Pro správné zobrazení a funkci webových stránek si prosím aktivujte JavaScript ve svém prohlížeči!
 
Úvod Vzdělávání Semináře a konference FUNKČNÍ BEZPEČNOST – NORMY A ŘEŠENÍ V PRAXI

FUNKČNÍ BEZPEČNOST – NORMY A ŘEŠENÍ V PRAXI - ZDARMA

Charakteristika semináře

Zaměření semináře

Zahajovací seminář Odborné skupiny pro spolehlivost v roce 2018 má již dosti vysoké, a svým způsobem kulaté, pořadové číslo. Není divu, vždyť systematické pořádání těchto seminářů bylo zahájeno již v roce 2000. A ustavilo platformu, na které se setkává teorie a praxe spolehlivosti v České republice. Setkává se spíše neformálně, bez konferencí a rautů. Naprosto dobrovolně, bez významných sponzorů. Tím více je potěšitelné, že tato setkání pokračují 70. seminářem.

Seminář odborné skupiny pro spolehlivost je zaměřen jen na dílčí část funkční bezpečnosti. Vzhledem k tomu, že bezpečnost je nedílnou součástí spolehlivosti v širším pojetí, neobejde se bez metod a postupů používaných ve spolehlivosti. Ty jsou pak zmiňovány a doporučovány v normách funkční bezpečnosti. Aplikace metod a postupů spolehlivosti se pak využívá k prokazování funkční bezpečnosti při certifikaci nebo vyhodnocování úrovně zabezpečení technických zařízení. A této problematice je seminář věnován.

Co vám seminář přinese?

První příspěvek představí přehled technických oborů, kde se aplikuje funkční bezpečnost a norem, které upravují oborovou aplikaci funkční bezpečnosti.

Ve druhém příspěvku bude představena náročnost plnění certifikačních podmínek pro uznání úrovně funkční bezpečnosti konkrétního výrobku.

Třetí příspěvek seznámí se specializovaným softwarovým nástrojem SISTEMA, který pomáhá při aplikaci a vyhodnocení zabezpečení strojního zařízení dle ČSN EN ISO 13849-1.

Obsah semináře a program:

14:00 – 14:15

Prezence účastníků

14:15 – 16:30

Zahájení semináře
Ing. Jan Kamenický, Ph.D. (předseda OSS)

Oborové aplikace funkční bezpečnosti a normy, které se k funkční bezpečnosti vztahují
doc. Ing. Pavel Fuchs, CSc., Alopex, s.r.o.

Nároky certifikace produktu kladené na jeho výrobce
Ing. Martin Šimoník, BD SENSORS s.r.o.

Zkušenosti s SW nástrojem SISTEMA pro funkční bezpečnost
Ing. Jaroslav Zajíček, Ph.D., Technická univerzita v Liberci

Diskuse a závěr
Ing. Jan Kamenický, Ph.D.

Doplňkové informace

Místo konání:

Česká společnost pro jakost, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1

Odborný garant:

doc. Ing. Pavel Fuchs, CSc.

Poznámky:

  • Řádně vyplněnou a potvrzenou závaznou přihlášku zašlete nejpozději do 9. 2. 2018
  • Pořadatel si vyhrazuje právo na případnou změnu programu semináře.
  • Obchodní podmínky.
  • Více informací 

Bliží informace:

Václava Smolíková, tel. +420 221 082 261
smolikova@csq.cz

Cena

Cena pro nečleny: 0 Kč bez DPH (0 Kč včetně DPH)
Cena pro členy: 0 Kč (0 Kč včetně DPH) více informací o členství

Termíny

Variabilní symbol Termín Místo Stav Košík
192/70
13.02.2018
Praha, Novotného lávka 200/5 Volno
 

Newsletter

Pokud máte zájem odebírat novinky, přihlašte se k odebírání našeho newsletteru. » Více

Aktuality

Nový kurz Požadavky ISO 19011

Nová verze normy ISO 19011 je na obzoru a Česká společnost pro jakost pro Vás připravila již od 2.... [více]

62. kongres Evropské organizace pro kvalitu

21.-22.6.2018 - Paříž, Francie [více]

Be Q!

třetí vydání neformálního občasníku [více]

» Archiv aktualit

 

Česká společnost pro jakost
Novotného lávka 200/5
110 00 Praha 1
Česká republika

tel.: +420 221 082 269
fax: +420 221 082 229
e-mail: sekretariat@csq.cz  

          
Vyrobila Omega DesignOmega Design