínky vzdělávacího programu, na vyžádání Vám vystavíme osvědčení "Absolvent statistické akademie ČSJ". Vydání osvědčení je zdarma.

                                                         Bližší informace:

                                                         Jana Kvapilová, tel.: +420 221 082 231
                                                         kvapilova@csq.cz

                                                         ]]>
                                                         3507 cz 1
                                                         668 ISO 9001 pro úspěšné manažery Komu je kurz určen

                                                         Kurz je určen především top managementu, jednatelům a majitelům malých a středních podniků, kteří mají málo informací o systému kvality nebo předchozí negativní zkušenosti se zaváděním a certifikací podle ISO 9001. Mohou se zúčastnit také manažeři na střední úrovni řízení.

                                                         Co Vám kurz přinese?

                                                         Společně si ukážeme roli vedoucích pracovníků při implementaci systému kvality s využitím normy ISO 9001:2015, budeme diskutovat nakolik kvalita ovlivňuje řízení a další nasměrování organizace. Účastníci se prostřednictvím praktických ukázek a workshopů seznámí s požadavky na kontext, strategie a cíle organizace, a proč je důležité zvažovat a řídit rizika a současně využívat příležitosti trhu. Dozvíte se, jak integrovat do řízení procesní přístup a vyhodnocovat procesy, co znamená porozumět požadavkům zákazníka a pečovat o jeho spokojenost nebo jak se spolupracovníky vytvářet kulturu neustálého zlepšování.

                                                         Obsah kurzu:

                                                         • Norma ISO 9001 v cyklu P-D-C-A
                                                         • Desatero efektivního vedení
                                                         • Jak efektivně zapojovat a vést lidi
                                                         • Praktické ukázky:
                                                         • Kontext organizace
                                                         • Strategie a cíle organizace
                                                         • Zvažování rizik

                                                         Doba trvání kurzu:

                                                         1 den

                                                         Odborný garant:

                                                         Ing. Milan Trčka

                                                         Lektoři:

                                                         Ing. Milan Trčka

                                                         Forma ukončení:

                                                         Účastník při splnění 80 % docházky obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

                                                         Bližší informace:

                                                         Ondřej Kopecký, tel.: +420 221 082 284

                                                         kopecky@csq.cz

                                                         ]]>
                                                         3507 cz 1
                                                         672 Formel Q - kompakt Komu je kurz určen?

                                                         Manažerům a pracovníkům ze všech útvarů v řetězci procesů od plánování, přes nakupování, výrobu, logistiku až po zajišťování kvality.

                                                         Co Vám kurz přinese?

                                                         Účastníkům budou zprostředkovány informace koncernu Volkswagen týkající se Formel Q – konkret, Formel Q – způsobilost a Formel Q – nové díly integral.

                                                         Požadavky na vzdělání a praxi:

                                                         Výhodou je znalost požadavků týkajících se dodavatelského řetězce automobilového průmyslu podle normy IATF 16949 a zkušenosti z oblasti managementu kvality

                                                         Obsah kurzu:

                                                         • Základní přehled o směrnicích Formel Q
                                                         • • Formel Q-konkret
                                                         • • Formel Q nové díly integral
                                                         • • Formel Q-způsobilost (s přílohou audit procesu) 
                                                         • Formel Q v nabídkách/v poptávkovém řízení
                                                         • Formel Q ve vývoji při spolupráci s koncernem VW
                                                         • Formel Q při uvolňování produktu
                                                         • Formel Q při uvolňování procesu
                                                         • Formel Q v sériové výrobě
                                                         • Vysvětlení k specifickým aplikacím (např. QPN, samoaudit, QTR)

                                                         Povinné předchozí absolvování kurzů:

                                                         Výhodou je absolvování některého z kurzů poskytujících informace o požadavcích normy IATF 16949.

                                                         Délka kurzu:

                                                         2 dny

                                                         Odborný garant:

                                                         VDA QMC,Ing. Stanislav Křeček

                                                         Forma ukončení:

                                                         Účastník při splnění minimálně 80 % docházky a úspěšném složení závěrečného testu obdrží osvědčení VDA QMC o kvalifikaci. Při neúspěchu v testu obdrží účastník pouze VDA QMC osvědčení o absolvování kurzu.

                                                         Doporučení:

                                                         Kurz je doporučen držitelům personálních certifikátů k recertifikaci.

                                                         Kurz je zařazen do modulového vzdělávání kvalifikace Inženýr v dodavatelském řetězci. Počet kreditů: 1.

                                                         Bližší informace:

                                                         Irena Lukešová, tel.: +420 221 082 225
                                                         lukesova@csq.cz

                                                         ]]>
                                                         3507 cz 1 3633 2020-10-01 2020-10-02 K20078 ČSJ, Praha 0 9990 21 CZK Cena pro nečleny: 9990 Kč + DPH, Cena pro členy: 7992 Kč + DPH 4459 2020-08-10 2020-08-11 K20405 ČSJ, Praha 0 9990 21 CZK Cena pro nečleny: 9990 Kč + DPH, Cena pro členy: 7992 Kč + DPH 3635 2020-12-10 2020-12-11 K20080 ČSJ, Praha 0 9990 21 CZK Cena pro nečleny: 9990 Kč + DPH, Cena pro členy: 7992 Kč + DPH
                                                         673 Auditor IATF 16949 1. a 2. stranou V automobilovém průmyslu je kvalifikace a způsobilost auditorů IATF 16949 1. a 2. stranou velmi důležitá. Na jedné straně, aby se umožnilo jejich vlastní organizaci zavést cílená opatření pro neustálé zlepšování podle příslušného hodnocení systému řízení kvality a stupně plnění požadavků IATF 16949. Na druhé straně je třeba také podpořit externí poskytovatele (dodavatele) při rozvoji jejich systému řízení kvality podle IATF 16949, což je v konečném důsledku oboustranně výhodné.

                                                         Komu je kurz určen?

                                                         Pracovníkům managementu kvality a interním i externím auditorům systému s odbornou způsobilostí pro ISO 9001 a praxí auditování v automobilovém průmyslu.

                                                         Co Vám kurz přinese?

                                                         Seznámíte se s aktuálními verzemi norem a předpisů v oblasti automobilového průmyslu (IATF, VDA a dalšími souvisejícími normami a předpisy), s procesní orientací a se zkušenostmi z aplikace požadavků IATF 16949 a s doplňujícími informacemi.

                                                         Povinné požadavky na vzdělání a praxi:

                                                         Prokazatelná znalost ISO 9001:2015.

                                                         V případě, že se chcete přihlásit ke zkoušce, je třeba plnit podmínky certifikace.

                                                         Doporučené předchozí absolvování kurzů:

                                                         Interní auditor kvality nebo Interní auditor ISO 9001 a IATF 16949

                                                         Obsah kurzu:

                                                         • Požadavky IATF 16949:2016 vycházející ze znalostí ISO 9001:2015
                                                         • Procesní management a procesní přístup v automobilovém průmyslu
                                                         • Základní obsah ISO 19011:2018
                                                         • Prohloubení metod procesně orientovaného auditování podle IATF
                                                         • Seznámení s požadavky a pravidly certifikace IATF 16949:2016
                                                         • Informace, případové studie, skupinové práce k prohloubení a praktické aplikaci získaných poznatků IATF 16949:2016 a ISO 9001:2015

                                                         Doba trvání kurzu:

                                                         3 dny

                                                         Odborný garant:

                                                         VDA QMC, Ing. Bohumil Čipera

                                                         Forma ukončení:

                                                         Účastník při splnění minimálně 80 % docházky a úspěšném složení závěrečného testu obdrží osvědčení VDA QMC o kvalifikaci. Při splnění minimální 80 % docházky a neúspěšném složení závěrečného testu obdrží osvědčení VDA QMC o absolvování kurzu.

                                                         Doporučení:

                                                         Úspěšný absolvent kurzu má možnost se přihlásit k certifikační zkoušce u certifikačního orgánu.

                                                         Kurz je doporučen držitelům personálních certifikátů k recertifikaci.

