Pro správné zobrazení a funkci webových stránek si prosím aktivujte JavaScript ve svém prohlížeči!
 
Úvod Vzdělávání Otevřené kurzy Interní auditor BOZP

Interní auditor BOZP - IA BOZP

Charakteristika

Komu je kurz určen?

Pracovníkům, kteří se podílí na implementaci a udržování SMBOZP, interním auditorům, bezpečnostním technikům, zástupcům zaměstnanců pro záležitosti BOZP, poradcům v BOZP, personalistům a dalším pracovníkům, kteří mají vazbu na oblast BOZP.

Co Vám kurz přinese?

Seznámíte se základními požadavky právních předpisů k BOZP, seznámíte se s  požadavky směrnice OHSAS 18001:2007 pro management BOZP a normy ISO 19011:2011 pro auditování, naučíte se plánovat, provádět a vyhodnocovat interní audit tak, aby byl účinnou pomocí pro auditované útvary i pro vedení společnosti při  zlepšování systému managementu BOZP.

Požadavky na vzdělání a praxi:

Nejsou stanoveny. Doporučeno je středoškolské vzdělání.

Povinné předchozí absolvování kurzů:

Není požadováno.

Obsah kurzu:

  • současná situace v oblasti řízení BOZP, včetně vazby na státní správu a EU
  • zopakování hlavních zásad vyplývajících z právních a ostatních předpisů k BOZP
  • výklad směrnice OHSAS 18001:2007 z pohledu interního auditora a z pohledu prověřované strany; včetně zásad stanovených pro Bezpečný podnik
  • výklad normy ISO 19011:2011, včetně terminologie, psychologie auditu a příkladů z praxe
  • činnosti auditora při interní a externí prověrce (plán, organizace, taktika a  dokumentace), včetně způsobu auditování integrovaného systému (kvalita, environment)
  • modelové situace, případové studie, příprava dotazníku auditora, praktické zkušenosti z prověrek a konzultace k probraným tématům
  • závěrečný test pro vlastní ověření získaných znalostí

Doplňkové informace

Doba trvání kurzu:

3 dny

Odborný garant:

Ing. Karel Cichovský

Metody výuky:

Přednášky, případová studie, týmová práce, modelové situace a konzultace.

Forma ukončení:

Při splnění 80 % docházky vydání osvědčení o absolvování kurzu.

Doporučení:

Kurz je doporučen držitelům personálních certifikátů k recertifikaci.

Bližší informace:

Jana Kvapilová, tel.: +420 221 082 231
kvapilova@csq.cz

Cena

Cena pro nečleny: 7 990 Kč bez DPH (9 668 Kč včetně DPH)
Cena pro členy: 6 392 Kč bez DPH (7 734 Kč včetně DPH) více informací o členství

Termíny

Variabilní symbol Termín Místo Stav Košík
K17312
18.12.2017-20.12.2017
ČSJ, Praha Volno
K18107
16.04.2018-18.04.2018
ČSJ, Praha Volno
 

Newsletter

Pokud máte zájem odebírat novinky, přihlašte se k odebírání našeho newsletteru. » Více

Aktuality

Be Q!

Právě vyšel nový neformální občasník... [více]

Vydali jsme publikaci

VDA 16 - Dekorativní povrchy zástavbových a funkčních dílů v oblasti exteriéru i interiéru... [více]

Zapojte se

ČSJ rozšiřuje svoje aktivity a hledá nové externí spolupracovníky do řad lektorů, auditorů, autorů... [více]

» Archiv aktualit

Aktuality

Schéma IATF 16949:2016

Kurzy s požadavky revidovaného standardu kvality v automobilovém průmyslu IATF 16949:2016. [více]

» Archiv aktualit

 

Česká společnost pro jakost
Novotného lávka 200/5
110 00 Praha 1
Česká republika

tel.: +420 221 082 269
fax: +420 221 082 229
e-mail: sekretariat@csq.cz  

          
Vyrobila Omega DesignOmega Design