Pro správné zobrazení a funkci webových stránek si prosím aktivujte JavaScript ve svém prohlížeči!
Jazyk CZ | EN
 

Centrum excelence

"Váš partner pro excelentní řízení"

Centrum excelence představuje platformu organizací, které ke své činnosti využívají moderní nástroje řízení.

Proč se stát členem Centra excelence? „Excelentní organizace dosahují a trvale udržují vynikající úrovně výkonnosti a splňující nebo překračující očekávání všech svých zainteresovaných stran“ Model excelence EFQM.

 • JDĚTE ZA SVÝM

  Znáte doopravdy svou organizaci? Jdou vaše vize, plány, procesy a zaměstnanci v souladu s výsledky a výkonností organizace? Prostřednictvím sebehodnocení a sdílení zkušeností Vám pomůžeme nastavit organizaci vynikající úrovně výkonnosti splňující nebo překračující očekávání všech svých zainteresovaných stran.
  Nabízíme:

   • Podporu při realizaci sebehodnocení organizace dle moderních nástrojů řízení,
   • Zkušenosti s aplikací Modelů excelence EFQM, CAF a CSR,
   • Informační newslettery, novinky z EFQM.

 • JDĚTE PO SVÝCH A SDÍLEJTE

  Sami manažeři/lídři pochopí vztahy příčin a následků mezi tím, co organizace dělá a výsledky jakých organizace dosahuje. Na každém úspěchu se dá postavit minimálně další, nový úspěch.
  Nabízíme:

   • Podporu trvalého zlepšování organizací,
   • Benchlearning Visits (návštěvy organizací)

 • JDĚTE S NÁMI

  Centrum excelence vytváří podmínky pro spolupráci excelentních organizací, sdílení dobré praxe a podpora trvalého zlepšování a dosahování trvale udržitelné excelence.
  Nabízíme:

   • Kulaté stoly, Benchlearning Visits (návštěvy) ve firmách a organizacích, workshopy, konference, neformální setkání,
   • Národní cena kvality ČR a Národní cena ČR za společenskou odpovědnost.

Jak se stát členem Centra excelence?

 1. Rozmyslete si typ členství. (Srovnání nabízených členství.)
 2.  Vyplňte přihlášku (195.8 kB, DOCX)

Členové centra excelence

Podnikatelský sektor

 

     

 

              

 

            

 

    

 

 

    

 

 

 

 

 

Veřejný sektor

 

                             

 

      

 

Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci

 

Fakulta sociálně ekonomická Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

 

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Kraj Vysočina

 Spolupracujeme

 

Národní politika kvality (NPK) / Národní středisko podpory kvality (NIS-PK)

NPK tvoří souhrn metod a nástrojů ovlivňování kvality výrobků, služeb a činností v rámci národní ekonomiky a služeb veřejné správy, přijatý usnesením vlády ČR č. 458 ze dne 10. 5. 2000. Cílem programu Národní politiky kvality je vytvořit v České republice prostředí, ve kterém je kvalita přirozenou součástí života společnosti.

Realizaci aktivit pořádaných v rámci NPK zabezpečuje NIS-PK.

Sdružení pro oceňování kvality (SOK)

SOK jako nevládní a nezisková organizace bylo založeno v roce 1993 jako zájmové sdružení právnických osob. Společným cílem všech členů SOK je podpora podnikání, rozvoj řemesel, obchodu a služeb a ochrana spotřebitele.

SOK je organizátorem Národních cen ČR a správcem dvou značek z programu Česká kvalita (CZECH MADE a Práce postižených).

Kontaktní osoba
Centra excelence

Mgr. Danuše Fišerová

fiserova@csq.cz

+420 723 607 497

 

Česká společnost pro jakost
Novotného lávka 200/5
110 00 Praha 1
Česká republika

tel.: +420 221 082 269
fax: +420 221 082 229
e-mail: sekretariat@csq.cz  

       GDPR
Vyrobila Omega DesignOmega Design