Proč a jak je třeba vzdělávat k finanční gramotnosti Proč a jak je třeba vzdělávat k finanční gramotnosti  - Česká společnost pro jakost
Pro správné zobrazení a funkci webových stránek si prosím aktivujte JavaScript ve svém prohlížeči!
Jazyk CZ | EN
 
Úvod Publikace > Časopis Perspektivy kvality > Archiv starších čísel > 3/2009 > Proč a jak je třeba vzdělávat k finanční gramotnosti

Proč a jak je třeba vzdělávat k finanční gramotnosti

Kategorie: 2012-1

31.03.2012

yvonna ronzová, rycon consulting, hradec králové na první pohled se může zdát, že téma finanční gramotnosti do časopisu perspektivy jakosti příliš nepatří. co má finanční gramotnost společného s kvalitou a dalšími souvisejícími obory managementu, na něž se pj zaměřují? příspěvek ukazuje, že zdaleka ne jenom onu vše objímající souvislost s „kvalitou života“: souvislosti jsou mnohem těsnější, konkrétnější a hmatatelnější – a to i pro firmy, nejen pro jednotlivce. dopady finanční negramotnosti zaměstnanců se projevují v kvalitě, bezpečnosti práce i celkově ve výsledcích organizace. šíření finanční gramotnosti v posledních letech je provázeno dvěma protichůdnými názory: jedni tvrdí „dost už bylo finanční gramotnosti“, a druzí naopak oponují, že na výsledcích to není vidět, a je tedy třeba ještě přidat. speciální podskupinu těch druhých tvoří ti, kteří by posílení své finanční gramotnosti nejvíce potřebovali a dosud o ní nic neslyšeli nebo to nezaznamenali.  

Úvod

Rozhlédneme-li se po nabídce vzdělávacích institucí, zjistíme, že na jedné straně jsou ty, které se danému tématu věnují velmi intenzivně, avšak často neziskově (nestátní neziskové organizace), na druhé pak ty, které vzdělávání ve finanční gramotnosti (FG) opomíjejí, protože to není zrovna „výnosný byznys“. O vzdělávání ve FG není totiž mezi zaměstnavateli – objednavateli vzdělávacích programů – příliš velký zájem. Finanční gramotnost je chápána především jako soukromá záležitost každého občana (čímž také je), která na pracovní výkon nemá vliv. Proč tedy do takového školení investovat firemní peníze?

Je to však pravda?

Jsme přesvědčení, že není, a dokazují to i zkušenosti z praxe.

 

1 Jak škodí finanční negramotnost zaměstnanců firmě – i nám všem

Základní odpověď je jednoduchá: ve svých důsledcích prokazatelně, a to hned v několika různých směrech.

Některé firmy mají mezi svými zaměstnanci již tolik předlužených osob s exekucemi, že to výrazně negativně ovlivňuje a prodražuje celou oblast automatického zpracování mezd. Každému zaměstnanci totiž musí, na základě soudního rozhodnutí, mzdová účetní jednotlivě strhnout příslušnou částku, a tento úkon je třeba učinit ručně. Pokud je takových zaměstnanců ve firmě třeba i několik desítek (sic! – pozn. redakce), pak management musí očekávat nejen nespokojené odezvy z účtárny, ale při nedostatečné kapacitě i nutnost přijetí dalších účetních, a tím zvýšení nákladů firmy.

Když se pak dále podíváme na pracoviště zaměstnanců, kteří mají exekuci nařízenu a jsou jim tyto srážky prováděny, jaké pocity zaznamenáme? Vystihují je slova stres, deprese, pak rezignace, tedy důsledky značného a dlouhodobého zvýšení psychické zátěže se všemi negativními následky, jaké si jen umíme představit. Jistě by případný solidní výzkum této skupiny prokázal zvýšení počtu pracovních úrazů, nárůst zmetkovitosti a pokles kvality a efektivity práce – celkem logické důsledky takového psychického rozpoložení člověka v podobné situaci. A jeho perspektiva? Rozhodně ne optimistická: aktuální a dlouhodobé snížení reálných příjmů rodiny se všemi dopady, snížení osobního sebehodnocení a konkurenceschopnosti na trhu práce, větší ohrožení ztrátou zaměstnání… Mohli bychom doplňovat a specifikovat ještě další neradostné aspekty takového života.

Jistě nic z toho, bez ohledu na primárně soukromý charakter takové situace, není v zájmu žádného zaměstnavatele. A už vůbec to není v zájmu státu, v jehož sociální síti tito lidé často končí…

 

2 Možnosti zlepšování situace

Co pro zlepšení situace může přinést samotná finanční gramotnost jako soubor informací, schopností a postojů ve vztahu k penězům?

Patrné jsou dva hlavní směry školení FG a jejich cíle: jednak je to prevence zmíněných stavů, jednak je to, sporadicky, ale přece jen, náprava a pomoc občanům v předlužení.

K úspěšnému plnění obou těchto cílů je FG nutno chápat široce, multioborově, počínaje psychologií osobnosti (včetně nákupních návyků), přes sociální aspekty, až k jejímu těžišti: peněžní, rozpočtové, informační a právní gramotnosti. Patří sem i ochrana spotřebitele, tedy znalosti o tom, jaká jsou naše práva (a povinnosti), kde je máme hledat, co můžeme očekávat atd. – Jistě impozantní rozpětí!

S výjimkou prvního bodu, který se na školeních naprosto pomíjí, vše ostatní tkví v informacích, znalostech, tedy v racionalitě ve světě financí. Zkušenost ale ukazuje, že hlavní příčina zmíněných problémů nespočívá v „neznalosti terénu“, ale v neznalosti, či spíše neochotě poznat a ovládat sám sebe, v něčem, co se v odborných kruzích nazývá emoční inteligence jako aspekt osobnosti člověka.

O nákupních motivech a roli emocí při rozhodování asi není třeba pochybovat; to, že často k naplnění svých emocionálních potřeb volíme prostředky, které by „zdravý rozum“ nemohl nikdy schválit, je také zřejmé (těchto skutečností hojně využívá, a často i zneužívá, „reklamní byznys“).

 

Závěr

Pokud tedy pojmeme finanční negramotnost a její následky jako důsledek emoční negramotnosti, kdy neznáme, a tedy ani nezvládáme své emoce, své touhy, pak sama FG, racionálně definována, nemůže mnoho udělat a změnit.

Rozhodně nechceme snížit důležitost znalostně informačních vzdělávacích aktivit, ale pouze poukázat na skryté aspekty, které skutečné „použití“ FG zásadně ovlivňují, a které je proto třeba do školení zakomponovat.  

Vždyť spokojený zaměstnanec je i výkonný zaměstnanec. Investice do vzdělávání k finanční gramotnosti se tedy dlouhodobě vyplatí nejen firmě, ale i státu.


Autorka: PhDr. Yvonna Ronzová je jednatelkou firmy RYCON Consulting, s. r. o. Ve své praxi zastávala vysoké manažerské pozice v různých významných firmách ve finančním i průmyslovém sektoru, zejména jako personální, obchodní nebo marketingová ředitelka; má dlouholeté zkušenosti v lektorské a konzultační činnosti. Zaměřuje se mj. na problematiku a rozvoj finanční a právní gramotnosti.

Kontakt: ronzova@rycon.cz

 

Česká společnost pro jakost
Novotného lávka 200/5
110 00 Praha 1
Česká republika

tel.: +420 221 082 269
fax: +420 221 082 229
e-mail: sekretariat@csq.cz  

       GDPR
Vyrobila Omega DesignOmega Design