                                                         Bližší informace:

                                                         Irena Lukešová, tel.: +420 221 082 225
                                                         lukesova@csq.cz

                                                         ]]>
                                                         3507 cz 1 3641 2020-09-16 2020-09-18 K20047 ČSJ, Praha 0 15990 21 CZK Cena pro nečleny: 15990 Kč + DPH, Cena pro členy: 12792 Kč + DPH 3642 2020-11-18 2020-11-20 K20048 ČSJ, Praha 0 15990 21 CZK Cena pro nečleny: 15990 Kč + DPH, Cena pro členy: 12792 Kč + DPH 3643 2020-12-16 2020-12-18 K20049 ČSJ, Praha 0 15990 21 CZK Cena pro nečleny: 15990 Kč + DPH, Cena pro členy: 12792 Kč + DPH
                                                         676 Analýza vadných dílů z provozu Komu je kurz určen?

                                                         Pracovníkům návrhu a vývoje, výroby, oddělení reklamací, kvality a prodeje.

                                                         Určené organizacím z automobilového průmyslu a jejich dodavatelům, kteří implementují analýzy vadných dílů z provozu.

                                                         Co Vám kurz přinese?

                                                         Seznámení s obsahem a smyslem standardu, schopnost využít metodu ve své vlastní organizaci.

                                                         Požadavky na vzdělání a praxi:

                                                         Zkušenosti v odvětví automobilového průmyslu výhodou.

                                                         Základní orientace ve VDA svazcích a specifických požadavcích zákazníků výhodou.

                                                         Doporučené předchozí absolvování kurzů:

                                                         Základní školení v oblasti systému managementu kvality (nemusí být kurz ČSJ, ale doporučujeme Kontrolor kvality/Technik kvality) a základní školení k požadavkům IATF 16949 (nemusí být kurz ČSJ, ale doporučujeme Základy IATF 16949)

                                                         Obsah kurzu:

                                                         • Postup analýzy vadných dílů z provozu
                                                         • Koncept a zjištění
                                                         • Kontrolní plán a analýzy problému
                                                         • NTF proces
                                                         • Měření a CIP
                                                         • Vzorová strategie a ukázka logistiky
                                                         • Výměna dat a reportování
                                                         • Implementace ve vlastní organizaci

                                                         Doba trvání kurzu:

                                                         2 dny 

                                                         Odborný garant:

                                                         VDA QMC, Ing. Stanislav Křeček

                                                         Metody výuky:

                                                         Výklad, skupinové cvičení.

                                                         Učební materiály:

                                                         Odbyt a péče o zákazníka - Analýza vadných dílů z provozu. Publikace je v ceně kurzovného.

                                                         Forma ukončení:

                                                         Účastník při splnění minimálně 80 % docházky a úspěšném složení závěrečného testu obdrží osvědčení VDA QMC o kvalifikaci. Při splnění pouze minimální 80% docházky obdrží účastník pouze VDA QMC osvědčení o absolvování kurzu.

                                                         Doporučení:

                                                         Kurz je doporučen držitelům personálních certifikátů k recertifikaci.

                                                         Kurz je zařazen do modulového vzdělávání kvalifikace Inženýr v dodavatelském řetězci. Počet kreditů: 2.

                                                         Bližší informace:

                                                         Irena Lukešová, tel.: +420 221 082 225
                                                         lukesova@csq.cz

                                                         ]]>
                                                         3507 cz 1 3691 2020-12-14 2020-12-15 K20173 ČSJ, Praha 0 9990 21 CZK Cena pro nečleny: 9990 Kč + DPH, Cena pro členy: 7992 Kč + DPH 3690 2020-08-26 2020-08-27 K20172 ČSJ, Praha 0 9990 21 CZK Cena pro nečleny: 9990 Kč + DPH, Cena pro členy: 7992 Kč + DPH
                                                         682 Harmonizovaná FMEA VDA a AIAG (licenční kurz VDA QMC) Licenční kurz VDA QMC

                                                         Komu je kurz určen?

                                                         Začátečníkům a budoucím uživatelům této metodiky od vývoje produktů a procesů, testování, logistiky, výroby, plánování zkoušek, údržby až po kvalitu.

                                                         Co Vám kurz přinese?

                                                         Základní znalost metodiky FMEA podle nové Příručky FMEA a praktická doporučení pro její využití.

                                                         Obsah kurzu

                                                         Krok 1: Plánování

                                                         Krok 2: Analýza struktury

                                                         Krok 3: Analýza funkce

                                                         Krok 4: Analýza selhání

                                                         Krok 5: Analýza rizika

                                                         Krok 6: Optimalizace

                                                         Krok 7: Dokumentace výsledků

                                                         Způsob výuky

                                                         Před kurzem je nutné vyplnit online kvíz. Odkaz na kvíz bude účastníkům zaslán cca 3 týdny před termínem kurzu. Cca 8 týdnů po kurzu proběhne "online session" pro výměnu zkušeností z praktického využití poznatků získaných v rámci kurzu.

                                                         Doba trvání kurzu:

                                                         2 dny

                                                         Odborný garant:

                                                         VDA QMC

                                                         Lektor:

                                                         Ing. Otto Holota

                                                         Forma ukončení:

                                                         Účastník při splnění minimálně 80 % docházky a úspěšném absolvování závěrečného testu obdrží VDA QMC osvědčení o kvalifikaci. 

                                                         Doporučení:

                                                         Kurz je doporučen držitelům personálních certifikátů k recertifikaci.

                                                         Bližší informace:

                                                         Ondřej Kopecký, tel.: +420 221 082 284
                                                         kopecky@csq.cz

                                                         Každý účastník obdrží v ceně kurzu publikaci Příručka FMEA

                                                         Upozornění:

                                                         Kurz v podobě typu uzavřeného školení (in-house) nerealizujeme.

                                                         ]]>
                                                         3507 cz 1 4503 2020-11-23 2020-11-24 K20441 ČSJ, Praha 0 12990 21 CZK Cena pro nečleny: 12990 Kč + DPH, Cena pro členy: 10392 Kč + DPH
                                                         678 Auditor procesu VDA 6.3 pro služby Komu je kurz určen?

                                                         Kurz je určen pracovníkům, jejichž úlohou je zabezpečování a provádění interních nebo externích auditů procesů vývoje služby a procesů poskytování služby. 

                                                         Co Vám kurz přinese?

                                                         Cílem kurzu je pochopit a zvládnout audit procesu jako metodu určenou pro nezávislou analýzu, hodnocení a zlepšování procesů návrhu a vývoje služby a procesů poskytování služby. Základ auditu procesu služeb, katalog otázek a hodnotící schéma auditu procesu VDA 6.3, je vhodný pro všechny služby poskytované v oblasti výroby automobilů, nezávisle na velikosti organizace, která službu poskytuje a nezávisle na zákazníkovi, kterému je služba určena. Součástí kurzu je i seznámení s analytickým nástrojem VDA QMC pro vyhodnocování auditu procesů služby. 

                                                         Informace o novém webovém analytickém nástroji VDA 6.3 najdete zde.

                                                         Obsah kurzu:

                                                          První, úvodní část, představuje seznámení s publikací Audit procesu VDA 6.3.  Zahrnuje dále uvedené kapitoly této publikace a je založena na vysvětlení základních požadavků a principů auditování procesu, včetně analýzy rizik:

                                                          • kapitola 1 Úvod
                                                          • kapitola 2 Pokyny k užívání
                                                          • kapitola 3 Požadavky na auditory
                                                          • kapitola 4 Proces auditování

                                                             Druhá část je zaměřena na hodnocení auditu procesu služeb podle VDA 6.3, včetně seznámení s analytickým nástrojem VDA QMC:

                                                             • kapitola 8.8 Používání a hodnocení auditu procesu – Služba (včetně zprávy z auditu)

                                                             Třetí část se věnuje základnímu nástroji auditora procesu – katalogu otázek. Podrobně vysvětluje minimální požadavky nutné pro hodnocení katalogových otázek a uvádí příklady realizace (důkazů) splnění těchto požadavků: 

                                                              kapitola 8 Katalog otázek služby (Prvky D2 –D7)
                                                              • prvek D2 - Management projektu
                                                              • prvek D3 - Plánování návrhu služby
                                                              • prvek D4 - Realizace návrhu a vývoje služby
                                                              • prvek D5 - Management nakupování
                                                              • prvek D6 - Poskytování služby
                                                              • prvek D7 - Péče o zákazníky/spokojenost zákazníků/servis

                                                                   Součástí kurzu jsou workshopy zaměřené na:

                                                                   • analýzu rizik
                                                                   • přiřazení zjištění z auditu katalogovým otázkám a jejich hodnocení 
                                                                   • hodnocení auditu procesu a přeřazování 
                                                                   • případové studie

                                                                      Ověření znalostí (test)

                                                                      Požadavky na vzdělání a praxi:

                                                                      Znalost příslušných požadavků systémů managementu kvality, zkušenosti v oblasti poskytování služeb v rámci průmyslu obecně a zejména v organizacích poskytujících služby v automobilovém průmyslu.

