Pro správné zobrazení a funkci webových stránek si prosím aktivujte JavaScript ve svém prohlížeči!
 
Úvod Spolková činnost  Rada seniorů

Rada seniorů a její působnost v rámci ČSJ

Z historie: Založení a vedení Rady seniorů ČSJ

Rada seniorů (RS) byla založena v březnu 1995. Zakládajícími členy byli tehdy starší členové ČSJ: paní a pánové Žaludová, Hladík, Horálek, Hrabák, Chodounský, Jäger, Janeček, Křepela, Přibek, Valenta a Votápek st.

První předsedkyní byla zvolena dr. Anežka Žaludová. Po její smrti († 13. 1. 1999) byl předsedou zvolen ing. Zdeněk Janeček. Ten se v lednu roku 2003 (23. 1.) vzdal funkce ze zdravotních důvodů a předsedou byl zvolen ing. Jiří Přibek. Na 96. zasedání RS, které se konalo 21. 9. 2007, došlo k další změně, předsedou byl zvolen ing. Otakar Král (zemřel 16.11.2013). Na 131. zasedání RS (21.ledna2014) bylo zvoleno nové vedení RS: Ing. Jiří Přibek (předseda, Ing. Otakar Hrudka (místopředseda).

 Na 133. zasedání RS dne 14. 10. 2014 byl do funkce předsedy zvolen Ing. Otakar Hrudka a do funkce místopředsedy Ing. Martin Krejčí. Důvodem bylo odstoupení předsedy Ing. Jiřího Přibka z funkce ze zdravotních důvodů.

Plán činnosti RS ČSJ pro rok 2016

Činnost RS ČSJ v roce 2015 bude uskutečňována v obdobné struktuře jako v roce předcházejícím s tím rozdílem, že bude upravena její činnost.

V oblasti členské základny bude provedena revize členské základny. Dále bude pokračovat snaha o rozšíření počtu aktivních členů RS ČSJ. Záměrem je do RS získat v roce 2016 cca 6 nových členů.

Po organizační stránce bude snahou jednání RS spojovat s klubovými setkáním (KS), aby se ušetřil čas. Předpokládá se do budoucnosti, že KS nebudou pouze odborného charakteru, ale budou míti charakter celospolečenský, podle zájmu členů RS.

 

Česká společnost pro jakost
Novotného lávka 200/5
110 00 Praha 1
Česká republika

tel.: +420 221 082 269
fax: +420 221 082 229
e-mail: sekretariat@csq.cz  

          
Vyrobila Omega DesignOmega Design