Pro správné zobrazení a funkci webových stránek si prosím aktivujte JavaScript ve svém prohlížeči!
 
Úvod Vzdělávání Otevřené kurzy VDA 6.3 Audit procesu - modul A

VDA 6.3 Audit procesu - modul A

Charakteristika

Komu je kurz určen?

Všem zájemcům o získání kvalifikace auditor procesu podle VDA 6.3 Audit procesu a všem těm, kteří se chtějí jen blíže seznámit s problematikou auditování procesů, a to nejen zájemcům z oblasti automobilním průmyslu.

Co Vám kurz přinese?

V průběhu dvoudenního kurzu se seznámíte nejen s obsahem příručky VDA 6.3 Audit procesu, ale získáte základní přehled o procesním přístupu, analýze rizik a možných typech auditů. Poznáte, že i průběh auditu lze popsat jako proces (vstupy, výstupy, činnosti, zdroje, ...). Seznámíte se s uspořádáním a používáním Katalogu otázek auditu procesů.

Požadavky na vzdělání a praxi:

Základní znalosti managementu kvality, odborné zkušenosti v odvětví automobilového průmyslu.

Povinné předchozí absolvování kurzů:

Není požadováno.

Obsah kurzu:

  • Publikace VDA, ISO/TS 16949 - stručný přehled, struktura, obsah, novinky
  • Vymezení druhů auditu
  • Rozsah a užití auditu procesu - přehled
  • Audit procesu ve fázi vzniku produktu a sériové výroby
  • Procesně orientovaný přistup, analýza rizika - želva
  • Kvalifikace auditora, etika, kodex jednání, komunikace
  • Detailní popsání procesu auditování
  • Struktura a uspořádání katalogu otázek
  • Potenciální analýza
  • Uvedená témata jsou diskutována s využitím praktických příkladů.

Doplňkové informace

Doba trvání kurzu:

2 dny

Odborný garant:

VDA QMC, Ing. Pavel Řezníček, CSc.

Metody výuky:

Výklad, případové studie a praktická cvičení.

Učební materiály:

Nová publikace VDA 6.3 Audit procesu, kterou účastníci obdrží na kurzu.

Forma ukončení:

Účastník při splnění minimálně 80 % docházky a úspěšném složení závěrečného testu obdrží osvědčení VDA QMC o kvalifikaci z tohoto modulu a je oprávněn pokračovat v navazujících modulech. Při splnění minimální 80 % docházky obdrží účastník pouze VDA QMC osvědčení o absolvování kurzu a není oprávněn pokračovat v navazujících modulech.

Opakování testu je možné v průběhu jakéhokoliv modulu VDA 6.3 nebo mimo tyto moduly pouze po předchozí telefonické domluvě. Cena za opakování testu je 500 Kč.

Upozornění:

Absolvováním pouze modulu A nezíská účastník žádanou kvalifikaci auditora procesu VDA 6.3, tu získá až po absolvování některého z navazujících modulů.

Realizace probíhá také na Slovensku. Zobrazit slovenské termíny.

Doporučení:

Kurz je zařazen do modulového vzdělávání kvalifikace Inženýr v dodavatelském řetězci.
Počet kreditů: 2.

Kurz s VS K16008 a VS K16171 je vhodný pro zájemce o kurz v rámci projektů Vzdělávejte se pro růst. Ostatní termíny nejsou pro zájemce z projektu vhodné.

Bližší informace:

Irena Lukešová, tel.: +420 221 082 225
lukesova@csq.cz

Cena

Cena pro nečleny: 7 176 Kč bez DPH (8 683 Kč včetně DPH)
Cena pro členy: 5 980 Kč bez DPH (7 236 Kč včetně DPH) více informací o členství

Termíny

Variabilní symbol Termín Místo Stav Košík
K16007
30.05.2016-31.05.2016
ČSJ, Praha Volno
K16155
01.06.2016-02.06.2016
ČSJ, Praha Obsazeno
K16008
20.06.2016-21.06.2016
ČSJ, Praha Obsazeno
K16168
14.07.2016-15.07.2016
ČSJ, Praha Obsazeno
K16169
29.08.2016-30.08.2016
ČSJ, Praha Obsazeno
K16267
06.09.2016-07.09.2016
BIBS, Brno Volno
K16170
12.09.2016-13.09.2016
ČSJ, Praha Volno
K16171
29.09.2016-30.09.2016
ČSJ, Praha Volno
k16172
24.10.2016-25.10.2016
ČSJ, Praha Volno
K16269
01.11.2016-02.11.2016
DTO, Ostrava Volno
K16173
21.11.2016-22.11.2016
ČSJ Praha Volno
K16174
12.12.2016-13.12.2016
ČSJ, Praha Volno
 

Česká společnost pro jakost
Novotného lávka 200/5
110 00 Praha 1
Česká republika

tel.: +420 221 082 269
fax: +420 221 082 229
e-mail: sekretariat@csq.cz  

          
Vyrobila Omega DesignOmega Design