Pro správné zobrazení a funkci webových stránek si prosím aktivujte JavaScript ve svém prohlížeči!
 
Úvod Certifikace  Personální certifikace  Politika kvality COp

Politika kvality certifikačního orgánu pro certifikaci osob (COp)

1.Cílem COp je uspokojit veškeré oprávněné požadavky zákazníků - žadatelů o personální certifikáty. Tomuto cíli a úkolu je podřízena činnost všech pracovníků COp.

2.COp poskytuje služby nediskriminačním způsobem a umožňuje přístup k certifikaci všem, kteří splní předepsané požadavky. Certifikační činnost je prováděna tak, aby co nejlépe vyhovovala tuzemským i zahraničním zákazníkům. Způsob jejího poskytování je nestranný, nezávislý, objektivní a je prováděn v souladu s platnými akreditačními kritérii. Vedení COp řídí činnost certifikačního orgánu tak, aby nedocházelo ke konfliktům zájmu.

3.Služby COp jsou poskytovány s cílem dosažení jejich špičkové evropské úrovně a to jak po stránce odborné, tak i organizační.

4.Pro dosažení svých cílů spolupracuje COp se špičkovými odborníky ze školství, z oblasti vědy, průmyslu, služeb i veřejné správy a rovněž i se zájmovými sdruženími  působícími v ČR, pokud projeví zájem o spolupráci a splní vysoké nároky na všechny činnosti v rámci certifikace osob.

5.Pro splnění požadavků zájemců o certifikáty platné v Evropě, případně i jiných mimoevropských zemích, spolupracuje COp se zahraničními partnery. V oblasti certifikace osob zastává funkci „Národního agenta“ Evropské organizace pro kvalitu a je členem jejího PRU (Personell Registration Unit). Jednou ze základních strategií je dále rozvíjet tuto zahraniční spolupráci a dosáhnout co nejširšího mezinárodního uznání.

6.COp chápe důležitost nestrannosti při provádění certifikačních činností, řídí střet zájmů a zabezpečuje objektivitu svých certifikačních činností.

7.Nedílnou součástí našeho každodenního jednání je odpovědné chování vůči společnosti, v níž rozvíjíme naše aktivity. Chováme se tak, abychom zohlednili potřeby svého vnitřního i vnějšího prostředí, abychom přispívali k udržitelnému rozvoji, byli transparentní a obecně napomáhali celkovému zlepšování stavu společnosti v rámci i nad rámec svého působení.

8.Všichni zaměstnanci COp jsou vychováváni k uvědomění si významu a smyslu své práce. Každý sám zodpovídá za kvalitu a neustálé zdokonalování své práce.

9.Podněty, připomínky a požadavky zákazníků COp systematicky analyzuje a využívá je jako podklad pro zlepšování svých činností.

                                                                                                           

V Praze dne 25. února 2015

Ing. Romana Hofmanová
ředitelka úseku certifikace osob

 

Newsletter

Pokud máte zájem odebírat novinky, přihlašte se k odebírání našeho newsletteru. » Více

Aktuality

Vydali jsme publikaci

VDA 6.1 - Audit systému [více]

Vydali jsme publikaci

VDA 16 - Dekorativní povrchy zástavbových a funkčních dílů v oblasti exteriéru i interiéru... [více]

Zapojte se

ČSJ rozšiřuje svoje aktivity a hledá nové externí spolupracovníky do řad lektorů, auditorů, autorů... [více]

» Archiv aktualit

 

Česká společnost pro jakost
Novotného lávka 200/5
110 00 Praha 1
Česká republika

tel.: +420 221 082 269
fax: +420 221 082 229
e-mail: sekretariat@csq.cz  

          
Vyrobila Omega DesignOmega Design