                                                                      Doba trvání kurzu:

                                                                      3 dny

                                                                      Odborný garant:

                                                                      VDA QMC, Ing. Pavel Řezníček, CSc.

                                                                      Lektor:

                                                                      Petr Šabata

                                                                      Učební materiály:

                                                                      Účastníci kurzu obdrží novou publikaci VDA 6.3

                                                                      Forma ukončení:

                                                                      Účastník při splnění minimálně 80 % docházky a úspěšném ověření znalostí (testu) obdrží osvědčení  VDA QMC o absolvování kurzu (kvalifikaci). 

                                                                      Při splnění pouze minimální 80 % docházky obdrží účastník pouze VDA QMC osvědčení o účasti.

                                                                      Při neúspěšném ověření znalostí (testu), může účastník požádat o opakování ověření znalostí, které je zpoplatněno v hodnotě 500 Kč bez DPH

                                                                      Doporučení:

                                                                      Odpovědi na některé z Vašich otázek z oblasti k nové kvalifikaci VDA 6.3 naleznete zde.

                                                                      Kurz je zařazen do modulového vzdělávání kvalifikace Inženýr v dodavatelském řetězci. 
                                                                      Počet kreditů: 3.

                                                                      Kurz je doporučen držitelům personálních certifikátů k recertifikaci.

                                                                      Upozornění:

                                                                      Kurz je možné absolvovat pouze v podobě otevřeného (veřejného) typu, nikoliv v podobě typu uzavřeného školení (in-house).

                                                                      Bližší informace:

                                                                      Irena Lukešová, tel.: +420 221 082 225
                                                                      lukesova@csq.cz

                                                                      Související kurzy:

                                                                      Interní auditor kvality

                                                                      ]]>
                                                                      3507 cz 1 4106 2020-09-16 2020-09-18 K20158 ČSJ, Praha 0 15990 21 CZK Cena pro nečleny: 15990 Kč + DPH, Cena pro členy: 12792 Kč + DPH
                                                                      679 Zajišťování stupňů zralosti pro nové díly Komu je kurz určen?

                                                                      Pracovníkům oddělení kvality, produktovým manažerům, projektovým manažerům při vývoji produktu, všem odpovědným pracovníkům napříč organizací, kteří jsou součástí vývojových týmů, včetně obchodních manažerů. Kurz je určen pro automobilový průmysl.

                                                                      Co Vám kurz přinese?

                                                                      Cílem kurzu je seznámení s požadavky standardu pro komunikaci a spolupráci v kaskádě projektů vývoje produktů v dodavatelském řetězci. Standard nabízí základní soubor indikátorů a kritérií měření v souladu s metodologií, kterou si osvojíte během skupinového cvičení u "interdisciplinárního kulatého stolu".

                                                                      Požadavky na vzdělání a praxi:

                                                                      Základní znalosti projektové práce, procesu vývoje nového produktu.

                                                                      Zkušenosti v odvětví automobilového průmyslu.

                                                                      Základní orientace ve VDA svazcích a specifických požadavcích zákazníků výhodou.

                                                                      Doporučené předchozí absolvování kurzů:

                                                                      Základní školení v oblasti systému managementu kvality (nemusí být kurz ČSJ, ale doporučujeme Kontrolor kvality/Technik kvality) a základní školení k požadavkům ISO/TS 16949 (nemusí být kurz ČSJ, ale doporučujeme Základy IATF 16949).

                                                                      Obsah kurzu:

                                                                      • výchozí situace a historie,
                                                                      • metody a základní principy zajišťování stupňů zralosti - postup hodnocení, detailní obsah jednotlivých stupňů zralosti, způsob řízení a systematika předávání informací,
                                                                      • příklady dobré a špatné praxe v organizacích,
                                                                      • typické střety zájmů,
                                                                      • role účastníků u kulatého stolu,
                                                                      • příležitosti ke spolupráci.

                                                                      Doba trvání kurzu:

                                                                      2 dny 

                                                                      Odborný garant:

                                                                      VDA QMC, Ing. Stanislav Křeček

                                                                      Metody výuky:

                                                                      Výklad, skupinové cvičení.

                                                                      Učební materiály:

                                                                      Publikace Vznik produktu - Zajišťování stupňů zralosti pro nové díly, kterou účastníci obdrží na kurzu.

                                                                      Forma ukončení:

                                                                      Účastník při splnění minimálně 80 % docházky a úspěšném složení závěrečného testu obdrží osvědčení VDA QMC o kvalifikaci. Při splnění pouze minimální 80% docházky obdrží účastník pouze VDA QMC osvědčení o absolvování kurzu.

                                                                      Doporučení:

                                                                      Kurz je doporučen držitelům personálních certifikátů k recertifikaci.

                                                                      Kurz je zařazen do modulového vzdělávání kvalifikace Inženýr v dodavatelském řetězci. Počet kreditů: 2.

                                                                      Bližší informace:

                                                                      Irena Lukešová, tel.: +420 221 082 225
                                                                      lukesova@csq.cz

                                                                       ]]>
                                                                      3507 cz 1 3695 2020-12-17 2020-12-18 K20169 ČSJ, Praha 0 9990 21 CZK Cena pro nečleny: 9990 Kč + DPH, Cena pro členy: 7992 Kč + DPH 3694 2020-09-17 2020-09-18 K20168 ČSJ, Praha 0 9990 21 CZK Cena pro nečleny: 9990 Kč + DPH, Cena pro členy: 7992 Kč + DPH
                                                                      680 Zmocněnec za bezpečnost a shodu produktu Komu je kurz určen?

                                                                      Vedoucím pracovníkům a pracovníkům v dodavatelském řetězci automobilového průmyslu, kteří mají být nebo již jsou jmenováni do funkce zmocněnce za bezpečnost produktu.

                                                                      Pokud účastník předloží osvědčení o absolvování licenčního kurzu PSB a potvrzení zaměstnavatele o svém aktivním působení v roli PSB, může absolvovat pouze jednodenní kurz Upgrade z PSB na PSCR.

                                                                      Co Vám kurz přinese?

                                                                      Splníte jeden ze specifických požadavků OEMs a požadavky uvedené v IATF 16949 (článek 4.4.1.2). Budete schopni kvalifikovaně identifikovat rizika, rozpoznat, minimalizovat a řídit je v projektech vývoje produktu a návrhu výrobního procesu.

                                                                      Požadavky na vzdělání a praxi

                                                                      • Technické nebo ekonomické vzdělání.
                                                                      • Zkušenosti s řízením kvality v automobilovém průmyslu, zejména souladu systému s právními požadavky
                                                                      • Zkušenosti s posuzováním vývoje produktu a návrhu procesu a s řízením rizik (např. RGA, FMEA, VDA 6.3).
                                                                      • Povědomí o použití vyráběných produktů a přehled o aktuální situaci v organizaci s ohledem na řízení stávajících a nových projektů.
                                                                      • Základní znalost relevantních právních předpisů a specifických požadavků zákazníků (CSR).

                                                                      Povinné předchozí absolvování kurzů

                                                                      Kurz Obecná bezpečnost výrobku a odpovědnost za výrobek již není povinným předpokladem pro absolvování kurzu Zmocněnec za bezpečnost a shodu produktu, jeho absolvování ale s ohledem na rozsah prakticky potřebných znalostí doporučujeme.

                                                                      Obsah kurzu

                                                                      Modul 1: Úvod do problematiky
                                                                      Modul 2: Organizace integrity produktu
                                                                      Modul 3: Integrita produktu (PI) v životním cyklu produktu
                                                                      Modul 4: Doporučené činnosti v případě odchylky produktu
                                                                      Modul 5: Příklady nástrojů a metod

                                                                      Doba trvání kurzu:

                                                                      2 dny

                                                                      Odborný garant:

                                                                      VDA QMC, Ing. Stanislav Křeček

                                                                      Metody výuky:

                                                                      Výklad, skupinové cvičení.

