Pro správné zobrazení a funkci webových stránek si prosím aktivujte JavaScript ve svém prohlížeči!
 
Úvod Vzdělávání Otevřené kurzy Efektivní vedení auditu

Efektivní vedení auditu

Charakteristika

Komu je kurz určen?

Zadavatelům a uživatelům výstupů auditu (TOP a středním manažerům firem) a auditorům systému managementu, kteří si potřebují zdokonalit požadované dovednosti k efektivnímu průběhu auditu dle nových norem (ISO 17021-v3 a ISO 19011).

Co Vám kurz přinese?

Kurz Vám pomůže zlepšit dovednosti, které umožní orientovat se v požadavcích nových norem, včetně ČSN EN ISO 9001:2016. Dozvíte se, co lze oboustranně udělat, aby audit neselhal a byl přínosem pro organizaci a její vrcholové manažery.

Požadavky na vzdělání a praxi:

Zkušenosti s auditem jako manažer nebo auditor.

Povinné předchozí absolvování kurzů:

Není požadováno.

Obsah kurzu:

  • Nový přístup ve vedení firem a v auditování QMS
  • Dovednosti a role externích a interních auditorů dle nových norem ISO 17021-v3 a ISO 19011
  • Firemní kultura a audit
  • Jak vytvořit a udržet vztah s osobami při auditu – vztah mezi auditorem a auditovanými
  • Metody získávání dat (především pozorování a rozhovor) a jak dojít k závěrům
  • Jak vést rozhovor v neznámém prostředí bez předložené dokumentace
  • Jak tvořit a klást efektivní otázky, aby si obě strany rozuměly
  • Typy povah na obou stranách
  • Inspirace k vybraným manažerským dovednostem, aby se auditor a manažer při auditu stali partnery a aby spolu mohli hovořit o kontextu organizace, leadershipu a dalších oblastech
  • Jak seznámit auditovaného s dílčím hodnocením a s celkovým hodnocením firmy

Podle dynamiky práce skupiny přizpůsobí trenéři pořadí a délku témat potřebám účastníků.

Doplňkové informace

Doba trvání kurzu:

2 dny

Odborný garant:

Ing. Petr Cizner, Ph.D., Svatava Maňasová

Metody výuky:

Výklad, cvičení, workshopy, výkladové diskuse a zpětná vazba.

Forma ukončení:

Účastník při splnění 80 % docházky obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

Bližší informace:

Jana Kvapilová, tel.: +420 221 082 231
kvapilova@csq.cz

Cena

Cena pro nečleny: 6 600 Kč bez DPH (7 986 Kč včetně DPH)
Cena pro členy: 5 280 Kč bez DPH (6 389 Kč včetně DPH) více informací o členství

Termíny

Variabilní symbol Termín Místo Stav Košík
K17148
29.05.2017-30.05.2017
ČSJ, Praha Volno
K17303
11.09.2017-12.09.2017
ČSJ, Praha Volno
 

Česká společnost pro jakost
Novotného lávka 200/5
110 00 Praha 1
Česká republika

tel.: +420 221 082 269
fax: +420 221 082 229
e-mail: sekretariat@csq.cz  

          
Vyrobila Omega DesignOmega Design