Pro správné zobrazení a funkci webových stránek si prosím aktivujte JavaScript ve svém prohlížeči!
Jazyk CZ | EN
 

From Farm to Fork

Charakteristika semináře

Zaměření konference

Konference From Farm to Fork je určena odborné veřejnosti, zástupcům zemědělských i potravinářských podniků, řetězcům, provozovatelům veřejného stravování a dozorovým orgánům – tj. všem, kteří se zabývají kvalitou a bezpečností potravin. Letošní odborný program sestavovala Česká společnost pro jakost ve spolupráci se Svazem obchodu a cestovního ruchu ČR. 

Co vám seminář přinese?

Konference je rozdělena do třech tématických bloků. V prvním bloku zazní příspěvky představitelů Ministerstva zemědělství ČR, Potravinářské komory ČR a Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR.  Ve druhém bloku zkušenosti zpracovatelů a v posledním bloku zazní novinky z obchodních řetězců a z oblasti veřejného stravování.

Celý dodavatelský řetězec musí samozřejmě respektovat nejen aktuální legislativní požadavky, ale i specifické požadavky odběratelů, které přibývají, mění se a zpravidla zpřísňují. Konference From Farm to Form je vhodnou příležitostí pro setkání zástupců všech zainteresovaných stran a pro aktivní výměnu informací. V rámci konference budou k dispozici odborníci se zkušenostmi v oblasti managementu kvality i bezpečnosti v celém zemědělsko-potravinářském sektoru.

Obsah konference a program:

8:30 – 9:00

Prezence účastníků

9:00 - 9:15

Zahájení konference
Moderuje Petr Koten,  výkonný ředitel, Česká společnost pro jakost z.s

Úvodní slovo
Viera Šedivá, náměstkyně pro řízení - Sekce Potravinářských výrob - Úřad pro potraviny, Ministerstvo zemědělství ČR
Elena Stibůrková, předsedkyně, Česká společnost pro jakost z.s.

9:00 – 11:00

Blok I.

Aktuality v legislativě
zástupce Ministerstva zemědělství ČR 

Výsledky výzkumu nad používáním značek v potravinářství
Petr Milas, ředitel Odboru administrace podpory kvalitních potravin, Ministerstvo zemědělství ČR  

Informační centrum bezpečnosti potravin
Olaf Deutsch,  vedoucí Informačního centra bezpečnosti potravin, Ministerstvo zemědělství ČR 

Dotace – dotační politika
Josef Tabery,  ředitel odboru, Ministerstvo zemědělství ČR 

České cechovní normy a jejich komerční uplatnění

Miroslav Koberna, ředitel pro programování a strategii; Dana Gabrovská, projektový manažer, Potravinářská komora České republiky

Regulace –  její dopady na kvalitu a cenu potravin
Radek Sazama, ředitel Komory obchodních řetězců, Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR

11:00 –11:30 

Přestávka s občerstvením

11:30 - 13:15

Blok II.

Výsledky dozorové činnosti SZPI
Jindřich Pokora, ředitel odboru kontroly, laboratoří a certifikace, Státní zemědělská a potravinářská inspekce

Problém afrického moru prasat a dopad na potravinářský průmysl
Zbyněk Semerád, ústřední ředitel, Státní veterinární správa České republiky

Novela zákona o potravinách – její dopady na činnost potravinových bank

Veronika Láchová, místopředseda, Česká federace potravinových bank, z.s.

Potravinový odpad  z pohledu diskontního řetězce
Petr Baudyš, ředitel kvality, Penny Market s.r.o

Zkušenosti se zaváděním  standardu „Bez GMO“
Ivo Konderla, Irena Hlaváčková, manažeři kvality, Agrofert, a.s.

Produkce komodit a krmiv dle systému GMP+ jako základ pro bezpečnost potravin
Milena Schlegelová, vedoucí Sekce řízení jakosti, Primagra, a.s.; Irena Hlaváčková, manažer kvality, Agrofert, a.s

13:20 - 14:00

Přestávka s občerstvením

14:00 - 16:30

Blok III.

Zkušenosti z posuzování v rámci Diamantové ligy kvality
Tereza Ševčíková, hodnotitel, Česká společnost pro jakost z.s.

Malí dodavatelé velkého významu pro Globus
Petr Chmelař, ředitel Category management – Food  Globus ČR, k.s

Nové vlastní značky s lokálním příběhem

Marta Nováková, vedoucí oddělení kvality, Lenka Talavášek, vedoucí oddělení vlastních značek, MAKRO Cash&Carry ČR s.r.o

Skupina COOP - bezpečnost potravin

Hana Carvová, oddělení legislativně právní, Svaz českých a moravských spotřebních družstev

Trendy ve školním stravování
Tomáš Cimbálník, Asociace zřizovatelů školních jídelen

16:30 - 17:00

Závěr konference 

Pořadatel si vyhrazuje případnou změnu programu

Doplňkové informace

Místo konání:

V budově ČSVTS, Novotného lávka 200/5,  Praha 1 - sál č. 217

Odborný garant:

Ing. Petr Koten

Poznámky:

  • Řádně vyplněnou a potvrzenou závaznou přihlášku zašlete nejpozději do 28. 5. 2018
  • Pořadatel si vyhrazuje právo na případnou změnu programu semináře.
  • Obchodní podmínky.
  • Více informací 

Bliží informace:

Václava Smolíková, tel. +420 221 082 261
smolikova@csq.cz

Cena

Cena pro nečleny: 1 240 Kč bez DPH (1 500 Kč včetně DPH)
Cena pro členy: 1 240 Kč (1 500 Kč včetně DPH) více informací o členství

Termíny

Variabilní symbol Termín Místo Stav Košík
90565
05.06.2018
Novotného lávka 200/5, Praha 1 Volno
 

Newsletter

Pokud máte zájem odebírat novinky, přihlašte se k odebírání našeho newsletteru. » Více

Aktuality

Be Q!

Letošní třetí vydání neformálního občasníku. [více]

Vydali jsme publikaci

VDA 6.4 - Výrobní prostředky [více]

Vydali jsme publikaci

VDA 7 - Sdílení informací ve světě kvality [více]

» Archiv aktualit

 

Česká společnost pro jakost
Novotného lávka 200/5
110 00 Praha 1
Česká republika

tel.: +420 221 082 269
fax: +420 221 082 229
e-mail: sekretariat@csq.cz  

       GDPR
Vyrobila Omega DesignOmega Design