                                                                      Doporučení:

                                                                      Kurz je zařazen do modulového vzdělávání kvalifikace Inženýr v dodavatelském řetězci. Počet kreditů: 2

                                                                      Kurz je doporučen držitelům personálních certifikátů k recertifikaci.

                                                                      Forma ukončení:

                                                                      Při splnění pouze minimální 80% docházky a úspěšném absolvování testu obdrží účastník pouze VDA QMC osvědčení o kvalifikaci. Osvědčení je uznávané Volkswagen AG.

                                                                      Bližší informace:

                                                                      Jana Kvapilová, tel.: +420 221 082 231
                                                                      kvapilova@csq.cz

                                                                      ]]>
                                                                      3507 cz 1 3771 2020-11-19 2020-11-20 K20103 ČSJ, Praha 0 10990 21 CZK Cena pro nečleny: 10990 Kč + DPH, Cena pro členy: 8792 Kč + DPH 3768 2020-08-24 2020-08-25 K20100 ČSJ, Praha 0 10990 21 CZK Cena pro nečleny: 10990 Kč + DPH, Cena pro členy: 8792 Kč + DPH 4513 2020-09-24 2020-09-25 K20450 ČSJ, Praha 0 10990 21 CZK Cena pro nečleny: 10990 Kč + DPH, Cena pro členy: 8792 Kč + DPH 4501 2020-08-27 2020-08-28 K20439 ON-LINE 0 10990 21 CZK Cena pro nečleny: 10990 Kč + DPH, Cena pro členy: 8792 Kč + DPH
                                                                      681 Upgrade z PSB na PSCR Komu je kurz určen?

                                                                      Pracovníkům, kteří mají absolvován kurz PSB (Zmocněnec za bezpečnost produktu), aktivně působí v roli PSB a potřebují, nebo chtějí získat znalosti a informace na úrovni nového kurzu PSCR.

                                                                      Co Vám kurz přinese?

                                                                      Splníte jeden ze specifických požadavků OEMs a požadavky uvedené v IATF 16949 (článek 4.4.1.2). Budete schopni kvalifikovaně identifikovat rizika, rozpoznat, minimalizovat a řídit je v projektech vývoje produktu a návrhu výrobního procesu.

                                                                      Podmínky zařazení do kurzu:

                                                                      VDA QMC dne 23. 5. 2019 změnilo podmínky pro zařazení do kurzu PSCR U, které jsou aktuálně stanoveny následovně:

                                                                      Pro zařazení je nezbytné doložit:

                                                                      • osvědčení o účasti (Certificate of Attendance) z kurzu PSB vydané VDA QMC, licenčním partenrem VDA QMC nebo Volkswagenem; a zároveň
                                                                      • potvrzení od zaměstnavatele (vedoucího kvality), že účastník aktivně působí v organizaci v roli PSB. (Pro toto potvrzení neexistuje žádný specifický formulář, zcela postačí potvrzení v rozsahu například dvou řádků textu, s podpisem vedoucího kvality a identifikací zaměstnavatele)

                                                                      Obsah kurzu:

                                                                      Modul 1: Úvod do problematiky
                                                                      Modul 2: Organizace integrity produktu
                                                                      Modul 3: Integrita produktu (PI) v životním cyklu produktu
                                                                      Modul 4: Doporučené činnosti v případě odchylky produktu
                                                                      Modul 5: Příklady nástrojů a metod

                                                                      Doba trvání kurzu:

                                                                      1 den

                                                                      Odborný garant:

                                                                      VDA QMC

                                                                      Učební materiály:

                                                                      Pracovní sešit.

                                                                      Forma ukončení:

                                                                      Při splnění 80% docházky a úspěšném absolvování testu vydání osvědčení VDA QMC o kvalifikaci.

                                                                      Bližší informace:

                                                                      Jana Kvapilová, tel.: +420 221 082 231
                                                                      kvapilova@csq.cz

                                                                      ]]>
                                                                      3507 cz 1 4502 2020-09-16 2020-09-16 K20440 ON-LINE 0 5990 21 CZK Cena pro nečleny: 5990 Kč + DPH, Cena pro členy: 4792 Kč + DPH
                                                                      700 Manažer rizik Jednou z možností jak zefektivnit řízení a snížit náklady na provoz organizace je umět identifikovat, hodnotit a řídit rizika. Způsoby, jak riziky ohrožující organizaci strategicky pracovat vám ukáže kurz Manažer rizik.

                                                                      Komu je kurz určen?

                                                                      Kurz je určen pro manažery, vedoucí pracovníky, auditory, procesní a systémové inženýry, techniky a inženýry kvality a všechny další, kteří se podílejí na identifikaci, hodnocení a řízení rizik. 

                                                                      Co Vám kurz přinese?

                                                                      Cílem je seznámit a naučit každého účastníka kurzu, aby se řízení rizik stalo součástí odpovědného řízení každého pracovníka v organizaci.

                                                                      Obsah kurzu:

                                                                      Obsah – 1. část:

                                                                      • Interní rizika a externí rizika, vč. využívaných metod v praxi
                                                                      • Hodnocení rizik dle RPN a dle maticového přístupu podle harmonizace VDA/AIAG
                                                                      • Procesy v rámci řízení rizik - identifikace, hodnocení, řízení a monitorování rizik
                                                                      • Identifikace  rizik v oblastech obchodních, personálních, finančních, realizačních aj.
                                                                      • Typologie rizik
                                                                      • Řízení rizik v jednotlivých fázích životního cyklu produktu a procesu, vč. Opportunity study a Feasibility study (R.P.A. – Rating Process Assessment, S.P.A. – Supplier Potential Analysis)
                                                                      • Varianty pro minimalizaci a optimalizaci rizik 
                                                                      • Praktické příklady, individuální a týmová cvičení

                                                                      Obsah – 2. část:

                                                                      • Standardy pro řízení rizik ČSN 310000, 31010, 60812, 61025, 62198 aj.
                                                                      • Havarijní plány a havarijní situace 
                                                                      • Techniky a nástroje pro řízení rizik (3x5xPROČ, Root Cause Analysis, deterministická metoda CPM – Critical Path Method a stochastická metoda PERT - Program Evaluation and Review Technique, Critical Chain, Theory of Constraints)
                                                                      • Procesní přístup v rámci řízení rizik (např. dle PPAP, APQP, ETA, FTA, FMEA dle VDA/AIAG, 8D Report, What-If Analysis apod.)
                                                                      • Praktické příklady, individuální a týmová cvičení

                                                                      Doba trvání kurzu:

                                                                      4 dny

                                                                      Lektoři:

                                                                      Dr. Petr Řeháček

                                                                      Forma ukončení:

                                                                      Účastník při splnění 80 % docházky obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

                                                                      Doporučení:

                                                                      Kurz je doporučen držitelům personálních certifikátů k recertifikaci.

                                                                      Související kurzy: 

                                                                      Projektový manažer – plánování a řízení projektů
                                                                      Analýza a řízení rizik
                                                                      Plánování a řízení projektů v automobilovém průmyslu

                                                                      Bližší informace:

                                                                      Jana Kvapilová, tel.: +420 221 082 231
                                                                      kvapilova@csq.cz

                                                                      ]]>
                                                                      3507 cz 1 4356 2020-11-26 2020-11-27 K20318 ČSJ, Praha 0 13990 21 CZK Cena pro nečleny: 13990 Kč + DPH, Cena pro členy: 11192 Kč + DPH 4356 2020-12-10 2020-12-11 K20318 ČSJ, Praha 0 13990 21 CZK Cena pro nečleny: 13990 Kč + DPH, Cena pro členy: 11192 Kč + DPH
                                                                      701 Plánování a řízení projektů v automobilovém průmyslu Plánování a řízení projektů je nedílnou součástí kompetencí pracovníků i v automobilovém průmyslu. V dovednostech jak odpovědně a efektivně přistupovat k plánování a řešení projektů vás zdokonalí náš kurz.

                                                                      Komu je kurz určen?

                                                                      Kurz je určen pro manažery, vedoucí pracovníky, auditory, procesní a systémové inženýry, techniky a inženýry kvality a všechny další, kteří se podílejí na řízení projektů. 

