Pro správné zobrazení a funkci webových stránek si prosím aktivujte JavaScript ve svém prohlížeči!
Jazyk CZ | EN
 

Novinářská cena

Rada kvality ČR a Česká společnost pro jakost podporují šíření odborných a osvětových článků, pořadů apod., které se týkají kvality a příbuzných oblastí. Z tohoto důvodu je od roku 2012 udělována

Cena za publicistický přínos v oblasti kvality

pro společnost, občanský život, podnikatelské prostředí a veřejnou správu.

Posláním ceny je veřejně vyzdvihnout hodnotu publikační práce v oblasti kvality a dále podpořit a ocenit novináře i autory-odborníky za práce, které zachycují problematiku systémů managementu kvality.

Kritéria pro udělení ceny:

 • interpretace tématu a problematiky
 • řemeslná kvalita, originalita
 • poutavost zpracování, výjimečnost
 • styl vyjadřování
 • odbornost
 • společenský přínos

Cena je vyhlašována ve dvou kategoriích:

 • kategorie A: publicistický příspěvek (autor - novinář, publicista)
 • kategorie B: odborný příspěvek (autor - odborná veřejnost)

Vyhlašovatel: Rada kvality ČR

Organizátor:Česká společnost pro jakost

Jak můžete navrhnout kandidáta?

Aby byl Váš návrh zařazen do výběru v soutěži, je třeba nejpozději do 15. 9.  zaslat vyplněnou přihlášku na adresu organizátora soutěže:

Česká společnost pro jakost
Soutěž Cena za publicistický přínos v oblasti kvality
Novotného lávka 200/5
110 00 Praha 1

Vyhlášení výsledků:

Výsledky budou vyhlášeny v rámci akce Listopad - Měsíc kvality .

Dosud cenu získali:

2016:
 • Babora Kladivová (kategorie A)
2015:

 • Michael Málek (kategorie A)
 • Ing. Libor Friedel, MBA (kategorie B)

2014:
 • JUDr. Stanislava Lekešová (kategorie A)
 • Dušan Mišík (kategorie B)
2013
 • Daniel Janoch (kategorie A)
 • PhDr. Věra Vlková, CSc. (kategorie B)
2012
 • PhDr. Eva Brixi-Šimková (kategorie A)
 • RNDr. Zdeněk Svatoš (kategorie B)  
 

Česká společnost pro jakost
Novotného lávka 200/5
110 00 Praha 1
Česká republika

tel.: +420 221 082 269
fax: +420 221 082 229
e-mail: sekretariat@csq.cz  

       GDPR
Vyrobila Omega DesignOmega Design