Pro správné zobrazení a funkci webových stránek si prosím aktivujte JavaScript ve svém prohlížeči!
Jazyk CZ | EN
 

Kontaktní osoba
Benchmarking

Bc. Klára Fousková
fouskova@csq.cz

+420 221 082 236
+420 724 780 254

Benchmarking

Benchmarking jako jeden z nástrojů strategického managementu je systematický proces porovnávání produktů, procesů a metod organizace s jinými relevantními organizacemi s cílem zlepšit vlastní výkonnost organizace.

Rozlišujeme dva základní typy benchmarkingu:

  • Procesní benchmarking porovnává procesy jiných relevantních organizací s cílem identifikovat možná zlepšení vlastních procesů. Podstatou procesního benchmarkingu je identifikace "správných praxí", poučení se z nich a přizpůsobení jejich prvků podmínkám vlastní organizace. Jde tedy o to, správnou praxi kreativním způsobem uplatnit a  zlepšit stávající procesy organizace, nikoli ji pouze přijmout v podobě, v jaké je uplatňována jinou organizací.
  • Benchmarking výsledků porovnává tvrdá data, jako jsou obrat, zisk, produktivita, objem produktů, fluktuace nebo např. spokojenost zákazníka. Benchmarking výsledků slouží k tomu, aby organizace zjistila, jakých výsledků dosahuje v porovnání s konkurencí. Získaná data jsou následně využitelná při plánování strategií i stanovování vlastních cílových hodnot.

Jak vám můžeme pomoci

Vzdělávání: Nabízíme otevřené kurzy pro organizace soukromého, ale i veřejného sektoru, které vás seznámí s problematikou benchmarkingu a jeho praktickou aplikací. Školení je možné přizpůsobit konkrétním potřebám vaší organizace a uspořádat ho přímo u vás v organizaci.

BenchmarkIndex: Ve spolupráci s DC VISION přinášíme možnost mezinárodního srovnání výkonnosti malých a středních podniků do 250 zaměstnanců. BenchmarkIndex© je založen na metodice indikátorového benchmarkingu neboli porovnání číselných údajů výkonnosti. Jeho základ tvoří analytický dotazník podnikových dat ve dvou mutacích (výroba a služby), který obsahuje více než 70 ukazatelů z různých oblastí podnikání. Výsledná analytická zpráva, kterou generuje systém dle vybraných kritérií, obsahuje hodnocení organizace ve srovnání s nejlepšími v Evropě i ve světě a je strukturována podle metodiky Balanced Scorecard.

 

 

Pokud chcete vědět, jak si stojíte v porovnání s konkurencí na lokálním či globálním trhu a získat relevantní vstupní data pro plánování dalšího strategického rozvoje vaší organizace, neváhejte nás kontaktovat. Na základě výsledné analytické zprávy navíc poradce společně s klientem identifikují slabá a silná místa společnosti, vyberou oblasti pro zlepšení a prodiskutují možnou strategii a akční plán.

Více informací naleznete na www.benchmark-index.cz .

 

Česká společnost pro jakost
Novotného lávka 200/5
110 00 Praha 1
Česká republika

tel.: +420 221 082 269
fax: +420 221 082 229
e-mail: sekretariat@csq.cz  

       GDPR
Vyrobila Omega DesignOmega Design