                                                                      Co Vám kurz přinese?

                                                                      Cílem je seznámit a naučit každého účastníka kurzu, aby se řízení projektů stalo součástí odpovědného řízení každého pracovníka v organizaci.

                                                                      Obsah kurzu:

                                                                      • Řízení projektu – DR milníky pro přípravu, plánování, realizace, monitoring a reporting, vyhodnocení a ukončení projektu
                                                                      • Návrh a vývoj produktu a procesu
                                                                      • Analýza a řízení rizik v projektu (harmonizace dle VDA/AIAG)
                                                                      • Řízení dokumentace projektu, vč. plánu kontrol, PSW aj.
                                                                      • Řízení změn v projektu (změnové řízení, řešení neshod, nápravné opatření, vč. 8D Report)
                                                                      • Monitorování harmonogramu projektu (termín, náklady, parametry)
                                                                      • Metody a nástroje:
                                                                      1. APQP, vč. požadavků na vstupy a výstupy dle IATF 16949
                                                                      2. Proces schvalování (PPAP, PPF dle VDA 2 aj.)
                                                                      3. ETA, FTA a FMEA (harmonizace dle VDA/AIAG)
                                                                      4. 3x5xPROČ, Root Cause Analysis, metoda CPM – Critical Path Method, metoda PERT - Program Evaluation and Review Technique, What-If Analysis atd.
                                                                      • Organizace projektu a průřezový přístup
                                                                      • Praktické příklady a diskuze

                                                                      Doba trvání kurzu:

                                                                      2 dny

                                                                      Lektoři:

                                                                      Dr. Petr Řeháček

                                                                      Publikace:

                                                                      Každý účastník obdrží publikaci P3M – Řízení projektu, programu a portfolia z vydavatelství EKOPRESS

                                                                      Forma ukončení:

                                                                      Účastník při splnění 80 % docházky obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

                                                                      Doporučení:

                                                                      Kurz je doporučen držitelům personálních certifikátů k recertifikaci.

                                                                      Související kurzy: 

                                                                      Projektový manažer  - plánování a řízení projektů
                                                                      Analýza a řízení rizik
                                                                      Manažer rizik

                                                                      Bližší informace:

                                                                      Jana Kvapilová, tel.: +420 221 082 231
                                                                      kvapilova@csq.cz

                                                                      ]]>
                                                                      3507 cz 1 4355 2020-10-15 2020-10-16 K20320 ČSJ, Praha 0 6392 21 CZK Cena pro nečleny: 6392 Kč + DPH, Cena pro členy: 7990 Kč + DPH
                                                                      703 Kreativní techniky v systémech managementu Jedním ze známých druhů plýtvání v organizacích je nevyužití potenciálu vlastních pracovníků. Naučte se jednoduchými technikami odemknout kreativní potenciál svého týmu.

                                                                      Komu je kurz určen

                                                                      Všem pracovníkům, kteří se jakýmkoli způsobem podílejí na řešení problémů, návrhu nových postupů, opatření, procesů, produktů.

                                                                      Co Vám kurz přinese?

                                                                      Seznámení s širokou škálou technik zaměřených na využití kreativního potenciálu týmu pracovníků. Účastníci budou schopni využít techniky při vlastní účasti na týmové práci i v roli moderátora týmu, který vede kreativními technikami další pracovníky, kteří je detailně neznají.

                                                                      Obsah kurzu:

                                                                      Role kreativity v systémech managementu

                                                                      Nástroje

                                                                      • Základní brainstorming
                                                                      • 6-3-5
                                                                      • Metoda Gordon/Little
                                                                      • Analogie a Laddering
                                                                      • Reverzní brainstorming
                                                                      • Imaginativní brainstorming
                                                                      • 6 klobouků (de Bono)
                                                                      • 3 role Walta Disneye

                                                                      Doba trvání kurzu:

                                                                      1 den

                                                                      Lektor:

                                                                      Ing. Ondřej Hykš

                                                                      Forma ukončení:

                                                                      Účastník při splnění 80 % docházky obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

                                                                      Bližší informace:

                                                                      Ondřej Kopecký, tel.: +420 221 082 284

                                                                      kopecky@csq.cz

                                                                      ]]>
                                                                      4100 cz 1 4343 2020-10-02 2020-10-02 K20353 ČSJ, Praha 0 3590 21 CZK Cena pro nečleny: 3590 Kč + DPH, Cena pro členy: 2872 Kč + DPH
                                                                      707 SMED – Redukce přestavovacích a seřizovacích časů Komu je kurz určen?

                                                                      Kurz je určen všem výrobním manažeřům, koordinátorům kontinuálního zlepšování, technologům a strojním technikům.

                                                                      Co Vám kurz přinese?

                                                                      Během kurzu se účastník seznámí s osvědčenými postupy při redukci přestavovacích časů - SMED

                                                                      Obsah kurzu:

                                                                      Představení a organizace školení, úvod do problematiky

                                                                      • Co zákazník požaduje ?
                                                                      • Benefity vyplývající ze snížení času přestavby
                                                                      • Dávková výroba a tok

                                                                      SMED – program a cíl

                                                                      • Definice SMED  - Single Minute Exchange of Dies
                                                                      • 6 kroků SMED
                                                                      • Interní a externí činnosti
                                                                      • Eliminace plýtvání

                                                                      Vedení projektů SMED

                                                                      • Projektový přístup ke SMED
                                                                      • Matice přestaveb
                                                                      • Příklady standardního postupu
                                                                      • Praktické cvičení – trénink postupu
                                                                      • První projekt – Jak vybrat pilotní oblast ?

                                                                      Závěr, diskuse a zpětná vazba

                                                                      Doba trvání kurzu:

                                                                      1 den

                                                                      Lektoři:

                                                                      Ing. Pavel Kadavý

                                                                      Forma ukončení:

                                                                      Při splnění 80% docházky vydání osvědčení o absolvování kurzu.

                                                                      Doporučení:

                                                                      Kurz je doporučen držitelům personálních certifikátů k recertifikaci.

                                                                      Bližší informace:

                                                                      Jana Kvapilová, tel.: +420 221 082 231
                                                                      kvapilova@csq.cz

                                                                      ]]>
                                                                      3507 cz 1 4359 2020-09-15 2020-09-15 K20356 ČSJ, Praha 0 3490 21 CZK Cena pro nečleny: 3490 Kč + DPH, Cena pro členy: 2792 Kč + DPH
                                                                      736 Digitální SMED (Rychlá změna výroby) pomocí softwaru KTS Kurz je realizován online

                                                                      Přínosy a cíle

                                                                      Cílem kurzu je seznámit se s praktickým, osvědčeným postupem pro redukci časů přestaveb na strojích a výrobních linkách pomocí speciálního softwaru KTS (Kaizen Time Study), který výrazně zjednoduší analýzu a celkově urychlí práci.

                                                                      Kurz je určen všem pracovníkům zabývajícím se zlepšováním procesů, tj. lean managerům, kaizen koordinátorům, výrobním koordinátorům, technologům. Trénink je postaven na praktickém příkladu, získané znalosti lze ihned aplikovat v praxi.

                                                                      Obsah

                                                                      1. Blok výuky: Teoretická příprava, proč redukovat časy přestavby, 5 kroků SMED, seznámení s možnostmi softwaru KTS 

                                                                      2. Blok výuky: Praktická ukázka práce s KTS – tvorba časové osy, identifikace plýtvání, efektivní tvorba pracovní návodky, porovnávání pracovníků

                                                                      Délka kurzu

                                                                      0,5 dne, 2x dvouhodinový blok videokonference s lektorem.

                                                                      Lektor

                                                                      Pavel Kadavý

                                                                      Forma ukončení

                                                                      Účastník po absolvování online kurzu obdrží osvědčení o účasti v PDF.

                                                                      Bližší informace

                                                                      Irena Lukešová

                                                                      T: +420 221 082 225

                                                                      E: lukesova@csq.cz 

                                                                      ]]>
                                                                      3507 cz 1
                                                                      713 FMEA - Strategie přechodu Kurz je realizován online

                                                                      Přínosy a cíle

                                                                      Cílem kurzu je pochopení hlavních konceptů v novém vydání harmonizované FMEA, inspirace pro přechod na nový harmonizovaný standard FMEA AIAG/VDA.

