Pro správné zobrazení a funkci webových stránek si prosím aktivujte JavaScript ve svém prohlížeči!
Jazyk CZ | EN
 

Srovnání nabízených členství Centra excelence

Práva Řádný člen Přidružený člen

Podílet se na činnosti CE, využívat jím poskytované služby a výhody.

Získávat informace o činnosti CE a novinkách v oblasti pokročilých nástrojů moderního řízení.

Účastnit se slavnostního večera předávání Národních cen (2 vstupenky).

Účastnit se zdarma speciálních seminářů pro členy CE.
Využívat možnost bezplatného externího hodnocení svých sebehodnotících zpráv (jedenkrát za 2 roky).
Využívat slevy ve výši 5% na vzdělávací aktivity ČSJ v oblasti pokročilých nástrojů moderního řízení.
Odborně se podílet na náplni seminářů a konferencí ČSJ, NIS-PK a SOK.
Publikovat profil svojí organizace na webových stránkách ČSJ, NIS-PK a SOK, přednostně publikovat a za zvýhodněných podmínek inzerovat v časopise Perspektivy kvality.
Podávat návrhy na změnu Statutu
 
Povinnosti Řádný člen Přidružený člen
Dodržovat Statut člena.
Svou činností a svým příkladem přispívat k šíření principů excelence organizací mezi ostatními organizacemi.
Spolupodílet se podle svých možností na činnosti CE a propagaci programů Národních cen ČR a/nebo Stupňů excelence EFQM.
Minimálně jednou za dva roky provést sebehodnocení podle jednoho z modelů Národních cen ČR (Sebehodnotící zpráva pro NCK ČR / Zpráva o CSR) či dalších sebehodnoticích nástrojů EFQM.
Na základě vystavené faktury uhradit poplatek za služby CE. 9000 Kč
ročně
0 Kč
ročně
 

Česká společnost pro jakost
Novotného lávka 200/5
110 00 Praha 1
Česká republika

tel.: +420 221 082 269
fax: +420 221 082 229
e-mail: sekretariat@csq.cz  

       GDPR
Vyrobila Omega DesignOmega Design