                                                                      Kurz je určen zkušeným uživatelům FMEA z oblasti návrhu a vývoje produktů a výrobních procesů, testování, plánování zkoušek a řízení kvality v sériové výrobě (produktovým inženýrům, projektovým vedoucím, projektovým kvalitářům, procesním inženýrům, inženýrům kvality, administrátorům a moderátorům FMEA, manažerům kvality, interním auditorům a dalším, kteří se ve své funkci aktivně s metodikou FMEA setkávají).

                                                                      Obsah

                                                                      1. Blok výuky: Hlavní koncepty Harmonizované metodiky FMEA VDA/AIAG

                                                                      2. Blok výuky: Porovnání dosavadních přístupů s novým přístupem podle Harmonizované metodiky FMEA VDA/AIAG

                                                                      3. Blok výuky: Integrace Harmonizované FMEA AIAG/VDA v QMS organizace

                                                                      4. Blok výuky: Výzvy spojené s implementací harmonizované metodiky, výměna zkušeností a společná diskuze k vybraným tématům

                                                                      Předpoklady pro účast

                                                                      Předpokladem je:

                                                                      • předchozí školení FMEA podle modelu VDA nebo AIAG či dalších standardů;
                                                                      • prokázané aktivní působení účastníka na FMEA v rámci organizace působící v dodavatelském řetězci automobilového průmyslu (prokázání při přihlášce prostřednictvím sdělení pracovní funkce účastníka v organizaci - prosíme uvést do poznámky při objednávání kurzu).

                                                                      Délka kurzu

                                                                      1 den

                                                                      Lektor

                                                                      Stanislav Křeček

                                                                      Forma ukončení

                                                                      Účastník po absolvování online kurzu obdrží osvědčení o účasti v PDF.

                                                                      Bližší informace

                                                                      Irena Lukešová

                                                                      T: +420 221 082 225

                                                                      E: lukesova@csq.cz

                                                                      ]]>
                                                                      3507 cz 1 4499 2020-09-07 2020-09-07 K20437 ON-LINE 0 3190 21 CZK Cena pro nečleny: 3190 Kč + DPH, Cena pro členy: 2552 Kč + DPH
                                                                      714 Od ISO 9001 k IATF 16949 Kurz je realizován online

                                                                      Přínosy a cíle

                                                                      Cílem kurzu je pomoci klíčovým pracovníkům organizace pochopit, co a jak je potřeba udělat nad rámec dobře zavedeného QMS dle ISO 9001:2015, aby byly splněny specifické požadavky zákazníků z oblasti automobilového průmyslu, v  tomto případě implementace požadavků normy IATF 16949.

                                                                      Kurz je vhodný zejména pro manažery kvality, tedy pracovníky, kteří se v organizaci zabývají koordinací implementace požadavků norem systémů managementu kvality; pro manažery organizace, kteří musí zajistit koordinaci požadavků norem a nových činností v jimi svěřených úsecích; pro vlastníky procesů, kteří musí zajistit, že efektivnost zavedených požadavků bude v praxi prokázána.

                                                                      Obsah

                                                                      Den 1:

                                                                      • Kdo je IATF  a co je IATF 16949
                                                                      • IATF 16949 a rodina „ISO 9000“
                                                                      • Oborově specifické požadavky a specifické požadavky zákazníka
                                                                      • Zásady managementu kvality jako základ, ve kterém mají být implementovány požadavky IATF 16949
                                                                      • Proces a Procesní přístup v automobilovém průmyslu
                                                                      • Požadavky IATF 16949 ve vztahu k ISO 9001:2015 - průřez požadavků jednotlivých kapitol 4. – 10. s přiblížením o čem jsou požadavky, inspirace jak na ně a jak je prokázat

                                                                      Předpoklady pro účast

                                                                      Znalost ISO 9001:2015. Obecné povědomí o IATF 16949 výhodou. 

                                                                      Délka kurzu:

                                                                      1 den 

                                                                      Lektor:

                                                                      Ing. Elena Stibůrková

                                                                      Forma ukončení:

                                                                      Účastník po absolvování online kurzu obdrží osvědčení o účasti v PDF.

                                                                      Bližší informace:

                                                                      Jana Kvapilová

                                                                      T: +420 221 082 231

                                                                      E: kvapilova@csq.cz 

                                                                      ]]>
                                                                      3507 cz 1
                                                                      718 Specifické požadavky zákazníka - Volkswagen Kurz je realizován online

                                                                      Přínosy a cíle

                                                                      Cílem kurzu je pochopení specifických požadavků VW Group nad rámec požadavků IATF 16949 a jejich zapracovávání do systému managementu kvality dodavatele automobilového průmyslu.

                                                                      Kurz je určen všem dodavatelům VW Group. Dále pak manažerům a poradcům systémů managementu kvality v automobilovém průmyslu.

                                                                      Obsah kurzu

                                                                      Přehled specifických požadavků VW Group. 

                                                                      Požadavky odrážejí strukturu normy IATF 16949 a jsou vysvětleny tak, aby byl absolvent kurzu schopen všeobecné aplikace i pro požadavky dalších zákazníků.

                                                                      Předpoklady pro účast

                                                                      Dobrá znalost požadavků IATF 16949.

                                                                      Délka kurzu

                                                                      2 hodiny videokonference s lektorem v čase od 9:00 do 12:00

                                                                      Lektor

                                                                      Zuzana Krčmaříková

                                                                      Forma ukončení

                                                                      Účastník po absolvování online kurzu obdrží osvědčení o účasti v PDF

                                                                      Bližší informace

                                                                      Ondřej Kopecký

                                                                      T: +420 221 082 284

                                                                      E: kopecky@csq.cz 

                                                                      ]]>
                                                                      3507 cz 1 4486 2020-08-31 2020-08-31 K20429 ON-LINE 0 1290 21 CZK Cena pro nečleny: 1290 Kč + DPH, Cena pro členy: 1032 Kč + DPH
                                                                      719 Online kurz Audity podle normy ISO 19011 Kurz je realizován online

                                                                      Přínosy a cíle

                                                                      Cílem kurzu je detailní seznámení s obsahem aktualizované metodiky pro auditování, normy ISO 19011:2018, s praktickými příklady.

                                                                      Kurz je určen interním auditorům nebo pracovníkům odpovídajícím za plánování a provádění interních a externích auditů systémů managementu. Kurz je určen i pracovníkům, kteří se mají v budoucnu zapojit do realizace procesu auditů. Absolvování kurzu (nebo znalosti na stejné úrovni) je požadavkem pro absolvování dalších kurzů ČSJ, které se týkají auditů.

                                                                      Obsah kurzu

                                                                      Norma ISO 19011:2018

                                                                      • Termíny a definice 
                                                                      • Principy auditování
                                                                      • Řízení programu auditů
                                                                      • Provádění auditu
                                                                      • Kompetence a hodnocení auditorů

                                                                       

                                                                      Předpoklady pro účast

                                                                      Absolvování jednoho z následujících kurzů: Základy ISO 9001, Aktualizace ISO 9001 Základy IATF 16949 (Aktualizace IATF), případně znalosti na stejné úrovni. Pro auditování jiných systémů managementu alespoň základní znalosti příslušných norem.

                                                                      Zkušenosti s prováděním interních auditů (jako auditor nebo alespoň jako auditovaný).

                                                                      Doporučujeme mít pro kurz k dispozici normu ČSN EN ISO 19011 nebo komentované vydání k této normě vydané ČSJ.

                                                                      Délka kurzu

                                                                      1 den

                                                                      Lektor

                                                                      Věra Komrsová

                                                                      Forma ukončení

                                                                      Účastník po absolvování online kurzu obdrží osvědčení o účasti v PDF

                                                                      Bližší informace

                                                                      Jana Kvapilová

                                                                      T: +420 221 082 231

                                                                      E: kvapilova@csq.cz 

                                                                      ]]>
                                                                      3507 cz 1 4509 2020-11-06 2020-11-06 K20447 ON-LINE 0 2390 21 CZK Cena pro nečleny: 2390 Kč + DPH, Cena pro členy: 1912 Kč + DPH
                                                                      720 Specifické požadavky zákazníka - Škoda Auto Kurz je realizován online

                                                                      Přínosy a cíle

                                                                      Cílem kurzu je pochopení specifických požadavků Škoda Auto nad rámec požadavků IATF 16949 a jejich zapracovávání do systému managementu kvality dodavatele automobilového průmyslu.

                                                                      Kurz je určen všem dodavatelům Škoda Auto. Dále pak manažerům a poradcům systémů managementu kvality v automobilovém průmyslu.

                                                                      Obsah kurzu

                                                                      Přehled specifických požadavků Škoda Auto. 

                                                                      Požadavky odrážejí strukturu normy IATF 16949 a jsou vysvětleny tak, aby byl absolvent kurzu schopen všeobecné aplikace i pro požadavky dalších zákazníků.

                                                                      Předpoklady pro účast

                                                                      Dobrá znalost požadavků IATF 16949.

                                                                      Délka kurzu

                                                                      2 hodiny videokonference s lektorem, kurz proběhne v čase od 14:00 do 16:00

                                                                      Lektor

                                                                      Zuzana Krčmaříková

                                                                      Forma ukončení

                                                                      Účastník po absolvování online kurzu obdrží osvědčení o účasti v PDF

                                                                      Bližší informace

                                                                      Ondřej Kopecký

                                                                      T: +420 221 082 284

                                                                      E: kopecky@csq.cz 

                                                                      ]]>
                                                                      3507 cz 1 4487 2020-08-31 2020-08-31 K20430 ON-LINE 0 990 21 CZK Cena pro nečleny: 990 Kč + DPH, Cena pro členy: 792 Kč + DPH
                                                                      721 Specifické požadavky zákazníka - AUDI Kurz je realizován online

                                                                      Přínosy a cíle

                                                                      Cílem kurzu je pochopení specifických požadavků AUDI nad rámec požadavků IATF 16949 a jejich zapracovávání do systému managementu kvality dodavatele automobilového průmyslu.

                                                                      Kurz je určen všem dodavatelům AUDI. Dále pak manažerům a poradcům systémů managementu kvality v automobilovém průmyslu.

                                                                      Obsah kurzu

                                                                      Přehled specifických požadavků AUDI. 

                                                                      Požadavky odrážejí strukturu normy IATF 16949 a jsou vysvětleny tak, aby byl absolvent kurzu schopen všeobecné aplikace i pro požadavky dalších zákazníků.

                                                                      Předpoklady pro účast

                                                                      Dobrá znalost požadavků IATF 16949.

                                                                      Délka kurzu

                                                                      2 hodiny videokonference s lektorem v čase 10:00 do 12:00

                                                                      Lektor

                                                                      Zuzana Krčmaříková

                                                                      Forma ukončení

                                                                      Účastník po absolvování online kurzu obdrží osvědčení o účasti v PDF

                                                                      Bližší informace

                                                                      Ondřej Kopecký
                                                                      T: +420 221 082 284
                                                                      E: kopecky@csq.cz 

                                                                      ]]>
                                                                      3507 cz 1 4488 2020-09-02 2020-09-02 K20431 ON-LINE 0 990 21 CZK Cena pro nečleny: 990 Kč + DPH, Cena pro členy: 792 Kč + DPH
                                                                      722 Specifické požadavky zákazníka - BMW Kurz je realizován online

                                                                      Přínosy a cíle

                                                                      Cílem kurzu je pochopení specifických požadavků BMW nad rámec požadavků IATF 16949 a jejich zapracovávání do systému managementu kvality dodavatele automobilového průmyslu.

                                                                      Kurz je určen všem dodavatelům BMW. Dále pak manažerům a poradcům systémů managementu kvality v automobilovém průmyslu.

                                                                      Obsah kurzu

                                                                      Přehled specifických požadavků BMW. 

                                                                      Požadavky odrážejí strukturu normy IATF 16949 a jsou vysvětleny tak, aby byl absolvent kurzu schopen všeobecné aplikace i pro požadavky dalších zákazníků.

                                                                      Předpoklady pro účast

                                                                      Dobrá znalost požadavků IATF 16949.

                                                                      Délka kurzu

                                                                      2 hodiny videokonference s lektorem v čase od 14:00 do 16:00

                                                                      Lektor

                                                                      Zuzana Krčmaříková

                                                                      Forma ukončení

                                                                      Účastník po absolvování online kurzu obdrží osvědčení o účasti v PDF

                                                                      Bližší informace

                                                                      Ondřej Kopecký
                                                                      T: +420 221 082 284
                                                                      E: kopecky@csq.cz 

                                                                      ]]>
                                                                      3507 cz 1 4489 2020-09-02 2020-09-02 K20432 ON-LINE 0 990 21 CZK Cena pro nečleny: 990 Kč + DPH, Cena pro členy: 792 Kč + DPH
                                                                      723 Specifické požadavky zákazníka - Mercedes Benz Kurz je realizován online

                                                                      Přínosy a cíle

                                                                      Cílem kurzu je pochopení specifických požadavků Mercedes Benz nad rámec požadavků IATF 16949 a jejich zapracovávání do systému managementu kvality dodavatele automobilového průmyslu.

                                                                      Kurz je určen všem dodavatelům Mercedes Benz. Dále pak manažerům a poradcům systémů managementu kvality v automobilovém průmyslu.

                                                                      Obsah kurzu

                                                                      Přehled specifických požadavků Mercedes Benz. 

                                                                      Požadavky odrážejí strukturu normy IATF 16949 a jsou vysvětleny tak, aby byl absolvent kurzu schopen všeobecné aplikace i pro požadavky dalších zákazníků.

                                                                      Předpoklady pro účast

                                                                      Dobrá znalost požadavků IATF 16949.

                                                                      Délka kurzu

                                                                      2 hodiny videokonference s lektorem v čase od 10:00 do 12:00

                                                                      Lektor

                                                                      Zuzana Krčmaříková

                                                                      Forma ukončení

                                                                      Účastník po absolvování online kurzu obdrží osvědčení o účasti v PDF

                                                                      Bližší informace

                                                                      Ondřej Kopecký
                                                                      T: +420 221 082 284
                                                                      E: kopecky@csq.cz 

                                                                      ]]>
                                                                      3507 cz 1 4490 2020-09-03 2020-09-03 K20433 ON-LINE 0 990 21 CZK Cena pro nečleny: 990 Kč + DPH, Cena pro členy: 792 Kč + DPH
                                                                      724 Specifické požadavky zákazníka - FORD Kurz je realizován online

                                                                      Přínosy a cíle

                                                                      Cílem kurzu je pochopení specifických požadavků FORD nad rámec požadavků IATF 16949 a jejich zapracovávání do systému managementu kvality dodavatele automobilového průmyslu.

                                                                      Kurz je určen všem dodavatelům FORD. Dále pak manažerům a poradcům systémů managementu kvality v automobilovém průmyslu.

                                                                      Obsah kurzu

                                                                      Přehled specifických požadavků FORD. 

                                                                      Požadavky odrážejí strukturu normy IATF 16949 a jsou vysvětleny tak, aby byl absolvent kurzu schopen všeobecné aplikace i pro požadavky dalších zákazníků.

                                                                      Předpoklady pro účast

                                                                      Dobrá znalost požadavků IATF 16949.

                                                                      Délka kurzu

                                                                      2 hodiny videokonference s lektorem v čase od 14:00 do 16:00

                                                                      Lektor

                                                                      Zuzana Krčmaříková

                                                                      Forma ukončení

                                                                      Účastník po absolvování online kurzu obdrží osvědčení o účasti v PDF

                                                                      Bližší informace

                                                                      Ondřej Kopecký
                                                                      T: +420 221 082 284
                                                                      E: kopecky@csq.cz 

                                                                      ]]>
                                                                      3507 cz 1 4491 2020-09-03 2020-09-03 K20434 ON-LINE 0 990 21 CZK Cena pro nečleny: 990 Kč + DPH, Cena pro členy: 792 Kč + DPH
                                                                      725 Online kurz Základy normy ISO 9001 Kurz je realizován online

                                                                      Přínosy a cíle

                                                                      Cílem kurzu je, aby účastníci získali základní znalosti požadavků a aplikace systémové normy v praxi.

                                                                      Kurz je určen zájemcům, kteří se chtějí seznámit s požadavky normy ISO 9001:2015 a pracovníkům, kteří se ve své praxi s touto normou potkávají, ale zatím se nedostali k tomu, aby se s normou a jejími požadavky blíže seznámili.

                                                                      Obsah kurzu

                                                                      • Seznámení se současným stavem norem a předpisů v systémech managementu
                                                                      • Požadavky normy ISO 9001:2015
                                                                      • Důvody budování systému managementu kvality informace
                                                                      • Zásady managementu
                                                                      • Procesní přístup
                                                                      • Zvažování rizik

                                                                        

                                                                      Předpoklady pro účast

                                                                      Kurz je určen pro úplné začátečníky.

                                                                      Doporučujeme mít pro kurz k dispozici normu ČSN EN ISO 9001 nebo komentované vydání k této normě vydané ČSJ.

                                                                      Délka kurzu

                                                                      1 den

                                                                      Lektor

                                                                      Věra Komrsová

                                                                      Forma ukončení

                                                                      Účastník po absolvování online kurzu obdrží osvědčení o účasti v PDF

                                                                      Bližší informace

                                                                      Jana Kvapilová

                                                                      T: +420 221 082 231

                                                                      E: kvapilova@csq.cz

                                                                      ]]>
                                                                      3507 cz 1 4508 2020-10-14 2020-10-14 K20446 ON-LINE 0 3190 21 CZK Cena pro nečleny: 3190 Kč + DPH, Cena pro členy: 2552 Kč + DPH
                                                                      738 Úvod do aSPICE pro pracovníky v kvalitě Přínosy a cíle

                                                                      Kurz je určen pracovníkům v kvalitě pro porozumění požadavkům a rozsahu aplikace normy aSPICE.

                                                                      Po absolvování kurzu bude účastník schopen porozumět požadavkům normy. Bude mít přehled o vnitřních vazbách požadavků a aparát k jejich interpretaci. Získá ucelený přehled používané terminologie na příkladech z praxe. Bude znát požadavky assessmentu a bude schopen podpořit auditovaný projekt v jeho průběhu. Pochopí vazbu aSPICE na normy řady ISO 9000 a způsob aplikace aSPICE do celofiremního workflow. Zjistí, jak je strukturován produkt (systém, SW, HW, Mech) a jaké jsou požadavky na projekt vývoje.

                                                                      Bude schopen svým spolupracovníkům „prodat“ výhody a přínosy užití normy pro denní práci.

                                                                      A především pochopí, jak aplikovat požadavky normy do svého běžného workflow, jak interpretovat proces Quality Management (především ve vztahu řízení kvality procesů a produktů).

                                                                      Obsah

                                                                      • Produkt, proces, projekt
                                                                      • Úvod do aSPICE
                                                                      • Specifikace softwaru/systému
                                                                      • Verifikace softwaru/systému
                                                                      • Projektový management, management kvality a outsourcing procesů
                                                                      • Publikace VDA, KGAS
                                                                      • aSPICE levels
                                                                      • aSPICE assessment
                                                                      • Příprava na assessment OEM

                                                                      Požadavky na vzdělání a praxi

                                                                      Nejsou stanoveny – kurz slouží jako vstup do problematiky aSPICE. Předpokladem není znalost vývoje SW, znalost vývoje pro automotive, ani znalost aSPICE.

                                                                      Výhodou je znalost norem řady ISO 9000, znalost vývoje produktu, znalot vývoje SW.

                                                                      Délka kurzu

                                                                      2 dny (16 hodin)

                                                                      Lektor

                                                                      Petr Švimberský

                                                                      Forma ukončení

                                                                      Účastník získá osvědčení o absolvování kurzu 

                                                                      Bližší informace

                                                                      Irena Lukešová

                                                                      T: +420 221 082 225

                                                                      E: lukesova@csq.cz 

                                                                      ]]>
                                                                      3507 cz 1 4494 2020-10-07 2020-10-08 K20435 ČSJ. Praha 0 11990 21 CZK Cena pro nečleny: 11990 Kč + DPH, Cena pro členy: 9592 Kč + DPH
                                                                      734 VDA 6.3 – Workshop pro certifikované auditory procesu Komu je kurz určen?

                                                                      Jednodenní workshop je předpokladem pro rekvalifikaci certifikovaných auditorů procesu a je určen pro certifikované auditory procesu, kteří nemohou prokázat provedení požadovaného množství auditů procesu.

                                                                      Kurz mohou rovněž využít auditoři procesu bez certifikace, kteří si chtějí ověřit dosavadní zkušenosti z auditorské praxe a získat nové poznatky pro provádění auditů dle VDA 6.3.

                                                                      Co Vám kurz přinese?

                                                                      Workshop se soustředí na samostatné zpracování relevantního obsahu a požadavků VDA 6.3 pomocí případových studií.

                                                                      Účastníci:

                                                                      • si opakováním doplní informace z témat: příprava, hodnocení a prezentace výsledků auditu
                                                                      • musí v rámci zadaných případových studií / auditních situací jednat samostatně
                                                                      • se naučí využívat poskytnuté dokumenty k přípravě a plánování auditu
                                                                      • se naučí hodnotit dané situace při auditu a důkazy a tím i v případě potřeby dovozovat zjištění z auditu
                                                                      • se naučí klasifikovat zjištění z auditu podle příslušných schémat pro hodnocení auditu
                                                                      • se naučí prezentovat výsledky auditu

                                                                      Obsah kurzu:

                                                                      Výklad významných součástí přípravy auditu včetně analýzy rizik, hodnocení a prezentace výsledků auditu

                                                                      Případová studie 1 Příprava, plánování, prezentace plánu auditu

                                                                      Případová studie 2 (Auditu procesu vývoje) nebo 3 (Audit procesu sériové výroby) - včetně přestávky

                                                                      Požadavky na vzdělání a praxi:

                                                                      • Certifikovaný auditor procesu VDA 6.3 (v případě recertifikace)
                                                                      • Absolvent kurzu VDA QMC Auditor procesu VDA 6.3

                                                                      Povinné předchozí absolvování kurzů:

                                                                      • Kvalifikace auditora procesu VDA 6.3 včetně certifikační zkoušky (v případě recertifikace)
                                                                      • Kvalifikace auditora procesu VDA 6.3

                                                                      Doba trvání kurzu:

                                                                      1 den

                                                                      Odborný garant:

                                                                      VDA QMC, Ing. Pavel Řezníček, CSc.

                                                                      Lektoři:

                                                                      Ing. Pavel Řezníček, CSc.

                                                                      Ing. Elena Stibůrková

                                                                      Forma ukončení:

                                                                      Účastník při splnění minimálně 80 % docházky získá osvědčení VDA QMC o absolvování kurzu (kvalifikaci), které doloží k žádosti o prodloužení platnosti certifikace.

                                                                      Doporučení:

                                                                      Odpovědi na některé Vaše otázky z oblasti rekvalifikace auditora procesu VDA 6.3 naleznete ZDE.
                                                                      Kurz je zařazen do modulového vzdělávání kvalifikace Inženýr v dodavatelském řetězci. Počet kreditů: 1.

                                                                      Upozornění:

                                                                      Kurz je možné absolvovat pouze v podobě otevřeného (veřejného) typu, nikoliv v podobě typu uzavřeného školení (in-house).

                                                                      Navazující kurzy

                                                                      Interní auditor ISO 9001 a IATF

                                                                      VDA 2 Uvolnění výrobního procesu a produktu

                                                                      Zajištění stupně zralosti pro nové díly

                                                                      Specifické požadavky OEMs

                                                                      Harmonizovaná FMEA

                                                                      Harmonizovaná FMEA VDA a AIAG

                                                                      ACT VDA

                                                                      Bližší informace ke kurzu:

                                                                      Irena Lukešová

                                                                      tel.: +420 221 082 225

                                                                      lukesova@csq.cz

                                                                      ]]>
                                                                      3507 cz 1
                                                                       

                                                                      Newsletter

                                                                      Pokud máte zájem odebírat novinky, přihlašte se k odebírání našeho newsletteru. » Více

                                                                       

                                                                      Česká společnost pro jakost
                                                                      Novotného lávka 200/5
                                                                      110 00 Praha 1
                                                                      Česká republika

                                                                      tel.: +420 221 082 269
                                                                      fax: +420 221 082 229
                                                                      e-mail: sekretariat@csq.cz  

                                                                             GDPR
                                                                      » Mapa
                                                                      Vyrobila Omega DesignOmega Design